fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

BDO в Україні висвітлює основні аспекти оновленої угоди між Канадою та Україною про вільну торгівлю – Modernised CUFTA

12/ 04/ 2024
  Сенат Канади 19 березня 2024 року схвалив у третьому читанні та загалом подану урядом оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною (далі CUFTA або Угода). Для набуття чинності CUFTA необхідна також її ратифікація Верховною Радою України. Угода передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком. Тобто коли дозволено все, щодо чого немає застережень, прописаних в угоді. Крім цього, завдяки Угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги в Канаді, зможуть тимчасово приїхати до Канади за спрощеними і розширеними умовами. Оновлений документ розширює можливості торгівлі між Україною та Канадою, оскільки, зокрема, передбачає кумуляцію походження для товарів, експортованих до Канади без мита. Це означає, що для товарів з України можна буде використовувати складові від партнерів по Спільній угоді про вільну торгівлю (держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі, держави-члени Європейського Союзу, Ізраїль, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), що розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачань. Угода передбачає режим найбільшого сприяння, що надає послугам або постачальникам послуг іншої сторони режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає за подібних обставин послугам і постачальникам послуг з усіх країн-сторін Угоди. Також, Угодою передбачений національний режим, який надає послугам або постачальнику послуг іншої сторони режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає за аналогічних обставин власним послугам і постачальникам послуг. За Угодою сторони не можуть обмежувати доступ на ринок послуг через встановлення обмеження кількості постачальників, загальної вартості транзакцій, загальної кількості операцій, пов’язаних з послугами, або встановлювати інші обмеження. Якщо сторонами застосовуються певні формальні вимоги (наприклад, ліцензування, сертифікація, наявність певних кваліфікаційних вимог), вони повинні застосовуватися на недискримінаційній основі. Оновлена Угода детальніше регулює умови здійснення електронної торгівлі. Зокрема, сторони не можуть заперечувати юридичну чинність транзакції / контракту лише на підставі того, що вони мають електронну форму. Крім того, здійснення регуляторних транзакцій / контрактів не має бути надмірно зарегульованим. Сторони мають заохочувати використання електронної автентифікації та електронних підписів, які повинні мати юридичну чинність у відносинах, перед судами і різними адміністративними органами. Також, оновлена Угода забороняє застосовувати мита на цифровий продукт. Далі наведений короткий порівняльний аналіз CUFTA 2017 та 2023 років за розділами: Розширення доступу на ринок 2017: Загалом, скасовані мита на широкий спектр товарів, значно відкривши торгівлю. 2023: Ще більше розширений доступ на ринок для агропромислових продуктів, з акцентом на продукти, як-от свинина, з метою скасування залишкових мит. Зокрема, згідно з Додатком 2-В, починаючи з 1 січня 2024 року повністю скасовується мито на товари груп 1-97 Гармонізованої системи, що передбачають мито за ставкою режиму найбільшого сприяння та не включені до Графіка відповідної Сторони; зменшуються мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідних категоріях у Графіку Сторони; товари, походженням з відповідної Сторони, в сумарній кількості 20 000 метричних тон, що включені в позиції з позначкою «Тарифна квота на свинину (TRQ Pork)» у Графіку для України, звільняються від сплати мита; мита на товари, походженням з відповідної Сторони, з позначкою «Тарифна квота на свинину (TRQ Pork)», в сумарних кількостях, що перевищують 20 000 метричних тон, повинні бути встановлені за ставкою, не вищою за базову ставку мита, визначену для такої позиції в Графіку України. Поліпшення в секторі послуг 2017: Надана обмежена лібералізація сектора послуг, зосереджена на ключових напрямах. 2023: Суттєво розширена сфера лібералізації послуг, включно з важливими секторами, такими як телекомунікації, електронна комерція та фінансові послуги, що забезпечує стабільне та передбачуване середовище для надавачів послуг. Зокрема, сторонам Угоди заборонено встановлювати обмеження на: кількість постачальників послуг; загальну кількість, вартість операцій або активів з надання послуг; загальну кількість фізичних осіб, які можуть бути зайняті в певному секторі послуг, або яких може найняти постачальник послуг, і які необхідні для надання конкретної послуги та безпосередньо пов’язані з нею. Захист інвестицій 2017: Наданий базовий захист інвестицій, забезпечивши недискримінаційне ставлення до інвесторів. 2023: Введений всеосяжний розділ про інвестиції, що значно посилює рівень захисту інвесторів, включно з детальними положеннями щодо прямого та непрямого відчуження, і встановлений чіткий механізм вирішення спорів. Наприклад, для врегулювання спору між інвестором і державою, інвестор сторони може подати позов про порушення зобов’язання із захисту інвестицій іншою стороною. У разі виникнення інвестиційного спору за цією Угодою, інвестор сторони має спробувати вирішити спір шляхом консультацій, які можуть використовувати необов’язкові процедури третьої сторони, наприклад, добрі послуги, примирення або посередництво. Якщо спір не вирішено шляхом консультацій, інвестор Сторони може пред’явити претензію (позов) до арбітражу. Угода також передбачає згоду сторін на арбітраж і кодекс поведінки арбітра для врегулювання спорів між інвестором та державою. Стандарти праці та довкілля 2017: Містилися зобов’язання щодо дотримання стандартів праці та довкілля, але без сильних механізмів забезпечення. 2023: Введені вимогливі зобов’язання, які спонукають сторони дотримуватися вищих стандартів прав праці та захисту довкілля. Зокрема, сторони Угоди приймають зобов’язання щодо забезпечення таких принципів у сфері праці, як: свобода асоціацій та ефективне визнання права на колективні переговори; ліквідація всіх форм примусової або обов’язкової праці; ефективне скасування дитячої праці та заборона найгірших форм дитячої праці; усунення дискримінації щодо зайнятості та занять; безпечне та здорове робоче середовище; прийнятні мінімальні стандарти зайнятості, такі як мінімальна заробітна плата, робочий час і оплата понаднормової роботи для найманих працівників, зокрема тих, які не охоплені колективними договорами; недискримінація щодо умов праці для мігрантів. Угодою також передбачені зобов’язання сторін щодо: співпраці над продовженням внутрішніх та глобальних зусиль щодо обмеження зростання глобальної температури на 1,5 градуса за Цельсієм вище до індустріального рівня, і переходу до нульових викидів парникових газів до 2050 року; охорони озонового шару; захисту морського середовища від забруднення суден; поліпшення якості повітря та контролю за забруднювачами повітря; раціонального управління хімічними речовинами протягом усього їхнього життєвого циклу з метою посилення захисту здоров’я людини та навколишнього середовища; вжиття заходів щодо запобігання та зменшення забруднення пластиком і відходів тощо. Права інтелектуальної власності 2017: Встановлена базова ставка, що відповідає міжнародним стандартам ІВ. 2023: Значно посилений захист прав інтелектуальної власності, поліпшено механізми виконання та приведено їх відповідно до найвищих міжнародних норм. Зокрема передбачається охорона у кожній зі сторін географічних зазначень вин і спиртних напоїв, що походять з території іншої сторони; наявність у сторін кримінальних процедур, які повинні застосовуватись у випадках навмисної підробки торгової марки або піратства авторських прав у комерційних масштабах, несанкціонованого копіювання кінематографічного твору або будь-якої його частини з вистави в кінотеатрі, порушення авторських або суміжних прав в Інтернеті та інших цифрових мережах тощо. Цифрова торгівля 2017: Ледве згадувалася цифрова торгівля. 2023: Введений всеосяжний розділ про цифрову торгівлю, що відображає сучасні реалії торгівлі та забезпечує вільний потік даних через кордони. Так, Угодою передбачені взаємні зобов’язання сторін, зокрема, щодо: доступу до Інтернету; визнання електронних транзакцій та підписів; захисту прав споживачів і персональних даних користувачів цифрової торгівлі; заходів з обмеження небажаних комерційних електронних повідомлень; необмеженість транскордонного передання інформації електронними засобами; не обкладення митом цифрових товарів, що передаються в електронному вигляді. Державні закупівлі 2017: Наданий обмежений доступ до ринків державних закупівель кожної країни. 2023: Суттєво розширений доступ, що дозволяє бізнесам кожної країни повною мірою брати участь у процесах державних закупівель іншої країни. Зокрема, передбачено, що кожна сторона забезпечує наявність кримінальних, цивільних або адміністративних заходів для боротьби з корупцією, шахрайством та іншими неправомірними діями під час її державних закупівель; забезпечує легкодоступність інформації про те, як брати участь у державних закупівлях; визначені графіки доступу до ринків сторін. Правила походження 2017: Встановлені традиційні правила походження, які були досить складними й адміністративно обтяжливими. 2023: Спрощені правила зменшили адміністративне навантаження та витрати для бізнесу. Продукція, що походить з України, при імпорті в Канаду, і продукція, що походить з Канади, при імпорті в Україну, підпадають під пільговий тарифний режим цієї Угоди на підставі декларації про походження, яка надається в рахунку-фактурі або будь-якому іншому комерційному документі, що описує вихідний продукт. При цьому для товарів походженням з України можна використовувати складові від партнерів по Спільній угоді про вільну торгівлю. Врегулювання спорів 2017: Доданий базовий механізм для вирішення торговельних спорів. 2023: Радикально переглянутий процес вирішення спорів, що робить його ефективнішим. Для вирішення спору сторона може вимагати письмових консультацій з іншою стороною, а також в будь-який час може прийняти рішення про застосування альтернативного способу вирішення спору, такого як добрі послуги, примирення або медіація. Якщо питання не вирішене, сторона, що подає скаргу, може передати справу на розгляд комісії з врегулювання спорів. Агропромислова торгівля 2017: Містив квоти та захисні заходи для чутливих агропромислових секторів. 2023: Удосконалені заходи надають поліпшений доступ на ринок та коригують квоти. Технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) та Санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ) 2017: Встановлені стандартні заходи для вирішення ТБТ та СФЗ питань. 2023: Посилені співпраця та зобов’язання щодо зменшення цих бар’єрів, включно з прийняттям розширених оцінок ризиків і взаємним визнанням стандартів. Зокрема, передбачено, що сторони докладають зусиль для зміцнення співробітництва в галузі стандартів, технічних регламентів, акредитації, процедур оцінки відповідності та метрології з метою полегшення торгівлі між сторонами. Кожна сторона використовує відповідні міжнародні стандарти, настанови та рекомендації як основу для технічних регламентів і процедур оцінки відповідності. Сприяння торгівлі 2017: Зосередження на базових заходах для сприяння торгівлі між двома країнами. 2023: Введені докладніші положення для спрощення митних процедур, використані електронна документація та заохочення взаємного визнання стандартів. Зокрема, Угода передбачає спрощення та автоматизацію митних процедур, оприлюднення сторонами, і навіть, в електронному вигляді, законодавства, судових рішень та адміністративної політики, що стосуються вимог до імпорту або експорту. Гендер та торгівля 2017: Не містились конкретні положення щодо гендерних питань. 2023: Доданий окремий розділ про гендер та торгівлю з метою надання рівних можливостей для участі різних груп жінок і чоловіків у бізнесі, промисловості та на ринку праці. Зокрема, за Угодою створюється Комітет з питань торгівлі та гендерних питань, до складу якого входять представники кожної сторони, включно з фахівцями щодо питань гендерної рівності. Малі та середні підприємства (МСП) 2017: Згадувались МСП, але з обмеженими положеннями, спеціально розробленими для сприяння їхньої участі в торгівлі. 2023: Спеціальна увага на МСП, визнання їхньої критичної ролі в обох економіках і введення конкретних положень для їхньої підтримки, включно зі спрощенням митних процедур та наданням технічної допомоги. Згідно з Угодою, сторони засновують Комітет з питань МСП, що складається з представників кожної сторони, який визначає шляхи надання допомоги МСП кожної сторони у використанні комерційних можливостей за цією Угодою, а також обмінюється та обговорюється досвід та найкращі практики підтримки та надання допомоги експортерам МСП. Оновлені пропозиції CUFTA створюють більше можливостей для розвитку торгівельних відносин між Україною та Канадою. Команда BDO в Україні готова надати додаткові консультації підприємствам, метою яких є працювати з ринком Канади. Звертайтесь за консультацією та розширюйте ринки своєї діяльності.

Сенат Канади 19 березня 2024 року схвалив у третьому читанні та загалом подану урядом оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною (далі CUFTA або Угода). Для набуття чинності CUFTA необхідна також її ратифікація Верховною Радою України.

Угода передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком. Тобто коли дозволено все, щодо чого немає застережень, прописаних в угоді.

Крім цього, завдяки Угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги в Канаді, зможуть тимчасово приїхати до Канади за спрощеними і розширеними умовами.

Оновлений документ розширює можливості торгівлі між Україною та Канадою, оскільки, зокрема, передбачає кумуляцію походження для товарів, експортованих до Канади без мита. Це означає, що для товарів з України можна буде використовувати складові від партнерів по Спільній угоді про вільну торгівлю (держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі, держави-члени Європейського Союзу, Ізраїль, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), що розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачань.

Угода передбачає режим найбільшого сприяння, що надає послугам або постачальникам послуг іншої сторони режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає за подібних обставин послугам і постачальникам послуг з усіх країн-сторін Угоди.

Також, Угодою передбачений національний режим, який надає послугам або постачальнику послуг іншої сторони режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає за аналогічних обставин власним послугам і постачальникам послуг.

За Угодою сторони не можуть обмежувати доступ на ринок послуг через встановлення обмеження кількості постачальників, загальної вартості транзакцій, загальної кількості операцій, пов’язаних з послугами, або встановлювати інші обмеження.

Якщо сторонами застосовуються певні формальні вимоги (наприклад, ліцензування, сертифікація, наявність певних кваліфікаційних вимог), вони повинні застосовуватися на недискримінаційній основі.

Оновлена Угода детальніше регулює умови здійснення електронної торгівлі. Зокрема, сторони не можуть заперечувати юридичну чинність транзакції / контракту лише на підставі того, що вони мають електронну форму. Крім того, здійснення регуляторних транзакцій / контрактів не має бути надмірно зарегульованим.

Сторони мають заохочувати використання електронної автентифікації та електронних підписів, які повинні мати юридичну чинність у відносинах, перед судами і різними адміністративними органами. Також, оновлена Угода забороняє застосовувати мита на цифровий продукт.

Далі наведений короткий порівняльний аналіз CUFTA 2017 та 2023 років за розділами:

Розширення доступу на ринок

 • 2017: Загалом, скасовані мита на широкий спектр товарів, значно відкривши торгівлю.
 • 2023: Ще більше розширений доступ на ринок для агропромислових продуктів, з акцентом на продукти, як-от свинина, з метою скасування залишкових мит.

Зокрема, згідно з Додатком 2-В, починаючи з 1 січня 2024 року повністю скасовується мито на товари груп 1-97 Гармонізованої системи, що передбачають мито за ставкою режиму найбільшого сприяння та не включені до Графіка відповідної Сторони; зменшуються мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в перехідних категоріях у Графіку Сторони; товари, походженням з відповідної Сторони, в сумарній кількості 20 000 метричних тон, що включені в позиції з позначкою «Тарифна квота на свинину (TRQ Pork)» у Графіку для України, звільняються від сплати мита; мита на товари, походженням з відповідної Сторони, з позначкою «Тарифна квота на свинину (TRQ Pork)», в сумарних кількостях, що перевищують 20 000 метричних тон, повинні бути встановлені за ставкою, не вищою за базову ставку мита, визначену для такої позиції в Графіку України.

Поліпшення в секторі послуг

 • 2017: Надана обмежена лібералізація сектора послуг, зосереджена на ключових напрямах.
 • 2023: Суттєво розширена сфера лібералізації послуг, включно з важливими секторами, такими як телекомунікації, електронна комерція та фінансові послуги, що забезпечує стабільне та передбачуване середовище для надавачів послуг.

Зокрема, сторонам Угоди заборонено встановлювати обмеження на: кількість постачальників послуг; загальну кількість, вартість операцій або активів з надання послуг; загальну кількість фізичних осіб, які можуть бути зайняті в певному секторі послуг, або яких може найняти постачальник послуг, і які необхідні для надання конкретної послуги та безпосередньо пов’язані з нею.

Захист інвестицій

 • 2017: Наданий базовий захист інвестицій, забезпечивши недискримінаційне ставлення до інвесторів.
 • 2023: Введений всеосяжний розділ про інвестиції, що значно посилює рівень захисту інвесторів, включно з детальними положеннями щодо прямого та непрямого відчуження, і встановлений чіткий механізм вирішення спорів.

Наприклад, для врегулювання спору між інвестором і державою, інвестор сторони може подати позов про порушення зобов’язання із захисту інвестицій іншою стороною. У разі виникнення інвестиційного спору за цією Угодою, інвестор сторони має спробувати вирішити спір шляхом консультацій, які можуть використовувати необов’язкові процедури третьої сторони, наприклад, добрі послуги, примирення або посередництво. Якщо спір не вирішено шляхом консультацій, інвестор Сторони може пред’явити претензію (позов) до арбітражу. Угода також передбачає згоду сторін на арбітраж і кодекс поведінки арбітра для врегулювання спорів між інвестором та державою.

Стандарти праці та довкілля

 • 2017: Містилися зобов’язання щодо дотримання стандартів праці та довкілля, але без сильних механізмів забезпечення.
 • 2023: Введені вимогливі зобов’язання, які спонукають сторони дотримуватися вищих стандартів прав праці та захисту довкілля.

Зокрема, сторони Угоди приймають зобов’язання щодо забезпечення таких принципів у сфері праці, як: свобода асоціацій та ефективне визнання права на колективні переговори; ліквідація всіх форм примусової або обов’язкової праці; ефективне скасування дитячої праці та заборона найгірших форм дитячої праці; усунення дискримінації щодо зайнятості та занять; безпечне та здорове робоче середовище; прийнятні мінімальні стандарти зайнятості, такі як мінімальна заробітна плата, робочий час і оплата понаднормової роботи для найманих працівників, зокрема тих, які не охоплені колективними договорами; недискримінація щодо умов праці для мігрантів.

Угодою також передбачені зобов’язання сторін щодо: співпраці над продовженням внутрішніх та глобальних зусиль щодо обмеження зростання глобальної температури на 1,5 градуса за Цельсієм вище до індустріального рівня, і переходу до нульових викидів парникових газів до 2050 року; охорони озонового шару; захисту морського середовища від забруднення суден; поліпшення якості повітря та контролю за забруднювачами повітря; раціонального управління хімічними речовинами протягом усього їхнього життєвого циклу з метою посилення захисту здоров’я людини та навколишнього середовища; вжиття заходів щодо запобігання та зменшення забруднення пластиком і відходів тощо.

Права інтелектуальної власності

 • 2017: Встановлена базова ставка, що відповідає міжнародним стандартам ІВ.
 • 2023: Значно посилений захист прав інтелектуальної власності, поліпшено механізми виконання та приведено їх відповідно до найвищих міжнародних норм.

Зокрема передбачається охорона у кожній зі сторін географічних зазначень вин і спиртних напоїв, що походять з території іншої сторони; наявність у сторін кримінальних процедур, які повинні застосовуватись у випадках навмисної підробки торгової марки або піратства авторських прав у комерційних масштабах, несанкціонованого копіювання кінематографічного твору або будь-якої його частини з вистави в кінотеатрі, порушення авторських або суміжних прав в Інтернеті та інших цифрових мережах тощо.

Цифрова торгівля

 • 2017: Ледве згадувалася цифрова торгівля.
 • 2023: Введений всеосяжний розділ про цифрову торгівлю, що відображає сучасні реалії торгівлі та забезпечує вільний потік даних через кордони.

Так, Угодою передбачені взаємні зобов’язання сторін, зокрема, щодо: доступу до Інтернету; визнання електронних транзакцій та підписів; захисту прав споживачів і персональних даних користувачів цифрової торгівлі; заходів з обмеження небажаних комерційних електронних повідомлень; необмеженість транскордонного передання інформації електронними засобами; не обкладення митом цифрових товарів, що передаються в електронному вигляді.

Державні закупівлі

 • 2017: Наданий обмежений доступ до ринків державних закупівель кожної країни.
 • 2023: Суттєво розширений доступ, що дозволяє бізнесам кожної країни повною мірою брати участь у процесах державних закупівель іншої країни.

Зокрема, передбачено, що кожна сторона забезпечує наявність кримінальних, цивільних або адміністративних заходів для боротьби з корупцією, шахрайством та іншими неправомірними діями під час її державних закупівель; забезпечує легкодоступність інформації про те, як брати участь у державних закупівлях; визначені графіки доступу до ринків сторін.

Правила походження

 • 2017: Встановлені традиційні правила походження, які були досить складними й адміністративно обтяжливими.
 • 2023: Спрощені правила зменшили адміністративне навантаження та витрати для бізнесу.

Продукція, що походить з України, при імпорті в Канаду, і продукція, що походить з Канади, при імпорті в Україну, підпадають під пільговий тарифний режим цієї Угоди на підставі декларації про походження, яка надається в рахунку-фактурі або будь-якому іншому комерційному документі, що описує вихідний продукт. При цьому для товарів походженням з України можна використовувати складові від партнерів по Спільній угоді про вільну торгівлю.

Врегулювання спорів

 • 2017: Доданий базовий механізм для вирішення торговельних спорів.
 • 2023: Радикально переглянутий процес вирішення спорів, що робить його ефективнішим.

Для вирішення спору сторона може вимагати письмових консультацій з іншою стороною, а також в будь-який час може прийняти рішення про застосування альтернативного способу вирішення спору, такого як добрі послуги, примирення або медіація. Якщо питання не вирішене, сторона, що подає скаргу, може передати справу на розгляд комісії з врегулювання спорів.

Агропромислова торгівля

 • 2017: Містив квоти та захисні заходи для чутливих агропромислових секторів.
 • 2023: Удосконалені заходи надають поліпшений доступ на ринок та коригують квоти.

Технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ) та Санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ)

 • 2017: Встановлені стандартні заходи для вирішення ТБТ та СФЗ питань.
 • 2023: Посилені співпраця та зобов’язання щодо зменшення цих бар’єрів, включно з прийняттям розширених оцінок ризиків і взаємним визнанням стандартів.

Зокрема, передбачено, що сторони докладають зусиль для зміцнення співробітництва в галузі стандартів, технічних регламентів, акредитації, процедур оцінки відповідності та метрології з метою полегшення торгівлі між сторонами. Кожна сторона використовує відповідні міжнародні стандарти, настанови та рекомендації як основу для технічних регламентів і процедур оцінки відповідності.

Сприяння торгівлі

 • 2017: Зосередження на базових заходах для сприяння торгівлі між двома країнами.
 • 2023: Введені докладніші положення для спрощення митних процедур, використані електронна документація та заохочення взаємного визнання стандартів.

Зокрема, Угода передбачає спрощення та автоматизацію митних процедур, оприлюднення сторонами, і навіть, в електронному вигляді, законодавства, судових рішень та адміністративної політики, що стосуються вимог до імпорту або експорту.

Гендер та торгівля

 • 2017: Не містились конкретні положення щодо гендерних питань.
 • 2023: Доданий окремий розділ про гендер та торгівлю з метою надання рівних можливостей для участі різних груп жінок і чоловіків у бізнесі, промисловості та на ринку праці.

Зокрема, за Угодою створюється Комітет з питань торгівлі та гендерних питань, до складу якого входять представники кожної сторони, включно з фахівцями щодо питань гендерної рівності.

Малі та середні підприємства (МСП)

 • 2017: Згадувались МСП, але з обмеженими положеннями, спеціально розробленими для сприяння їхньої участі в торгівлі.
 • 2023: Спеціальна увага на МСП, визнання їхньої критичної ролі в обох економіках і введення конкретних положень для їхньої підтримки, включно зі спрощенням митних процедур та наданням технічної допомоги.

Згідно з Угодою, сторони засновують Комітет з питань МСП, що складається з представників кожної сторони, який визначає шляхи надання допомоги МСП кожної сторони у використанні комерційних можливостей за цією Угодою, а також обмінюється та обговорюється досвід та найкращі практики підтримки та надання допомоги експортерам МСП.

Оновлені пропозиції CUFTA створюють більше можливостей для розвитку торгівельних відносин між Україною та Канадою. Команда BDO в Україні готова надати додаткові консультації підприємствам, метою яких є працювати з ринком Канади. Звертайтесь за консультацією та розширюйте ринки своєї діяльності.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: