fbpx
Size of letters 1x
Site color
Image
Additionally
Line height
Letter spacing
Font
Embedded items (videos, maps, etc.)
 

Підсумки опитування з питань Охорони праці від БДО в Україні

19/ 10/ 2021
  Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками. Вікторія Суханенко Керівник напряму Консалтинг у галузі охорони праці BDO в Україні Внаслідок появи нових технологій, змін у законодавстві, переходу на «зелену» економіку, пандемії — у сфері охорони праці України відбуваються значні зміни. Ці зміни відбуваються не тільки в нашій країні, але й у всьому світі загалом. Вони породжують нові виклики іводночас створюють нові можливості в галузі охорони праці. Саме тому корпоративна система управління зохорони та безпеки праці більше не є чимось, що просто було б  добре мати, тепер її рівень розвитку, ефективність та інтеграція в ключові бізнес-процеси компанії є обов’язковою умовою успішної діяльності, лояльності працівників і сталого розвитку в майбутньому. З огляду на це БДО в Україні провела  опитування задля вивчення фактичного стану охорони праців Україні. «Активно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості» Про опитування. Опитування було проведено здебільшого за допомогою онлайн-анкетування на спеціалізованій електронній платформі. Деякі респонденти виявили бажання відповісти на запитання Опитувальника у форматі очногоінтерв’ю. Наші респонденти — керівники підрозділів, відповідальних за  охорону праці в компаніях. Інформація подана у звіті не містить персональних даних організацій-респондентів. Для цілей дослідження також була використана інформація з відкритих джерел. Запрошення до участі в опитуванні було направлено на адреси компаній, організацій і підприємств з ключових галузей економіки. У дослідженні взяли участь 68 організацій-респондентів. Активно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості. На жаль,серед респондентів не було великих будівельних компаній та рітейлерів з чисельністю персоналу понад тисячу працівників. Близько 25 % таких організацій, відмовилися від участі в дослідженні, посилаючись на те, що інформація з охорони праці в їхній організації є закритою. Ця інформація дала змогу провести детальний аналіз, на підставі якого наші фахівці з питань охорони працідали рекомендації щодо поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні. Цікаве з теми: Ключові аспекти з питань аудиту охорони праці у 2021 році Система управління виробничої охороною праці. З коментарів щодо поліпшення системи управління, які виносяться на розгляд і обговорення керівництвом компаній з ПБ та ОП на регулярній основі були виділені: Оцінка виконання та ефективності заходів щодо охорони праці Результати внутрішнього розслідування подій (нещасних випадків, аварій та інцидентів) Розвиток культури безпеки — лідерство керівників і залученість працівників Виробничі та професійні ризики й заходи щодо їхньої мінімізації. Ця частина опитування показала готовність керівників великих травмонебезпечних  підприємств доподальшого розвитку й підвищення темпів  ефективності системи управління виробничою безпекою таохороною праці. Водночас, економічний спад, пов’язаний з пандемією і неефективними «реформами» в Україні призвели донегативних явищ, що впливають прямо або опосередковано на питання ОП. Читайте докладніше про Вірусну трансформацію і про те, як змінилося ставлення роботодавців до Охорони праці Деякі коментарі респодентів: різко скоротились інвестиції на оновлення обладнання та нові технології, витрати на всі види ремонтів обладнання; профілактичні огляди, спецхарчування, спецодяг, засоби особистої гігієни, опалення та вентиляція, гаряча й питна вода стали предметами економії; система професійної підготовки та навчання наскрізних професій зруйнована. Кожне підприємство вирішує індивідуально це питання, мінімізуючи витрати, що призводить до погіршення якості підготовки; виросло ціле покоління операційних менеджерів, що не має уявлення про те, що таке охорона праці та промислова безпека як система; дедалі більша частина витрат, пов’язаних з нещасними випадками та профзахворюваннями, перекладається з роботодавця на працівника, його сім’ю й суспільство. Очевидно, що комплексні програми, спрямовані на підвищення ефективності чинної системи управління виробничої безпеки та охорони праці, управління ризиками на виробництві, розвиток культури безпечної праці, стають невід’ємною й життєвоважливою частиною будь-якої організації, націленої на успіх. Тільки такми можемо подолати труднощі та виклики часу. Культура безпеки й лідерство. Одним з нових ступенів в управлінні безпекою є поняття культури безпечної праці. Це абстрактне поняття, що належить певній організації або суспільству. Поняття культури безпеки дорівнює можливості передбачення превентивних заходів, а також правильно вибудованій системі, так як КБ розглядається як обовязкова частина процесу управління. Культура безпеки праці — стан людей всередині й за межами компанії, для яких безпечні дії це повсякденний ритуал. Управління інтегрованою культурою охорони праці вимагає, насамперед, щоб менеджмент вищої ланки був включений в управлінську культуру фірми. 50 % респондентів підтвердили, що їх топ-менеджмент демонструє прихильність в питаннях безпеки і охорони праці. 40 % — підтверджують свою прихильність концепції Vision Zero. Vision Zero, або рух нульового травматизму — концепція Міжнародної асоціації соціального забезпечення (МАСО). Це світовий рух, світова кампанія. Її мета — вплинути на статистику смертності та травматизму на виробництві, виключити формальний підхід до охорони праці. Вона містить екологічну, промислову та пожежну безпеку, виробничий контроль і охорону праці. Основа концепції — сім «золотих правил», що включають базові принципи охорони праці та безпеки на робочому місці. Правила чітко сформульовані і кожне підприємство може використовувати їх з урахуванням своєї специфіки для того, щоб звести травматизм до нуля. Цифрові рішення з ПБ та ОП Сучасні ІТ-технології, прискорення діджитал-трансформації управлінських і виробничих процесів, зміна професійних навичок і компетенцій працівників висувають нові вимоги до управління процесами з безпеки й охорони праці в епоху цифровізації. Учасники дослідження заявили, що їхні служби ПБ і ОП, оснащені: 100 % всією необхідною оргтехнікою та обладнанням 50 %  системами відеоспостережень на небезпечних виробничих ділянках 30 % системами контролю безпеки руху на транспортних засобах 10 % мають повністю або частково реалізований проєкт з впровадження ІТ-системи (програми) з виробничих і професійних ризиків з можливістю проведення зведеної аналітики й побудови прогнозних моделей за виробничими підрозділами або організацією загалом; розвивають ІТ-платформи для зворотного зв’язку з працівниками з питань безпеки та охорони праці (онлайн-опитування, мобільнідодатки, «гаряча лінія звернень» тощо), мають єдиний інформаційний портал (внутрішню інтернет-мережу) з інформацією з охорони праці. Профілактичні заходи в період пандемії. Попри те, що багато підприємств розробляють і впроваджують плани Безперервного бізнесу під час пандемії, усі роботодавці мусять адекватно підготуватися до викликів пандемії COVID-19, навчитись управляти ними й відповідно реагувати. Це передбачає підготовку до згортання операцій або можливе припинення діяльності в обов’язковому порядку, оскільки роботодавці зобов’язані забезпечувати безпеку та здоров’я своїх працівників і других осіб на робочому місці. Це включає створення та підтримання умов праці,  які не загрожують здоров’ю та безпеці, а також належні та безпечні заходи для виконання робіт. Висновки. Нові технології, рівень кваліфікації працівників, економічні та політичні виклики, необхідність відповідати все вищим вимогам техніки безпеки та охорони праці з боку держави і власників компаній визначають тенденції розвитку й підвищення ефективності систем управління виробничих підприємств, організацій і підприємств. Ініціатива зацікавлених сторін до відповідального і законного ведення бізнесу, його стабільного і сталого розвитку, вимагають від СЕО-компаній впроваджувати нові рішення з безпеки і охорони праці. Щоб забезпечити зниження рівня нещасних випадків на робочих місцях, організації знаходять все новіші рішення для підвищення безпеки та збереження життя і здоровя співробітників. «Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень» Для вирішення завдань щодо інтеграції її основних елементів — управління ризиками, інтелектуального аналізу і прогнозування тенденцій, фахівцям і керівникам в сфері безпеки і охорони праці необхідно буде оновлювати існуючі знання, набуваючи одночасно нові компетенції. Впровадження Діджитал рішень дає компаніям значну перевагу для лідерства в сфері управління ризиками, безпеки на виробництві та збереження життя і здоровя співробітників. Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень. Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками. Для нас робота — це невід’ємна частина життя, вона дає змогу людям бути матеріально незалежним, відчути свою самобутність і сенс життя. Однак за відсутності належного управління ризиками робота може бути небезпечною і шкідливою. Необхідно намагатися вести бізнес, у якому робиться все для забезпечення безпекий охорони здоров’я працівників. Крім усіх вищезгаданих ризиків можуть виникати й нові. Особливу занепокоєність викликають такі явища як виробничий стрес і психосоціальні ризики, а також поширення неінфекційних захворювань через зміни способу життя і шкідливих звичок або  інфекційних захворювань, такі як COVID -19. Водночас багатопрацівників у світі змушені стикатися зі стійкими давніми ризиками для здоров’я, які вимагають найпильнішої уваги й зусиль, спрямованих на формування культури профілактики у сфері праці. Попри те, що в перспективі у сфері охорони праці нам доведеться зіткнутися з безліччю нових викликів, уряду України, роботодавцям і працівникам, а також іншим зацікавленим сторонам необхідно використовувати всі можливі способи задля поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні. Чим БДО в Україні може допомогти?. — Розробка програми зі зниження ризиків виникнення інцидентів у сфері безпеки й гігієни праці таприйняття правильних стратегічних рішень для оптимізації системи управління ризиками та підвищення показників продуктивності, пов’язаних з охороною праці. — Сприяння проведенню оцінки на предмет дотримання законодавства і внутрішніх вимог у сфері безпеки й гігієни праці (зокрема стандартів ISO). — Проведення оцінки корпоративної безпеки та зрілості корпоративної культури. Потрібна консультація з питань Охорони праці та техніки безпеки? Напишіть нам і наші консультанти зв’яжуться з вами.

Sorry, this entry is only available in Ukrainian.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Start
in the Telegram bot
Read articles. Share in social networks
0 Shares

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: