fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Україна: реформа патентного законодавства

14/ 09/ 2020
  У процесі гармонізації із законодавством ЄС нові зміни до українського патентного законодавства впроваджують низку таких довгоочікуваних інструментів, як визнання прав на винахід недійсними в рамках адміністративної процедури (post-grant opposition) і сертифікати додаткової охорони, а також передбачають суттєві зміни до процедури заперечення проти патентних заявок (pre-grant opposition). 5 липня 2020 року набрав чинності Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я (Закон 644-IX). Після цього Верховна Рада України також прийняла закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства (Закон 816-IX), який набрав чинності 16 серпня 2020 року. Місцева професійна спільнота загалом вітає ці зміни, хоча досі тривають дискусії стосовно аналогу положення Болар і заходів, вжитих з метою боротьби проти вічнозелених патентів. Тому усім зацікавленим сторонам рекомендується уважно стежити за ситуацією з подальшою імплементацією нових законів.  Основні моменти Серед новел, запроваджених Законом 816-IX, найбільш суттєвими є такі. Непатентоздатні технології Закон 816-IX виключає речовини з кола обєктів, які можуть бути корисними моделями, тепер лише пристрої або процеси можуть охоронятись як корисні моделі. До того ж Закон 816-IX розширює перелік обєктів, на які не поширюється правова охорона, до якого тепер належать, зокрема: а) хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини; б) процеси клонування людини; в) процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей; г) використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; ґ) людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена; д) процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу. Відкриття, наукові теорії, математичні методи, методи ведення господарської діяльності, компютерні програми, форми представлення інформації, зовнішній вигляд продуктів, спрямованих на задоволення виключно естетичних потреб, також не можуть бути визнані винаходами або корисними моделями в якості самостійних обєктів. Для боротьби з вічнозеленими патентами Закон 816-IX передбачає, що нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, можуть бути визнані такими, що явно випливають з рівня техніки, якщо тільки такі нові форми істотно не відрізняються за ефективністю. Електронне діловодство Можливість ведення електронного діловодства, зокрема електронного подання заявок, тепер закріплена на рівні закону. Заперечення проти заявок Будь-яка особа може подати мотивоване заперечення проти заявки на винахід. Воно має бути подане не пізніше ніж через шість місяців після дати публікації заявки і лише з підстав, що заявлений винахід: не належать до обєктів, яким може бути надана правова охорона суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі не відповідає умовам патентоздатності Оскарження рішення за заявкою Патенти можуть бути визнані недійсними в рамках адміністративної процедури Апеляційною палатою. Будь-яка особа може подати відповідну заяву, якщо запатентований обєкт не відповідає умовам патентоздатності; однак встановлені різні строки подання заяви залежно від виду патенту: патент на винахід — протягом девяти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу патент на корисну модель — без обмежень (заява може бути подана як протягом строку чинності майнових прав на корисну модель, так і після припинення їх чинності) Апеляційна палата розглядає заяву протягом чотирьох місяців з моменту її отримання. Цей строк може бути продовжено на два місяці за заявою будь-якої зі сторін та за умови сплати збору. Будь-яка зі сторін може також оскаржити рішення Апеляційної палати в суді протягом двох місяців від дати його одержання. Ця нова процедура також застосовується до патентів, виданих до набрання чинності Законом 816-IX, але нові умови патентоздатності не можуть використовуватися як підстави для визнання цих патентів недійсними. Додаткова охорона Володілець патенту на винахід тепер має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід шляхом отримання сертифіката додаткової охорони (СДО). Цей механізм застосовується лише до таких категорій запатентованих обєктів, як активні фармацевтичні інгредієнти лікарського засобу, процеси отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засоби захисту тварин або рослин, введення в обіг яких в Україні надається відповідним компетентним органом. Володілець патенту може отримати СДО в Україні тільки у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення відповідного винаходу у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні. Клопотання про додаткову охорону має бути подане протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка з цих дат є пізнішою). Якщо додаткову охорону буде надано, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід продовжується, але не більше ніж на пять років. Додаткові шість місяців охорони надаються, якщо щодо обєкту додаткової охорони були здійснені дослідження у сфері застосування для дітей. Хоча СДО спрямований на надання того ж обсягу прав, що і патент, Закон 816-IX встановлює додатковий перелік дій, які третім особам дозволено вчиняти протягом строку додаткової охорони. При дотриманні встановлених Законом вимог не будуть вважатись порушенням прав володільця СДО: виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які є необхідними для цих цілей виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу не раніше ніж за шість місяців до закінчення строку додаткової охорони з метою його зберігання для введення в обіг після закінчення строку додаткової охорони, а також інші дії, які є необхідними для цих цілей Аналог положення Болар Новий Закон 644-IX запровадив в Україні аналог положення Болар, який, як очікується, допоможе прискорити процес введення генеричних лікарських засобів в обіг в Україні. Це положення дозволяє використовувати запатентований винахід / корисну модель третім особам без дозволу володільця патенту для: ввезення в Україну товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу Додаткова інформація Останні кілька місяців ознаменувалися суттєвими змінами в українському законодавстві у сфері інтелектуальної власності. На додаток до інституційної реформи були прийняті нові зміни, метою яких є гармонізація існуючого правового регулювання сфери інтелектуальної власності із правом ЄС і впровадження низки довгоочікуваних новел. Щоб дізнатися більше про головні зміни, також ознайомтеся із нашими юридичними повідомленнями нижче. Україна створює новий Національний орган інтелектуальної власності Україна: покращення законодавства у сфері охорони прав на торговельні марки Контакти Руслан Дробязко Партнер Baker McKenzie   Олексій Столяренко Радник Baker McKenzie

У процесі гармонізації із законодавством ЄС нові зміни до українського патентного законодавства впроваджують низку таких довгоочікуваних інструментів, як визнання прав на винахід недійсними в рамках адміністративної процедури (postgrant opposition) і сертифікати додаткової охорони, а також передбачають суттєві зміни до процедури заперечення проти патентних заявок (pregrant opposition).

5 липня 2020 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо ліквідації штучних бюрократичних бар’єрів та корупціогенних чинників у сфері охорони здоров’я” (“Закон 644-IX“). Після цього Верховна Рада України також прийняла закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства” (“Закон 816-IX“), який набрав чинності 16 серпня 2020 року.

Місцева професійна спільнота загалом вітає ці зміни, хоча досі тривають дискусії стосовно аналогу “положення Болар” і заходів, вжитих з метою боротьби проти вічнозелених патентів. Тому усім зацікавленим сторонам рекомендується уважно стежити за ситуацією з подальшою імплементацією нових законів. 

Основні моменти

Серед новел, запроваджених Законом 816-IX, найбільш суттєвими є такі.

Непатентоздатні технології

Закон 816-IX виключає речовини з кола об’єктів, які можуть бути корисними моделями, тепер лише пристрої або процеси можуть охоронятись як корисні моделі.

До того ж Закон 816-IX розширює перелік об’єктів, на які не поширюється правова охорона, до якого тепер належать, зокрема: а) хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини; б) процеси клонування людини; в) процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей; г) використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей; ґ) людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена; д) процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу. Відкриття, наукові теорії, математичні методи, методи ведення господарської діяльності, комп’ютерні програми, форми представлення інформації, зовнішній вигляд продуктів, спрямованих на задоволення виключно естетичних потреб, також не можуть бути визнані винаходами або корисними моделями в якості самостійних об’єктів.

Для боротьби з вічнозеленими патентами Закон 816-IX передбачає, що нові форми відомого з рівня техніки лікарського засобу, у тому числі солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, можуть бути визнані такими, що явно випливають з рівня техніки, якщо тільки такі нові форми істотно не відрізняються за ефективністю.

Електронне діловодство

Можливість ведення електронного діловодства, зокрема електронного подання заявок, тепер закріплена на рівні закону.

Заперечення проти заявок

Будь-яка особа може подати мотивоване заперечення проти заявки на винахід. Воно має бути подане не пізніше ніж через шість місяців після дати публікації заявки і лише з підстав, що заявлений винахід:

  • не належать до об’єктів, яким може бути надана правова охорона
  • суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі
  • не відповідає умовам патентоздатності

Оскарження рішення за заявкою

Патенти можуть бути визнані недійсними в рамках адміністративної процедури Апеляційною палатою. Будь-яка особа може подати відповідну заяву, якщо запатентований об’єкт не відповідає умовам патентоздатності; однак встановлені різні строки подання заяви залежно від виду патенту:

  • патент на винахід — протягом дев’яти місяців з дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу
  • патент на корисну модель — без обмежень (заява може бути подана як протягом строку чинності майнових прав на корисну модель, так і після припинення їх чинності)

Апеляційна палата розглядає заяву протягом чотирьох місяців з моменту її отримання. Цей строк може бути продовжено на два місяці за заявою будь-якої зі сторін та за умови сплати збору. Будь-яка зі сторін може також оскаржити рішення Апеляційної палати в суді протягом двох місяців від дати його одержання.

Ця нова процедура також застосовується до патентів, виданих до набрання чинності Законом 816-IX, але нові умови патентоздатності не можуть використовуватися як підстави для визнання цих патентів недійсними.

Додаткова охорона

Володілець патенту на винахід тепер має право на продовження строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на такий винахід шляхом отримання сертифіката додаткової охорони (СДО). Цей механізм застосовується лише до таких категорій запатентованих об’єктів, як активні фармацевтичні інгредієнти лікарського засобу, процеси отримання лікарського засобу або застосування лікарського засобу, засоби захисту тварин або рослин, введення в обіг яких в Україні надається відповідним компетентним органом.
Володілець патенту може отримати СДО в Україні тільки у разі, якщо заяву на отримання дозволу компетентного органу для введення відповідного винаходу у цивільний обіг в Україні було подано протягом одного року від дати подання такої заяви вперше в будь-якій країні.
Клопотання про додаткову охорону має бути подане протягом шести місяців від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу або від дати видачі першого дозволу відповідного компетентного органу (залежно від того, яка з цих дат є пізнішою). Якщо додаткову охорону буде надано, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід продовжується, але не більше ніж на п’ять років. Додаткові шість місяців охорони надаються, якщо щодо об’єкту додаткової охорони були здійснені дослідження у сфері застосування для дітей.

Хоча СДО спрямований на надання того ж обсягу прав, що і патент, Закон 816-IX встановлює додатковий перелік дій, які третім особам дозволено вчиняти протягом строку додаткової охорони. При дотриманні встановлених Законом вимог не будуть вважатись порушенням прав володільця СДО:

  • виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу з метою експорту до третіх країн, а також інші дії, які є необхідними для цих цілей
  • виготовлення продукту або лікарського засобу, що містить продукт, із застосуванням запатентованого винаходу не раніше ніж за шість місяців до закінчення строку додаткової охорони з метою його зберігання для введення в обіг після закінчення строку додаткової охорони, а також інші дії, які є необхідними для цих цілей

Аналог “положення Болар”

Новий Закон 644-IX запровадив в Україні аналог “положення Болар”, який, як очікується, допоможе прискорити процес введення генеричних лікарських засобів в обіг в Україні. Це положення дозволяє використовувати запатентований винахід / корисну модель третім особам без дозволу володільця патенту для:

  • ввезення в Україну товарів, виготовлених з використанням винаходу (корисної моделі), для досліджень
  • використання винаходу (корисної моделі) у дослідженнях, що проводяться з метою підготовки та подання інформації для реєстрації лікарського засобу

Додаткова інформація

Останні кілька місяців ознаменувалися суттєвими змінами в українському законодавстві у сфері інтелектуальної власності. На додаток до інституційної реформи були прийняті нові зміни, метою яких є гармонізація існуючого правового регулювання сфери інтелектуальної власності із правом ЄС і впровадження низки довгоочікуваних новел. Щоб дізнатися більше про головні зміни, також ознайомтеся із нашими юридичними повідомленнями нижче.

Контакти

Руслан Дроб’язко
Партнер Baker McKenzie
 
Олексій Столяренко
Радник Baker McKenzie

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: