fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Підсумки опитування з питань Охорони праці від БДО в Україні

19/ 10/ 2021
  Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками. Вікторія Суханенко Керівник напряму Консалтинг у галузі охорони праці BDO в Україні Внаслідок появи нових технологій, змін у законодавстві, переходу на «зелену» економіку, пандемії — у сфері охорони праці України відбуваються значні зміни. Ці зміни відбуваються не тільки в нашій країні, але й у всьому світі загалом. Вони породжують нові виклики іводночас створюють нові можливості в галузі охорони праці. Саме тому корпоративна система управління зохорони та безпеки праці більше не є чимось, що просто було б  добре мати, тепер її рівень розвитку, ефективність та інтеграція в ключові бізнес-процеси компанії є обов’язковою умовою успішної діяльності, лояльності працівників і сталого розвитку в майбутньому. З огляду на це БДО в Україні провела  опитування задля вивчення фактичного стану охорони праців Україні. «Активно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості» Про опитування. Опитування було проведено здебільшого за допомогою онлайн-анкетування на спеціалізованій електронній платформі. Деякі респонденти виявили бажання відповісти на запитання Опитувальника у форматі очногоінтерв’ю. Наші респонденти — керівники підрозділів, відповідальних за  охорону праці в компаніях. Інформація подана у звіті не містить персональних даних організацій-респондентів. Для цілей дослідження також була використана інформація з відкритих джерел. Запрошення до участі в опитуванні було направлено на адреси компаній, організацій і підприємств з ключових галузей економіки. У дослідженні взяли участь 68 організацій-респондентів. Активно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості. На жаль,серед респондентів не було великих будівельних компаній та рітейлерів з чисельністю персоналу понад тисячу працівників. Близько 25 % таких організацій, відмовилися від участі в дослідженні, посилаючись на те, що інформація з охорони праці в їхній організації є закритою. Ця інформація дала змогу провести детальний аналіз, на підставі якого наші фахівці з питань охорони працідали рекомендації щодо поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні. Цікаве з теми: Ключові аспекти з питань аудиту охорони праці у 2021 році Система управління виробничої охороною праці. З коментарів щодо поліпшення системи управління, які виносяться на розгляд і обговорення керівництвом компаній з ПБ та ОП на регулярній основі були виділені: Оцінка виконання та ефективності заходів щодо охорони праці Результати внутрішнього розслідування подій (нещасних випадків, аварій та інцидентів) Розвиток культури безпеки — лідерство керівників і залученість працівників Виробничі та професійні ризики й заходи щодо їхньої мінімізації. Ця частина опитування показала готовність керівників великих травмонебезпечних  підприємств доподальшого розвитку й підвищення темпів  ефективності системи управління виробничою безпекою таохороною праці. Водночас, економічний спад, пов’язаний з пандемією і неефективними «реформами» в Україні призвели донегативних явищ, що впливають прямо або опосередковано на питання ОП. Читайте докладніше про Вірусну трансформацію і про те, як змінилося ставлення роботодавців до Охорони праці Деякі коментарі респодентів: різко скоротились інвестиції на оновлення обладнання та нові технології, витрати на всі види ремонтів обладнання; профілактичні огляди, спецхарчування, спецодяг, засоби особистої гігієни, опалення та вентиляція, гаряча й питна вода стали предметами економії; система професійної підготовки та навчання наскрізних професій зруйнована. Кожне підприємство вирішує індивідуально це питання, мінімізуючи витрати, що призводить до погіршення якості підготовки; виросло ціле покоління операційних менеджерів, що не має уявлення про те, що таке охорона праці та промислова безпека як система; дедалі більша частина витрат, пов’язаних з нещасними випадками та профзахворюваннями, перекладається з роботодавця на працівника, його сім’ю й суспільство. Очевидно, що комплексні програми, спрямовані на підвищення ефективності чинної системи управління виробничої безпеки та охорони праці, управління ризиками на виробництві, розвиток культури безпечної праці, стають невід’ємною й життєвоважливою частиною будь-якої організації, націленої на успіх. Тільки такми можемо подолати труднощі та виклики часу. Культура безпеки й лідерство. Одним з нових ступенів в управлінні безпекою є поняття культури безпечної праці. Це абстрактне поняття, що належить певній організації або суспільству. Поняття культури безпеки дорівнює можливості передбачення превентивних заходів, а також правильно вибудованій системі, так як КБ розглядається як обовязкова частина процесу управління. Культура безпеки праці — стан людей всередині й за межами компанії, для яких безпечні дії це повсякденний ритуал. Управління інтегрованою культурою охорони праці вимагає, насамперед, щоб менеджмент вищої ланки був включений в управлінську культуру фірми. 50 % респондентів підтвердили, що їх топ-менеджмент демонструє прихильність в питаннях безпеки і охорони праці. 40 % — підтверджують свою прихильність концепції Vision Zero. Vision Zero, або рух нульового травматизму — концепція Міжнародної асоціації соціального забезпечення (МАСО). Це світовий рух, світова кампанія. Її мета — вплинути на статистику смертності та травматизму на виробництві, виключити формальний підхід до охорони праці. Вона містить екологічну, промислову та пожежну безпеку, виробничий контроль і охорону праці. Основа концепції — сім «золотих правил», що включають базові принципи охорони праці та безпеки на робочому місці. Правила чітко сформульовані і кожне підприємство може використовувати їх з урахуванням своєї специфіки для того, щоб звести травматизм до нуля. Цифрові рішення з ПБ та ОП Сучасні ІТ-технології, прискорення діджитал-трансформації управлінських і виробничих процесів, зміна професійних навичок і компетенцій працівників висувають нові вимоги до управління процесами з безпеки й охорони праці в епоху цифровізації. Учасники дослідження заявили, що їхні служби ПБ і ОП, оснащені: 100 % всією необхідною оргтехнікою та обладнанням 50 %  системами відеоспостережень на небезпечних виробничих ділянках 30 % системами контролю безпеки руху на транспортних засобах 10 % мають повністю або частково реалізований проєкт з впровадження ІТ-системи (програми) з виробничих і професійних ризиків з можливістю проведення зведеної аналітики й побудови прогнозних моделей за виробничими підрозділами або організацією загалом; розвивають ІТ-платформи для зворотного зв’язку з працівниками з питань безпеки та охорони праці (онлайн-опитування, мобільнідодатки, «гаряча лінія звернень» тощо), мають єдиний інформаційний портал (внутрішню інтернет-мережу) з інформацією з охорони праці. Профілактичні заходи в період пандемії. Попри те, що багато підприємств розробляють і впроваджують плани Безперервного бізнесу під час пандемії, усі роботодавці мусять адекватно підготуватися до викликів пандемії COVID-19, навчитись управляти ними й відповідно реагувати. Це передбачає підготовку до згортання операцій або можливе припинення діяльності в обов’язковому порядку, оскільки роботодавці зобов’язані забезпечувати безпеку та здоров’я своїх працівників і других осіб на робочому місці. Це включає створення та підтримання умов праці,  які не загрожують здоров’ю та безпеці, а також належні та безпечні заходи для виконання робіт. Висновки. Нові технології, рівень кваліфікації працівників, економічні та політичні виклики, необхідність відповідати все вищим вимогам техніки безпеки та охорони праці з боку держави і власників компаній визначають тенденції розвитку й підвищення ефективності систем управління виробничих підприємств, організацій і підприємств. Ініціатива зацікавлених сторін до відповідального і законного ведення бізнесу, його стабільного і сталого розвитку, вимагають від СЕО-компаній впроваджувати нові рішення з безпеки і охорони праці. Щоб забезпечити зниження рівня нещасних випадків на робочих місцях, організації знаходять все новіші рішення для підвищення безпеки та збереження життя і здоровя співробітників. «Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень» Для вирішення завдань щодо інтеграції її основних елементів — управління ризиками, інтелектуального аналізу і прогнозування тенденцій, фахівцям і керівникам в сфері безпеки і охорони праці необхідно буде оновлювати існуючі знання, набуваючи одночасно нові компетенції. Впровадження Діджитал рішень дає компаніям значну перевагу для лідерства в сфері управління ризиками, безпеки на виробництві та збереження життя і здоровя співробітників. Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень. Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками. Для нас робота — це невід’ємна частина життя, вона дає змогу людям бути матеріально незалежним, відчути свою самобутність і сенс життя. Однак за відсутності належного управління ризиками робота може бути небезпечною і шкідливою. Необхідно намагатися вести бізнес, у якому робиться все для забезпечення безпекий охорони здоров’я працівників. Крім усіх вищезгаданих ризиків можуть виникати й нові. Особливу занепокоєність викликають такі явища як виробничий стрес і психосоціальні ризики, а також поширення неінфекційних захворювань через зміни способу життя і шкідливих звичок або  інфекційних захворювань, такі як COVID -19. Водночас багатопрацівників у світі змушені стикатися зі стійкими давніми ризиками для здоров’я, які вимагають найпильнішої уваги й зусиль, спрямованих на формування культури профілактики у сфері праці. Попри те, що в перспективі у сфері охорони праці нам доведеться зіткнутися з безліччю нових викликів, уряду України, роботодавцям і працівникам, а також іншим зацікавленим сторонам необхідно використовувати всі можливі способи задля поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні. Чим БДО в Україні може допомогти?. — Розробка програми зі зниження ризиків виникнення інцидентів у сфері безпеки й гігієни праці таприйняття правильних стратегічних рішень для оптимізації системи управління ризиками та підвищення показників продуктивності, пов’язаних з охороною праці. — Сприяння проведенню оцінки на предмет дотримання законодавства і внутрішніх вимог у сфері безпеки й гігієни праці (зокрема стандартів ISO). — Проведення оцінки корпоративної безпеки та зрілості корпоративної культури. Потрібна консультація з питань Охорони праці та техніки безпеки? Напишіть нам і наші консультанти зв’яжуться з вами.

Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками.

Вікторія Суханенко

Керівник напряму Консалтинг у галузі охорони праці BDO в Україні

Внаслідок появи нових технологій, змін у законодавстві, переходу на «зелену» економіку, пандемії — у сфері охорони праці України відбуваються значні зміни.

Ці зміни відбуваються не тільки в нашій країні, але й у всьому світі загалом. Вони породжують нові виклики іводночас створюють нові можливості в галузі охорони праці. Саме тому корпоративна система управління зохорони та безпеки праці більше не є чимось, що просто було б  добре мати, тепер її рівень розвитку, ефективність та інтеграція в ключові бізнес-процеси компанії є обов’язковою умовою успішної діяльності, лояльності працівників і сталого розвитку в майбутньому.

З огляду на це БДО в Україні провела опитування задля вивчення фактичного стану охоронипраців Україні.

«Активно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості»

Про опитування

Опитування було проведено здебільшого за допомогою онлайн-анкетування на спеціалізованій електронній платформі. Деякі респонденти виявили бажання відповісти на запитання Опитувальника у форматі очногоінтерв’ю.

Наші респонденти — керівники підрозділів, відповідальних за  охорону праці в компаніях.

Інформація подана у звіті не містить персональних даних організацій-респондентів. Для цілей дослідження також була використана інформація з відкритих джерел.

Запрошення до участі в опитуванні було направлено на адреси компаній, організацій і підприємств з ключових галузей економіки. У дослідженні взяли участь68організаційреспондентів. Активно відгукнулися промислові компанії з металургійних галузей та галузей електроенергетики й агропромисловості. На жаль,серед респондентів не було великих будівельних компаній та рітейлерів з чисельністю персоналу понад тисячу працівників. Близько 25 % таких організацій, відмовилися від участі в дослідженні, посилаючись на те, що інформація з охорони праці в їхній організації є закритою.

Ця інформація дала змогу провести детальний аналіз, на підставі якого наші фахівці з питань охорони працідали рекомендації щодо поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні.

Цікаве з теми: Ключові аспекти з питань аудиту охорони праці у 2021 році

Система управління виробничої охороною праці

З коментарів щодо поліпшення системи управління, які виносяться на розгляд і обговорення керівництвомкомпаній з ПБ та ОП на регулярній основібуливиділені:

  1. Оцінка виконання та ефективності заходів щодо охорони праці
  2. Результати внутрішнього розслідування подій (нещасних випадків, аварій та інцидентів)
  3. Розвиток культури безпеки — лідерство керівників і залученість працівників
  4. Виробничі та професійні ризики й заходи щодо їхньої мінімізації.

Ця частина опитування показала готовність керівників великих травмонебезпечних  підприємств доподальшого розвитку й підвищення темпів  ефективності системи управління виробничою безпекою таохороною праці.

Водночас, економічний спад, пов’язаний з пандемією і неефективними «реформами» в Україні призвели донегативних явищ, що впливають прямо або опосередковано на питання ОП.

Читайте докладніше про Вірусну трансформацію і про те, як змінилося ставлення роботодавців до Охорони праці

Деякі коментарі респодентів:

  • різко скоротились інвестиції на оновлення обладнання та нові технології, витрати на всі види ремонтів обладнання;
  • профілактичні огляди, спецхарчування, спецодяг, засоби особистої гігієни, опалення та вентиляція, гаряча й питна вода стали предметами економії;
  • система професійної підготовки та навчання наскрізних професій зруйнована. Кожне підприємство вирішує індивідуально це питання, мінімізуючи витрати, що призводить до погіршення якості підготовки;
  • виросло ціле покоління операційних менеджерів, що не має уявлення про те, що таке охорона праці та промислова безпека як система;
  • дедалі більша частина витрат, пов’язаних з нещасними випадками та профзахворюваннями, перекладається з роботодавця на працівника, його сім’ю й суспільство.

Очевидно, що комплексні програми, спрямовані на підвищення ефективності чинної системи управління виробничої безпеки та охорони праці, управління ризиками на виробництві, розвиток культури безпечної праці, стають невід’ємною й життєвоважливою частиною будь-якої організації, націленої на успіх. Тільки такми можемо подолати труднощі та виклики часу.

Культура безпеки й лідерство

Одним з нових ступенів в управлінні безпекою є поняття культури безпечної праці. Це абстрактне поняття, що належить певній організації або суспільству. Поняття культури безпеки дорівнює можливості передбачення превентивних заходів, а також правильно вибудованій системі, так як КБ розглядається як обов’язкова частина процесу управління.

Культура безпеки праці — стан людей всередині й за межами компанії, для яких безпечні дії це повсякденний ритуал.Управління інтегрованою культурою охорони праці вимагає, насамперед, щоб менеджмент вищої ланки був включений в управлінську культуру фірми.

50% респондентів підтвердили, що їх топ-менеджмент демонструє прихильність в питаннях безпеки і охорони праці.

40% — підтверджують своюприхильністьконцепції VisionZero.

Vision Zero, або рух нульового травматизму — концепція Міжнародної асоціації соціального забезпечення (МАСО). Це світовий рух, світова кампанія. Її мета — вплинути на статистику смертності та травматизму на виробництві, виключити формальний підхід до охорони праці. Вона містить екологічну, промислову та пожежну безпеку, виробничий контроль і охорону праці.

Основа концепції — сім «золотих правил», що включають базові принципи охорони праці та безпеки на робочому місці. Правила чітко сформульовані і кожне підприємство може використовувати їх з урахуванням своєї специфіки для того, щоб звести травматизм до нуля.

Цифрові рішення з ПБ та ОП

Сучасні ІТ-технології, прискорення діджитал-трансформації управлінських і виробничих процесів, зміна професійних навичок і компетенцій працівників висувають нові вимоги до управління процесами з безпеки й охорони праці в епоху цифровізації.

Учасники дослідження заявили, що їхні служби ПБ іОП,оснащені:

100% всією необхідною оргтехнікою та обладнанням

50%  системами відеоспостереженьна небезпечних виробничих ділянках

30%системамиконтролю безпеки руху на транспортних засобах

10% мають повністю або частково реалізований проєкт з впровадження ІТсистеми (програми) з виробничих і професійних ризиків з можливістю проведення зведеної аналітики й побудови прогнозних моделей за виробничими підрозділами або організацією загалом; розвивають ІТ-платформи для зворотного зв’язку з працівниками з питаньбезпеки та охорони праці (онлайнопитування, мобільнідодатки, «гаряча лінія звернень» тощо), мають єдиний інформаційний портал (внутрішню інтернет-мережу) з інформацією з охорони праці.

Профілактичні заходи в період пандемії

Попри те, що багато підприємств розробляють і впроваджують плани Безперервного бізнесу під час пандемії, усі роботодавці мусять адекватно підготуватися до викликів пандемії COVID-19, навчитись управляти ними й відповідно реагувати. Це передбачає підготовку до згортання операцій або можливе припинення діяльності в обов’язковому порядку, оскільки роботодавці зобов’язані забезпечувати безпеку та здоров’я своїх працівників і других осіб на робочому місці. Цевключаєстворення та підтримання умов праці, які незагрожують здоров’ю та безпеці, атакожналежнітабезпечні заходи для виконання робіт.

Висновки

Нові технології, рівень кваліфікації працівників, економічні та політичні виклики, необхідність відповідати все вищим вимогам техніки безпеки та охорони праці з боку держави і власників компаній визначають тенденції розвитку й підвищення ефективності систем управління виробничих підприємств, організацій і підприємств. Ініціатива зацікавлених сторін до відповідального і законного ведення бізнесу, його стабільного і сталого розвитку, вимагають від СЕО-компаній впроваджувати нові рішення з безпеки і охорони праці. Щоб забезпечити зниження рівня нещасних випадків на робочих місцях, організації знаходять все новіші рішення для підвищення безпеки та збереження життя і здоров’я співробітників.

«Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень»

Для вирішення завдань щодо інтеграції її основних елементів — управління ризиками, інтелектуального аналізу і прогнозування тенденцій, фахівцям і керівникам в сфері безпеки і охорони праці необхідно буде оновлювати існуючі знання, набуваючи одночасно нові компетенції. Впровадження Діджитал рішень дає компаніям значну перевагу для лідерства в сфері управління ризиками, безпеки на виробництві та збереження життя і здоров’я співробітників.

Цифровізація робочих місць, технологічних і управлінських процесів (IoT, штучний інтелект тощо) формують новий формат управління у сфері безпеки — прозорість даних і оперативність прийняття рішень.

Успішна реалізація програм розвитку культури безпечної праці заключається у трансформації роботи співробітників служби промислової безпеки та охорони праці. Трансформація з «ролі контролерів» у роль помічників і координаторів з питань безпеки й охорони праці. Такі працівники мають бути відкриті до діалогу з виробничими керівниками компаній та рядовими співробітниками.

Для нас робота — це невід’ємна частина життя, вона дає змогу людям бути матеріально незалежним, відчути свою самобутність і сенс життя. Однак за відсутності належного управління ризиками робота може бути небезпечною і шкідливою. Необхідно намагатися вести бізнес, у якому робиться все для забезпечення безпекий охорони здоров’я працівників.

Крім усіх вищезгаданих ризиків можуть виникати й нові. Особливу занепокоєність викликають такі явища як виробничий стрес і психосоціальні ризики, а також поширення неінфекційних захворювань через зміни способу життя і шкідливих звичок або  інфекційнихзахворювань, такі як COVID -19. Водночас багатопрацівників у світі змушені стикатися зі стійкими давніми ризиками для здоров’я, які вимагають найпильнішої уваги й зусиль, спрямованих на формування культури профілактики у сфері праці.

Попри те, що в перспективі у сфері охорони праці нам доведеться зіткнутися з безліччю нових викликів, уряду України, роботодавцям і працівникам, а також іншим зацікавленим сторонам необхідно використовувати всі можливі способи задля поліпшення організації безпечного та здорового майбутнього у сфері охорони праці в Україні.

Чим БДО в Україні може допомогти?

— Розробка програми зі зниження ризиків виникнення інцидентів у сфері безпеки й гігієни праці таприйняття правильних стратегічних рішень для оптимізації системи управління ризиками та підвищення показників продуктивності, пов’язаних з охороною праці.

— Сприяння проведенню оцінки на предмет дотримання законодавства і внутрішніх вимог у сфері безпеки й гігієни праці (зокрема стандартів ISO).

— Проведення оцінки корпоративної безпеки та зрілості корпоративної культури.

Потрібна консультація з питань Охорони праці та техніки безпеки?

Напишіть нам і наші консультанти зв’яжуться з вами.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: