fbpx
Size of letters 1x
Site color
Image
Additionally
Line height
Letter spacing
Font
Embedded items (videos, maps, etc.)
 

How will the audit of financial institutions’ reporting for 2017 be carried out? The view of the regulator of the National Financial Services Commission

23/ 03/ 2018
  Світлана Шеремет, Ведучий аудитор компанії BDO в Україні, відділ контролю якості аудиторських проектів 2017 рік став роком зростання ринку фінансових послуг. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на ринку працює близько 750 фінансових компаній, 450 ломбардів, які дають значні надходження податків до бюджету. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі за текстом Нацкомфінпослуг), видала нормативно-правовий акт щодо здійснення аудиту звітності фінансових установ за 2017 рік. Зокрема, це Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до Нацкомфінпослуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік. Методичні рекомендації затверджені Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018 р. №142 і містять ряд документів: рекомендації щодо форми і змісту звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності фінансової установи; особливості визначення ключових питань аудиту для різних видів фінансових установ; рекомендації щодо врахування вимог відповідних законодавчих та нормативних актів за кожним видом діяльності на ринку небанківських фінансових послуг. Методичні рекомендації №142 - це перший пілотний проект від регулятора після введення в дію МСА видання 2015 року та прийняття Закону «Про аудит», і вже через рік ці рекомендації стануть вимогами. Тому важливим завданням для Нацкомфінпослуг є широке інформування аудиторів про особливості нововведень. Для цього регулятор провів тренінг-семінар за участю Олександра Залетова - члена Нацкомфінпослуг, члена Аудиторської палати України; Юлії Христолюбської – директора департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг; Галини Павленко – директора департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями Нацкомфінпослуг. За словами Олександра Залетова регулятор чекає на зворотній звязок від аудиторів стосовно питання внесення змін в ці рекомендації, щоб до того часу, коли вони стануть вимогами, було якнайменше неврегульованих питань. Юлія Христолюбська, представник страхового ринку, звернула увагу аудиторів на ряд невирішених питань та питань, які потребують підвищеної уваги з боку аудитора: При аудиті суб’єктів суспільного нагляду має бути здійснено страхування відповідальності аудитора. Форма типового договору щодо страхування професійної відповідальності аудитора поки що відсутня. Це є вид не обов’язкового, а добровільного страхування цивільної відповідальності. Коли буде розроблена типова форма для аудиту, тоді буде здійснюватися посилання на неї. На думку регулятора, тут є ознаки конфлікту інтересів. Мова йдеться про те, чи має право аудитор, який заключив договір страхування відповідальності з цією страховою компанією, надавати свої аудиторські послуги цій страховій компанії. Наразі це питання чітко не прописано. Кількість звітів незалежного аудитора – один чи два (окремо для власників та для регулятора). Знову ж таки, це питання залишається на розгляд фінансової установи та її аудитора. Але на думку регулятора, краще, аби звіт був один, містив в собі правдиву інформацію. Регулятор згадав тут про принцип превалювання сутності над формою. Аудит звітних даних на вимогу регулятора доречно подавати у розділі «Інші питання». В звітах для регуляторів доцільно в назві писати “Звіт незалежного аудитора”, а в дужках вказувати стару назву (“Аудиторський висновок”), оскільки регулятори ще не внесли зміни в свої закони та нормативні акти. Принаймні це слід робити до 1 жовтня поточного року, коли повністю вступить в силу Закон «Про аудит». При складанні Звіту незалежного аудитора, особливу увагу слід приділити розкриттю інформації щодо наступних питань: справедлива вартість активів; визначення зобов’язань; акумулювання облігацій на звітну дату, щоб відповідати вимогам по нормативам; наявність та оцінка активів на окупованих територіях; вартість нематеріальних активів; розшифровка дебіторської заборгованості за фінансовими операціями; залучення субординованого боргу; інші доходи. Якщо якогось з нормативів не дотримано фінансовою компанією - регулятор надсилає повідомлення даній компанії і надає термін для усунення порушень. Ліцензію відразу не відбирають. Однак в кожному конкретному випадку, аудитор має звернути увагу: внаслідок яких процесів у клієнта не дотримуються нормативи. Недотримання нормативу – чи є це підстава для модифікації висновку – питання неоднозначне і потрібно розбиратися, в чому причина недотримання нормативів в кожному конкретному випадку. Регулятор акцентує увагу на тому, що аудитор має підтверджувати реальний баланс фінансової компанії. Прозвучала фраза – “позбавлення звітності від токсичних активів”. В 2018 році  Нацкомфінпослуг планує збільшити кількість нормативів. Безперервність діяльності фінансової компанії – висока важливість та актуальність цього питання не викликає сумнівів ні в самого регулятора, ні в аудитора. Під час аудиту страхових компаній, в частині визначення зобов’язань, аудитору потрібно уважно опрацювати актуарний звіт. Страхові компанії будуть подавати актуарний звіт, в якому актуарій надає рекомендації на основі минулих подій, щодо розміру страхових резервів. І якщо наприклад, є рекомендація – доформувати резерви, то аудитор має звернути увагу на це питання (чи проінформоване керівництво компанії, чи прислухається до рекомендацій актуарія, чи плануються якісь заходи та ін.). Аудитор має звернути увагу на дотримання фінансовою компанією ліцензійних умов ведення господарської діяльності. 2017 – це рік приведення діяльності компаній у відповідність до нових ліцензійних умов згідно Розпорядження Кабміну для ринку фінансових послуг. Зокрема: чи подані анкети керівника, головного бухгалтера, власників істотної частки, їх ділова репутація. Місця, в яких надаються фінансові послуги, мають бути обладнані пандусами. Аудитор має перевірити документацію стосовно законності цих пандусів, впевнитись, що пандуси встановлені легально, а не на період аудиту, в наявності технічні висновки для пандусів. Для ломбардів, які знаходяться всередині орендованого приміщення, має бути надана копія сертифіката чи технічного висновку на пандус від орендодавця орендарю. Правила страхування мають бути викладені на сайті страхової компанії в pdf-форматі, щоб потенційний клієнт маг змогу ознайомитись з умовами страхування. Аудитор має провести відповідну процедуру перевірки і зафіксувати в своїх робочих документах, на яку дату він перевірив сайт компанії, що інформація відображена на сайті та подати відповідні скріншоти. Вимога щодо оприлюднення фінансової звітності і звіту незалежного аудитора в засобах масової інформації і на веб-сайті продовжує діяти. Але найближчим часом планується скасувати вимогу щодо розміщення інформації в друкованих засобах інформації. Ці зміни очікуються в квітні поточного року, зі слів Олександра Залетова. Фінансовій компанії буде достатньо оприлюднити інформацію на своєму веб-сайті.

Світлана Шеремет,

Ведучий аудитор компанії BDO в Україні, відділ контролю якості аудиторських проектів

2017 рік став роком зростання ринку фінансових послуг. За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на ринку працює близько 750 фінансових компаній, 450 ломбардів, які дають значні надходження податків до бюджету.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі за текстом Нацкомфінпослуг), видала нормативно-правовий акт щодо здійснення аудиту звітності фінансових установ за 2017 рік.

Зокрема, це Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до Нацкомфінпослуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік. Методичні рекомендації затверджені Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01.02.2018 р. №142 і містять ряд документів:

 • рекомендації щодо форми і змісту звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності фінансової установи;
 • особливості визначення ключових питань аудиту для різних видів фінансових установ;
 • рекомендації щодо врахування вимог відповідних законодавчих та нормативних актів за кожним видом діяльності на ринку небанківських фінансових послуг.

Методичні рекомендації №142 – це перший пілотний проект від регулятора після введення в дію МСА видання 2015 року та прийняття Закону «Про аудит», і вже через рік ці рекомендації стануть вимогами.

Тому важливим завданням для Нацкомфінпослуг є широке інформування аудиторів про особливості нововведень. Для цього регулятор провів тренінг-семінар за участю Олександра Залетова – члена Нацкомфінпослуг, члена Аудиторської палати України; Юлії Христолюбської – директора департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг; Галини Павленко – директора департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями Нацкомфінпослуг.

За словами Олександра Залетова регулятор чекає на зворотній зв’язок від аудиторів стосовно питання внесення змін в ці рекомендації, щоб до того часу, коли вони стануть вимогами, було якнайменше неврегульованих питань.

Юлія Христолюбська, представник страхового ринку, звернула увагу аудиторів на ряд невирішених питань та питань, які потребують підвищеної уваги з боку аудитора:

При аудиті суб’єктів суспільного нагляду має бути здійснено страхування відповідальності аудитора. Форма типового договору щодо страхування професійної відповідальності аудитора поки що відсутня. Це є вид не обов’язкового, а добровільного страхування цивільної відповідальності. Коли буде розроблена типова форма для аудиту, тоді буде здійснюватися посилання на неї. На думку регулятора, тут є ознаки конфлікту інтересів. Мова йдеться про те, чи має право аудитор, який заключив договір страхування відповідальності з цією страховою компанією, надавати свої аудиторські послуги цій страховій компанії. Наразі це питання чітко не прописано.

Кількість звітів незалежного аудитора – один чи два (окремо для власників та для регулятора). Знову ж таки, це питання залишається на розгляд фінансової установи та її аудитора. Але на думку регулятора, краще, аби звіт був один, містив в собі правдиву інформацію. Регулятор згадав тут про принцип превалювання сутності над формою. Аудит звітних даних на вимогу регулятора доречно подавати у розділі «Інші питання».

В звітах для регуляторів доцільно в назві писати “Звіт незалежного аудитора”, а в дужках вказувати стару назву (“Аудиторський висновок”), оскільки регулятори ще не внесли зміни в свої закони та нормативні акти. Принаймні це слід робити до 1 жовтня поточного року, коли повністю вступить в силу Закон «Про аудит».

При складанні Звіту незалежного аудитора, особливу увагу слід приділити розкриттю інформації щодо наступних питань:

 • справедлива вартість активів;
 • визначення зобов’язань;
 • акумулювання облігацій на звітну дату, щоб відповідати вимогам по нормативам;
 • наявність та оцінка активів на окупованих територіях;
 • вартість нематеріальних активів;
 • розшифровка дебіторської заборгованості за фінансовими операціями;
 • залучення субординованого боргу;
 • інші доходи.

Якщо якогось з нормативів не дотримано фінансовою компанією регулятор надсилає повідомлення даній компанії і надає термін для усунення порушень. Ліцензію відразу не відбирають. Однак в кожному конкретному випадку, аудитор має звернути увагу: внаслідок яких процесів у клієнта не дотримуються нормативи. Недотримання нормативу – чи є це підстава для модифікації висновку – питання неоднозначне і потрібно розбиратися, в чому причина недотримання нормативів в кожному конкретному випадку. Регулятор акцентує увагу на тому, що аудитор має підтверджувати реальний баланс фінансової компанії. Прозвучала фраза – “позбавлення звітності від токсичних активів”. В 2018 році  Нацкомфінпослуг планує збільшити кількість нормативів.

Безперервність діяльності фінансової компанії – висока важливість та актуальність цього питання не викликає сумнівів ні в самого регулятора, ні в аудитора.

Під час аудиту страхових компаній, в частині визначення зобов’язань, аудитору потрібно уважно опрацювати актуарний звіт. Страхові компанії будуть подавати актуарний звіт, в якому актуарій надає рекомендації на основі минулих подій, щодо розміру страхових резервів. І якщо наприклад, є рекомендація – доформувати резерви, то аудитор має звернути увагу на це питання (чи проінформоване керівництво компанії, чи прислухається до рекомендацій актуарія, чи плануються якісь заходи та ін.).

Аудитор має звернути увагу на дотримання фінансовою компанією ліцензійних умов ведення господарської діяльності. 2017 – це рік приведення діяльності компаній у відповідність до нових ліцензійних умов згідно Розпорядження Кабміну для ринку фінансових послуг. Зокрема: чи подані анкети керівника, головного бухгалтера, власників істотної частки, їх ділова репутація. Місця, в яких надаються фінансові послуги, мають бути обладнані пандусами. Аудитор має перевірити документацію стосовно законності цих пандусів, впевнитись, що пандуси встановлені легально, а не на період аудиту, в наявності технічні висновки для пандусів. Для ломбардів, які знаходяться всередині орендованого приміщення, має бути надана копія сертифіката чи технічного висновку на пандус від орендодавця орендарю.

Правила страхування мають бути викладені на сайті страхової компанії в pdf-форматі, щоб потенційний клієнт маг змогу ознайомитись з умовами страхування. Аудитор має провести відповідну процедуру перевірки і зафіксувати в своїх робочих документах, на яку дату він перевірив сайт компанії, що інформація відображена на сайті та подати відповідні скріншоти.

Вимога щодо оприлюднення фінансової звітності і звіту незалежного аудитора в засобах масової інформації і на веб-сайті продовжує діяти. Але найближчим часом планується скасувати вимогу щодо розміщення інформації в друкованих засобах інформації. Ці зміни очікуються в квітні поточного року, зі слів Олександра Залетова. Фінансовій компанії буде достатньо оприлюднити інформацію на своєму веб-сайті.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Start
in the Telegram bot
Read articles. Share in social networks

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: