fbpx

Зміни у містобудівній сфері. Підсумки 2018

16/ 01/ 2019
  Олександр Буртовий, партнер юридичної фірми «Антіка» Василь Шеретько, старший юрист юридичної фірми «Антіка» У 2018 р. в містобудівній сфері було чимало законодавчих змін. Більшість з них не фундаментальні, а швидше є наслідок впливу на будівельний ринок сформованих трендів, а також змін у суміжних галузях – енергетика, енергоефективність, ЖКГ, у підходах до розподілу обєктів залежно від класу наслідків тощо. Та є новації, що можуть призвести до змін в проектуванні та в створенні будівельних об`єктів. Розглянемо зміни в містобудівній сфері, які були в 2018 році. 23.07.2018 р. введений в дію Закон України «Про енергетичну ефективність будівель». Тепер для обєктів будівництва та існуючих будівель потрібно здійснювати сертифікацію енергетичної ефективності, проводити оцінку відповідності цих показників встановленим мінімальним вимогам до енергоефективності будівель. Також необхідно розробляти рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності приміщень з урахуванням місцевих кліматичних умов та технічно й економічно обґрунтованих показників. Сертифікація енергоефективності є обовязковою для: 1) обєктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) середнього (СС2) та значного (СС3) класу наслідків; 2) будівель державної власності з опалювальною площею понад 250 м², які часто відвідують громадяни, та усіх приміщень, де розташовані органи державної влади; 3) будівель з опалювальною площею понад 250 м², у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення термомодернізації таких будівель); 4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка призводить до досягнення будівлею класу енергетичної ефективності не нижче мінімальних вимог до енергоефективності будівлі. Важливо! За результатами сертифікації енергоефективності складається енергетичний сертифікат терміном дії 10 років. 11.07.2018 р. Мінрегіон видав Наказ №172, яким затвердив Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності і форми енергетичного сертифікату. В ньому зазначені вимоги до форми та змісту енергетичного сертифікату, встановлений механізм проведення сертифікації енергоефективності, а також вимоги до процедури збору й обробки інформації про фактичні чи проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінки відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам. 20.03.2018 р. прийняли, а 12.10.2018 вступив у силу ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку». Він вносить зміни до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо включення зобовязань з проведення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації: схеми планування територій, генеральні та детальні плани територій, плани зонування тощо. Прийняття цього закону може призвести до здорожчання будівельного процесу та, як наслідок, збільшення вартості об’єктів будівництва, оскільки на практиці фінансування розробки містобудівної документації досить часто здійснюється за рахунок приватних інвесторів, що, як наслідок, призводить до виникнення нової статті видатків в процесі будівництва. З прийняттям 01.03.2018 р. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у нафтогазовій галузі» Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» був доповнений абзацом, відповідно до якого до обєктів будівництва не належать нафтові і газові свердловини і обєкти їх влаштування. В такий спосіб поставили крапку в питанні, що викликало низку труднощів. Ще одна новація, яку вносить закон: віднині відсутність плану зонування або детального плану території не завжди є перешкодою для передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб. З прийняттям 04.09.2018 р. Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва обєктів відновлюваної енергетики» змінився підхід при визначенні необхідності проведення експертизи проектів будівництва. Якщо раніше обєкти класу наслідків СС1 не підлягали обовязковій експертизі, то тепер, якщо будівництво такого обєкта передбачає проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, проекти будівництва мають проходити експертизу. Змінено підходи і в регулюванні питання так званої «будівельної амністії». З набранням чинності Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» від 22.03.2018 р. обєкти будівництва – індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 м², господарські (присадибні) будівлі і споруди, загальною площею до 300 м², побудовані в період з 05.08.1992 по 09.04.2015 рр., а також побудовані до 12.03.2011 р. будівлі і споруди сільськогосподарського призначення за результатами технічного обстеження безкоштовно вводяться в експлуатацію органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подачі відповідної заяви  власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі обєкти будівництва. Окрім перерахованих вимог, такі обєкти мають також відповідати наступним критеріям: 1) збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення; 2) відповідають класу наслідків СС1. З прийняттям 25.04.2018 р. Постанови КМУ №327 внесено зміни до Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт. Зокрема, з переліку будівельних робіт, що вимагають отримання дозволу на їх виконання, виключено технічне переоснащення. Також змінені форми повідомлень: про початок підготовчих/будівельних робіт, заяв про внесення змін до зареєстрованих повідомлень. 22.05.2018 р. набув чинності новий Порядок погодження відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд способом, не передбаченим будівельними нормами. Згідно з новим Порядком на офіційному сайті Мінрегіону функціонуватиме електронний ресурс з інформацією про обробку звернень та узгодження відхилень.Передбачається відкритий доступ і постійне оновлення інформації щодо звернень та їх обробки. Це дозволить відстежувати кожне звернення. Окрім цього, ресурс матиме табличний формат з можливістю угрупування/фільтрації даних згідно з різними критеріями пошуку та завантаження файлів і документів: дата реєстрації звернення, регіон/населений пункт, адреса, замовник, види відхилень, стадії узгодження, результати узгодження тощо. Постанова КМУ №899 від 31.10.2018 р. затверджує нові критерії, що лежать в основі оцінювання ступеню ризику від провадження господарської діяльності в сфері містобудівної діяльності. Також визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на обєкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю. Постанова №931 від 07.11.2018 р. доповнює Перелік будівельних робіт, що не вимагають документів, які дозволяють їх виконання, і після закінчення яких обєкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Зокрема, до них належать роботи, повязані з будівництвом гідротехнічних споруд. А саме: акваторії морського порту, внутрішніх підхідних, судноплавних каналів, операційної акваторії причалу, якірної стоянки, а також інших підводних гідротехнічних споруд штучного і природного походження, зокрема розташованих в межах акваторії морського порту і призначених для забезпечення безпеки мореплавання, маневрування і стоянки суден.

Олександр Буртовий,

партнер юридичної фірми «Антіка»

Василь Шеретько,

старший юрист юридичної фірми «Антіка»

У 2018 р. в містобудівній сфері було чимало законодавчих змін. Більшість з них не фундаментальні, а швидше є наслідок впливу на будівельний ринок сформованих трендів, а також змін у суміжних галузях – енергетика, енергоефективність, ЖКГ, у підходах до розподілу об’єктів залежно від класу наслідків тощо. Та є новації, що можуть призвести до змін в проектуванні та в створенні будівельних об`єктів. Розглянемо зміни в містобудівній сфері, які були в 2018 році.

23.07.2018 р. введений в дію Закон України «Про енергетичну ефективність будівель». Тепер для об’єктів будівництва та існуючих будівель потрібно здійснювати сертифікацію енергетичної ефективності, проводити оцінку відповідності цих показників встановленим мінімальним вимогам до енергоефективності будівель. Також необхідно розробляти рекомендації щодо підвищення рівня енергоефективності приміщень з урахуванням місцевих кліматичних умов та технічно й економічно обґрунтованих показників.

Сертифікація енергоефективності є обов’язковою для:

1) об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту) середнього (СС2) та значного (СС3) класу наслідків;

2) будівель державної власності з опалювальною площею понад 250 м², які часто відвідують громадяни, та усіх приміщень, де розташовані органи державної влади;

3) будівель з опалювальною площею понад 250 м², у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення термомодернізації таких будівель);

4) будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка призводить до досягнення будівлею класу енергетичної ефективності не нижче мінімальних вимог до енергоефективності будівлі.

Важливо! За результатами сертифікації енергоефективності складається енергетичний сертифікат терміном дії 10 років.

11.07.2018 р. Мінрегіон видав Наказ №172, яким затвердив Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності і форми енергетичного сертифікату. В ньому зазначені вимоги до форми та змісту енергетичного сертифікату, встановлений механізм проведення сертифікації енергоефективності, а також вимоги до процедури збору й обробки інформації про фактичні чи проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінки відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам.

20.03.2018 р. прийняли, а 12.10.2018 вступив у силу ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку». Він вносить зміни до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо включення зобов’язань з проведення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації: схеми планування територій, генеральні та детальні плани територій, плани зонування тощо. Прийняття цього закону може призвести до здорожчання будівельного процесу та, як наслідок, збільшення вартості об’єктів будівництва, оскільки на практиці фінансування розробки містобудівної документації досить часто здійснюється за рахунок приватних інвесторів, що, як наслідок, призводить до виникнення нової статті видатків в процесі будівництва.

З прийняттям 01.03.2018 р. ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції у нафтогазовій галузі» Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» був доповнений абзацом, відповідно до якого до об’єктів будівництва не належать нафтові і газові свердловини і об’єкти їх влаштування. В такий спосіб поставили крапку в питанні, що викликало низку труднощів.

Ще одна новація, яку вносить закон: віднині відсутність плану зонування або детального плану території не завжди є перешкодою для передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб.

З прийняттям 04.09.2018 р. Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики» змінився підхід при визначенні необхідності проведення експертизи проектів будівництва. Якщо раніше об’єкти класу наслідків СС1 не підлягали обов’язковій експертизі, то тепер, якщо будівництво такого об’єкта передбачає проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, проекти будівництва мають проходити експертизу.

Змінено підходи і в регулюванні питання так званої «будівельної амністії». З набранням чинності Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» від 22.03.2018 р. об’єкти будівництва – індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 м², господарські (присадибні) будівлі і споруди, загальною площею до 300 м², побудовані в період з 05.08.1992 по 09.04.2015 рр., а також побудовані до 12.03.2011 р. будівлі і споруди сільськогосподарського призначення за результатами технічного обстеження безкоштовно вводяться в експлуатацію органом державного архітектурно-будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подачі відповідної заяви  власниками (користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об’єкти будівництва.

Окрім перерахованих вимог, такі об’єкти мають також відповідати наступним критеріям:

1) збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення;

2) відповідають класу наслідків СС1.

З прийняттям 25.04.2018 р. Постанови КМУ №327 внесено зміни до Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт. Зокрема, з переліку будівельних робіт, що вимагають отримання дозволу на їх виконання, виключено технічне переоснащення. Також змінені форми повідомлень: про початок підготовчих/будівельних робіт, заяв про внесення змін до зареєстрованих повідомлень.

22.05.2018 р. набув чинності новий Порядок погодження відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд способом, не передбаченим будівельними нормами.

Згідно з новим Порядком на офіційному сайті Мінрегіону функціонуватиме електронний ресурс з інформацією про обробку звернень та узгодження відхилень.Передбачається відкритий доступ і постійне оновлення інформації щодо звернень та їх обробки. Це дозволить відстежувати кожне звернення.

Окрім цього, ресурс матиме табличний формат з можливістю угрупування/фільтрації даних згідно з різними критеріями пошуку та завантаження файлів і документів:

  • дата реєстрації звернення,
  • регіон/населений пункт,
  • адреса,
  • замовник,
  • види відхилень,
  • стадії узгодження,
  • результати узгодження тощо.

Постанова КМУ №899 від 31.10.2018 р. затверджує нові критерії, що лежать в основі оцінювання ступеню ризику від провадження господарської діяльності в сфері містобудівної діяльності. Також визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) на об’єкті будівництва органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Постанова №931 від 07.11.2018 р. доповнює Перелік будівельних робіт, що не вимагають документів, які дозволяють їх виконання, і після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Зокрема, до них належать роботи, пов’язані з будівництвом гідротехнічних споруд. А саме: акваторії морського порту, внутрішніх підхідних, судноплавних каналів, операційної акваторії причалу, якірної стоянки, а також інших підводних гідротехнічних споруд штучного і природного походження, зокрема розташованих в межах акваторії морського порту і призначених для забезпечення безпеки мореплавання, маневрування і стоянки суден.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: