fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Законопроект 1210 – суттєві зміни в оподаткуванні транскордонних операцій

07/ 02/ 2020
  16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Законопроект № 1210 Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві (Законопроект). Цілком ймовірно, що Президент підпише Закон до кінця лютого. Найбільш суттєві зміни, що вносяться Законопроектом: 1) Впровадження механізму оподатковування інвестиційного доходу нерезидента-продавця Інвестиційний дохід від продажу корпоративних прав в українській компанії буде обкладатися податком за ставкою в розмірі 15 % (податок на доходи нерезидентів), якщо інше не передбачено чинною угодою про уникнення подвійного оподаткування між Україною та юрисдикцією іноземного продавця. Хоча теоретично аналогічне правило діяло і раніше, національне законодавство України не мало положень та ефективного механізму справляння податку на доходи нерезидентів, що виникав в результаті таких операцій. Тепер Законопроект зобовязує іноземного покупця стати на облік у податкових органах України та сплатити утримуваний податок на доходи нерезидента продавця до бюджету України. Більше того, Законопроект передбачає певні обставини, коли навіть непрямий інвестиційний дохід (дохід від передачі української компанії шляхом продажу акцій її іноземної материнської компанії) підлягатиме оподаткуванню за ставкою 15% (головним чином, за відсутності угоди про уникнення подвійного оподаткування або якщо її положення не є стандартними і / або більша частина вартості української компанії у сформована за рахунок нерухомості). Вищезазначені положення набувають чинності з 1 липня 2020 року. 2) Оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) Набуває чинності з 1 січня 2021 року і не повинно мати зворотної сили. КІК - це іноземна компанія, яка знаходиться під контролем резидента України, фізичної або юридичної особи. Окрім певних винятків, контролююча особа повинна сплачувати податок на прибуток підприємств або податок на доходи фізичних осіб з прибутку, отриманого KIK, навіть до його розподілу. Недотримання вимог щодо звітності та оподаткування КІК може призвести до значних штрафних санкцій, хоча вони застосовуватимуться з 2023 року. 3) Концепція «конструктивних дивідендів» Відповідне положення набуває чинності з 1 січня 2021 року. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств різниця між ринковою ціною та фактичною ціною контрольованої операції із пов’язаним нерезидентом або нерезидентом, зареєстрованим у низькоподатковій юрисдикції, що призводить до виникнення недоплати податку на прибуток в Україні, розглядатиметься як виплата конструктивних дивідендів. В результаті, компанія повинна сплачувати податок на доходи нерезидентів за ставкою 15% (або нижчою ставкою, якщо це передбачено чинною угодою про уникнення подвійного оподаткування) з таких конструктивних дивідендів. 4) Нові правила тонкої капіталізації Набирає чинності з 1 січня 2021 року. Для платників податку на прибуток підприємств, що мають боргові зобовязання, які перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази застосовуватимуться певні додаткові обмеження щодо вирахування відсотків. Відповідно до неофіційного тексту Законопроекту, лізингові компанії та фінансові установи більше не застосовуватимуть ці правила. 5) Запровадження звільнення за принципом участі в капіталі Українська компанія, яка володіє щонайменше 10 відсотками в іноземній компанії, може виключити зі свого оподатковуваного доходу нараховані дивіденди від такої іноземної компанії або збільшення балансової вартості такої іноземної компанії, якщо вона обліковується на балансі української компанії за методом участі в капіталі . Якщо правило 10% власності буде дотримано 3 роки поспіль, українська компанія може скоригувати оподатковуваний дохід за попередні роки, коли це доцільно. 6) Іноземна компанія може визнаватись податковим резидентом України для цілей податку на прибуток підприємств Іноземна компанія може вважатися платником податку на прибуток в Україні, якщо фактичне місце її управління знаходиться в Україні. Якщо місцем управління є інша юрисдикція, виконання хоча б однієї з наведених умов буде достатньою для того, щоб компанія вважалася українським платником податків: банківські рахунки управляються з України; або бухгалтерський облік та звітність ведеться і готується в Україні; або працівниками іноземної компанії керують з України. Такі іноземні компанії можуть зареєструватися в Україні добровільно і, якщо вони зареєструвались, то не вважаються КІК. Важливо, що, будь-яка організація, яка кваліфікується як нерезидент відповідно до діючої угоди про уникнення подвійного оподаткування, не може розглядатися як український платник податків. 7) Інші важливі зміни Для цілей нарахування податку на прибуток оподатковуваний дохід збільшується на 30% для товарів / послуг, що продаються нерезидентам з низькоподаткових юрисдикцій або які мають особливу організаційну форму (відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України). Збільшення не застосовується, якщо продаж здійснюється за справедливою ринковою вартістю, що підтверджується документацією з трансфертного ціноутворення. Витрати здійснені під час операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (розумної економічно суті) не є податковими витратами. Постійним представництвам нерезидентів не буде дозволено використовувати наявну на сьогодні умовну рентабельність у розмірі 70%. Законопроект зобов’язує їх обчислювати обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до принципу витягнутої руки. Для підтвердження дотримання принципу витягнутої руки в контрольованих операціях з сировинними товарами використовуватимуться котирувальні ціни. Розширення вимог до звітності та документації щодо трансфертного ціноутворення для міжнародних груп. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про тему, яка висвітлюється в цій публікації, або про наші послуги, звертайтесь до Олексія Сошенко, Дмитра Федорука, Зоряни Созанської-Матвійчук, Роба Шантца чи Олександра Маркова. ТОВ Редкліфф партнерз – це товариство з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код № 35912194), зареєстроване в Україні, що є юридичною фірмою. Офіс товариства зареєстровано за адресою: вулиця Жилянська, 75, місто Київ, Україна, 01032. Ми вживаємо слово партнер стосовно співвласника чи директора компанії, або працівника чи консультанта, який має відповідний стаж та кваліфікацію.

16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Законопроект № 1210 “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві” (“Законопроект”).

Цілком ймовірно, що Президент підпише Закон до кінця лютого.

Найбільш суттєві зміни, що вносяться Законопроектом:

1) Впровадження механізму оподатковування інвестиційного доходу нерезидента-продавця

Інвестиційний дохід від продажу корпоративних прав в українській компанії буде обкладатися податком за ставкою в розмірі 15 % (податок на доходи нерезидентів), якщо інше не передбачено чинною угодою про уникнення подвійного оподаткування між Україною та юрисдикцією іноземного продавця.

Хоча теоретично аналогічне правило діяло і раніше, національне законодавство України не мало положень та ефективного механізму справляння податку на доходи нерезидентів, що виникав в результаті таких операцій. Тепер Законопроект зобов’язує іноземного покупця стати на облік у податкових органах України та сплатити утримуваний податок на доходи нерезидента продавця до бюджету України.

Більше того, Законопроект передбачає певні обставини, коли навіть непрямий інвестиційний дохід (дохід від передачі української компанії шляхом продажу акцій її іноземної материнської компанії) підлягатиме оподаткуванню за ставкою 15% (головним чином, за відсутності угоди про уникнення подвійного оподаткування або якщо її положення не є стандартними і / або більша частина вартості української компанії у сформована за рахунок нерухомості).

Вищезазначені положення набувають чинності з 1 липня 2020 року.

2) Оподаткування контрольованих іноземних компаній (“КІК”)

Набуває чинності з 1 січня 2021 року і не повинно мати зворотної сили.

КІК – це іноземна компанія, яка знаходиться під контролем резидента України, фізичної або юридичної особи.

Окрім певних винятків, контролююча особа повинна сплачувати податок на прибуток підприємств або податок на доходи фізичних осіб з прибутку, отриманого KIK, навіть до його розподілу.

Недотримання вимог щодо звітності та оподаткування КІК може призвести до значних штрафних санкцій, хоча вони застосовуватимуться з 2023 року.

3) Концепція «конструктивних дивідендів»

Відповідне положення набуває чинності з 1 січня 2021 року.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств різниця між ринковою ціною та фактичною ціною контрольованої операції із пов’язаним нерезидентом або нерезидентом, зареєстрованим у низькоподатковій юрисдикції, що призводить до виникнення недоплати податку на прибуток в Україні, розглядатиметься як виплата конструктивних дивідендів. В результаті, компанія повинна сплачувати податок на доходи нерезидентів за ставкою 15% (або нижчою ставкою, якщо це передбачено чинною угодою про уникнення подвійного оподаткування) з таких конструктивних дивідендів.

4) Нові правила тонкої капіталізації

Набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Для платників податку на прибуток підприємств, що мають боргові зобов’язання, які перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази застосовуватимуться певні додаткові обмеження щодо вирахування відсотків.

Відповідно до неофіційного тексту Законопроекту, лізингові компанії та фінансові установи більше не застосовуватимуть ці правила.

5) Запровадження звільнення за принципом участі в капіталі

Українська компанія, яка володіє щонайменше 10 відсотками в іноземній компанії, може виключити зі свого оподатковуваного доходу нараховані дивіденди від такої іноземної компанії або збільшення балансової вартості такої іноземної компанії, якщо вона обліковується на балансі української компанії за методом участі в капіталі .

Якщо правило 10% власності буде дотримано 3 роки поспіль, українська компанія може скоригувати оподатковуваний дохід за попередні роки, коли це доцільно.

6) Іноземна компанія може визнаватись податковим резидентом України для цілей податку на прибуток підприємств

Іноземна компанія може вважатися платником податку на прибуток в Україні, якщо фактичне місце її управління знаходиться в Україні.

Якщо місцем управління є інша юрисдикція, виконання хоча б однієї з наведених умов буде достатньою для того, щоб компанія вважалася українським платником податків:

  • банківські рахунки управляються з України; або
  • бухгалтерський облік та звітність ведеться і готується в Україні; або
  • працівниками іноземної компанії керують з України.

Такі іноземні компанії можуть зареєструватися в Україні добровільно і, якщо вони зареєструвались, то не вважаються КІК.

Важливо, що, будь-яка організація, яка кваліфікується як нерезидент відповідно до діючої угоди про уникнення подвійного оподаткування, не може розглядатися як український платник податків.

7) Інші важливі зміни

  • Для цілей нарахування податку на прибуток оподатковуваний дохід збільшується на 30% для товарів / послуг, що продаються нерезидентам з низькоподаткових юрисдикцій або які мають особливу організаційну форму (відповідно до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України). Збільшення не застосовується, якщо продаж здійснюється за справедливою ринковою вартістю, що підтверджується документацією з трансфертного ціноутворення.
  • Витрати здійснені під час операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (розумної економічно суті) не є податковими витратами.
  • Постійним представництвам нерезидентів не буде дозволено використовувати наявну на сьогодні умовну рентабельність у розмірі 70%. Законопроект зобов’язує їх обчислювати обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до принципу “витягнутої руки”.
  • Для підтвердження дотримання принципу “витягнутої руки” в контрольованих операціях з сировинними товарами використовуватимуться котирувальні ціни.
  • Розширення вимог до звітності та документації щодо трансфертного ціноутворення для міжнародних груп.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про тему, яка висвітлюється в цій публікації, або про наші послуги, звертайтесь до Олексія Сошенко, Дмитра Федорука, Зоряни Созанської-Матвійчук, Роба Шантца чи Олександра Маркова.

ТОВ “Редкліфф партнерз” – це товариство з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код № 35912194), зареєстроване в Україні, що є юридичною фірмою. Офіс товариства зареєстровано за адресою: вулиця Жилянська, 75, місто Київ, Україна, 01032. Ми вживаємо слово “партнер” стосовно співвласника чи директора компанії, або працівника чи консультанта, який має відповідний стаж та кваліфікацію.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: