fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Закон України «Про валюту і валютні операції»: що зміниться для бізнесу?

21/ 09/ 2018
  Юлія Воробцова. Старший юрист, Аккаунтор Київ 07.07.2018 р. прийнятий Закон України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), який покликаний істотно лібералізувати правове регулювання здійснення валютних операцій. Закон набере чинності 07.02.2019 р., замінивши при цьому застарілий декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. (далі – Декрет). Закон про валюту впроваджує принципово новий підхід, що базується, зокрема, на свободі здійснення валютних операцій, достатності та ефективності, а також самостійності та ринковості валютного регулювання. А тому вже зараз необхідно взяти до уваги основні зміни, які відбудуться у цій сфері. Скасовано граничний строк проведення розрахунків з нерезидентами Закон про валюту скасовує норму Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», відповідно до якої проведення розрахунків за експортно-імпортними операціями має здійснюватися протягом 180 днів. Разом з тим, аналогічні обмеження матиме право запроваджувати НБУ, але лише за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України та з дотриманням вимог Закону про валюту. Детальніше врегульовано заходи захисту банківської та фінансової системи держави Законом про валюту передбачене право НБУ за обставин, що загрожують стабільності банківської або фінансової системи держави, запроваджувати заходи захисту, серед яких, зокрема: обовязковий продаж частини надходжень в іноземній валюті; встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; запровадження дозволів та (або) лімітів на проведення окремих валютних операцій; резервування коштів за валютними операціями; заходи, виключний перелік яких визначається нормативно-правовими актами НБУ. Правління НБУ має право запровадити заходи захисту на строк не більше 6 місяців та подовжувати їхню дію на той самий строк. При цьому загальний строк дії заходів захисту не може перевищувати 18 місяців протягом 24 місяців. Скасовано реєстрацію договорів кредиту та позики в іноземній валюті від нерезидентів На сьогодні договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобовязань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті підлягають обов’язковій реєстрації в НБУ. За недотримання такої норми передбачений штраф у розмірі 1 % розміру одержаного кредиту чи позики. Із введенням в дію Закону про валюту втратить чинність указ Президента України від 27.06.1999 р. № 734 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства», у якому закріплена зазначена вимога щодо реєстрації договорів та відповідальність за її недотримання. Визначено перелік операцій, розрахунки за якими можуть проводитися не лише у гривні, а й в іноземній валюті та банківських металах Гривня, як і раніше, залишиться єдиним законним платіжним засобом в Україні. Однак, згідно зі ст. 5 Закону про валюту,  в тому числі в іноземній валюті та банківських металах будуть дозволені розрахунки, зокрема, за: операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків та інших коштів, одержаних у результаті здійснення інвестицій; операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії; операціями з надання фінансових послуг, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового звязку, які мають відповідну ліцензію НБУ; іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та нормативно-правовими актами НБУ. Оптимізовано ліцензування Станом на сьогодні НБУ видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій. Після набрання чинності Законом про валюту банки здійснюватимуть валютні операції на підставі банківської ліцензії. Крім цього, на підставі ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій наступні послуги будуть надаватись небанківськими фінансовими установами: торгівля валютними цінностями в готівковій формі; переказ коштів; здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя; факторинг; інші валютні операції, визначені НБУ. Оператори поштового звязку надаватимуть фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, та фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі також на підставі ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій. Запроваджено більш адекватний підхід до відповідальності Зокрема, за чинною на сьогодні ст. 16 Декрету за порушення резидентами порядку розрахунків стягується штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках; за здійснення операцій з валютними цінностями без одержання індивідуальної ліцензії НБУ – штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, тощо. Також ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» передбачено можливість застосування спеціальних санкцій, зокрема, тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності. Натомість відповідно до ст. 14 Закону про валюту до юридичних осіб штрафні санкції застосовуватимуться у розмірі до 100% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, адекватно вчиненому порушенню. Разом з тим, поняття та критерії адекватності відповідальності вчиненому правопорушенню чітко не визначені, а тому залишаються на розсуд органів валютного нагляду, тобто НБУ та ДФС. Таким чином, у сфері валютного регулювання протягом найближчого часу відбудуться значні зміни. Слід звернути увагу, що, окрім Закону про валюту, значна кількість правовідносин регулюватиметься підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема, актами НБУ. Взагалі Законом про валюту передбачені доволі широкі повноваження НБУ у сфері валютного регулювання – і щодо запровадження заходів захисту, і щодо встановлення порядку здійснення валютного нагляду, і щодо визначення меж відповідальності за порушення. А тому попри лібералізацію відповідальності у сфері валютного регулювання дотримання чинного законодавства залишається актуальним для всіх суб’єктів господарювання, а тому рекомендуємо слідкувати за змінами у підзаконних нормативно-правових актах у цій сфері, які будуть прийняті найближчим часом. Працівники Аккаунтор будуть раді застосувати свій багаторічний досвід у цій сфері для надання консультацій та правової допомоги з питань валютного законодавства.

Юлія Воробцова

Старший юрист, Аккаунтор Київ

07.07.2018 р. прийнятий Закон України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), який покликаний істотно лібералізувати правове регулювання здійснення валютних операцій. Закон набере чинності 07.02.2019 р., замінивши при цьому застарілий декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. (далі – Декрет). Закон про валюту впроваджує принципово новий підхід, що базується, зокрема, на свободі здійснення валютних операцій, достатності та ефективності, а також самостійності та ринковості валютного регулювання. А тому вже зараз необхідно взяти до уваги основні зміни, які відбудуться у цій сфері.

Скасовано граничний строк проведення розрахунків з нерезидентами

Закон про валюту скасовує норму Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», відповідно до якої проведення розрахунків за експортно-імпортними операціями має здійснюватися протягом 180 днів. Разом з тим, аналогічні обмеження матиме право запроваджувати НБУ, але лише за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України та з дотриманням вимог Закону про валюту.

Детальніше врегульовано заходи захисту банківської та фінансової системи держави

Законом про валюту передбачене право НБУ за обставин, що загрожують стабільності банківської або фінансової системи держави, запроваджувати заходи захисту, серед яких, зокрема:

 • обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті;
 • встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів;
 • запровадження дозволів та (або) лімітів на проведення окремих валютних операцій;
 • резервування коштів за валютними операціями;
 • заходи, виключний перелік яких визначається нормативно-правовими актами НБУ.

Правління НБУ має право запровадити заходи захисту на строк не більше 6 місяців та подовжувати їхню дію на той самий строк. При цьому загальний строк дії заходів захисту не може перевищувати 18 місяців протягом 24 місяців.

Скасовано реєстрацію договорів кредиту та позики в іноземній валюті від нерезидентів

На сьогодні договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті підлягають обов’язковій реєстрації в НБУ. За недотримання такої норми передбачений штраф у розмірі 1 % розміру одержаного кредиту чи позики.

Із введенням в дію Закону про валюту втратить чинність указ Президента України від 27.06.1999 р. № 734 «Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства», у якому закріплена зазначена вимога щодо реєстрації договорів та відповідальність за її недотримання.

Визначено перелік операцій, розрахунки за якими можуть проводитися не лише у гривні, а й в іноземній валюті та банківських металах

Гривня, як і раніше, залишиться єдиним законним платіжним засобом в Україні.

Однак, згідно зі ст. 5 Закону про валюту,  в тому числі в іноземній валюті та банківських металах будуть дозволені розрахунки, зокрема, за:

 • операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків та інших коштів, одержаних у результаті здійснення інвестицій;
 • операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;
 • операціями з надання фінансових послуг, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв’язку, які мають відповідну ліцензію НБУ;
 • іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та нормативно-правовими актами НБУ.

Оптимізовано ліцензування

Станом на сьогодні НБУ видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій. Після набрання чинності Законом про валюту банки здійснюватимуть валютні операції на підставі банківської ліцензії. Крім цього, на підставі ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій наступні послуги будуть надаватись небанківськими фінансовими установами:

 • торгівля валютними цінностями в готівковій формі;
 • переказ коштів;
 • здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
 • факторинг;
 • інші валютні операції, визначені НБУ.

Оператори поштового зв’язку надаватимуть фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, та фінансові послуги з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі також на підставі ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій.

Запроваджено більш адекватний підхід до відповідальності

Зокрема, за чинною на сьогодні ст. 16 Декрету за порушення резидентами порядку розрахунків стягується штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках; за здійснення операцій з валютними цінностями без одержання індивідуальної ліцензії НБУ – штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, тощо. Також ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» передбачено можливість застосування спеціальних санкцій, зокрема, тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Натомість відповідно до ст. 14 Закону про валюту до юридичних осіб штрафні санкції застосовуватимуться у розмірі до 100% суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, адекватно вчиненому порушенню. Разом з тим, поняття та критерії адекватності відповідальності вчиненому правопорушенню чітко не визначені, а тому залишаються на розсуд органів валютного нагляду, тобто НБУ та ДФС.

Таким чином, у сфері валютного регулювання протягом найближчого часу відбудуться значні зміни. Слід звернути увагу, що, окрім Закону про валюту, значна кількість правовідносин регулюватиметься підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема, актами НБУ. Взагалі Законом про валюту передбачені доволі широкі повноваження НБУ у сфері валютного регулювання – і щодо запровадження заходів захисту, і щодо встановлення порядку здійснення валютного нагляду, і щодо визначення меж відповідальності за порушення. А тому попри лібералізацію відповідальності у сфері валютного регулювання дотримання чинного законодавства залишається актуальним для всіх суб’єктів господарювання, а тому рекомендуємо слідкувати за змінами у підзаконних нормативно-правових актах у цій сфері, які будуть прийняті найближчим часом.

Працівники Аккаунтор будуть раді застосувати свій багаторічний досвід у цій сфері для надання консультацій та правової допомоги з питань валютного законодавства.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: