fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Вперше за десятиріччя в країні може бути оновлено законодавство про платіжні послуги

24/ 11/ 2020
  12 листопада 2020 року у ВРУ було зареєстровано проєкт закону України «Про платіжні послуги», № 4364. Так, даний документ вітається бізнесом, оскільки наразі функціонування платіжних систем регулюється ЗУ “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 2001 року (з останніми суттєвими правками, внесеними у 2012 році). Водночас, за 8 років ринок платіжних послуг зазнав значних технічних інновацій, що супроводжувалося появою нових видів послуг на ринку. Тож значна частина таких інноваційних платіжних послуг повністю або в значній мірі знаходяться поза межами регулювання Законом. Так, на сьогодні законодавством врегульовано лише один вид платіжних послуг – фінансова послуга з переказу коштів, яка означає рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Даний законопроєкт пропонує запровадити дев’ять видів платіжних послуг, сім з яких є фінансовими платіжними послугами, а дві –  нефінансовими, що стають поширеними в державах ЄС та потребують окремого регулювання, а саме: 1) послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців); 2) послуги зі зняття готівкових коштів із рахунків користувачів, а також усі послуги, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців); 3) послуги з виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі, виконання кредитового та дебетного переказу, тощо. 4) послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі, виконання кредитового та дебетного переказу, тощо. 5) послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; 6) послуги з переказу коштів без відкриття рахунку; 7) послуги з випуску та виконання платіжних операцій із електронними грошима, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців; 8) послуги з ініціювання платіжної операції; 9) послуги з надання відомостей з рахунків. Крім того, документ спрямований на імплементацію положень Другої платіжної директиви (PSD2) та Директиви з електронних грошей (EMD), що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, замінить застарілий чинний Закон та визначить правила надання платіжних послуг, права надавачів та користувачів таких послуг, зокрема встановлюючи вимоги щодо прозорості надання платіжних послуг та інформації стосовно умов їх надання, чіткий розподіл прав та обов’язків користувачів, тощо Таким чином, Законопроєкт спрямований на зміну підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола надавачів платіжних послуг та упорядкування їх діяльності на платіжному ринку. Крім того, на встановлення правил надання платіжних послуг в Україні, встановлення вимог до надавачів платіжних послуг, посилення захисту прав споживачів цих послуг, підвищення безпеки та ефективності надання платіжних послуг, сприяння інноваціям та приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Згідно з інформацією, зазначеною у Пояснювальній записці до законопроєкту, його прийняття надасть змогу: адаптувати законодавство України до законодавства ЄС та сформувати правову основу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС; модернізувати платіжний ринок України та створити підґрунтя для його розвитку, зокрема шляхом: - запровадження стандартів Open banking; - надання права небанківським установам проводити емісію платіжних карток, здійснювати випуск е-грошей, відкривати та обслуговувати платіжні рахунки; - надання права органам державної влади надавати окремі види платіжних послуг без ліцензії; - посилення захисту прав користувачів платіжних послуг; 3)       урегулювати порядок надання платіжних послуг в Україні шляхом: - приведення термінів та їх визначень у відповідність до загальновживаної міжнародної практики, у цілому, та законодавства ЄС, зокрема; - розширення переліку платіжних послуг, що можуть надаватися в Україні; - вирішення питання надання платіжних послуг окремими суб’єктами господарювання, як то оператори поштового зв’язку, оператори телекомунікаційного зв’язку, малі платіжні установи, надання обмежених платіжних послуг юридичними особами, тощо. Проєкт закону України «Про платіжні послуги» № 4364 розроблено з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти, разом з цим, компанії-члени Асоціації вважають за необхідне внести додаткові уточнення до окремих положень Проєкту Закону з метою більш повного відображення у ньому норм європейського законодавства, а також уникнення можливості неоднозначного розуміння окремих його положень. Наприклад,  запропонована редакція пункту 2 статті 24 Проєкту Закону, на переконання представників бізнесу, може розумітись так, що оператор платіжної системи, який виконує функцію технологічного оператора, повинен проходити реєстрацію для включення до Реєстру в якості технологічного оператора. Асоціація пропонує більш чітко прописати пункт 4 статті 24, щоб уникнути можливості неоднозначного розуміння даного положення. Так, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Голови ВРУ Разумкова Дмитра, Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила, Голови підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики – пані Василевської-Смаглюк Ольги із закликом прийняти  Проєкту Закону за основу у першому читанні та з проханням врахувати надані уточнюючі пропозиції та зауваження при його підготовці до другого читання. Сподіваємось, голос бізнесу буде почуто!   Більш оперативно про новини Асоціації можна дізнатися на нашому Telegram-каналі – EBAUkraine.

12 листопада 2020 року у ВРУ було зареєстровано проєкт закону України «Про платіжні послуги», № 4364. Так, даний документ вітається бізнесом, оскільки наразі функціонування платіжних систем регулюється ЗУ “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” 2001 року (з останніми суттєвими правками, внесеними у 2012 році). Водночас, за 8 років ринок платіжних послуг зазнав значних технічних інновацій, що супроводжувалося появою нових видів послуг на ринку. Тож значна частина таких інноваційних платіжних послуг повністю або в значній мірі знаходяться поза межами регулювання Законом.

Так, на сьогодні законодавством врегульовано лише один вид платіжних послуг – фінансова послуга з переказу коштів, яка означає рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі.

Даний законопроєкт пропонує запровадити дев’ять видів платіжних послуг, сім з яких є фінансовими платіжними послугами, а дві –  нефінансовими, що стають поширеними в державах ЄС та потребують окремого регулювання, а саме:

1) послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також усі послуги, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

2) послуги зі зняття готівкових коштів із рахунків користувачів, а також усі послуги, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

3) послуги з виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі, виконання кредитового та дебетного переказу, тощо.

4) послуги з виконання платіжних операцій з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі, виконання кредитового та дебетного переказу, тощо.

5) послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

6) послуги з переказу коштів без відкриття рахунку;

7) послуги з випуску та виконання платіжних операцій із електронними грошима, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців;

8) послуги з ініціювання платіжної операції;

9) послуги з надання відомостей з рахунків.

Крім того, документ спрямований на імплементацію положень Другої платіжної директиви (PSD2) та Директиви з електронних грошей (EMD), що передбачено Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, замінить застарілий чинний Закон та визначить правила надання платіжних послуг, права надавачів та користувачів таких послуг, зокрема встановлюючи вимоги щодо прозорості надання платіжних послуг та інформації стосовно умов їх надання, чіткий розподіл прав та обов’язків користувачів, тощо

Таким чином, Законопроєкт спрямований на зміну підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола надавачів платіжних послуг та упорядкування їх діяльності на платіжному ринку. Крім того, на встановлення правил надання платіжних послуг в Україні, встановлення вимог до надавачів платіжних послуг, посилення захисту прав споживачів цих послуг, підвищення безпеки та ефективності надання платіжних послуг, сприяння інноваціям та приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Згідно з інформацією, зазначеною у Пояснювальній записці до законопроєкту, його прийняття надасть змогу:

  • адаптувати законодавство України до законодавства ЄС та сформувати правову основу для інтеграції платіжної системи України з платіжною системою ЄС;
  • модернізувати платіжний ринок України та створити підґрунтя для його розвитку, зокрема шляхом:

– запровадження стандартів Open banking;

– надання права небанківським установам проводити емісію платіжних карток, здійснювати випуск е-грошей, відкривати та обслуговувати платіжні рахунки;

– надання права органам державної влади надавати окремі види платіжних послуг без ліцензії;

– посилення захисту прав користувачів платіжних послуг;

3)       урегулювати порядок надання платіжних послуг в Україні шляхом:

– приведення термінів та їх визначень у відповідність до загальновживаної міжнародної практики, у цілому, та законодавства ЄС, зокрема;

– розширення переліку платіжних послуг, що можуть надаватися в Україні;

– вирішення питання надання платіжних послуг окремими суб’єктами господарювання, як то оператори поштового зв’язку, оператори телекомунікаційного зв’язку, малі платіжні установи, надання обмежених платіжних послуг юридичними особами, тощо.

Проєкт закону України «Про платіжні послуги» № 4364 розроблено з урахуванням пропозицій бізнес-спільноти, разом з цим, компанії-члени Асоціації вважають за необхідне внести додаткові уточнення до окремих положень Проєкту Закону з метою більш повного відображення у ньому норм європейського законодавства, а також уникнення можливості неоднозначного розуміння окремих його положень. Наприклад,  запропонована редакція пункту 2 статті 24 Проєкту Закону, на переконання представників бізнесу, може розумітись так, що оператор платіжної системи, який виконує функцію технологічного оператора, повинен проходити реєстрацію для включення до Реєстру в якості технологічного оператора. Асоціація пропонує більш чітко прописати пункт 4 статті 24, щоб уникнути можливості неоднозначного розуміння даного положення.

Так, Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Голови ВРУ Разумкова Дмитра, Голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила, Голови підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання відмиванню доходів одержаних злочинним шляхом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики – пані Василевської-Смаглюк Ольги із закликом прийняти  Проєкту Закону за основу у першому читанні та з проханням врахувати надані уточнюючі пропозиції та зауваження при його підготовці до другого читання. Сподіваємось, голос бізнесу буде почуто!

 

Більш оперативно про новини Асоціації можна дізнатися на нашому Telegram-каналі – EBAUkraine.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: