fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Війна — не перешкода: уряд ініціює зміни, які сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в Україні

04/ 11/ 2022
  Cергій Гарбар. Менеджер із інвестицій «Октава Капітал» За останні роки Україна суттєво поліпшила свій інвестиційний клімат. Справжнім проривом у цьому контексті стало ухвалення наприкінці 2020 року Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (Закон). Цим Законом створюється законодавче підґрунтя для залучення в Україну внутрішніх і зовнішніх інвестицій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів України та зростання конкурентоспроможності української економіки. Як і кожен новий законодавчий акт, цей ідеальним не є. Реалізація норм на практиці виявила низку перепон, що стоять на шляху суб’єктів господарювання, які мають намір вкласти інвестиції в Україну. Зрештою, не проявив себе Закон і в довгостроковій перспективі, адже з лютого 2022 року Україна живе воєнною реальністю, у якій про інвестиції дбають не в першу чергу. Проте, сприятливий інвестиційний клімат є фундаментом для відбудови економіки повоєнної України, і подбати про це слід уже зараз. Насправді активна робота над оптимізацією інвестиційного Закону розпочалася ще на початку цього року. До цього процесу залучалися також економісти, українські та іноземні інвестори, бізнес асоціації. Перед ними стояло головне завдання – за допомогою законодавчої техніки створити максимально комфортні умови для сприятливого інвестиційного клімату. А в сучасних умовах, і з огляду на необхідність реалізації Плану відновлення України, – процес набув нового значення і барв. Результатом цієї роботи стало розробка проєкту змін до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні». Документ було погоджено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 жовтня 2022 року, а наступного дня його було зареєстровано у Верховній Раді України з присвоєнням реєстраційного номера 8138. Законопроєктом № 8138 розширюються сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт із значними інвестиціями. Такими новими сферами є: інформації та електронні комунікації; операції з нерухомим майном; виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання. Серед вимог до інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, у чинному Законі є створення впродовж строку реалізації проєкту не менше 80 нових робочих місць. Законопроєктом кількість нових робочих місць пропонується зменшити до 50. Окрім того, пропонується зменшити розмір значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування з 20 млн євро до 12 млн євро. Такі зміни обумовлені можливістю залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб’єктів господарювання не тільки великих, але й середніх підприємств. Проєктом закону пропонується надати інвесторам можливість розпочати реалізацію інвестиційного проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від загального розміру значних інвестицій. Аби спростити та уніфікувати процес підготовки та подання заявки, законопроєктом №8138 встановлюється, що примірна форма проєкту спеціального інвестиційного договору визначатиметься центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику. Таким органом є Мінекономіки. Окрім цього, законопроєкт встановлює можливість та часові рамки для доопрацювання поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору. Якщо під час проведення оцінки пакета документів уповноважений орган виявив невідповідність поданих документів установленим законодавством вимогам, то надсилає свої зауваження заявникові з пропозицією їх доопрацювати. Усунути зауваження заявник може впродовж 15 календарних днів. Якщо ж заявник не подав доопрацьовані документи у визначений строк, уповноважений орган припиняє проведення оцінки, про що повідомляє заявника. При цьому будь-яке припинення уповноваженим органом проведення оцінки не позбавляє заявника права надіслати заявку на повторний розгляд. Якщо є потреба доопрацювати проєкт спеціального інвестиційного договору, уповноважений орган може провести з заявником переговори. Такі переговори можуть тривати не більше двох місяців з дня отримання пропозиції щодо їх проведення. За зверненням заявника чи інвестора із значними інвестиціями до переговорів може бути долучена уповноважена установа. Важливе уточнення: проєкт закону забороняє під час перемовин будь які зміни умов спеціального інвестиційного договору, що стосуються вимог до інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, а також обсягу державної підтримки. Наразі складно прогнозувати, чи законопроєкт № 8138 усуває всі проблемні моменти, нівелює усі перешкоди для суб’єктів господарювання, що виникають під час застосування інвестиційного Закону. Дієвість нових пропозицій можна буде випробувати лише на практиці після остаточного ухвалення відповідних змін. Але заслуговує на повагу те, що уряд ініціює зміни до законодавства, спрямовані на створення сприятливішого інвестиційного клімату, в умовах воєнного стану. Навіть у такий складний час уповноважені органи дбають про архітектуру відбудови економіки країни, критично знекровленої війною.

Cергій Гарбар

Менеджер із інвестицій «Октава Капітал»

За останні роки Україна суттєво поліпшила свій інвестиційний клімат. Справжнім проривом у цьому контексті стало ухвалення наприкінці 2020 року Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» (Закон). Цим Законом створюється законодавче підґрунтя для залучення в Україну внутрішніх і зовнішніх інвестицій, створення нових робочих місць, розвитку регіонів України та зростання конкурентоспроможності української економіки.

Як і кожен новий законодавчий акт, цей ідеальним не є. Реалізація норм на практиці виявила низку перепон, що стоять на шляху суб’єктів господарювання, які мають намір вкласти інвестиції в Україну. Зрештою, не проявив себе Закон і в довгостроковій перспективі, адже з лютого 2022 року Україна живе воєнною реальністю, у якій про інвестиції дбають не в першу чергу.

Проте, сприятливий інвестиційний клімат є фундаментом для відбудови економіки повоєнної України, і подбати про це слід уже зараз.

Насправді активна робота над оптимізацією інвестиційного Закону розпочалася ще на початку цього року. До цього процесу залучалися також економісти, українські та іноземні інвестори, бізнес асоціації. Перед ними стояло головне завдання – за допомогою законодавчої техніки створити максимально комфортні умови для сприятливого інвестиційного клімату. А в сучасних умовах, і з огляду на необхідність реалізації Плану відновлення України, – процес набув нового значення і барв.

Результатом цієї роботи стало розробка проєкту змін до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні». Документ було погоджено на засіданні Кабінету Міністрів України 18 жовтня 2022 року, а наступного дня його було зареєстровано у Верховній Раді України з присвоєнням реєстраційного номера 8138.

Законопроєктом № 8138 розширюються сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт із значними інвестиціями. Такими новими сферами є:

  • інформації та електронні комунікації;
  • операції з нерухомим майном;
  • виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання.

Серед вимог до інвестиційного проєкту із значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, у чинному Законі є створення впродовж строку реалізації проєкту не менше 80 нових робочих місць. Законопроєктом кількість нових робочих місць пропонується зменшити до 50. Окрім того, пропонується зменшити розмір значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування з 20 млн євро до 12 млн євро. Такі зміни обумовлені можливістю залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб’єктів господарювання не тільки великих, але й середніх підприємств.

Проєктом закону пропонується надати інвесторам можливість розпочати реалізацію інвестиційного проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% від загального розміру значних інвестицій.

Аби спростити та уніфікувати процес підготовки та подання заявки, законопроєктом №8138 встановлюється, що примірна форма проєкту спеціального інвестиційного договору визначатиметься центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну інвестиційну політику. Таким органом є Мінекономіки.

Окрім цього, законопроєкт встановлює можливість та часові рамки для доопрацювання поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору. Якщо під час проведення оцінки пакета документів уповноважений орган виявив невідповідність поданих документів установленим законодавством вимогам, то надсилає свої зауваження заявникові з пропозицією їх доопрацювати. Усунути зауваження заявник може впродовж 15 календарних днів. Якщо ж заявник не подав доопрацьовані документи у визначений строк, уповноважений орган припиняє проведення оцінки, про що повідомляє заявника. При цьому будь-яке припинення уповноваженим органом проведення оцінки не позбавляє заявника права надіслати заявку на повторний розгляд.

Якщо є потреба доопрацювати проєкт спеціального інвестиційного договору, уповноважений орган може провести з заявником переговори. Такі переговори можуть тривати не більше двох місяців з дня отримання пропозиції щодо їх проведення. За зверненням заявника чи інвестора із значними інвестиціями до переговорів може бути долучена уповноважена установа. Важливе уточнення: проєкт закону забороняє під час перемовин будь які зміни умов спеціального інвестиційного договору, що стосуються вимог до інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, а також обсягу державної підтримки.

Наразі складно прогнозувати, чи законопроєкт № 8138 усуває всі проблемні моменти, нівелює усі перешкоди для суб’єктів господарювання, що виникають під час застосування інвестиційного Закону. Дієвість нових пропозицій можна буде випробувати лише на практиці після остаточного ухвалення відповідних змін.

Але заслуговує на повагу те, що уряд ініціює зміни до законодавства, спрямовані на створення сприятливішого інвестиційного клімату, в умовах воєнного стану. Навіть у такий складний час уповноважені органи дбають про архітектуру відбудови економіки країни, критично знекровленої війною.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: