fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Україна: Державна підтримка інвестиційних проектів від 20 мільйонів євро

12/ 02/ 2021
  10 лютого 2020 року Президент України підписав Закон України Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні (Закон). Закон повинен набути чинності з наступного дня після його опублікування. Окремі аспекти щодо державної підтримки у формі податкових та митних пільг будуть встановлені шляхом внесення змін до Податкового кодексу України та Митного кодексу України. Відповідні законопроекти (№3761 та №3762) наразі ухвалені Верховною Радою України в першому читанні. Фінальний текст Закону та згаданих законопроектів ще не опубліковано, тому це інформаційне повідомлення базується на останніх актуальних текстах законопроектів. Основні моменти Відповідно до Закону державна підтримка надаватиметься проектам з інвестиціями від 20 мільйонів євро. Для отримання державної підтримки інвестиційні проекти, а також інвестори та заявники, повинні задовольнити перелік критеріїв, зокрема, щодо сфери реалізації проекту. Загальний обсяг державної підтримки не може перевищувати 30% від суми інвестицій у проект. Також, окремо передбачаються гарантії прав інвесторів, що реалізовуватимуть інвестиційні проекти зі значними інвестиціями. Більш детально Основні положення Закону передбачають: 1. Вимоги для отримання державної підтримки Вимоги до інвестиційних проектів розмір інвестицій у проект перевищує гривневий еквівалент 20 мільйонів євро проект повинен реалізуватися на території України у визначених законом сферах (зокрема, охорони здоровя, транспорту, спорту, поводження з відходами, добування з метою переробки та/або збагачення корисних копалин, окрім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу, тощо) державна підтримка не може надаватися інвестиційним проектам, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції чи у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності проект має передбачати будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення обєктів інвестування, придбання необхідного устаткування у процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році строк реалізації проекту повинен не перевищувати 5 років. Вимоги до інвесторів та заявників Інвестор - юридична особа, зареєстрована в Україні, яка займається винятково реалізацією інвестиційного проекту та 100% контролюється заявником зміна відносин контролю здійснюється за попереднім погодження з Кабінетом Міністрів України. Заявник - юридична особа, зареєстрована в Україні чи в іноземній державі; не можуть бути заявниками, зокрема: державні, комунальні підприємства, установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі або іншому такому товариству неприбуткові підприємства, установи та організації юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито в порушенні вимог законодавства юридичні особи, зареєстровані в державах, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, в статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) прямо або опосередковано належать таким юридичним особам юридичні особи, зареєстровані у державі-агресорі чи бенефіціарними власниками акцій (часток) яких є резиденти держави-агресора юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 10 і більше відсотків статутного капіталу яких прямо або опосередковано належать таким особам юридичні особи, щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також повязані з ними особи. 2. Форми державної підтримки звільнення від сплати митних платежів передбачається, що до 1 січня 2035 року діятиме звільнення від сплати ввізного мита для обладнання, яке ввозиться інвестором на виконання спеціального інвестиційного договору таке звільнення діятиме за умови, що відповідне обладнання (1) виготовлене не раніше ніж за три роки до їх ввезення на митну територію України та (2) не було у використанні у разі відчуження такого обладнання раніше пяти років з дати його зарахування на баланс чи у разі дострокового припинення спеціального інвестиційного договору ввізне мито сплачується на загальних підставах таке звільнення не застосовується до обладнання, яке ввозиться з території Російської Федерації чи тимчасово окупованих територій України податкові пільги (звільнення від сплати окремих податків та зборів) передбачається, що до 1 січня 2035 року обладнання, яке звільняється від сплати митних платежів, також підлягатиме звільненню від сплати податку на додану вартість (на аналогічних умовах) також очікується, що до 1 січня 2035 року прибуток інвестора, отриманий внаслідок виконання спеціального інвестиційного договору, звільнятиметься від оподаткування податком на прибуток підприємств протягом пяти років після подання ним заяви про використання такої пільги, але не раніше початку функціонування об’єктів інвестування, побудованих в рамках реалізації інвестиційного проекту (період застосування такого звільнення не може перевищувати строку дії спеціального інвестиційного договору); однак, прибуток інвестора, визначений відповідно до правил трансфертного ціноутворення та правил контрольованих іноземних компаній підлягає оподаткуванню в загальному порядку інвестор втратить право на застосування вказаних пільг у разі дострокового припинення спеціального інвестиційного договору у звязку із невиконанням зобовязань щодо обсягу інвестицій і строку реалізації проекту (крім випадків невиконання взятих на себе державою зобовязань щодо надання державної підтримки або настання форс-мажорних обставин) надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проекту на спеціальних умовах; так, очікується, що до 1 січня 2035 року органи місцевого самоврядування зможуть: встановлювати ставки земельного податку та орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж передбачено рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель на відповідній території звільняти інвесторів від сплати земельного податку забезпечення обєктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії звязку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва такої інфраструктури за кошти держави (з 1 січня 2022 року) окремо, держава також зобовязується сприяти інвестору у приєднанні до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо. 3. Обсяг державної підтримки Загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планованої суми інвестицій у проект. 4. Процедура отримання державної підтримки Підготовка та подання до уповноваженого органу заявки, проекту спеціального інвестиційного договору та супровідних документів. Проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Отримання рішення щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Укладення спеціального інвестиційного договору. 5. Гарантії Стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями. До прав та обовязків інвестора зі значними інвестиціями, визначених спеціальним інвестиційним договором, застосовується законодавство України, чинне на дату укладення спеціального інвестиційного договору. Відшкодування збитків, заподіяних інвестору внаслідок прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушили його права. Контакти Геннадій Войціцький Партнер Baker McKenzie   Сергій Піонтковський  Керуючий партнер Baker McKenzie

10 лютого 2020 року Президент України підписав Закон України “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” (“Закон“).

Закон повинен набути чинності з наступного дня після його опублікування. Окремі аспекти щодо державної підтримки у формі податкових та митних пільг будуть встановлені шляхом внесення змін до Податкового кодексу України та Митного кодексу України. Відповідні законопроекти (№3761 та №3762) наразі ухвалені Верховною Радою України в першому читанні.

Фінальний текст Закону та згаданих законопроектів ще не опубліковано, тому це інформаційне повідомлення базується на останніх актуальних текстах законопроектів.

Основні моменти

Відповідно до Закону державна підтримка надаватиметься проектам з інвестиціями від 20 мільйонів євро. Для отримання державної підтримки інвестиційні проекти, а також інвестори та заявники, повинні задовольнити перелік критеріїв, зокрема, щодо сфери реалізації проекту.

Загальний обсяг державної підтримки не може перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Також, окремо передбачаються гарантії прав інвесторів, що реалізовуватимуть інвестиційні проекти зі значними інвестиціями.

Більш детально

Основні положення Закону передбачають:

1. Вимоги для отримання державної підтримки

Вимоги до інвестиційних проектів

 • розмір інвестицій у проект перевищує гривневий еквівалент 20 мільйонів євро
 • проект повинен реалізуватися на території України у визначених законом сферах (зокрема, охорони здоров’я, транспорту, спорту, поводження з відходами, добування з метою переробки та/або збагачення корисних копалин, окрім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу, тощо)
 • державна підтримка не може надаватися інвестиційним проектам, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції чи у ході приватизації об’єктів державної та комунальної власності
 • проект має передбачати будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування, придбання необхідного устаткування
 • у процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році
 • строк реалізації проекту повинен не перевищувати 5 років.

Вимоги до інвесторів та заявників

 • Інвестор – юридична особа, зареєстрована в Україні, яка займається винятково реалізацією інвестиційного проекту та
  • 100% контролюється заявником
  • зміна відносин контролю здійснюється за попереднім погодження з Кабінетом Міністрів України.
 • Заявник – юридична особа, зареєстрована в Україні чи в іноземній державі; не можуть бути заявниками, зокрема:
  • державні, комунальні підприємства, установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі або іншому такому товариству
  • неприбуткові підприємства, установи та організації
  • юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито в порушенні вимог законодавства
  • юридичні особи, зареєстровані в державах, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, в статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) прямо або опосередковано належать таким юридичним особам
  • юридичні особи, зареєстровані у державі-агресорі чи бенефіціарними власниками акцій (часток) яких є резиденти держави-агресора
  • юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FAТF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 10 і більше відсотків статутного капіталу яких прямо або опосередковано належать таким особам
  • юридичні особи, щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також пов’язані з ними особи.

2. Форми державної підтримки

 • звільнення від сплати митних платежів
  • передбачається, що до 1 січня 2035 року діятиме звільнення від сплати ввізного мита для обладнання, яке ввозиться інвестором на виконання спеціального інвестиційного договору
  • таке звільнення діятиме за умови, що відповідне обладнання (1) виготовлене не раніше ніж за три роки до їх ввезення на митну територію України та (2) не було у використанні
  • у разі відчуження такого обладнання раніше п’яти років з дати його зарахування на баланс чи у разі дострокового припинення спеціального інвестиційного договору ввізне мито сплачується на загальних підставах
  • таке звільнення не застосовується до обладнання, яке ввозиться з території Російської Федерації чи тимчасово окупованих територій України
 • податкові пільги (звільнення від сплати окремих податків та зборів)
  • передбачається, що до 1 січня 2035 року обладнання, яке звільняється від сплати митних платежів, також підлягатиме звільненню від сплати податку на додану вартість (на аналогічних умовах)
  • також очікується, що до 1 січня 2035 року прибуток інвестора, отриманий внаслідок виконання спеціального інвестиційного договору, звільнятиметься від оподаткування податком на прибуток підприємств протягом п’яти років після подання ним заяви про використання такої пільги, але не раніше початку функціонування об’єктів інвестування, побудованих в рамках реалізації інвестиційного проекту (період застосування такого звільнення не може перевищувати строку дії спеціального інвестиційного договору); однак, прибуток інвестора, визначений відповідно до правил трансфертного ціноутворення та правил контрольованих іноземних компаній підлягає оподаткуванню в загальному порядку
  • інвестор втратить право на застосування вказаних пільг у разі дострокового припинення спеціального інвестиційного договору у зв’язку із невиконанням зобов’язань щодо обсягу інвестицій і строку реалізації проекту (крім випадків невиконання взятих на себе державою зобов’язань щодо надання державної підтримки або настання форс-мажорних обставин)
 • надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проекту на спеціальних умовах; так, очікується, що до 1 січня 2035 року органи місцевого самоврядування зможуть:
  • встановлювати ставки земельного податку та орендну плату за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж передбачено рішенням відповідного органу місцевого самоврядування для певної категорії земель на відповідній території
  • звільняти інвесторів від сплати земельного податку
 • забезпечення об’єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва такої інфраструктури за кошти держави (з 1 січня 2022 року)
 • окремо, держава також зобов’язується сприяти інвестору у приєднанні до мереж тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо.

3. Обсяг державної підтримки

 • Загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від планованої суми інвестицій у проект.

4. Процедура отримання державної підтримки

 • Підготовка та подання до уповноваженого органу заявки, проекту спеціального інвестиційного договору та супровідних документів.
 • Проведення оцінки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 • Отримання рішення щодо доцільності реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.
 • Укладення спеціального інвестиційного договору.

5. Гарантії

 • Стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.
 • До прав та обов’язків інвестора зі значними інвестиціями, визначених спеціальним інвестиційним договором, застосовується законодавство України, чинне на дату укладення спеціального інвестиційного договору.
 • Відшкодування збитків, заподіяних інвестору внаслідок прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушили його права.

Контакти

Геннадій Войціцький
Партнер Baker McKenzie
 
Сергій Піонтковський 
Керуючий партнер Baker McKenzie

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: