fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Основні податкові зміни з 1 серпня 2023 року

11/ 08/ 2023
  1 серпня 2023 року набрав чинності Закон України № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (надалі – «Закон»), яким скасовується більшість податкових пільг, введених на період дії воєнного стану, та повертається довоєнна система оподаткування платників податків з деякими особливостями. Так, Законом встановлені, серед іншого, наступні зміни: 1) Податкові перевірки. 1.1. Відновлюється проведення документальних планових перевірок платників податків з окремих сфер діяльності. Передбачено, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно платники податків, які: здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес); надають фінансові, платіжні послуги. Отже, на проведення документальних планових перевірок платників податків з інших сфер діяльності мораторій діє і надалі. Варто зазначити, що на час воєнного стану формування зазначеного плану-графіка здійснюється без урахування критеріїв ризиків щодо несплати податків, зборів платниками податків та вимог щодо строків внесення змін до нього, як передбачено загальними положеннями Податкового кодексу України («ПКУ»). У свою чергу, вносити зміни до плану-графіка можна щомісячно з урахуванням форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили, наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок. Такий оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПС України не пізніше останнього числа місяця, в якому його було затверджено. Документальні планові перевірки платників податків, щодо яких вони дозволені, можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання (вручення) їм не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки копії наказу про її проведення та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. 1.2. Перелік підстав, на основі яких податкові органи можуть проводити документальні позапланові перевірки, розширився. Нагадаємо, що до 1 серпня 2023 року податкові органи мали право проводити документальні позапланові перевірки платників податків, але лише з окремих підстав. З цієї дати їх перелік розширено та також відновлено проведення документальних позапланових перевірок: - на підставі п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПКУ у частині перевірок платників податків: щодо яких отримано інформацію про порушення законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, з джерелом їх походження з України, з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги; - на підставі п.п. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, якщо стосовно платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю, допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, порушення граничних термінів реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, чи про ненадання акцизної накладної покупцю, порушення порядку її заповнення, реєстрації. 1.3. Уточнені загальні особливості проведення податкових перевірок під час дії воєнного стану. Так, поновлюються на невикористаний строк документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій. При цьому, документальні та фактичні перевірки проводяться за наявності безпечних умов для цього, а саме безпечного доступу, допуску до територій, приміщень, іншого майна, документів та інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів платника податків, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. Зазначені перевірки, що були розпочаті, але не можуть бути завершені: через виникнення обставин, зазначених вище, або у зв’язку з поданням платником податків повідомлення про втрату та/або неможливість вивезення первинних документів з територій бойових дій/тимчасово окупованих та/або за вмотивованою заявою платника податків (крім перевірок в частині декларування бюджетного відшкодування), зупиняються до завершення дії таких обставин, усунення перешкод щодо їх проведення. Такі обставини зупиняють перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк. 1.4. Передбачені особливості сплати грошових зобов’язань, донарахованих за результатами податкових перевірок. Так, з 1 серпня 2023 року та до припинення воєнного стану у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, відновлених/розпочатих з 1 серпня 2023 року та завершених до дня припинення воєнного стану, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується. Сума грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов’язання, але не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після отримання платником податків такого податкового повідомлення-рішення. Сума податкового зобов’язання, сплачена у зазначеному вище порядку, не підлягає оскарженню. 2) Строки, визначені податковим та іншим законодавством. 2.1. З 1 серпня 2023 року відновлено перебіг строків, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, що були зупинені у зв’язку із введенням воєнного стану. Зокрема, відновлені строки надання податковими органами індивідуальних податкових консультацій, розгляду скарг платників податків, надання платниками податків відповідей на запити податкових органів для формування податкового кредиту з ПДВ. 2.2. Разом з цим, для податкового органу та платників податків зупинений відлік строку давності щодо документальних планових та позапланових перевірок, на які встановлений мораторій. Тому, для платників податків продовжуються строки зберігання документів та відповідної інформації на період зупинення відліку строку давності. 3) Єдиний податок. 3.1. З 1 серпня 2023 року скасована особлива система оподаткування єдиним податком за ставкою 2 % («Особлива система»). Платники податків, що використовували Особливу систему та не відмовилися від її використання самостійно, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до її обрання. У свою чергу, новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали Особливу систему, автоматично вважаються платниками єдиного податку 3 групи за ставкою 5 %. Також, встановлені особливості оподаткування операцій податком на додану вартість, а також оподаткування суб’єктів господарювання податком на прибуток підприємств, єдиним податком у зв’язку з їх переходом з Особливої системи на іншу систему оподаткування, на якій вони перебували раніше. 3.2. Відновлюється обов’язок ФОП – платників єдиного податку 1 та 2 групи сплачувати єдиний податок. Для платників єдиного податку 1 та 2 групи, які скористалися правом не сплачувати його, нараховані податковим органом суми авансових внесків, штрафних санкцій та пені за несплату або сплату не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку, підлягають скасуванню (анулюванню) за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року. Разом з цим, ФОП, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України станом на дату їх початку, мають право не сплачувати єдиний податок 1 та 2 групи за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії, виникла їх можливість або почалася тимчасова окупація, до останнього числа місяця, в якому їх було завершено. 4) Податок на додану вартість. Для платників ПДВ, якими сформовано податковий кредит за звітні (податкові) періоди лютий - травень 2022 року на підставі первинних документів, отриманих від особи, яка на дату виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг була зареєстрована як платник ПДВ та перейшла на сплату єдиного податку за ставкою 2 %, зберігається право на податковий кредит за лютий - травень 2022 року за податковими накладними, складеними такою особою, за умови їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ. 5) Податок на доходи фізичних осіб. 5.1. Уточнені особливості звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб («ПДФО») благодійної допомоги, отриманої фізичними особами – благодійниками. Так, не оподатковується ПДФО сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої зазначеними фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів, для її надання на користь осіб, перелік яких визначений в ПКУ, якщо благодійна допомога отримана: у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів; у звітному податковому році, в якому фізичну особу внесено до Реєстру волонтерів; у звітних податкових роках, наступних після року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів, але не пізніше 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено/скасовано воєнний, надзвичайний стан, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації. 5.2. Звільнено від оподаткування ПДФО суму доходу, отриманого особою як компенсація за об’єкт нерухомого майна, що пошкоджений/знищений внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України відповідно до Закону України № 2923-ІХ від 23.02.2023.  Також, дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці 2 п. 172.2 ст. 172 ПКУ (продаж протягом звітного (податкового) року другого, третього та наступних визначених об’єктів нерухомості), об’єктів незавершеного будівництва може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об’єкта нерухомості, зокрема, у вигляді грошової суми, зазначеній у житловому сертифікаті на придбання об’єкта житлової нерухомості, що був отриманий платником податку, як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до зазначеного вище Закону України № 2923-ІХ від 23.02.2023. 6) ЄСВ. 6.1. Уточнено порядок застосування штрафних санкцій за порушення законодавства про ЄСВ. Так, за порушення, вчинені у період з початку дії воєнного стану та до 1 серпня 2023 року, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується, а нарахована пеня за цей період підлягає списанню. 6.2. На період з 1 серпня 2023 року та до припинення воєнного стану встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ (крім перевірок, пов’язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП, та/або таких, що проводяться на звернення платника ЄСВ, та/або документальних планових перевірок, проведення яких відновлено). Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк, крім перевірок, для яких встановлено мораторій. 6.3. Встановлені особливості сплати ЄСВ, донарахованого за результатами документальних перевірок. У разі сплати платником ЄСВ протягом 30 календарних днів після отримання вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ суми такого ЄСВ, нарахованого за результатами документальних перевірок, відновлених/розпочатих з 1 серпня 2023 року та завершених до дня припинення воєнного стану, суми штрафів, які застосовані на суму такого ЄСВ, вважаються скасованими, а пеня не нараховується. Такі суми ЄСВ разом зі  штрафом та пенею вважаються неузгодженими до моменту повної сплати таких сум ЄСВ, але не більше ніж протягом 30 календарних днів після отримання вимоги (рішення). Сплачена у такому порядку сума ЄСВ не підлягає оскарженню. 7) Особливості притягнення до відповідальності за порушення, допущені під час застосування реєстраторів розрахункових операцій . 7.1. Передбачено, що суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушеннязаконодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій («РРО») у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, вчинені ними у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року (крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор). 7.2. Також, з 1 жовтня 2023 року за порушення зазначеного законодавства передбачено звільнення від відповідальності (крім порушень порядку при продажу підакцизних товарів), якщо порушення вчинені при продажу товарів, наданні послуг на: тимчасово окупованих територіях України - по дату завершення тимчасової окупації; територіях активних бойових дій - по дату завершення бойових дій; територіях можливих бойових дій - по дату припинення можливості бойових дій. 7.3. У період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення воєнного стану, до ФОП, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім окремих груп товарів) або надають послуги, фінансова відповідальність за: проведення розрахункових операцій через РРО, програмні РРО або розрахункові книжки на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), непроведення розрахункових операцій через РРО, програмні РРО з фіскальним режимом роботи, невидачу розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті, застосовується у таких розмірах: - 25 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) - за порушення, вчинене вперше; - 50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) - за кожне наступне вчинене порушення. 8) Загальне мінімальне податкове зобов’язання. Уточнено, що ФОП з 1 березня 2022 року та до 31 грудня 2022 року не нараховують та сплачують загальне мінімальне податкове зобов’язання («МПЗ») за земельні ділянки, частки (паї), що перебувають у їх власності чи користуванні, які розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України. Нагадаємо, що до внесення зазначеної зміни, право не нараховувати та не сплачувати МПЗ за такий період надавалося тільки юридичним особам, а також фізичним особам за 2022 рік. 9) Повідомлення банками податкових органів про відкриття/закриття рахунків. Для банків, інших надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей та податкових органів з 1 серпня 2023 року відновлений перебіг строків щодо надсилання повідомлення про відкриття/закриття рахунка, електронного гаманця платника податків до податкового органу, в якому він обліковується, та повідомлень про взяття рахунку/електронного гаманця на облік або відмову у взятті податковим органом на облік. Щодо всіх рахунків/електронних гаманців, відкритих/закритих платникам податків у період з початку дії воєнного стану та до 1 серпня 2023 року, банки, інші надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей не пізніше 1 вересня 2023 року зобов’язані направити до податкових органів повідомлення про їх відкриття/закриття для отримання від останнього повідомлення про їх взяття на облік. 10) Самостійне виправлення платником податків помилок у податкових деклараціях. На період з 1 серпня 2023 року та до припинення воєнного стану у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, які призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, які він мав би нарахувати самостійно, та пені. Якщо Вам необхідний додатковий аналіз впливу визначених податкових змін на Ваш бізнес, провідні спеціалісти GOLAW нададуть вичерпні відповіді на усі Ваші запитання.

1 серпня 2023 року набрав чинності Закон України № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (надалі – «Закон»), яким скасовується більшість податкових пільг, введених на період дії воєнного стану, та повертається довоєнна система оподаткування платників податків з деякими особливостями.

Так, Законом встановлені, серед іншого, наступні зміни:

1) Податкові перевірки

1.1. Відновлюється проведення документальних планових перевірок платників податків з окремих сфер діяльності.

Передбачено, що до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно платники податків, які:

 1. здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
 2. здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
 3. надають фінансові, платіжні послуги.

Отже, на проведення документальних планових перевірок платників податків з інших сфер діяльності мораторій діє і надалі.

Варто зазначити, що на час воєнного стану формування зазначеного плану-графіка здійснюється без урахування критеріїв ризиків щодо несплати податків, зборів платниками податків та вимог щодо строків внесення змін до нього, як передбачено загальними положеннями Податкового кодексу України («ПКУ»).

У свою чергу, вносити зміни до плану-графіка можна щомісячно з урахуванням форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили, наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок.

Такий оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПС України не пізніше останнього числа місяця, в якому його було затверджено.

Документальні планові перевірки платників податків, щодо яких вони дозволені, можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання (вручення) їм не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки копії наказу про її проведення та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

1.2. Перелік підстав, на основі яких податкові органи можуть проводити документальні позапланові перевірки, розширився.

Нагадаємо, що до 1 серпня 2023 року податкові органи мали право проводити документальні позапланові перевірки платників податків, але лише з окремих підстав. З цієї дати їх перелік розширено та також відновлено проведення документальних позапланових перевірок:

– на підставі п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ПКУ у частині перевірок платників податків:

 • щодо яких отримано інформацію про порушення законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, з джерелом їх походження з України, з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва,
 • які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції,
 • платників податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес),
 • платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги;

– на підставі п.п. 78.1.9 п. 78.1 ст. 78 ПКУ, якщо стосовно платника податку подано скаргу про ненадання ним податкової накладної покупцю, допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, порушення граничних термінів реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, чи про ненадання акцизної накладної покупцю, порушення порядку її заповнення, реєстрації.

1.3. Уточнені загальні особливості проведення податкових перевірок під час дії воєнного стану.

Так, поновлюються на невикористаний строк документальні перевірки, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій.

При цьому, документальні та фактичні перевірки проводяться за наявності безпечних умов для цього, а саме безпечного доступу, допуску до територій, приміщень, іншого майна, документів та інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів платника податків, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Зазначені перевірки, що були розпочаті, але не можуть бути завершені:

 • через виникнення обставин, зазначених вище, або
 • у зв’язку з поданням платником податків повідомлення про втрату та/або неможливість вивезення первинних документів з територій бойових дій/тимчасово окупованих та/або
 • за вмотивованою заявою платника податків (крім перевірок в частині декларування бюджетного відшкодування),

зупиняються до завершення дії таких обставин, усунення перешкод щодо їх проведення. Такі обставини зупиняють перебіг строку проведення перевірки з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

1.4. Передбачені особливості сплати грошових зобов’язань, донарахованих за результатами податкових перевірок.

Так, з 1 серпня 2023 року та до припинення воєнного стану у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів після отримання податкового повідомлення-рішення суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, відновлених/розпочатих з 1 серпня 2023 року та завершених до дня припинення воєнного стану, штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Сума грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов’язання, але не пізніше ніж протягом 30 календарних днів після отримання платником податків такого податкового повідомлення-рішення.

Сума податкового зобов’язання, сплачена у зазначеному вище порядку, не підлягає оскарженню.

2) Строки, визначені податковим та іншим законодавством

2.1. З 1 серпня 2023 року відновлено перебіг строків, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, що були зупинені у зв’язку із введенням воєнного стану.

Зокрема, відновлені строки надання податковими органами індивідуальних податкових консультацій, розгляду скарг платників податків, надання платниками податків відповідей на запити податкових органів для формування податкового кредиту з ПДВ.

2.2. Разом з цим, для податкового органу та платників податків зупинений відлік строку давності щодо документальних планових та позапланових перевірок, на які встановлений мораторій.

Тому, для платників податків продовжуються строки зберігання документів та відповідної інформації на період зупинення відліку строку давності.

3) Єдиний податок

3.1. З 1 серпня 2023 року скасована особлива система оподаткування єдиним податком за ставкою 2 % («Особлива система»).

Платники податків, що використовували Особливу систему та не відмовилися від її використання самостійно, з 1 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до її обрання.

У свою чергу, новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали Особливу систему, автоматично вважаються платниками єдиного податку 3 групи за ставкою 5 %.

Також, встановлені особливості оподаткування операцій податком на додану вартість, а також оподаткування суб’єктів господарювання податком на прибуток підприємств, єдиним податком у зв’язку з їх переходом з Особливої системи на іншу систему оподаткування, на якій вони перебували раніше.

3.2. Відновлюється обов’язок ФОП – платників єдиного податку 1 та 2 групи сплачувати єдиний податок.

Для платників єдиного податку 1 та 2 групи, які скористалися правом не сплачувати його, нараховані податковим органом суми авансових внесків, штрафних санкцій та пені за несплату або сплату не в повному обсязі авансових внесків з єдиного податку, підлягають скасуванню (анулюванню) за відповідні періоди з 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року.

Разом з цим, ФОП, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України станом на дату їх початку, мають право не сплачувати єдиний податок 1 та 2 групи за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії, виникла їх можливість або почалася тимчасова окупація, до останнього числа місяця, в якому їх було завершено.

4) Податок на додану вартість

Для платників ПДВ, якими сформовано податковий кредит за звітні (податкові) періоди лютий – травень 2022 року на підставі первинних документів, отриманих від особи, яка на дату виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг була зареєстрована як платник ПДВ та перейшла на сплату єдиного податку за ставкою 2 %, зберігається право на податковий кредит за лютий – травень 2022 року за податковими накладними, складеними такою особою, за умови їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 60 календарних днів з дня відновлення реєстрації платником ПДВ.

5) Податок на доходи фізичних осіб

5.1. Уточнені особливості звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб («ПДФО») благодійної допомоги, отриманої фізичними особами – благодійниками.

Так, не оподатковується ПДФО сума (вартість) благодійної допомоги, отриманої зазначеними фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів, для її надання на користь осіб, перелік яких визначений в ПКУ, якщо благодійна допомога отримана:

 • у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів;
 • у звітному податковому році, в якому фізичну особу внесено до Реєстру волонтерів;

у звітних податкових роках, наступних після року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів, але не пізніше 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено/скасовано воєнний, надзвичайний стан, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

5.2. Звільнено від оподаткування ПДФО суму доходу, отриманого особою як компенсація за об’єкт нерухомого майна, що пошкоджений/знищений внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України відповідно до Закону України № 2923-ІХ від 23.02.2023. 

Також, дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абзаці 2 п. 172.2 ст. 172 ПКУ (продаж протягом звітного (податкового) року другого, третього та наступних визначених об’єктів нерухомості), об’єктів незавершеного будівництва може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об’єкта нерухомості, зокрема, у вигляді грошової суми, зазначеній у житловому сертифікаті на придбання об’єкта житлової нерухомості, що був отриманий платником податку, як компенсація за пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна відповідно до зазначеного вище Закону України № 2923-ІХ від 23.02.2023.

6) ЄСВ

6.1. Уточнено порядок застосування штрафних санкцій за порушення законодавства про ЄСВ.

Так, за порушення, вчинені у період з початку дії воєнного стану та до 1 серпня 2023 року, штрафні санкції не застосовуються, пеня не нараховується, а нарахована пеня за цей період підлягає списанню.

6.2. На період з 1 серпня 2023 року та до припинення воєнного стану встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ (крім перевірок, пов’язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності ФОП, та/або таких, що проводяться на звернення платника ЄСВ, та/або документальних планових перевірок, проведення яких відновлено).

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк, крім перевірок, для яких встановлено мораторій.

6.3. Встановлені особливості сплати ЄСВ, донарахованого за результатами документальних перевірок.

У разі сплати платником ЄСВ протягом 30 календарних днів після отримання вимоги про сплату недоїмки з ЄСВ суми такого ЄСВ, нарахованого за результатами документальних перевірок, відновлених/розпочатих з 1 серпня 2023 року та завершених до дня припинення воєнного стану, суми штрафів, які застосовані на суму такого ЄСВ, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Такі суми ЄСВ разом зі  штрафом та пенею вважаються неузгодженими до моменту повної сплати таких сум ЄСВ, але не більше ніж протягом 30 календарних днів після отримання вимоги (рішення).

Сплачена у такому порядку сума ЄСВ не підлягає оскарженню.

7) Особливості притягнення до відповідальності за порушення, допущені під час застосування реєстраторів розрахункових операцій 

7.1. Передбачено, що суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушеннязаконодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій («РРО») у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, вчинені ними у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року (крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності з купівлі/продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор).

7.2. Також, з 1 жовтня 2023 року за порушення зазначеного законодавства передбачено звільнення від відповідальності (крім порушень порядку при продажу підакцизних товарів), якщо порушення вчинені при продажу товарів, наданні послуг на:

 • тимчасово окупованих територіях України – по дату завершення тимчасової окупації;
 • територіях активних бойових дій – по дату завершення бойових дій;
 • територіях можливих бойових дій – по дату припинення можливості бойових дій.

7.3. У період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати припинення воєнного стану, до ФОП, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ, що здійснюють діяльність з продажу товарів (крім окремих груп товарів) або надають послуги, фінансова відповідальність за:

 • проведення розрахункових операцій через РРО, програмні РРО або розрахункові книжки на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг),
 • непроведення розрахункових операцій через РРО, програмні РРО з фіскальним режимом роботи, невидачу розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті,

застосовується у таких розмірах:

– 25 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

– 50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

8) Загальне мінімальне податкове зобов’язання

Уточнено, що ФОП з 1 березня 2022 року та до 31 грудня 2022 року не нараховують та сплачують загальне мінімальне податкове зобов’язання («МПЗ») за земельні ділянки, частки (паї), що перебувають у їх власності чи користуванні, які розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що до внесення зазначеної зміни, право не нараховувати та не сплачувати МПЗ за такий період надавалося тільки юридичним особам, а також фізичним особам за 2022 рік.

9) Повідомлення банками податкових органів про відкриття/закриття рахунків

Для банків, інших надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей та податкових органів з 1 серпня 2023 року відновлений перебіг строків щодо надсилання повідомлення про відкриття/закриття рахунка, електронного гаманця платника податків до податкового органу, в якому він обліковується, та повідомлень про взяття рахунку/електронного гаманця на облік або відмову у взятті податковим органом на облік.

Щодо всіх рахунків/електронних гаманців, відкритих/закритих платникам податків у період з початку дії воєнного стану та до 1 серпня 2023 року, банки, інші надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей не пізніше 1 вересня 2023 року зобов’язані направити до податкових органів повідомлення про їх відкриття/закриття для отримання від останнього повідомлення про їх взяття на облік.

10) Самостійне виправлення платником податків помилок у податкових деклараціях

На період з 1 серпня 2023 року та до припинення воєнного стану у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, які призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, які він мав би нарахувати самостійно, та пені.

Якщо Вам необхідний додатковий аналіз впливу визначених податкових змін на Ваш бізнес, провідні спеціалісти GOLAW нададуть вичерпні відповіді на усі Ваші запитання.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: