fbpx

Нові правила гри для виробників електричної енергії з відновлювальних джерел енергії в Україні

12/ 08/ 2020
  31 липня 2020 року Президент України підписав довго очікуваний закон України № 810-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (надалі – “Закон”). З 1 серпня 2020 року застосовуються знижені ставки “зеленого” тарифу до проектів з відновлювальної енергетики (надалі – “ВДЕ Проекти”) в Україні. Нові ставки  “зеленого” тарифу наведені за наступним посиланням.  Для ВДЕ Проектів, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року, встановлюється граничний (максимальний) “зелений” тариф у розмірі 24,56 євроцентів/кВт-год. Вітрові електростанції (надалі – “ВЕС”) з трьома вітротурбінами (незалежно від встановленої потужності) більше не матимуть права на отримання “зеленого” тарифу. Проекти біомаси/біогазу Обєкти електроенергетики, які виробляють електроенергію з біомаси та/або з біогазу матимуть право на отримання “зеленого” тарифу у разі, якщо такі обєкти будуть введені в експлуатацію до 1 січня 2023 року. Відповідальність виробників електричної енергії з відновлювальних джерел енергії за небаланси З 1 січня 2021 року, виробники електричної енергії з відновлювальних джерел енергії (надалі – “Виробники ВДЕ”), що входять до складу балансуючої групи виробників за зеленим тарифом, зобовязані відшкодовувати Гарантованому Покупцю вартість врегулювання небалансу (різниця між фактичним та прогнозованим обсягом виробництва електричної енергії) наступним чином: ВДЕ Проекти, потужність яких перевищує 1 МВт 50% починаючи з 1 січня 2021 року; та 100% починаючи з 1 січня 2022 року До 31 грудня 2029 року вищезазначені Виробники ВДЕ відшкодовуватимуть вартість свого небалансу Гарантованому Покупцю у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії такого виробника (рівень допустимої похибки) від його погодинного графіка відпуску електричної енергії більш як на 10% для обєктів електроенергетики, що використовують енергію вітру та 5% для обєктів електроенергетики, що використовують енергію сонячного випромінювання. Для ВДЕ Проектів, потужність яких складає 1 МВт і менше 10% з 1 січня 2021 р. із зростанням на 10% щорічно, досягаючи 100% у 2030 році. Гарантії щодо стабільності норм законодавства:  до 2030 року “зелений” тариф не змінюється Виробникам ВДЕ, яким встановлений “зелений” тариф та для Виробників ВДЕ, які матимуть право на встановлення “зеленого” тарифу в майбутньому, держава надає наступні гарантії: застосування законів України, що діють на дату набуття чинності Законом, крім нових законів, які зменшать розмір податків чи зборів або відмінять їх, спростять регулювання та процедуру державного нагляду, пом’якшать відповідальність або іншим чином покращать становище Виробників ВДЕ. на період з 1 липня 2020 року по 31 грудня 2029 року “зелений” тариф не буде змінений чи відмінений, а також понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або скасовані. Вищезазначені державні гарантії не поширюються на законодавчі зміни стосовно питань у галузі оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища. Положенням щодо стабільності норм законодавства в Законі України “Про режим іноземного інвестування” (надалі - “Закон про іноземне інвестування”) передбачається, що до прав і обов’язків сторін, визначених договором про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, протягом строку його дії застосовується законодавство України, чинне на дату набрання чинності Законом. Державні гарантії, надані відповідно до Закону про іноземне інвестування, не поширюються на законодавчі зміни стосовно питань у галузі оборони, національної безпеки, оподаткування, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища. Надбавка до зеленого тарифу за використання обладнання українського виробництва Законом передбачається надбавка до “зеленого” тарифу чи до аукціонної ціни в розмірі 20% за дотримання 70% рівня використання обладнання українського виробництва, але при досягненні шести років експлуатації обладнання українського виробництва переможцем аукціону, максимальним розмір надбавки не повинен перевищувати 10%. Вищезазначена надбавка є додатковою до вже існуючих надбавок в розмірі 5% та 10% до “зеленого” тарифу чи аукціонної ціни за дотримання 30% та 50% рівня використання обладнання українського виробництва, відповідно. Запропоновані джерела надходження коштів для погашення заборгованості Гарантованого Покупця перед Виробниками ВДЕ протягом 2020-2021 років: не менше 20% прогнозованих доходів Виробників ВДЕ за відповідний рік покривається за рахунок коштів державного бюджету; 35% коштів, отриманих оператором системи передачі від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину станом на 1 липня 2020 року; та за рахунок надходження коштів від розміщення пятирічних облігацій внутрішніх державних позик. Обмеження відпуску електроенергії з ВДЕ оператором системи передачі З 1 січня 2021 року оператор системи передачі (надалі - “OСП”) за межами балансуючого ринку має право обмежити відпуск електричної енергії Виробникам ВДЕ, яким встановлено “зелений” тариф або переможцям аукціону шляхом придбання послуги із зменшення навантаження з метою забезпечення операційної безпеки. ОСП повинен відшкодувати Виробнику ВДЕ вартість послуги із зменшення навантаження в розмірі, що дорівнює вартості електричної енергії, не відпущеної таким виробником за зеленим тарифом або за аукціонною ціною, відповідно до методології, яка повинна бути затверджена Регулятором протягом наступного місяця з дня набрання чинності Законом. Підприємства “зеленої” електрометалургії залишаються поза “грою” На період дії “зеленого” тарифу до 31 грудня 2029 року металургійні підприємства, які відповідають критеріям підприємств “зеленої” електрометалургії[1], звільняються від сплати складової витрат в тарифі на передачу OСП, що покриває виконання спеціальних обовязків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.    [1] Закон визначає підприємство зеленої електрометалургії як юридичну особу, що здійснює господарську діяльність з виробництва сталі із дотриманням норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тону сталевої продукції та виключно електродуговим методом виробництва.   Контакти   Сергій Чорний​ Керуючий партнер Baker McKenzie   Вікторія Іщенко Старший юрист Baker McKenzie

31 липня 2020 року Президент України підписав довго очікуваний закон України № 810-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (надалі – “Закон”).

З 1 серпня 2020 року застосовуються знижені ставки “зеленого” тарифу до проектів з відновлювальної енергетики (надалі – “ВДЕ Проекти”) в Україні. Нові ставки  “зеленого” тарифу наведені за наступним посиланням

Для ВДЕ Проектів, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року, встановлюється граничний (максимальний) “зелений” тариф у розмірі 24,56 євроцентів/кВт-год.

Вітрові електростанції (надалі – “ВЕС”) з трьома вітротурбінами (незалежно від встановленої потужності) більше не матимуть права на отримання “зеленого” тарифу.

Проекти біомаси/біогазу

Об’єкти електроенергетики, які виробляють електроенергію з біомаси та/або з біогазу матимуть право на отримання “зеленого” тарифу у разі, якщо такі об’єкти будуть введені в експлуатацію до 1 січня 2023 року.

Відповідальність виробників електричної енергії з відновлювальних джерел енергії за небаланси

З 1 січня 2021 року, виробники електричної енергії з відновлювальних джерел енергії (надалі – “Виробники ВДЕ”), що входять до складу балансуючої групи виробників за “зеленим” тарифом, зобов’язані відшкодовувати Гарантованому Покупцю вартість врегулювання небалансу (різниця між фактичним та прогнозованим обсягом виробництва електричної енергії) наступним чином:

ВДЕ Проекти, потужність яких перевищує 1 МВт

  • 50% починаючи з 1 січня 2021 року; та
  • 100% починаючи з 1 січня 2022 року

До 31 грудня 2029 року вищезазначені Виробники ВДЕ відшкодовуватимуть вартість свого небалансу Гарантованому Покупцю у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії такого виробника (рівень допустимої похибки) від його погодинного графіка відпуску електричної енергії більш як на 10% для об’єктів електроенергетики, що використовують енергію вітру та 5% для об’єктів електроенергетики, що використовують енергію сонячного випромінювання.

Для ВДЕ Проектів, потужність яких складає 1 МВт і менше

  • 10% з 1 січня 2021 р. із зростанням на 10% щорічно, досягаючи 100% у 2030 році.

Гарантії щодо стабільності норм законодавства:  до 2030 року “зелений” тариф не змінюється

Виробникам ВДЕ, яким встановлений “зелений” тариф та для Виробників ВДЕ, які матимуть право на встановлення “зеленого” тарифу в майбутньому, держава надає наступні гарантії:

  • застосування законів України, що діють на дату набуття чинності Законом, крім нових законів, які зменшать розмір податків чи зборів або відмінять їх, спростять регулювання та процедуру державного нагляду, пом’якшать відповідальність або іншим чином покращать становище Виробників ВДЕ.
  • на період з 1 липня 2020 року по 31 грудня 2029 року “зелений” тариф не буде змінений чи відмінений, а також понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або скасовані.

Вищезазначені державні гарантії не поширюються на законодавчі зміни стосовно питань у галузі оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

Положенням щодо стабільності норм законодавства в Законі України “Про режим іноземного інвестування” (надалі – “Закон про іноземне інвестування”) передбачається, що до прав і обов’язків сторін, визначених договором про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, протягом строку його дії застосовується законодавство України, чинне на дату набрання чинності Законом.

Державні гарантії, надані відповідно до Закону про іноземне інвестування, не поширюються на законодавчі зміни стосовно питань у галузі оборони, національної безпеки, оподаткування, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

Надбавка до “зеленого тарифу” за використання обладнання українського виробництва

Законом передбачається надбавка до “зеленого” тарифу чи до аукціонної ціни в розмірі 20% за дотримання 70% рівня використання обладнання українського виробництва, але при досягненні шести років експлуатації обладнання українського виробництва переможцем аукціону, максимальним розмір надбавки не повинен перевищувати 10%.

Вищезазначена надбавка є додатковою до вже існуючих надбавок в розмірі 5% та 10% до “зеленого” тарифу чи аукціонної ціни за дотримання 30% та 50% рівня використання обладнання українського виробництва, відповідно.

Запропоновані джерела надходження коштів для погашення заборгованості Гарантованого Покупця перед Виробниками ВДЕ протягом 2020-2021 років:

  1. не менше 20% прогнозованих доходів Виробників ВДЕ за відповідний рік покривається за рахунок коштів державного бюджету;
  2. 35% коштів, отриманих оператором системи передачі від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину станом на 1 липня 2020 року; та
  3. за рахунок надходження коштів від розміщення п’ятирічних облігацій внутрішніх державних позик.

Обмеження відпуску електроенергії з ВДЕ оператором системи передачі

З 1 січня 2021 року оператор системи передачі (надалі – “OСП”) за межами балансуючого ринку має право обмежити відпуск електричної енергії Виробникам ВДЕ, яким встановлено “зелений” тариф або переможцям аукціону шляхом придбання послуги із зменшення навантаження з метою забезпечення операційної безпеки.

ОСП повинен відшкодувати Виробнику ВДЕ вартість послуги із зменшення навантаження в розмірі, що дорівнює вартості електричної енергії, не відпущеної таким виробником за “зеленим” тарифом або за аукціонною ціною, відповідно до методології, яка повинна бути затверджена Регулятором протягом наступного місяця з дня набрання чинності Законом.

Підприємства “зеленої” електрометалургії залишаються поза “грою”

На період дії “зеленого” тарифу до 31 грудня 2029 року металургійні підприємства, які відповідають критеріям підприємств “зеленої” електрометалургії[1], звільняються від сплати складової витрат в тарифі на передачу OСП, що покриває виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. 


 
[1] Закон визначає підприємство “зеленої” електрометалургії як юридичну особу, що здійснює господарську діяльність з виробництва сталі із дотриманням норм щодо прямих викидів діоксиду вуглецю в результаті виробництва сталі на рівні не більше 250 кілограмів на тону сталевої продукції та виключно електродуговим методом виробництва.
 
Контакти
 
Керуючий партнер Baker McKenzie
 
Старший юрист Baker McKenzie

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: