fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Nexia DK: Independent Business Review – як дієвий інструмент фінансової реструктуризації

28/ 02/ 2019
  Ярослав Нагул MRICS. Партнер Nexia DK В період, коли бізнес постає перед труднощами, єдиний спосіб захистити інвестиції зацікавлених сторін і мінімізувати ризик банкрутства - це швидко реагувати на відповідні зміни, що виникають у діяльності компанії та на ринку. Попри очевидне твердження, це залишається надзвичайно важливим і дуже часто недооціненим фактором. Особливо коли бізнес страждає від поганого фінансового контролю, відсутності точної управлінської інформації, поганих відносин і загальної втрати довіри. Проте, все це є звичайними питаннями, коли компанія стикається з фінансовими проблемами. Саме тому для всіх зацікавлених сторін (включаючи власників, менеджмент, кредиторів, основних постачальників та інвесторів) важливо вчасно вжити заходів для захисту вартості бізнесу та мінімізації втрат для всіх сторін. Для кредиторів дуже важливо сформувати обґрунтовану думку про позичальника, перш ніж прийняти рішення про рефінансування чи реструктуризації наявних фінансових угод.  Таким інструментом може стати Незалежний бізнес-огляд (Independent Business Review - IBR), що спрямований на створення єдиної інформаційної платформи між кредиторами та позичальниками й виступає як каталізатор процесу прийняття рішень щодо реструктуризації боргу. Основне завдання IBR – забезпечити обєктивний та незалежний аналіз фінансово-господарської діяльності боржника для виявлення реальних причин фінансових труднощів та пошуку адекватних заходів для відновлення ефективної діяльності боржника. Переваги для кредиторів та боржників очевидні: перші зберігають платоспроможного боржника, уникаючи ліквідаційного продажу його майна, збільшують рівень повернення боргів, а другі отримують шанс на відновлення господарської діяльності шляхом зниження фінансового навантаження, покращення ліквідності, отримання нового фінансування чи отримують мораторій або відстрочку (stand still) на виконання зобовязань. Серед іншого IBR також: надає уявлення про ризик і віддачі від будь-якої запропонованої угоди для кредиторів; покращує розуміння надійності та досяжності бізнес-плану позичальника й оцінює нові грошові вимоги; дозволяє кредиторам оцінювати свої варіанти та планувати потенційне правозастосування; максимально збільшує шанси на укладення угоди між усіма кредиторами. Зазвичай IBR охоплює такі розділи: огляд характеристик діяльності та системи управління боржника; аналіз історичної та поточної фінансової звітності; аналіз ринку; аналіз операційних і фінансових прогнозів діяльності боржника та плану реструктуризації; юридична перевірка боржника та окремих аспектів його діяльності; огляд стану заставного майна боржника; висновок щодо перспективності господарської діяльності боржника, ключових ризиків та умов такої перспективності; висновки щодо вірогідності позитивного впливу плану реструктуризації на відновлення бізнесу боржника у разі його виконання; рекомендації на основі виконаної роботи та цілей завдання. В залежності від кейса та рішення залучених кредиторів, незалежним експертом, що виконує завдання з IBR, може бути фізична чи юридична особа, яка повинна мати бездоганну ділову репутацію, бути незалежною та обєктивною у своїх судженнях, не бути пов’язаною особою та не мати конфлікту інтересів з боржником та його кредиторами. Також ця особа повинна мати наступні практики (та/або): у сфері права, аудиту, оцінки та бізнес-моделювання, консультування, маркетингових досліджень тощо. Процедури фінансової реструктуризації сприяють прогресивним новаціям в бізнес-середовищі України, зокрема: впровадженню практики проведення незалежного професійного аналізу бізнесу боржника та перспективності його діяльності; підвищенню транспарентності бізнес-середовища; застосуванню найкращих практик переговорів та кооперації між кредиторами; популяризації інституту арбітражу як альтернативи господарським судам. В розвинених країнах послуги з IBR надаються провідними міжнародними аудиторсько-консалтинговими компаніями в різноманітних випадках, наприклад, якщо: регулярно перевищуються банківські ліміти; вичерпані власні джерела фінансування; порушуються умови кредитування від постачальників; не має можливості скласти ключову облікову та торгову інформацію, коли це необхідно; у разі необхідності незалежної оцінки якості фінансових прогнозів позичальників та їх бізнес-планів; є стурбованість, що позичальники можуть брати на себе надмірні ризики, так що їх фактичні операційні грошові потоки можуть істотно відхилятися від прогнозів і бути недостатніми для своєчасного погашення та обслуговування боргу; існують труднощі з оцінкою ризику невиконання зобовязань позичальником, що працює в незнайомій галузі; можливе порушення кредитної угоди; наявні складні торгові або грошові обмеження; розглядаються додаткові плани інвестицій або виходу з бізнесу; рівень і умови майбутньої кредитної підтримки мають бути узгоджені. Але при цьому завжди необхідною умовою є те, щоб компанія була фундаментально  життєздатною, а власники й менеджмент відкриті для прийняття необхідних заходів щодо економії коштів та оптимізації діяльності. В українській практиці поштовхом до активного розвитку подібних послуг стало набуття чинності 19 жовтня 2016 року Закону України № 1414-VIII від 14.06.2016 «Про фінансову реструктуризацію», який визначив умови та порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації й не зважаючи на те, що він втратить свою чинність 19 жовтня 2019 року, я подіваюсь це стане позитивним трендом для ширшого застосування механізмів добровільної фінансової реструктуризації в нашій країні, та буде сприяти оздоровленню української економіки.

Ярослав Нагул MRICS

Партнер Nexia DK

В період, коли бізнес постає перед труднощами, єдиний спосіб захистити інвестиції зацікавлених сторін і мінімізувати ризик банкрутства – це швидко реагувати на відповідні зміни, що виникають у діяльності компанії та на ринку. Попри очевидне твердження, це залишається надзвичайно важливим і дуже часто недооціненим фактором. Особливо коли бізнес страждає від поганого фінансового контролю, відсутності точної управлінської інформації, поганих відносин і загальної втрати довіри. Проте, все це є звичайними питаннями, коли компанія стикається з фінансовими проблемами. Саме тому для всіх зацікавлених сторін (включаючи власників, менеджмент, кредиторів, основних постачальників та інвесторів) важливо вчасно вжити заходів для захисту вартості бізнесу та мінімізації втрат для всіх сторін.

Для кредиторів дуже важливо сформувати обґрунтовану думку про позичальника, перш ніж прийняти рішення про рефінансування чи реструктуризації наявних фінансових угод.  Таким інструментом може стати Незалежний бізнес-огляд (Independent Business Review – IBR), що спрямований на створення єдиної інформаційної платформи між кредиторами та позичальниками й виступає як каталізатор процесу прийняття рішень щодо реструктуризації боргу. Основне завдання IBR – забезпечити об’єктивний та незалежний аналіз фінансово-господарської діяльності боржника для виявлення реальних причин фінансових труднощів та пошуку адекватних заходів для відновлення ефективної діяльності боржника.

Переваги для кредиторів та боржників очевидні: перші зберігають платоспроможного боржника, уникаючи ліквідаційного продажу його майна, збільшують рівень повернення боргів, а другі отримують шанс на відновлення господарської діяльності шляхом зниження фінансового навантаження, покращення ліквідності, отримання нового фінансування чи отримують мораторій або відстрочку (stand still) на виконання зобов’язань.

Серед іншого IBR також:

 • надає уявлення про ризик і віддачі від будь-якої запропонованої угоди для кредиторів;
 • покращує розуміння надійності та досяжності бізнес-плану позичальника й оцінює нові грошові вимоги;
 • дозволяє кредиторам оцінювати свої варіанти та планувати потенційне правозастосування;
 • максимально збільшує шанси на укладення угоди між усіма кредиторами.

Зазвичай IBR охоплює такі розділи:

 • огляд характеристик діяльності та системи управління боржника;
 • аналіз історичної та поточної фінансової звітності;
 • аналіз ринку;
 • аналіз операційних і фінансових прогнозів діяльності боржника та плану реструктуризації;
 • юридична перевірка боржника та окремих аспектів його діяльності;
 • огляд стану заставного майна боржника;
 • висновок щодо перспективності господарської діяльності боржника, ключових ризиків та умов такої перспективності;
 • висновки щодо вірогідності позитивного впливу плану реструктуризації на відновлення бізнесу боржника у разі його виконання;
 • рекомендації на основі виконаної роботи та цілей завдання.

В залежності від кейса та рішення залучених кредиторів, незалежним експертом, що виконує завдання з IBR, може бути фізична чи юридична особа, яка повинна мати бездоганну ділову репутацію, бути незалежною та об’єктивною у своїх судженнях, не бути пов’язаною особою та не мати конфлікту інтересів з боржником та його кредиторами. Також ця особа повинна мати наступні практики (та/або): у сфері права, аудиту, оцінки та бізнес-моделювання, консультування, маркетингових досліджень тощо.

Процедури фінансової реструктуризації сприяють прогресивним новаціям в бізнес-середовищі України, зокрема: впровадженню практики проведення незалежного професійного аналізу бізнесу боржника та перспективності його діяльності; підвищенню транспарентності бізнес-середовища; застосуванню найкращих практик переговорів та кооперації між кредиторами; популяризації інституту арбітражу як альтернативи господарським судам.

В розвинених країнах послуги з IBR надаються провідними міжнародними аудиторсько-консалтинговими компаніями в різноманітних випадках, наприклад, якщо:

 • регулярно перевищуються банківські ліміти;
 • вичерпані власні джерела фінансування;
 • порушуються умови кредитування від постачальників;
 • не має можливості скласти ключову облікову та торгову інформацію, коли це необхідно;
 • у разі необхідності незалежної оцінки якості фінансових прогнозів позичальників та їх бізнес-планів;
 • є стурбованість, що позичальники можуть брати на себе надмірні ризики, так що їх фактичні операційні грошові потоки можуть істотно відхилятися від прогнозів і бути недостатніми для своєчасного погашення та обслуговування боргу;
 • існують труднощі з оцінкою ризику невиконання зобов’язань позичальником, що працює в незнайомій галузі;
 • можливе порушення кредитної угоди;
 • наявні складні торгові або грошові обмеження;
 • розглядаються додаткові плани інвестицій або виходу з бізнесу;
 • рівень і умови майбутньої кредитної підтримки мають бути узгоджені.

Але при цьому завжди необхідною умовою є те, щоб компанія була фундаментально  життєздатною, а власники й менеджмент відкриті для прийняття необхідних заходів щодо економії коштів та оптимізації діяльності.

В українській практиці поштовхом до активного розвитку подібних послуг стало набуття чинності 19 жовтня 2016 року Закону України № 1414-VIII від 14.06.2016 «Про фінансову реструктуризацію», який визначив умови та порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації й не зважаючи на те, що він втратить свою чинність 19 жовтня 2019 року, я подіваюсь це стане позитивним трендом для ширшого застосування механізмів добровільної фінансової реструктуризації в нашій країні, та буде сприяти оздоровленню української економіки.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: