fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Kinstellar Energy Digest: Україна, квітень 2019

14/ 05/ 2019
  НАФТА І ГАЗ: Нова ділянка для розробки на умовах угоди про розподіл продукції 12 квітня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про проведення відкритого конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (“УРП”) строком на 50 років з метою розробки шельфового родовища вуглеводнів у межах ділянки, відомої як “Дельфін”. Ділянка “Дельфін” розташована в межах північно-західної частини континентального шельфу Чорного моря. Із загальною площею 9 536 квадратних кілометрів це найбільша ділянка, що коли-небудь пропонувалася як предмет конкурсу на укладення УРП в Україні. Види ресурсів, що можуть видобуватися за УРП, включають природний газ, нафту, конденсат, газ сланцевих товщ і залягають на глибині до 10 тисяч метрів. Частка держави у продукції буде визначена в рамках конкурсу, проте повинна становити не менш як 11%. Держава вимагає від інвестора буріння не менше п’ятьох свердловин протягом перших п’яти років геологорозвідувальних робіт. Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути здійснені, становить 1,5 мільярди гривень (55 мільйонів доларів США). Строки проведення конкурсу щодо УРП За інформацією Державної служби геології та надр України (“Держгеонадра”), граничний строк подання заяв на участь у конкурсі до Міністерства енергетики та вугільної промисловості – 17:30 за київським часом 12 червня 2019 року. Короткий огляд порядку подання і розгляду заяв Для участі у конкурсі заявник подає запечатаний набір документів (“Заява”), супроводжуючий лист та підтвердження здійснення оплати за участь, що становить 300 000 гривень (приблизно 9 810 доларів США або 11 200 євро). Заява також подається в електронній формі. Документи надаються українською мовою або супроводжуються перекладом на українську мову. Міжвідомча комісія з УРП – спеціальна агенція з організації укладення та виконання УРП – відмовить в реєстрації Заяви, якщо до неї не буде додано підтвердження про здійснення оплати за участь. Після настання граничного строку Міжвідомча комісія з УРП відкриває Заяви для перевірки, чи вони містять всю необхідну інформацію і документи; якщо ні, Комісія приймає рішення про відхилення заяви на підставі неповного обсягу наданої документації. Заяви розглядатимуться протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку та оцінюватимуться за системою балів. До уваги братимуться наступні критерії: Програма робіт: найкраща Програма робіт та її спрямованість на комплексне освоєння ділянки та забезпечення раннього видобутку – максимум 80 балів; Програма робіт – довкілля: раціональність умов використання природних ресурсів відповідно до Програми робіт – максимум 15 балів; Програма робіт – фінансування: рівень фінансового забезпечення запропонованої Програми робіт – максимум 30 балів; ноу-хау: наявність досвіду з пошуку та видобутку вуглеводнів, в тому числі з нетрадиційних джерел – максимум 45 балів; інвестиції: найбільший обсяг інвестування – максимум 35 балів; частка держави: привабливість пропозицій щодо розподілу продукції на користь держави (мінімальна частка – 11%) – максимум 30 балів; місцева складова: забезпечення використання товарів, робіт і послуг українського походження – максимум 20 балів; довкілля: ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища – максимум 15 балів. Конкурсна документація доступна лише українською мовою, проте інформація щодо ділянки “Дельфін” доступна англійською мовою і може бути завантажена за посиланням. ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: Оновлений договір та нові правила про купівлю-продаж електроенергії за “зеленим” тарифом 26 квітня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (“Регулятор”) затвердила ряд нормативно-правових актів, що регулюють діяльність виробників електроенергії за “зеленим” тарифом (“виробник за “зеленим” тарифом”) та Гарантованого покупця, включаючи Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за “зеленим” тарифом (“Новий Договір”) та Порядок купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом (“Порядок”). Для Виробників за “зеленим” тарифом, що продають електроенергію ДП “Енергоринок” (“Енергоринок”), Правилами встановлюється кінцевий строк для укладення додаткової угоди – 1 липня 2019, для приведення чинних угод щодо купівлі-продажу електроенергії у відповідність до Нового договору та заміни теперішнього покупця (Енергоринок) на Гарантованого покупця. Більшість положень щодо “bankable PPA” збережено Привабливість договору купівлі-продажу електроенергії для фінансових інституцій (так звана “bankable PPA”) належить до основних факторів для залучення фінансування у нові проекти. Законодавство України на рівні закону включає деякі характеристики “bankable PPA”, зокрема, укладення договору на весь строк чинності “зеленого” тарифу, його перерахування в євро, обов’язок щодо закупівлі всієї виробленої електроенергії (крім обсягу витрат електроенергії на власні потреби), відшкодування вартості електроенергії, що не була відпущена виробником у результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження. Новий Договір включає більшість характеристик “bankable PPA”, що були вперше запроваджені у минулих роках, такі як детальне положення про форс-мажор та можливість альтернативного вирішення спорів, включно з можливістю арбітражного розгляду спору в Міжнародній торговій палаті у м. Париж. Водночас, на відміну від попередніх редакцій, положення Нового Договору про припинення договору надають менше захисту виробнику за “зеленим” тарифом, а положення про відступлення прав кредиторам – відсутнє. Не тільки договір: Порядок, що заміщує окремі положення На відміну від попередніх версій договору купівлі-продажу електроенергії, нова редакція відрізняється у самому підході до врегулювання стосунків між виробником за “зеленим” тарифом та покупцем. Умови продажу, порядок розрахунків, комерційний облік, надання інформації щодо обсягів виробництва електроенергії, відповідальність за небаланси регламентуються Порядком, і Новий Договір лише посилається на його відповідні положення. Такий підхід надає Регуляторові більше гнучкості, що особливо важливого в умовах запланованого повного запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Водночас одним із недоліків такого підходу є ризик настання змін, що можуть вплинути на реалізацію проекту. Порядок укладення договору Для укладення договору кандидат у виробники за “зеленим” тарифом подає заявку та додаткові документи Гарантованому покупцю. Останній відправляє підписані примірники договору протягом 15 робочих днів з моменту їх отримання. Заявник підписує та повертає примірник підписаного договору протягом трьох робочих днів. Перелік необхідних документів різниться в залежності від того, чи було надано заявнику “зелений” тариф, чи ні. Всі заявники надають належно засвідчені копії статуту, наказу чи іншого локального акту щодо призначення директора чи уповноваженої особи, зразок підпису підписанта. Ті кандидати у виробники, яким ще не було встановлено “зеленого” тарифу, додатково надають документи, що підтверджують права на земельну ділянку, договір про приєднання до електричних мереж та відповідний документ, що надає права на проведення будівельних робіт (дозвіл або декларацію). Заява не розглядається у разі подання неповного комплекту документів або подання недостовірної інформації в документах, про що заявник сповіщається протягом трьох робочих днів. Порядок внесення змін до Договору для виробників за “зеленим” тарифом Для укладення додаткової угоди до чинного договору купівлі-продажу електричної енергії, виробник за “зеленим” тарифом надає Гарантованому покупцю заяву та пакет документів (перелік той самий, що і для укладення договору). Гарантований покупець звертається до Енергоринку для укладення додаткової угоди протягом двох робочих днів, і сторони починають обмін підписаними додатковими угодами. Припускаючи, що Гарантований покупець не має зауважень до заяви та доданих документів і приймає їх до розгляду, весь процес триватиме більше трьох тижнів – без урахування строків на пересилання документів. Набрання чинності Порядок та Новий Договір ще не набрали чинності. Більшість положень Порядку набирає чинності з 1 липня 2019 року, хоча окремі положення, зокрема і щодо внесення змін до вже укладених договорів, набудуть чинності з дня, наступного за днем їхньої публікації в “Урядовому Кур’єрі”. ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: прийнято законопроект, яким вводяться аукціони 25 квітня 2019 року, Верховна Рада України прийняла законопроект № 8449-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (“Законопроект”). Законопроект запроваджує концепцію “державної підтримки” – обов’язку викупити всю електроенергію, що відпускається виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (“виробники ВДЕ”) протягом 20 років за аукціонною ціною, що встановлюється за результатами аукціону. Водночас Законопроект обмежує застосування “зеленого” тарифу і переглядає коефіцієнти “зеленого” тарифу. До того ж Законопроект регулює інші питання, такі як строки дії технічних умов на підключення електростанції, енергетичні кооперативи та інші ініціативи. Законопроект набирає чинності після його підписання Президентом України з дня, наступного після дня його офіційного опублікування, хоча деякі положення про квоти набувають чинності з 1 січня 2023 року. Наразі Законопроект ще не підписаний Головою Верховної Ради України через зареєстровані постанови про скасування результатів голосування за Законопроект. Очікується, що голосування за підтримання чи відхилення вказаних постанов відбудеться 14 травня 2019 року. Наразі Україна має один з найвищих тарифів на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, у світі. Нова система електронних аукціонів призначена для стимулювання конкуренції між виробниками ВДЕ і зниженням цін для споживачів. Для запуску електронних аукціонів Уряду необхідно прийняти порядок проведення аукціонів з розподілу квот підтримки. Регулятор зобов’язаний розробити та затвердити типовий договір купівлі-продажу електричної енергії між Гарантованим покупцем та переможцем аукціону, а також оновити свої інші акти, щоб привести їх у відповідність із Законопроектом. Хоча остаточний текст Законопроекту ще не був опублікований, нижче наведено основні нововведення відповідно до останньої опублікованої версії. Електронні аукціони: чи обов’язкові? Законопроект передбачає обов’язкову та добровільну участь у електронних аукціонах, що проводитимуться двічі на рік. Як правило, потенційний виробник ВДЕ буде зобов’язаний взяти участь в електронному аукціоні, якщо він використовує сонячну енергію (від 1 МВт і більше) або енергію вітру (від 5 МВт і більше) для генерації. До цього правила існують винятки – у наступних ситуаціях виробники ВДЕ продовжуватимуть користуватися “зеленим” тарифом: якщо об’єкт електроенергетики введено в експлуатацію до 1 січня 2020 року; якщо об’єкт електроенергетики, для якого участь в аукціоні не є обов’язковою, введено в експлуатацію пізніше 1 січня 2020 року; якщо до 31 грудня 2019 року укладено договір купівлі-продажу електроенергії, і відповідний об’єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію протягом двох років (сонячна генерація) або трьох років (інша генерація з відновлювальних джерел) з дати укладення такого договору купівлі-продажу; якщо генеруючим установкам споживачів, приватних домогосподарств встановлено “зелений” тариф. “Зелений” тариф як максимальна аукціонна ціна: зменшення і збільшення Коефіцієнти “зеленого” тарифу були переглянуті в обох напрямках: установки біомаси та біогазу, введені в експлуатацію з 2020 року, можуть претендувати на вищий від запланованого з 2020 року “зеленого” тарифу, а коефіцієнти “зеленого” тарифу для сонячної та деяких вітрових установок зменшилися. Біомаса, біогаз Коефіцієнти “зеленого” тарифу для виробництва електроенергії з біомаси чи біогазу повинні були зменшитися двічі, у 2020 та 2025 роках. Натомість, Законопроект передбачає продовження на вказаний період теперішнього коефіцієнту “зеленого” тарифу 2,3 (що складає приблизно 12,35 євроцентів за 1 кВт), що робить його найвищим “зеленим” тарифом серед усіх електроустановок, побудованих в Україні з 2020 року. Енергія вітру та сонця 2020-2024 роки видаються інтенсивними для проектів із сонячної та вітрової генерації: “зелений” тариф буде зменшуватися щорічно. Зниження тарифу на енергію, вироблену вітроустановками, не буде настільки значним порівняно зі зниженням “зеленого” тарифу для сонячної генерації, як показано в таблицях 1 і 2 нижче. Таблиця 1 Вітроустановки Вітроустановки, встановлена потужність яких не перевищує “Зелений” тариф для електроенергії, виробленої генеруючими установками, що прийняті в експлуатацію в такий період З 1 січня 2020 року (включно) до 31 грудня 2024 року (включно) З 1 січня 2025 року (включно) до 31 грудня 2029 року (включно) Чинна редакція Майбутня редакція Чинна редакція Майбутня редакція менше ніж 0,6 МВт 0,96   0,96-0,91, а саме §  2020 – той самий (0,96); §  2021 – 0,94; §  2022 – 0,92; §  2023-2024 – 0,91 0,84 той самий (0,84) 0,6-2 МВт   1,12   1,12-1,06, а саме §  2020 – той самий (1,12); §  2021 – 1,10; §  2022 – 1,08; §  2023-2024 – 1,06 0,98 той самий (0,98) більше 2 МВт 1,68 той самий (1,68) 1,47 той самий (1,47) Таблиця 2 Енергія сонця Сонячні панелі, вид “Зелений” тариф для електроенергії, виробленої генеруючими установками, що прийняті в експлуатацію в такий період З 1 січня 2020 року (включно) до 31 грудня 2024 року (включно) З 1 січня 2020 року (включно) до 31 грудня 2024 року (включно) Чинна редакція Майбутня редакція Чинна редакція Майбутня редакція наземні 2,51 2,09 – 1,88, а саме §  2020 – 2,09; §  2021 – 2,02; §  2022 – 1,95; §  2023-2024 – 1,88 2,23 1,81 вмонтовані на дахах чи фасадах будівель, інших капітальних споруд, 2,74   2,28 – 2,05, а саме §  2020 – 2,28 §  2021 – 2,20; §  2022 – 2,13; §  2023-2024 – 2,05 2,43   1,98 Квоти  До 1 грудня Уряд щороку затверджуватиме щорічну квоту на наступні п’ятирічні періоди, яка буде виставлена на електронний аукціон. Якщо Уряд не прийме рішення про проведення так званих технологічно-нейтральних аукціонів, річна квота буде розділена відповідно до використовуваних технологій, де 15% – мінімальна квота для інших технологій, ніж виробництво електроенергії з енергії вітру та сонця. Розмір квоти подаватиметься Уряду Міністерством енергетики та вугільної промисловості України за погодженням з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. При визначенні квот будуть враховані міжнародні зобов’язання України щодо сприяння розвитку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, а також енергетична стратегія України, план розвитку системи передачі та звіт про оцінку достатності генеруючих потужностей. За рішенням Уряду, невикористана квота може переноситися на інший період. Документи, необхідні для участі Потенційний учасник е-аукціону подає заяву, банківську гарантію, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та суб’єктів, повязаних між собою відносинами контролю, а також документи, що свідчать про готовність розпочати будівництво електростанції та документи щодо учасника: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії документів, що містять інформацію про органи управління учасника та їх персональний склад; копії документів про право власності чи користування (включаючи оренду) на земельну ділянку, або документи щодо права користування ділянкою для забудови (суперфіцій); копію договору про приєднання об’єкта “зеленої” генерації до електричних мереж. Цінові пропозиції Учасник аукціону повинен подати закриту пропозицію з визначенням потужності, щодо якої планується отримати державну підтримку, та пропозицією ціни, яка не повинна перевищувати чинний коефіцієнт “зеленого” тарифу. Відзначимо, що гранична ціна – коефіцієнт “зеленого” тарифу, що діє на дату проведення е-аукціону, хоча ставка “зеленого” тарифу прив’язується до дати прийняття в експлуатацію електростанції. Право на державну підтримку отримує учасник, що запропонував найнижчу ціну, за умови відсутності підстав для відмови у підписанні протоколу е-аукціону та укладення договору купівлі-продажу електроенергії. Строки Протягом 15 робочих днів після проведення аукціону переможець аукціону та Гарантований покупець повинні укласти договір купівлі-продажу електроенергії, за умови надання додаткової безвідкличної банківської гарантії у розмірі 15 000 євро за кожен мегават потужності. Перша банківська гарантія повертається переможцеві аукціону протягом п’яти робочих днів з моменту публікації укладеного договору. 20-річне зобов’язання щодо викупу всієї виробленої та відпущеної електроенергії обчислюється з дня, наступного після прийняття в експлуатацію електростанції. Вирішення спорів: арбітраж Законопроект дозволяє проводити арбітраж у Міжнародній торговельній палаті в Парижі. Виробники ВДЕ, які обирають арбітраж, сплачують додатковий внесок Гарантованому покупцю, який не повинен перевищувати 1% від чистого прибутку виробника ВДЕ за попередній звітний період. “Мала” генерація Переглянуті ставки “зеленого” тарифу для “малої” генерації диференціюються за потужністю генеруючої установки (до 50 кВт або 150 кВт включно), а також розширюється застосування “зеленого” тарифу. Споживачі зможуть виробляти електроенергію за вигідними ставками “зеленого” тарифу біомаси, біогазу або енергії вітру, сонця, води, чи геотермальної енергії на установках потужністю до 150 кВт. Домогосподарства можуть виробляти енергію з енергії вітру чи сонця, або вітру і сонця, а також заявляти про намір застосування “зеленого” тарифу, якщо обсяги виробництва електроенергії не перевищують 50 кВт. Ключові дати та цифри: Організація аукціону пілотний аукціон: не пізніше 31 грудня 2019 року; останні аукціони: у 2029 році; частота: півроку, у квітні та жовтні; організатор аукціону: Гарантований покупець. Державна підтримка тривалість: 20 років з моменту введення в експлуатацію електростанції та початку відпуску електроенергії; валюта платежів: гривня, хоча аукціонна ціна фіксується в євро. Банківська гарантія для учасників е-аукціону: 5 тисяч євро за 1 МВт; для переможців е-аукціону: 15 тисяч євро за 1 МВт; за продовження строку будівництва електростанції на 1 рік: 30 тисяч євро за 1 МВт. Забезпечення конкуретності ліміти державної підтримки: щорічні квоти, встановлені Урядом (з 2020 року); ліміти для одного учасника та пов’язаних учасників з одним кінцевим бенефіціарним власником: максимум 25% річної квоти; квоти на сонячну та вітрову енергію: 15% – сонячна генерація (30% у 2020-2022 роках) і 15% – вітрова генерація (30% у 2020-2022 роках). Строки будівництва сонячні станції – 2 роки; інші об’єкти ВДЕ – 3 роки; продовження строку будівництва – на 1 рік за умови надання додаткової банківської гарантії. _________ У разі виникнення будь-яких додаткових питань звертайтесь до: Олени Кучинської, партнера, за адресою olena.kuchynska@kinstellar.com, Вікторії Письменної, юриста, за адресою viktoriia.pysmenna@kinstellar.com, або відвідайте наш сайт.

НАФТА І ГАЗ: Нова ділянка для розробки на умовах угоди про розподіл продукції

12 квітня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про проведення відкритого конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (“УРП”) строком на 50 років з метою розробки шельфового родовища вуглеводнів у межах ділянки, відомої як “Дельфін”.

Ділянка “Дельфін” розташована в межах північно-західної частини континентального шельфу Чорного моря. Із загальною площею 9 536 квадратних кілометрів це найбільша ділянка, що коли-небудь пропонувалася як предмет конкурсу на укладення УРП в Україні.

Види ресурсів, що можуть видобуватися за УРП, включають природний газ, нафту, конденсат, газ сланцевих товщ і залягають на глибині до 10 тисяч метрів.

Частка держави у продукції буде визначена в рамках конкурсу, проте повинна становити не менш як 11%.

Держава вимагає від інвестора буріння не менше п’ятьох свердловин протягом перших п’яти років геологорозвідувальних робіт.

Мінімальний обсяг інвестицій, що мають бути здійснені, становить 1,5 мільярди гривень (55 мільйонів доларів США).

Строки проведення конкурсу щодо УРП

За інформацією Державної служби геології та надр України (“Держгеонадра”), граничний строк подання заяв на участь у конкурсі до Міністерства енергетики та вугільної промисловості – 17:30 за київським часом 12 червня 2019 року.

Короткий огляд порядку подання і розгляду заяв

Для участі у конкурсі заявник подає запечатаний набір документів (“Заява”), супроводжуючий лист та підтвердження здійснення оплати за участь, що становить 300 000 гривень (приблизно 9 810 доларів США або 11 200 євро). Заява також подається в електронній формі. Документи надаються українською мовою або супроводжуються перекладом на українську мову.

Міжвідомча комісія з УРП – спеціальна агенція з організації укладення та виконання УРП – відмовить в реєстрації Заяви, якщо до неї не буде додано підтвердження про здійснення оплати за участь. Після настання граничного строку Міжвідомча комісія з УРП відкриває Заяви для перевірки, чи вони містять всю необхідну інформацію і документи; якщо ні, Комісія приймає рішення про відхилення заяви на підставі неповного обсягу наданої документації.

Заяви розглядатимуться протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку та оцінюватимуться за системою балів. До уваги братимуться наступні критерії:

 • Програма робіт: найкраща Програма робіт та її спрямованість на комплексне освоєння ділянки та забезпечення раннього видобутку – максимум 80 балів;
 • Програма робіт – довкілля: раціональність умов використання природних ресурсів відповідно до Програми робіт – максимум 15 балів;
 • Програма робіт – фінансування: рівень фінансового забезпечення запропонованої Програми робіт – максимум 30 балів;
 • ноу-хау: наявність досвіду з пошуку та видобутку вуглеводнів, в тому числі з нетрадиційних джерел – максимум 45 балів;
 • інвестиції: найбільший обсяг інвестування – максимум 35 балів;
 • частка держави: привабливість пропозицій щодо розподілу продукції на користь держави (мінімальна частка – 11%) – максимум 30 балів;
 • місцева складова: забезпечення використання товарів, робіт і послуг українського походження – максимум 20 балів;
 • довкілля: ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища – максимум 15 балів.

Конкурсна документація доступна лише українською мовою, проте інформація щодо ділянки “Дельфін” доступна англійською мовою і може бути завантажена за посиланням.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: Оновлений договір та нові правила про купівлю-продаж електроенергії за зеленим тарифом

26 квітня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (“Регулятор”) затвердила ряд нормативно-правових актів, що регулюють діяльність виробників електроенергії за “зеленим” тарифом (“виробник за “зеленим” тарифом”) та Гарантованого покупця, включаючи Типовий договір купівлі-продажу електричної енергії за “зеленим” тарифом (“Новий Договір”) та Порядок купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом (“Порядок”).

Для Виробників за “зеленим” тарифом, що продають електроенергію ДП “Енергоринок” (“Енергоринок”), Правилами встановлюється кінцевий строк для укладення додаткової угоди – 1 липня 2019, для приведення чинних угод щодо купівлі-продажу електроенергії у відповідність до Нового договору та заміни теперішнього покупця (Енергоринок) на Гарантованого покупця.

Більшість положень щодо “bankable PPA” збережено

Привабливість договору купівлі-продажу електроенергії для фінансових інституцій (так звана “bankable PPA”) належить до основних факторів для залучення фінансування у нові проекти. Законодавство України на рівні закону включає деякі характеристики “bankable PPA”, зокрема, укладення договору на весь строк чинності “зеленого” тарифу, його перерахування в євро, обов’язок щодо закупівлі всієї виробленої електроенергії (крім обсягу витрат електроенергії на власні потреби), відшкодування вартості електроенергії, що не була відпущена виробником у результаті виконання ним команди оператора системи передачі на зменшення навантаження.

Новий Договір включає більшість характеристик “bankable PPA”, що були вперше запроваджені у минулих роках, такі як детальне положення про форс-мажор та можливість альтернативного вирішення спорів, включно з можливістю арбітражного розгляду спору в Міжнародній торговій палаті у м. Париж. Водночас, на відміну від попередніх редакцій, положення Нового Договору про припинення договору надають менше захисту виробнику за “зеленим” тарифом, а положення про відступлення прав кредиторам – відсутнє.

Не тільки договір: Порядок, що заміщує окремі положення

На відміну від попередніх версій договору купівлі-продажу електроенергії, нова редакція відрізняється у самому підході до врегулювання стосунків між виробником за “зеленим” тарифом та покупцем. Умови продажу, порядок розрахунків, комерційний облік, надання інформації щодо обсягів виробництва електроенергії, відповідальність за небаланси регламентуються Порядком, і Новий Договір лише посилається на його відповідні положення. Такий підхід надає Регуляторові більше гнучкості, що особливо важливого в умовах запланованого повного запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Водночас одним із недоліків такого підходу є ризик настання змін, що можуть вплинути на реалізацію проекту.

Порядок укладення договору

Для укладення договору кандидат у виробники за “зеленим тарифом подає заявку та додаткові документи Гарантованому покупцю. Останній відправляє підписані примірники договору протягом 15 робочих днів з моменту їх отримання. Заявник підписує та повертає примірник підписаного договору протягом трьох робочих днів.

Перелік необхідних документів різниться в залежності від того, чи було надано заявнику “зелений тариф, чи ні. Всі заявники надають належно засвідчені копії статуту, наказу чи іншого локального акту щодо призначення директора чи уповноваженої особи, зразок підпису підписанта. Ті кандидати у виробники, яким ще не було встановлено “зеленого тарифу, додатково надають документи, що підтверджують права на земельну ділянку, договір про приєднання до електричних мереж та відповідний документ, що надає права на проведення будівельних робіт (дозвіл або декларацію).

Заява не розглядається у разі подання неповного комплекту документів або подання недостовірної інформації в документах, про що заявник сповіщається протягом трьох робочих днів.

Порядок внесення змін до Договору для виробників за “зеленим” тарифом

Для укладення додаткової угоди до чинного договору купівлі-продажу електричної енергії, виробник за “зеленим тарифом надає Гарантованому покупцю заяву та пакет документів (перелік той самий, що і для укладення договору). Гарантований покупець звертається до Енергоринку для укладення додаткової угоди протягом двох робочих днів, і сторони починають обмін підписаними додатковими угодами.

Припускаючи, що Гарантований покупець не має зауважень до заяви та доданих документів і приймає їх до розгляду, весь процес триватиме більше трьох тижнів – без урахування строків на пересилання документів.

Набрання чинності

Порядок та Новий Договір ще не набрали чинності. Більшість положень Порядку набирає чинності з 1 липня 2019 року, хоча окремі положення, зокрема і щодо внесення змін до вже укладених договорів, набудуть чинності з дня, наступного за днем їхньої публікації в “Урядовому Кур’єрі.

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: прийнято законопроект, яким вводяться аукціони

25 квітня 2019 року, Верховна Рада України прийняла законопроект № 8449-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (“Законопроект”).

Законопроект запроваджує концепцію “державної підтримки– обов’язку викупити всю електроенергію, що відпускається виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (“виробники ВДЕ”) протягом 20 років за аукціонною ціною, що встановлюється за результатами аукціону. Водночас Законопроект обмежує застосування “зеленого тарифу і переглядає коефіцієнти “зеленого тарифу. До того ж Законопроект регулює інші питання, такі як строки дії технічних умов на підключення електростанції, енергетичні кооперативи та інші ініціативи.

Законопроект набирає чинності після його підписання Президентом України з дня, наступного після дня його офіційного опублікування, хоча деякі положення про квоти набувають чинності з 1 січня 2023 року. Наразі Законопроект ще не підписаний Головою Верховної Ради України через зареєстровані постанови про скасування результатів голосування за Законопроект. Очікується, що голосування за підтримання чи відхилення вказаних постанов відбудеться 14 травня 2019 року.

Наразі Україна має один з найвищих тарифів на електроенергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, у світі. Нова система електронних аукціонів призначена для стимулювання конкуренції між виробниками ВДЕ і зниженням цін для споживачів.

Для запуску електронних аукціонів Уряду необхідно прийняти порядок проведення аукціонів з розподілу квот підтримки. Регулятор зобов’язаний розробити та затвердити типовий договір купівлі-продажу електричної енергії між Гарантованим покупцем та переможцем аукціону, а також оновити свої інші акти, щоб привести їх у відповідність із Законопроектом.

Хоча остаточний текст Законопроекту ще не був опублікований, нижче наведено основні нововведення відповідно до останньої опублікованої версії.

Електронні аукціони: чи обов’язкові?

Законопроект передбачає обов’язкову та добровільну участь у електронних аукціонах, що проводитимуться двічі на рік. Як правило, потенційний виробник ВДЕ буде зобов’язаний взяти участь в електронному аукціоні, якщо він використовує сонячну енергію (від 1 МВт і більше) або енергію вітру (від 5 МВт і більше) для генерації. До цього правила існують винятки – у наступних ситуаціях виробники ВДЕ продовжуватимуть користуватися “зеленим тарифом:

 • якщо об’єкт електроенергетики введено в експлуатацію до 1 січня 2020 року;
 • якщо об’єкт електроенергетики, для якого участь в аукціоні не є обов’язковою, введено в експлуатацію пізніше 1 січня 2020 року;
 • якщо до 31 грудня 2019 року укладено договір купівлі-продажу електроенергії, і відповідний об’єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію протягом двох років (сонячна генерація) або трьох років (інша генерація з відновлювальних джерел) з дати укладення такого договору купівлі-продажу;
 • якщо генеруючим установкам споживачів, приватних домогосподарств встановлено “зелений” тариф.

“Зелений” тариф як максимальна аукціонна ціна: зменшення і збільшення

Коефіцієнти “зеленого тарифу були переглянуті в обох напрямках: установки біомаси та біогазу, введені в експлуатацію з 2020 року, можуть претендувати на вищий від запланованого з 2020 року “зеленого” тарифу, а коефіцієнти “зеленого тарифу для сонячної та деяких вітрових установок зменшилися.

 • Біомаса, біогаз

Коефіцієнти “зеленого тарифу для виробництва електроенергії з біомаси чи біогазу повинні були зменшитися двічі, у 2020 та 2025 роках. Натомість, Законопроект передбачає продовження на вказаний період теперішнього коефіцієнту “зеленого тарифу 2,3 (що складає приблизно 12,35 євроцентів за 1 кВт), що робить його найвищим “зеленим тарифом серед усіх електроустановок, побудованих в Україні з 2020 року.

 • Енергія вітру та сонця

2020-2024 роки видаються інтенсивними для проектів із сонячної та вітрової генерації: “зелений тариф буде зменшуватися щорічно. Зниження тарифу на енергію, вироблену вітроустановками, не буде настільки значним порівняно зі зниженням “зеленого тарифу для сонячної генерації, як показано в таблицях 1 і 2 нижче.

Таблиця 1 Вітроустановки

Вітроустановки, встановлена потужність яких не перевищує

“Зелений” тариф для електроенергії, виробленої генеруючими установками, що прийняті в експлуатацію в такий період

З 1 січня 2020 року (включно) до 31 грудня 2024 року (включно)

З 1 січня 2025 року (включно) до 31 грудня 2029 року (включно)

Чинна редакція

Майбутня редакція

Чинна редакція

Майбутня редакція

менше ніж 0,6 МВт

0,96

 

0,96-0,91, а саме

§  2020 – той самий (0,96);

§  2021 – 0,94;

§  2022 – 0,92;

§  2023-2024 – 0,91

0,84

той самий (0,84)

0,6-2 МВт

 

1,12

 

1,12-1,06, а саме

§  2020 – той самий (1,12);

§  2021 – 1,10;

§  2022 – 1,08;

§  2023-2024 – 1,06

0,98

той самий (0,98)

більше 2 МВт

1,68

той самий (1,68)

1,47

той самий (1,47)

Таблиця 2 Енергія сонця

Сонячні панелі, вид

“Зелений” тариф для електроенергії, виробленої генеруючими установками, що прийняті в експлуатацію в такий період

З 1 січня 2020 року (включно) до 31 грудня 2024 року (включно)

З 1 січня 2020 року (включно) до 31 грудня 2024 року (включно)

Чинна редакція

Майбутня редакція

Чинна редакція

Майбутня редакція

наземні

2,51

2,09 – 1,88, а саме

§  2020 – 2,09;

§  2021 – 2,02;

§  2022 – 1,95;

§  2023-2024 – 1,88

2,23

1,81

вмонтовані на дахах чи фасадах будівель, інших капітальних споруд,

2,74

 

2,28 – 2,05, а саме

§  2020 – 2,28

§  2021 – 2,20;

§  2022 – 2,13;

§  2023-2024 – 2,05

2,43

 

1,98

Квоти 

До 1 грудня Уряд щороку затверджуватиме щорічну квоту на наступні п’ятирічні періоди, яка буде виставлена на електронний аукціон. Якщо Уряд не прийме рішення про проведення так званих технологічно-нейтральних аукціонів, річна квота буде розділена відповідно до використовуваних технологій, де 15% – мінімальна квота для інших технологій, ніж виробництво електроенергії з енергії вітру та сонця.

Розмір квоти подаватиметься Уряду Міністерством енергетики та вугільної промисловості України за погодженням з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. При визначенні квот будуть враховані міжнародні зобов’язання України щодо сприяння розвитку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії, а також енергетична стратегія України, план розвитку системи передачі та звіт про оцінку достатності генеруючих потужностей.

За рішенням Уряду, невикористана квота може переноситися на інший період.

Документи, необхідні для участі

Потенційний учасник е-аукціону подає заяву, банківську гарантію, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та суб’єктів, пов’язаних між собою відносинами контролю, а також документи, що свідчать про готовність розпочати будівництво електростанції та документи щодо учасника:

 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії документів, що містять інформацію про органи управління учасника та їх персональний склад;
 • копії документів про право власності чи користування (включаючи оренду) на земельну ділянку, або документи щодо права користування ділянкою для забудови (суперфіцій);
 • копію договору про приєднання об’єкта “зеленої” генерації до електричних мереж.

Цінові пропозиції

Учасник аукціону повинен подати закриту пропозицію з визначенням потужності, щодо якої планується отримати державну підтримку, та пропозицією ціни, яка не повинна перевищувати чинний коефіцієнт “зеленого” тарифу. Відзначимо, що гранична ціна – коефіцієнт “зеленого” тарифу, що діє на дату проведення е-аукціону, хоча ставка “зеленого” тарифу прив’язується до дати прийняття в експлуатацію електростанції. Право на державну підтримку отримує учасник, що запропонував найнижчу ціну, за умови відсутності підстав для відмови у підписанні протоколу е-аукціону та укладення договору купівлі-продажу електроенергії.

Строки

Протягом 15 робочих днів після проведення аукціону переможець аукціону та Гарантований покупець повинні укласти договір купівлі-продажу електроенергії, за умови надання додаткової безвідкличної банківської гарантії у розмірі 15 000 євро за кожен мегават потужності. Перша банківська гарантія повертається переможцеві аукціону протягом п’яти робочих днів з моменту публікації укладеного договору. 20-річне зобов’язання щодо викупу всієї виробленої та відпущеної електроенергії обчислюється з дня, наступного після прийняття в експлуатацію електростанції.

Вирішення спорів: арбітраж

Законопроект дозволяє проводити арбітраж у Міжнародній торговельній палаті в Парижі. Виробники ВДЕ, які обирають арбітраж, сплачують додатковий внесок Гарантованому покупцю, який не повинен перевищувати 1% від чистого прибутку виробника ВДЕ за попередній звітний період.

“Мала” генерація

Переглянуті ставки “зеленого” тарифу для “малої” генерації диференціюються за потужністю генеруючої установки (до 50 кВт або 150 кВт включно), а також розширюється застосування “зеленого” тарифу. Споживачі зможуть виробляти електроенергію за вигідними ставками “зеленого” тарифу біомаси, біогазу або енергії вітру, сонця, води, чи геотермальної енергії на установках потужністю до 150 кВт. Домогосподарства можуть виробляти енергію з енергії вітру чи сонця, або вітру і сонця, а також заявляти про намір застосування “зеленого” тарифу, якщо обсяги виробництва електроенергії не перевищують 50 кВт.

Ключові дати та цифри:

Організація аукціону

 • пілотний аукціон: не пізніше 31 грудня 2019 року;
 • останні аукціони: у 2029 році;
 • частота: півроку, у квітні та жовтні;
 • організатор аукціону: Гарантований покупець.

Державна підтримка

 • тривалість: 20 років з моменту введення в експлуатацію електростанції та початку відпуску електроенергії;
 • валюта платежів: гривня, хоча аукціонна ціна фіксується в євро.

Банківська гарантія

 • для учасників е-аукціону: 5 тисяч євро за 1 МВт;
 • для переможців е-аукціону: 15 тисяч євро за 1 МВт;
 • за продовження строку будівництва електростанції на 1 рік: 30 тисяч євро за 1 МВт.

Забезпечення конкуретності

 • ліміти державної підтримки: щорічні квоти, встановлені Урядом (з 2020 року);
 • ліміти для одного учасника та пов’язаних учасників з одним кінцевим бенефіціарним власником: максимум 25% річної квоти;
 • квоти на сонячну та вітрову енергію: 15% – сонячна генерація (30% у 2020-2022 роках) і 15% – вітрова генерація (30% у 2020-2022 роках).

Строки будівництва

 • сонячні станції – 2 роки;
 • інші об’єкти ВДЕ – 3 роки;
 • продовження строку будівництва – на 1 рік за умови надання додаткової банківської гарантії.

_________

У разі виникнення будь-яких додаткових питань звертайтесь до:

Олени Кучинської, партнера, за адресою olena.kuchynska@kinstellar.com,

Вікторії Письменної, юриста, за адресою viktoriia.pysmenna@kinstellar.com,

або відвідайте наш сайт.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: