fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Індекс безпеки в Україні  

19/ 03/ 2024
  Індекс безпеки — це комплексний показник, який вимірює рівень безпеки в країні або регіоні, базуючись на аналізі різноманітних аспектів, таких як економічна стабільність, політична стабільність, соціальна згуртованість, правова захищеність, кібербезпека та інші фактори, які впливають на загальний стан безпеки. Індекс розраховується на основі даних від міжнародних організацій та власних досліджень, що дозволяє отримати обєктивну та всебічну оцінку безпекового середовища.   ПРЕЗЕНТАЦІЯ Розрахунок індексу безпеки має важливе значення з кількох причин:  Оцінка безпекового клімату: Він надає цілісне уявлення про стан безпеки, дозволяючи ідентифікувати потенційні загрози та вразливі місця в країні або регіоні.  Планування та реалізація політик: Дані, отримані з індексу, можуть допомогти державі та бізнесу розробляти та адаптувати безпекові стратегії та політики, спрямовані на зміцнення безпеки та стабільності.  Залучення інвестицій: Індекс безпеки служить важливим індикатором для потенційних інвесторів, дозволяючи їм оцінити ризики та безпекове середовище країни перед прийняттям інвестиційних рішень.  Соціальна стабільність та розвиток: Виявлення проблемних аспектів безпеки сприяє зосередженню зусиль на підтримці соціальної згуртованості, зміцненні демократії та прав людини.  Міжнародна співпраця: Індекс може слугувати основою для міжнародної співпраці та діалогу у сфері безпеки, сприяючи обміну досвідом та координації зусиль для вирішення спільних викликів.  Враховуючи це, індекс безпеки відіграє ключову роль у формуванні умов для стабільного, безпечного та процвітаючого суспільства, сприяючи розумінню та адресації комплексних викликів, повязаних із забезпеченням безпеки на національному та міжнародному рівнях.  У дослідженні Індексу безпеки в Україні використані дані від наступних міжнародних організацій:   Transparency International: Неприбуткова, незалежна організація, заснована в 1993 році, займається боротьбою з корупцією на глобальному рівні. Transparency International відома своїм щорічним Індексом сприйняття корупції, який оцінює рівень корупції у державному секторі країн по всьому світу.  Freedom House: Американська неприбуткова організація, заснована в 1941 році, присвячена підтримці та дослідженню демократії, політичної свободи та прав людини у всьому світі. Freedom House публікує щорічний звіт Freedom in the World, що оцінює стан політичних прав та громадянських свобод в кожній країні.  The Fund for Peace: Незалежна неприбуткова дослідницька та освітня організація, заснована в 1957 році, зосереджена на зменшенні насильства та сприянні стабільності. Вона є відомою завдяки публікації Індексу крихких держав, який аналізує стабільність країн, враховуючи соціальні, економічні та політичні показники.  Brand Finance: Ведуча незалежна консалтингова компанія у сфері брендування та оцінки брендів, заснована в 1996 році. Організація випускає щорічний Глобальний індекс мякої сили, що оцінює, наскільки ефективно країни використовують мяку силу для досягнення міжнародного впливу через культуру, політику, освіту та інші невійськові засоби.  Європейська Бізнес Асоціація: Провідна організація в Україні, яка представляє інтереси європейського та міжнародного бізнесу. Заснована в 1999 році, ЄБА налічує понад 900 членів, серед яких міжнародні корпорації, великі національні підприємства та малі та середні підприємства, які ведуть діяльність в Україні. Основною метою асоціації є сприяння розвитку бізнес-середовища в Україні, покращення інвестиційного клімату та підтримка принципів вільної ринкової економіки.  Кожна з цих організацій вносить унікальний вклад у глобальне розуміння ключових аспектів безпеки, корупції, політичних прав, громадянських свобод, стабільності та міжнародного впливу країн. Використання їхніх оцінок та аналітики дозволяє забезпечити всебічний та обєктивний аналіз у Індексі безпеки в Україні, сприяючи розробці ефективних стратегій і політик, які адресують як внутрішні, так і зовнішні виклики. Інтеграція цих даних в Індекс безпеки в Україні не лише забезпечує глибоке розуміння поточного стану справ у країні, але й висвітлює тенденції та динаміку змін у ключових аспектах безпеки, права і свободи, що є важливим для формування довгострокової візії розвитку.  Під час розрахунку Індексу безпеки в Україні були використані наступні показники, що охоплюють різні аспекти безпеки, економічного становища, правового поля та бізнес-середовища, які дозволяють забезпечити детальний аналіз умов безпеки та стабільності для бізнесу та суспільства в цілому, враховуючи широкий спектр факторів, що впливають на економічне та соціальне процвітання країни:  Рівень корупції - оцінка сприйняття корупції в державному секторі.  Політичні права - доступність та дотримання політичних прав громадян.  Громадянські свободи - ступінь дотримання та захисту громадянських свобод.  Стабільність держави - загальна політична та соціально-економічна стабільність.  Міжнародний імідж - сприйняття країни на міжнародному рівні.  Економічний розвиток - показники економічного зростання та стабільності.  Інвестиційний клімат - умови для інвестицій та залучення іноземного капіталу.  Податкова політика - прозорість та ефективність податкової системи.  Митне регулювання - легкість митного оформлення та ефективність митних процедур.  Судова система - незалежність судів та ефективність правосуддя.  Бізнес-регулювання - регуляторне навантаження та легкість ведення бізнесу.  Настрої малого бізнесу - загальний настрій серед представників малого та середнього бізнесу.  Легкість ведення бізнесу в регіонах - регіональні відмінності у бізнес-умовах.  Інфраструктура - наявність та якість інфраструктури для підтримки бізнесу.  Трудовий ринок - гнучкість трудового ринку, наявність кваліфікованих працівників.  Технологічний розвиток - доступність та рівень впровадження технологій у бізнес-процеси.  Екологічна безпека - стан довкілля та ефективність екологічного регулювання.  Енергетична безпека - надійність постачання енергоресурсів та енергетична політика.  Кібербезпека - захист інформаційних систем та даних від кібератак.  Соціальна стабільність - відсутність соціальних напружень, забезпечення соціальних гарантій.  Охорона здоровя - доступність та якість медичних послуг.  Освіта - доступність та якість освітніх послуг.  Культурне розмаїття - вплив культурної сфери на загальний розвиток суспільства.  Міжнародна співпраця - участь країни в міжнародних економічних та політичних альянсах.  Також були використані результати дослідження Оцінка безпеки ведення бізнесу в Україні, який було проведено Європейською Бізнес Асоціацією спільно з Адвокатським Обʼєднанням «Саєнко Харенко»  Індекс безпеки України за 2023 рік становить 4.89 за 10-бальною шкалою. Цей показник відображає комплексну оцінку безпекового стану країни, базуючись на аналізі різноманітних аспектів, таких як економічна стабільність, політична ситуація, соціальна згуртованість, правова захищеність, кібербезпека, та інші важливі фактори, що впливають на рівень загальної безпеки в країні.  Індекс безпеки України за 2023 рік склав 4.89 з максимально можливих 10 балів, що вказує на комплексну оцінку безпекового стану країни. Аналіз охоплює широкий спектр аспектів, включаючи економічну стабільність, політичну ситуацію, соціальну згуртованість, правову захищеність, кібербезпеку, а також інші ключові фактори, що мають вплив на рівень загальної безпеки в країні.  Цей рейтинг виявляє ряд викликів, з якими Україна стикається в області безпеки, і одночасно вказує на можливості для подальшого зміцнення і розвитку. Оцінка в 4.89 підкреслює, що, незважаючи на деякий прогрес, перед Україною стоїть значний простір для покращення, особливо в аспектах забезпечення стабільності, захисту прав і свобод громадян, а також ефективного реагування на внутрішні та зовнішні загрози безпеки.  З огляду на це, стає важливим розробити та впровадити нову концепцію національної безпеки України, яка б активно залучала сектор недержавної безпеки і сприяла розвитку оборонно-промислового комплексу за участю приватного капіталу та бізнесу в межах нової моделі державно-приватного партнерства. Такий підхід дозволить зміцнити інституційну спроможність країни, покращити економічний клімат, забезпечити соціальну справедливість та створити ефективну систему кібербезпеки. Реалізація цих заходів надасть уряду, міжнародним організаціям, бізнес-спільноті та громадськості необхідні вказівки для розробки та впровадження цілеспрямованих стратегій та програм, спрямованих на підвищення рівня безпеки в країні. 

Індекс безпеки — це комплексний показник, який вимірює рівень безпеки в країні або регіоні, базуючись на аналізі різноманітних аспектів, таких як економічна стабільність, політична стабільність, соціальна згуртованість, правова захищеність, кібербезпека та інші фактори, які впливають на загальний стан безпеки. Індекс розраховується на основі даних від міжнародних організацій та власних досліджень, що дозволяє отримати об’єктивну та всебічну оцінку безпекового середовища.  

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Розрахунок індексу безпеки має важливе значення з кількох причин: 

 1. Оцінка безпекового клімату: Він надає цілісне уявлення про стан безпеки, дозволяючи ідентифікувати потенційні загрози та вразливі місця в країні або регіоні. 
 2. Планування та реалізація політик: Дані, отримані з індексу, можуть допомогти державі та бізнесу розробляти та адаптувати безпекові стратегії та політики, спрямовані на зміцнення безпеки та стабільності. 
 3. Залучення інвестицій: Індекс безпеки служить важливим індикатором для потенційних інвесторів, дозволяючи їм оцінити ризики та безпекове середовище країни перед прийняттям інвестиційних рішень. 
 4. Соціальна стабільність та розвиток: Виявлення проблемних аспектів безпеки сприяє зосередженню зусиль на підтримці соціальної згуртованості, зміцненні демократії та прав людини. 
 5. Міжнародна співпраця: Індекс може слугувати основою для міжнародної співпраці та діалогу у сфері безпеки, сприяючи обміну досвідом та координації зусиль для вирішення спільних викликів. 

Враховуючи це, індекс безпеки відіграє ключову роль у формуванні умов для стабільного, безпечного та процвітаючого суспільства, сприяючи розумінню та адресації комплексних викликів, пов’язаних із забезпеченням безпеки на національному та міжнародному рівнях. 

У дослідженні “Індексу безпеки в Україні” використані дані від наступних міжнародних організацій:  

 1. Transparency International: Неприбуткова, незалежна організація, заснована в 1993 році, займається боротьбою з корупцією на глобальному рівні. Transparency International відома своїм щорічним Індексом сприйняття корупції, який оцінює рівень корупції у державному секторі країн по всьому світу. 
 2. Freedom House: Американська неприбуткова організація, заснована в 1941 році, присвячена підтримці та дослідженню демократії, політичної свободи та прав людини у всьому світі. Freedom House публікує щорічний звіт “Freedom in the World”, що оцінює стан політичних прав та громадянських свобод в кожній країні. 
 3. The Fund for Peace: Незалежна неприбуткова дослідницька та освітня організація, заснована в 1957 році, зосереджена на зменшенні насильства та сприянні стабільності. Вона є відомою завдяки публікації Індексу крихких держав, який аналізує стабільність країн, враховуючи соціальні, економічні та політичні показники. 
 4. Brand Finance: Ведуча незалежна консалтингова компанія у сфері брендування та оцінки брендів, заснована в 1996 році. Організація випускає щорічний Глобальний індекс м’якої сили, що оцінює, наскільки ефективно країни використовують м’яку силу для досягнення міжнародного впливу через культуру, політику, освіту та інші невійськові засоби. 
 5. Європейська Бізнес Асоціація: Провідна організація в Україні, яка представляє інтереси європейського та міжнародного бізнесу. Заснована в 1999 році, ЄБА налічує понад 900 членів, серед яких міжнародні корпорації, великі національні підприємства та малі та середні підприємства, які ведуть діяльність в Україні. Основною метою асоціації є сприяння розвитку бізнес-середовища в Україні, покращення інвестиційного клімату та підтримка принципів вільної ринкової економіки. 

Кожна з цих організацій вносить унікальний вклад у глобальне розуміння ключових аспектів безпеки, корупції, політичних прав, громадянських свобод, стабільності та міжнародного впливу країн. Використання їхніх оцінок та аналітики дозволяє забезпечити всебічний та об’єктивний аналіз у “Індексі безпеки в Україні”, сприяючи розробці ефективних стратегій і політик, які адресують як внутрішні, так і зовнішні виклики. Інтеграція цих даних в “Індекс безпеки в Україні” не лише забезпечує глибоке розуміння поточного стану справ у країні, але й висвітлює тенденції та динаміку змін у ключових аспектах безпеки, права і свободи, що є важливим для формування довгострокової візії розвитку. 

Під час розрахунку “Індексу безпеки в Україні” були використані наступні показники, що охоплюють різні аспекти безпеки, економічного становища, правового поля та бізнес-середовища, які дозволяють забезпечити детальний аналіз умов безпеки та стабільності для бізнесу та суспільства в цілому, враховуючи широкий спектр факторів, що впливають на економічне та соціальне процвітання країни: 

 1. Рівень корупції – оцінка сприйняття корупції в державному секторі. 
 2. Політичні права – доступність та дотримання політичних прав громадян. 
 3. Громадянські свободи – ступінь дотримання та захисту громадянських свобод. 
 4. Стабільність держави – загальна політична та соціально-економічна стабільність. 
 5. Міжнародний імідж – сприйняття країни на міжнародному рівні. 
 6. Економічний розвиток – показники економічного зростання та стабільності. 
 7. Інвестиційний клімат – умови для інвестицій та залучення іноземного капіталу. 
 8. Податкова політика – прозорість та ефективність податкової системи. 
 9. Митне регулювання – легкість митного оформлення та ефективність митних процедур. 
 10. Судова система – незалежність судів та ефективність правосуддя. 
 11. Бізнес-регулювання – регуляторне навантаження та легкість ведення бізнесу. 
 12. Настрої малого бізнесу – загальний настрій серед представників малого та середнього бізнесу. 
 13. Легкість ведення бізнесу в регіонах – регіональні відмінності у бізнес-умовах. 
 14. Інфраструктура – наявність та якість інфраструктури для підтримки бізнесу. 
 15. Трудовий ринок – гнучкість трудового ринку, наявність кваліфікованих працівників. 
 16. Технологічний розвиток – доступність та рівень впровадження технологій у бізнес-процеси. 
 17. Екологічна безпека – стан довкілля та ефективність екологічного регулювання. 
 18. Енергетична безпека – надійність постачання енергоресурсів та енергетична політика. 
 19. Кібербезпека – захист інформаційних систем та даних від кібератак. 
 20. Соціальна стабільність – відсутність соціальних напружень, забезпечення соціальних гарантій. 
 21. Охорона здоров’я – доступність та якість медичних послуг. 
 22. Освіта – доступність та якість освітніх послуг. 
 23. Культурне розмаїття – вплив культурної сфери на загальний розвиток суспільства. 
 24. Міжнародна співпраця – участь країни в міжнародних економічних та політичних альянсах. 

Також були використані результати дослідження Оцінка безпеки ведення бізнесу в Україні, який було проведено Європейською Бізнес Асоціацією спільно з Адвокатським Обʼєднанням «Саєнко Харенко» 

Індекс безпеки України за 2023 рік становить 4.89 за 10-бальною шкалою. Цей показник відображає комплексну оцінку безпекового стану країни, базуючись на аналізі різноманітних аспектів, таких як економічна стабільність, політична ситуація, соціальна згуртованість, правова захищеність, кібербезпека, та інші важливі фактори, що впливають на рівень загальної безпеки в країні. 

Індекс безпеки України за 2023 рік склав 4.89 з максимально можливих 10 балів, що вказує на комплексну оцінку безпекового стану країни. Аналіз охоплює широкий спектр аспектів, включаючи економічну стабільність, політичну ситуацію, соціальну згуртованість, правову захищеність, кібербезпеку, а також інші ключові фактори, що мають вплив на рівень загальної безпеки в країні. 

Цей рейтинг виявляє ряд викликів, з якими Україна стикається в області безпеки, і одночасно вказує на можливості для подальшого зміцнення і розвитку. Оцінка в 4.89 підкреслює, що, незважаючи на деякий прогрес, перед Україною стоїть значний простір для покращення, особливо в аспектах забезпечення стабільності, захисту прав і свобод громадян, а також ефективного реагування на внутрішні та зовнішні загрози безпеки. 

З огляду на це, стає важливим розробити та впровадити нову концепцію національної безпеки України, яка б активно залучала сектор недержавної безпеки і сприяла розвитку оборонно-промислового комплексу за участю приватного капіталу та бізнесу в межах нової моделі державно-приватного партнерства. Такий підхід дозволить зміцнити інституційну спроможність країни, покращити економічний клімат, забезпечити соціальну справедливість та створити ефективну систему кібербезпеки. Реалізація цих заходів надасть уряду, міжнародним організаціям, бізнес-спільноті та громадськості необхідні вказівки для розробки та впровадження цілеспрямованих стратегій та програм, спрямованих на підвищення рівня безпеки в країні. 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: