fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

IASB випустила МСФЗ 19 «Дочірні підприємства без публічної підзвітності: Розкриття інформації»

07/ 06/ 2024
  9 травня 2024 року Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) випустила МСФЗ 19 «Дочірні підприємства без публічної підзвітності: Розкриття інформації». При підготовці материнською компанією консолідованої фінансової звітності, що відповідає стандартам МСФЗ, її дочірні підприємства зобов’язані звітувати перед материнською компанією, використовуючи стандарти МСФЗ. Для власної ж фінансової звітності дочірні підприємства можуть використовувати стандарт МСФЗ для МСП, при їхній відповідності критеріям. Однак такі дочірні підприємства можуть і не обирати застосування МСФЗ для МСП, оскільки вже зобов’язані звітувати перед материнськими компаніями, використовуючи стандарти МСФЗ, а стандарт МСФЗ для МСП суттєво відрізняється від «повних» стандартів МСФЗ. Коли дочірні підприємства застосовують стандарти МСФЗ для власної фінансової звітності, вони зобов’язані розкривати інформацію згідно з вимогами стандартів МСФЗ, що може не відповідати інформаційним потребам їх користувачів. Ця проблема піднялась зацікавленими сторонами у відповіді на запит IASB щодо консультацій з порядку денного 2015 року. Зацікавлені сторони попросили IASB дозволити дочірньому підприємству, що звітує перед материнською компанією згідно стандартів МСФЗ у своїй консолідованій фінансовій звітності, застосовувати такі стандарти з меншими вимогами до розкриття інформації у власній фінансовій звітності. Враховуючи цей зворотний зв’язок, IASB додала до своєї дослідницької програми проєкт надання зменшених вимог до розкриття інформації для дочірніх підприємств без публічної підзвітності. На сьогодні, цей проєкт завершився випуском МСФЗ 19, який дозволяє відповідним дочірнім підприємствам застосовувати зменшені вимоги до розкриття інформації при застосуванні вимог до визнання, оцінки та подання у стандартах МСФЗ. Суб’єкт господарювання має право застосовувати МСФЗ 19 у своїй консолідованій, окремій або індивідуальній фінансовій звітності, якщо він відповідає критеріям відповідності на кінець звітного періоду. Критерії відповідності: Суб’єкт господарювання є дочірнім підприємством (як визначено у Додатку А до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»); суб’єкт господарювання не має публічної підзвітності; і суб’єкт господарювання має кінцеве або проміжне материнське підприємство, яке готує консолідовану фінансову звітність, доступну для загального користування, що відповідає стандартам МСФЗ. Проміжне материнське підприємство, яке не має публічної підзвітності та відповідає вищезазначеним критеріям відповідності, може застосовувати МСФЗ 19 у своїй окремій фінансовій звітності, навіть у випадку не застосування МСФЗ 19 у своїй консолідованій фінансовій звітності. Суб’єкт господарювання має публічну підзвітність, якщо: його борговими або акціонерними інструментами торгують на публічному ринку або він перебуває у процесі випуску таких інструментів для торгівлі на публічному ринку; або він утримує активи у довірчій власності для широкого кола сторонніх осіб як один з основних видів своєї діяльності. Суб’єкт господарювання може обрати застосування МСФЗ 19 більше одного разу. Суб’єкт господарювання, який обрав застосування МСФЗ 19, може пізніше відкликати це рішення. Структура МСФЗ 19 та підхід, прийнятий IASB для розробки вимог до розкриття інформації Вимоги до розкриття інформації у МСФЗ 19 організовані у підрозділи, що стосуються кожного стандарту МСФЗ. Дочірнє підприємство, що застосовує МСФЗ 19, застосовуватиме стандарт МСФЗ до операції, іншої події чи умови, а потім застосовуватиме вимоги до розкриття інформації, викладені під заголовком цього стандарту у МСФЗ 19. При розробці вимог до розкриття інформації у МСФЗ 19, що стосуються кожного стандарту МСФЗ, IASB прийняла такий підхід: Якщо вимоги до визнання та оцінки були однаковими у стандарті МСФЗ для МСП та стандартах МСФЗ, вимоги до розкриття інформації у стандарті МСФЗ для МСП використовуються у МСФЗ 19, за умови оновлення формулювання для відповідності іншим стандартам МСФЗ. Якщо вимоги до визнання та оцінки у стандарті МСФЗ для МСП відрізнялися від тих, що у стандартах МСФЗ, вимоги до розкриття інформації у МСФЗ 19 розроблялися безпосередньо з стандартів МСФЗ, застосовуючи принципи, використані для розробки вимог до розкриття інформації у стандарті МСФЗ для МСП. Деякі вимоги до розкриття інформації у стандартах МСФЗ залишаються застосовними до суб’єктів господарювання, що застосовують МСФЗ 19. Такі вимоги до розкриття інформації вказані під заголовком кожного стандарту МСФЗ. Порівняльна інформація Суб’єкт господарювання, що застосовує МСФЗ 19 у поточному звітному періоді, але не в попередньому періоді, зобов’язаний надавати порівняльну інформацію для всіх сум, відображених у фінансовій звітності поточного періоду, якщо інше не дозволено або не вимагається стандартом МСФЗ 19 або іншим стандартом МСФЗ. Суб’єкт господарювання, що застосовував МСФЗ 19 у попередньому звітному періоді, але вирішив не застосовувати (або більше не має права застосовувати) його у поточному періоді та продовжує застосовувати стандарти МСФЗ, зобов’язаний надавати порівняльну інформацію щодо попереднього періоду для всіх сум, відображених у фінансовій звітності поточного періоду, якщо інше не дозволено або не вимагається іншим стандартом МСФЗ. Дата набрання чинності МСФЗ 19 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2027 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування. На сторінці проєкту IASB містяться всі опубліковані документи, пов’язані з МСФЗ 19. BDO випустить Міжнародний бюлетень з фінансової звітності, який надасть детальну інформацію про вимоги МСФЗ 19. BDO також випустить оновлення до своєї серії «МСФЗ у короткому викладі» та інших публікацій у відповідний час. Огляд англійською мовою. Звертайтеся до нас у разі виникнення додаткових питань. Джерело: BDO Global

9 травня 2024 року Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) випустила МСФЗ 19 «Дочірні підприємства без публічної підзвітності: Розкриття інформації».

При підготовці материнською компанією консолідованої фінансової звітності, що відповідає стандартам МСФЗ, її дочірні підприємства зобов’язані звітувати перед материнською компанією, використовуючи стандарти МСФЗ. Для власної ж фінансової звітності дочірні підприємства можуть використовувати стандарт МСФЗ для МСП, при їхній відповідності критеріям. Однак такі дочірні підприємства можуть і не обирати застосування МСФЗ для МСП, оскільки вже зобов’язані звітувати перед материнськими компаніями, використовуючи стандарти МСФЗ, а стандарт МСФЗ для МСП суттєво відрізняється від «повних» стандартів МСФЗ. Коли дочірні підприємства застосовують стандарти МСФЗ для власної фінансової звітності, вони зобов’язані розкривати інформацію згідно з вимогами стандартів МСФЗ, що може не відповідати інформаційним потребам їх користувачів.

Ця проблема піднялась зацікавленими сторонами у відповіді на запит IASB щодо консультацій з порядку денного 2015 року. Зацікавлені сторони попросили IASB дозволити дочірньому підприємству, що звітує перед материнською компанією згідно стандартів МСФЗ у своїй консолідованій фінансовій звітності, застосовувати такі стандарти з меншими вимогами до розкриття інформації у власній фінансовій звітності. Враховуючи цей зворотний зв’язок, IASB додала до своєї дослідницької програми проєкт надання зменшених вимог до розкриття інформації для дочірніх підприємств без публічної підзвітності. На сьогодні, цей проєкт завершився випуском МСФЗ 19, який дозволяє відповідним дочірнім підприємствам застосовувати зменшені вимоги до розкриття інформації при застосуванні вимог до визнання, оцінки та подання у стандартах МСФЗ.

Суб’єкт господарювання має право застосовувати МСФЗ 19 у своїй консолідованій, окремій або індивідуальній фінансовій звітності, якщо він відповідає критеріям відповідності на кінець звітного періоду.

Критерії відповідності:

  • Суб’єкт господарювання є дочірнім підприємством (як визначено у Додатку А до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»);
  • суб’єкт господарювання не має публічної підзвітності; і
  • суб’єкт господарювання має кінцеве або проміжне материнське підприємство, яке готує консолідовану фінансову звітність, доступну для загального користування, що відповідає стандартам МСФЗ.

Проміжне материнське підприємство, яке не має публічної підзвітності та відповідає вищезазначеним критеріям відповідності, може застосовувати МСФЗ 19 у своїй окремій фінансовій звітності, навіть у випадку не застосування МСФЗ 19 у своїй консолідованій фінансовій звітності.

Суб’єкт господарювання має публічну підзвітність, якщо:

  • його борговими або акціонерними інструментами торгують на публічному ринку або він перебуває у процесі випуску таких інструментів для торгівлі на публічному ринку; або він утримує активи у довірчій власності для широкого кола сторонніх осіб як один з основних видів своєї діяльності.

Суб’єкт господарювання може обрати застосування МСФЗ 19 більше одного разу. Суб’єкт господарювання, який обрав застосування МСФЗ 19, може пізніше відкликати це рішення.

Структура МСФЗ 19 та підхід, прийнятий IASB для розробки вимог до розкриття інформації

Вимоги до розкриття інформації у МСФЗ 19 організовані у підрозділи, що стосуються кожного стандарту МСФЗ. Дочірнє підприємство, що застосовує МСФЗ 19, застосовуватиме стандарт МСФЗ до операції, іншої події чи умови, а потім застосовуватиме вимоги до розкриття інформації, викладені під заголовком цього стандарту у МСФЗ 19.

При розробці вимог до розкриття інформації у МСФЗ 19, що стосуються кожного стандарту МСФЗ, IASB прийняла такий підхід:

  • Якщо вимоги до визнання та оцінки були однаковими у стандарті МСФЗ для МСП та стандартах МСФЗ, вимоги до розкриття інформації у стандарті МСФЗ для МСП використовуються у МСФЗ 19, за умови оновлення формулювання для відповідності іншим стандартам МСФЗ.
  • Якщо вимоги до визнання та оцінки у стандарті МСФЗ для МСП відрізнялися від тих, що у стандартах МСФЗ, вимоги до розкриття інформації у МСФЗ 19 розроблялися безпосередньо з стандартів МСФЗ, застосовуючи принципи, використані для розробки вимог до розкриття інформації у стандарті МСФЗ для МСП.

Деякі вимоги до розкриття інформації у стандартах МСФЗ залишаються застосовними до суб’єктів господарювання, що застосовують МСФЗ 19. Такі вимоги до розкриття інформації вказані під заголовком кожного стандарту МСФЗ.

Порівняльна інформація

Суб’єкт господарювання, що застосовує МСФЗ 19 у поточному звітному періоді, але не в попередньому періоді, зобов’язаний надавати порівняльну інформацію для всіх сум, відображених у фінансовій звітності поточного періоду, якщо інше не дозволено або не вимагається стандартом МСФЗ 19 або іншим стандартом МСФЗ.

Суб’єкт господарювання, що застосовував МСФЗ 19 у попередньому звітному періоді, але вирішив не застосовувати (або більше не має права застосовувати) його у поточному періоді та продовжує застосовувати стандарти МСФЗ, зобов’язаний надавати порівняльну інформацію щодо попереднього періоду для всіх сум, відображених у фінансовій звітності поточного періоду, якщо інше не дозволено або не вимагається іншим стандартом МСФЗ.

Дата набрання чинності

МСФЗ 19 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2027 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування.

На сторінці проєкту IASB містяться всі опубліковані документи, пов’язані з МСФЗ 19.

BDO випустить Міжнародний бюлетень з фінансової звітності, який надасть детальну інформацію про вимоги МСФЗ 19. BDO також випустить оновлення до своєї серії «МСФЗ у короткому викладі» та інших публікацій у відповідний час.

Огляд англійською мовою. Звертайтеся до нас у разі виникнення додаткових питань.

Джерело: BDO Global

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: