fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

BDO в Україні: Охорона праці на будівельних майданчиках

29/ 03/ 2024
  В умовах  відновлення економіки, коли руйнування, завдані війною з росією, потребують масштабної реконструкції, питання безпеки та охорони праці виявляються в епіцентрі уваги, особливо в будівельній галузі. З огляду на необхідність швидкого відновлення інфраструктури, житлових і соціальних об’єктів, з’являється велика кількість викликів, пов’язаних з ризиками для здоров’я та безпеки працівників. Тому ключовим аспектом стає забезпечення безпечних умов праці на будівельних майданчиках, що вимагає системного підходу та впровадження єдиних стандартів безпеки. Згідно з нормативним документом, що носить назву «Мінімальні вимоги до охорони праці на тимчасових та мобільних будівельних об’єктах», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 23 червня 2017 року під номером 1050, встановлюються основоположні принципи забезпечення безпеки на будівельних майданчиках. Цей нормативний акт розроблено з метою регулювання відповідальності та обов’язків всіх учасників будівельного процесу, включно із замовниками, керівниками проєктів, генеральними та прямими підрядниками, а також субпідрядниками та самозайнятими особами. Важливою умовою, передбаченою «Мінімальними вимогами», є створення безпечного середовища праці на будівництвах, які можуть вважатись тимчасовими або мобільними, і дотримання визначених стандартів безпеки при виконанні специфічних видів будівельних робіт. Замовники та керівники проєктів зобовязані повідомляти відповідний територіальний орган Державної служби України з питань праці  про наміри почати будівельні роботи за встановленою формою (додаток 2 до «Мінімальних вимог») за 30 днів до їхнього старту, якщо: запланована тривалість проєкту становить понад 30 робочих днів і на майданчику одночасно працюватиме понад 20 осіб; обсяг робіт складатиме більше ніж 500 людино-днів. Додатково, замовники чи керівники проєкту мають призначити координаторів з питань охорони праці на різних етапах реалізації проєкту: під час планування та будівництва. Координатор на етапі планування призначається до моменту розробки проєктної документації, а на етапі будівництва — перед початком власне робіт. Координатори з питань охорони праці несуть відповідальність за координацію дотримання правил безпеки, розробку та втілення плану охорони праці, що дозволяє мінімізувати ризики та забезпечити захист життя та здоровя працівників, особливо на об’єктах з підвищеними ризиками. Розробка детального плану охорони праці, що охоплює всі аспекти безпеки від проєктування до завершення робіт, є вирішальною в забезпеченні надійного захисту працівників. Цей план має містити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці на майданчику, з урахуванням специфіки виконуваних робіт і потенційних ризиків. Кваліфікація координаторів повинна відповідати високим вимогам, а саме вони мають мати: вищу освіту у сфері, відповідній до їхніх обов’язків; не менше п’яти років досвіду роботи в галузі архітектури, будівництва або управління проєктами; кваліфікацію інженера з охорони праці в будівельній галузі, підтверджену незалежною організацією. Завданням координаторів також є забезпечення впровадження та дотримання встановлених процедур охорони праці на всіх етапах будівництва, контроль за додержанням правил безпеки роботи персоналом, а також організація навчання та інструктажів з питань охорони праці для всіх працівників будівельного майданчика. «Мінімальні вимоги» вимагають від усіх учасників будівельного процесу не лише формального призначення координаторів з охорони праці, але й реального забезпечення умов, що дозволять ефективно захистити життя та здоров’я людей, зайнятих на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Застосування цих правил є обов’язковим для забезпечення високого рівня безпеки праці, ефективності виконання будівельних проєктів, мінімізації ризиків затримок робіт через травми чи нещасні випадки на майданчиках. ТОВ «БДО Консалтинг» маючи досвідчених спеціалістів у галузі охорони праці, пропонує послуги для створення безпечного робочого середовища на будівельних майданчиках. Ми надаємо комплексну підтримку, включно з консультаціями  з розробки планів охорони праці, організацією навчальних програм для працівників, консультаціями з питань дотримання норм безпеки, а також допомогою у впровадженні передових практик у цій сфері. Високий рівень безпеки на будівельних майданчиках не тільки зменшує ризики для здоровя та життя працівників, але й сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню кількості робочих втрат через травми, а також позитивно впливає на репутацію підприємства в очах замовників і працівників. Це, насамперед, є важливим фактором успішної реалізації будівельних проєктів та стійкого розвитку будівельної галузі загалом. Забезпечення безпеки на будівельних майданчиках вимагає від усіх учасників будівельного процесу не лише дотримання наявних норм і правил, а й неперервної уваги до можливих ризиків та вдосконалення систем охорони праці. Саме тому ми акцентуємо на важливості інтеграції кращих практик і інновацій в плани охорони праці, що дозволяє не лише відповідати стандартам, але й випереджати потенційні загрози. Ми, як компанія, що спеціалізується на охороні праці, відчуваємо відповідальність і готові вносити вклад у створення безпечного робочого середовища на будівельних майданчиках, щоб сприяти не лише відновленню, а й прогресу та розвитку нашої країни.

В умовах  відновлення економіки, коли руйнування, завдані війною з росією, потребують масштабної реконструкції, питання безпеки та охорони праці виявляються в епіцентрі уваги, особливо в будівельній галузі.

З огляду на необхідність швидкого відновлення інфраструктури, житлових і соціальних об’єктів, з’являється велика кількість викликів, пов’язаних з ризиками для здоров’я та безпеки працівників. Тому ключовим аспектом стає забезпечення безпечних умов праці на будівельних майданчиках, що вимагає системного підходу та впровадження єдиних стандартів безпеки.

Згідно з нормативним документом, що носить назву «Мінімальні вимоги до охорони праці на тимчасових та мобільних будівельних об’єктах», затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 23 червня 2017 року під номером 1050, встановлюються основоположні принципи забезпечення безпеки на будівельних майданчиках.

Цей нормативний акт розроблено з метою регулювання відповідальності та обов’язків всіх учасників будівельного процесу, включно із замовниками, керівниками проєктів, генеральними та прямими підрядниками, а також субпідрядниками та самозайнятими особами.

Важливою умовою, передбаченою «Мінімальними вимогами», є створення безпечного середовища праці на будівництвах, які можуть вважатись тимчасовими або мобільними, і дотримання визначених стандартів безпеки при виконанні специфічних видів будівельних робіт.

Замовники та керівники проєктів зобов’язані повідомляти відповідний територіальний орган Державної служби України з питань праці  про наміри почати будівельні роботи за встановленою формою (додаток 2 до «Мінімальних вимог») за 30 днів до їхнього старту, якщо:

  • запланована тривалість проєкту становить понад 30 робочих днів і на майданчику одночасно працюватиме понад 20 осіб;
  • обсяг робіт складатиме більше ніж 500 людино-днів.

Додатково, замовники чи керівники проєкту мають призначити координаторів з питань охорони праці на різних етапах реалізації проєкту: під час планування та будівництва. Координатор на етапі планування призначається до моменту розробки проєктної документації, а на етапі будівництва — перед початком власне робіт.

Координатори з питань охорони праці несуть відповідальність за координацію дотримання правил безпеки, розробку та втілення плану охорони праці, що дозволяє мінімізувати ризики та забезпечити захист життя та здоров’я працівників, особливо на об’єктах з підвищеними ризиками. Розробка детального плану охорони праці, що охоплює всі аспекти безпеки від проєктування до завершення робіт, є вирішальною в забезпеченні надійного захисту працівників. Цей план має містити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпечних умов праці на майданчику, з урахуванням специфіки виконуваних робіт і потенційних ризиків.

Кваліфікація координаторів повинна відповідати високим вимогам, а саме вони мають мати:

  • вищу освіту у сфері, відповідній до їхніх обов’язків;
  • не менше п’яти років досвіду роботи в галузі архітектури, будівництва або управління проєктами;
  • кваліфікацію інженера з охорони праці в будівельній галузі, підтверджену незалежною організацією.

Завданням координаторів також є забезпечення впровадження та дотримання встановлених процедур охорони праці на всіх етапах будівництва, контроль за додержанням правил безпеки роботи персоналом, а також організація навчання та інструктажів з питань охорони праці для всіх працівників будівельного майданчика.

«Мінімальні вимоги» вимагають від усіх учасників будівельного процесу не лише формального призначення координаторів з охорони праці, але й реального забезпечення умов, що дозволять ефективно захистити життя та здоров’я людей, зайнятих на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках.

Застосування цих правил є обов’язковим для забезпечення високого рівня безпеки праці, ефективності виконання будівельних проєктів, мінімізації ризиків затримок робіт через травми чи нещасні випадки на майданчиках.

ТОВ «БДО Консалтинг» маючи досвідчених спеціалістів у галузі охорони праці, пропонує послуги для створення безпечного робочого середовища на будівельних майданчиках. Ми надаємо комплексну підтримку, включно з консультаціями  з розробки планів охорони праці, організацією навчальних програм для працівників, консультаціями з питань дотримання норм безпеки, а також допомогою у впровадженні передових практик у цій сфері.

Високий рівень безпеки на будівельних майданчиках не тільки зменшує ризики для здоров’я та життя працівників, але й сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню кількості робочих втрат через травми, а також позитивно впливає на репутацію підприємства в очах замовників і працівників. Це, насамперед, є важливим фактором успішної реалізації будівельних проєктів та стійкого розвитку будівельної галузі загалом.

Забезпечення безпеки на будівельних майданчиках вимагає від усіх учасників будівельного процесу не лише дотримання наявних норм і правил, а й неперервної уваги до можливих ризиків та вдосконалення систем охорони праці. Саме тому ми акцентуємо на важливості інтеграції кращих практик і інновацій в плани охорони праці, що дозволяє не лише відповідати стандартам, але й випереджати потенційні загрози.

Ми, як компанія, що спеціалізується на охороні праці, відчуваємо відповідальність і готові вносити вклад у створення безпечного робочого середовища на будівельних майданчиках, щоб сприяти не лише відновленню, а й прогресу та розвитку нашої країни.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: