fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

В Україні впроваджуєтсья оцінка впливу на довкілля, яка є наближеною до європейських стандартів

18/ 12/ 2017
  18 грудня 2017 року введено в дію Закон України Про оцінку впливу на довкілля (надалі –Закон). Його метою є забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля та прозорості, у процесі прийняття рішень, які впливають на господарську діяльність, запобігання негативному впливу на довкілля, а також поліпшення балансу державних та приватних інтересів. Цей Закон імплементує вимоги Директиви № 2011/92 / ЄС Європейського Парламенту та Ради Про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на довкілля від 13 грудня 2011 року. З прийняттям Закону Секретаріат Енергетичного Співтовариства закрив справу проти України стосовно неналежної імплементації зазначеної Директиви відповідно до зобовязань, взятих на себе Україною в рамках її членства в Енергетичному Співтоваристві. Новий Закон запроваджує обов’язкову оцінку впливу на довкілля (надалі - ОВД), яка замінює процедуру екологічної експертизи. ОВД застосовуватиметься до широкого переліку видів господарської діяльності; важливо, що Закон встановлює загальну процедуру з визначенням часових строків, яка передбачає, у тому числі, проведення громадського обговорення та оприлюднення всіх основних документів щодо ОВД у загальнодоступному онлайн реєстрі. Водночас, досить широка дискреція надана органам, що приймають рішення, і це викликає занепокоєння щодо можливих зловживань та несприятливих наслідків для господарської діяльності, з огляду на серйозні санкції, передбачені цим Законом. Низка підзаконних нормативних актів, необхідних для імплементації та застосування Закону, перебувають в процесі підготовки, і багато чого залежатиме від того, як будуть реалізовані в них вимоги Закону. ОВД буде обов’язковою для широкого спектру видів господарської діяльності ОВД буде обов’язковою для широкого спектру видів господарської діяльності та об’єктів, які поділяються у Законі на такі категорії: Перша категорія, яка включає нафтопереробні та газопереробні заводи, теплові електростанції, установки для виробництва, збагачення та утилізації ядерного палива, чорну та кольорову металургію, певні види хімічного виробництва, будівництво аеропортів, деяких видів автомобільних доріг, магістральних залізничних ліній загального користування, гідротехнічних споруд морських портів, греблі та обєктів сільського господарства, операції поводження з небезпечними відходами, а також побутовими та іншими відходами обсягом 100 тонн на добу або більше, видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі, будівництво трубопроводів для транспортування газу, діаметром 800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів, повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів тощо; та Друга категорія, яка включає глибоке буріння, певні сільськогосподарські та інфраструктурні проекти, проекти у сфері лісівництва та водного господарства, певні види видобувної промисловості, переробка мінеральної сировини, гідроелектростанції, вітрові парки і електростанції, що мають дві і більше турбіни, або висота яких становить 50 метрів і більше, виробництво та обробка металу, хімічні установки, виробництво продуктів харчування та підприємства текстильної промисловості, тощо. Міністерство екології та природних ресурсів України (надалі – Міністерство) має надавати висновки з ОВД стосовно першої категорії видів діяльності, в той час як відповідні підрозділи з питань екології та природних ресурсів місцевих державних адміністрацій надаватимуть висновки з ОВД для другої категорії. До того ж, стосовно першої категорії заявники повинні будуть перевіряти наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу планованої діяльності на довкілля. ОВД має проводитись до видачі будь-яких дозволів на провадження відповідної діяльності відповідними органами Висновки і інші результати ОВД можуть бути використані протягом 5 років для цілей для отримання інших документів дозвільного характеру щодо відповідної діяльності. ОВД не вимагатиметься для об’єктів, які пройшли державну екологічну експертизу ОВД не потрібна, якщо субєкт господарювання отримав висновок державної екологічної експертизи до введення в дію закону відповідно до чинних на той час процедур. ОВД буде необхідною у випадку реконструкції, модернізації, капітального ремонту, розширення або технічного переобладнання тих обєктів, які функціонують і належать до категорій обєктів, що підлягають Оцінці впливу на довкілля, за винятком випадків, коли відсутній значний їх вплив на довкілля відповідно до критеріїв, які мають бути визначені урядом. Господарська діяльність може бути тимчасово заборонена (зупинена) або припинена у випадку невідповідності законодавству про ОВД Недотримання законодавства у сфері ОВД може мати наслідком тимчасової заборону (зупинення) або припинення господарської діяльності. Господарська діяльність може бути тимчасово заборонена (зупинена) або припинена тільки на підставі рішення суду за позовом компетентного державного органу або будь-якої іншої особи, чиї права або інтереси було порушено. Загальними підставами для припинення господарської діяльності компанії або окремих її цехів (дільниць) і одиниць обладнання: (i) провадження діяльності без здійснення необхідної ОВД, та/або (іі) систематичні порушення у сфері ОВД, що не можуть бути усунуті з технічних, економічних або інших причин. Слід зауважити, що Закон не встановлює вичерпного переліку підстав для застосування зазначених вище санкцій, а також не визначає жодних критеріїв того, що вважається систематичним порушенням (наприклад, залежно від частоти або кількості порушень), та не розмежовує випадки, коли має бути припинена господарська діяльність в цілому а коли – діяльність окремих її цехів (дільниць) і одиниць обладнання. Відсутність законодавчого регулювання зазначених вище питань залишає можливість для застосування широкої дискреції державними органами та може призвести до зловживань та несприятливих наслідків для бізнесу. ОВД є складним, багатоетапним процесом, який включатиме громадські обговорення Важливо, що Закон встановлює загальну процедуру та фіксовані строки для основних етапів. ОВД має форму багатостадійного процесу, основні етапи якого є наступними: Субєкт господарювання повинен повідомити відповідний орган про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, та повинен підготувати та подати до цього органу детальний звіт з ОВД. Громадське обговорення має відбутися протягом 25-35 робочих днів з моменту оприлюднення звіту з ОВД. Результати громадського обговорення відображаються у звіті про громадське обговорення, який готується відповідним органом. Порядок проведення громадських обговорень був нещодавно визначений урядом. Протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, компетентний орган повинен безоплатно надати заявнику висновок з ОВД. Результати громадського обговорення не є обовязковими, але вони враховуються органом під час підготовки висновку. Висновок є обовязковим для заявника, він може забороняти або дозволяти провадження певної діяльності, а також встановлювати екологічні умови та обмеження для планованої заявником діяльності. Зазначені вище строки для надання висновку з ОВД не застосовуються до тих процедур, під час яких проводиться оцінка транскордонного впливу на довкілля, і Закон не визначає фіксованих строків для проведення таких процедур. Якщо субєкт господарювання бажає змінити проектну документацію, необхідне проходження зазначеної вище процедури повторно. Зобовязання щодо післяпроектного моніторингу Висновок з ОВД може передбачати зобовязання субєкта господарювання щодо післяпроектного моніторингу. Закон не встановлює умов, коли це може бути необхідно, а також не передбачає жодних критеріїв, інструкцій або процедури проведення такого моніторингу. Відтак, прийняття такого рішення залишається повністю на розсуд органу, який надає висновок з ОВД. За результатами післяпроектного моніторингу, до субєкта господарювання можуть бути застосовувані додаткові заходи з метою запобігання чи обмеження негативного впливу його діяльності на довкілля; або, у випадку виявлення значного негативного впливу, який не був врахований раніше під час проведення ОВД, така діяльність підлягає припиненню за рішенням суду, та процедура ОВД має бути пройдена повторно. Створення Єдиного реєстру з ОВД для відкритого доступу до інформації щодо ОВД через мережу Інтернет Створено Єдиний реєстр з ОВД, який веде Міністерство, що міститиме інформацію про всі повідомлення, звіти, висновки, рішення тощо стосовно ОВД, і ця інформація має бути відкритою та доступною онлайн. Якщо ви хочете дізнатись більше про тему, яка розглядається в цій публікації, або про наші послуги, зверніться, будь ласка, до Дмитра Федорука та Світлани Теуш.

18 грудня 2017 року введено в дію Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” (надалі –”Закон“). Його метою є забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля та прозорості, у процесі прийняття рішень, які впливають на господарську діяльність, запобігання негативному впливу на довкілля, а також поліпшення балансу державних та приватних інтересів. Цей Закон імплементує вимоги Директиви № 2011/92 / ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на довкілля ” від 13 грудня 2011 року. З прийняттям Закону Секретаріат Енергетичного Співтовариства закрив справу проти України стосовно неналежної імплементації зазначеної Директиви відповідно до зобов’язань, взятих на себе Україною в рамках її членства в Енергетичному Співтоваристві.

Новий Закон запроваджує обов’язкову оцінку впливу на довкілля (надалі – “ОВД“), яка замінює процедуру екологічної експертизи. ОВД застосовуватиметься до широкого переліку видів господарської діяльності; важливо, що Закон встановлює загальну процедуру з визначенням часових строків, яка передбачає, у тому числі, проведення громадського обговорення та оприлюднення всіх основних документів щодо ОВД у загальнодоступному онлайн реєстрі. Водночас, досить широка дискреція надана органам, що приймають рішення, і це викликає занепокоєння щодо можливих зловживань та несприятливих наслідків для господарської діяльності, з огляду на серйозні санкції, передбачені цим Законом. Низка підзаконних нормативних актів, необхідних для імплементації та застосування Закону, перебувають в процесі підготовки, і багато чого залежатиме від того, як будуть реалізовані в них вимоги Закону.

ОВД буде обов’язковою для широкого спектру видів господарської діяльності

ОВД буде обов’язковою для широкого спектру видів господарської діяльності та об’єктів, які поділяються у Законі на такі категорії:

  • “Перша категорія”, яка включає нафтопереробні та газопереробні заводи, теплові електростанції, установки для виробництва, збагачення та утилізації ядерного палива, чорну та кольорову металургію, певні види хімічного виробництва, будівництво аеропортів, деяких видів автомобільних доріг, магістральних залізничних ліній загального користування, гідротехнічних споруд морських портів, греблі та об’єктів сільського господарства, операції поводження з небезпечними відходами, а також побутовими та іншими відходами обсягом 100 тонн на добу або більше, видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі, будівництво трубопроводів для транспортування газу, діаметром 800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів, повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів тощо; та
  • “Друга категорія”, яка включає глибоке буріння, певні сільськогосподарські та інфраструктурні проекти, проекти у сфері лісівництва та водного господарства, певні види видобувної промисловості, переробка мінеральної сировини, гідроелектростанції, вітрові парки і електростанції, що мають дві і більше турбіни, або висота яких становить 50 метрів і більше, виробництво та обробка металу, хімічні установки, виробництво продуктів харчування та підприємства текстильної промисловості, тощо.

Міністерство екології та природних ресурсів України (надалі – “Міністерство“) має надавати висновки з ОВД стосовно першої категорії видів діяльності, в той час як відповідні підрозділи з питань екології та природних ресурсів місцевих державних адміністрацій надаватимуть висновки з ОВД для другої категорії. До того ж, стосовно першої категорії заявники повинні будуть перевіряти наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу планованої діяльності на довкілля.

ОВД має проводитись до видачі будь-яких дозволів на провадження відповідної діяльності відповідними органами Висновки і інші результати ОВД можуть бути використані протягом 5 років для цілей для отримання інших документів дозвільного характеру щодо відповідної діяльності.

ОВД не вимагатиметься для об’єктів, які пройшли державну екологічну експертизу

ОВД не потрібна, якщо суб’єкт господарювання отримав висновок державної екологічної експертизи до введення в дію закону відповідно до чинних на той час процедур.

ОВД буде необхідною у випадку реконструкції, модернізації, капітального ремонту, розширення або технічного переобладнання тих об’єктів, які функціонують і належать до категорій об’єктів, що підлягають Оцінці впливу на довкілля, за винятком випадків, коли відсутній значний їх вплив на довкілля відповідно до критеріїв, які мають бути визначені урядом.

Господарська діяльність може бути тимчасово заборонена (зупинена) або припинена у випадку невідповідності законодавству про ОВД

Недотримання законодавства у сфері ОВД може мати наслідком тимчасової заборону (зупинення) або припинення господарської діяльності. Господарська діяльність може бути тимчасово заборонена (зупинена) або припинена тільки на підставі рішення суду за позовом компетентного державного органу або будь-якої іншої особи, чиї права або інтереси було порушено.

Загальними підставами для припинення господарської діяльності компанії або окремих її цехів (дільниць) і одиниць обладнання: (i) провадження діяльності без здійснення необхідної ОВД, та/або (іі) систематичні порушення у сфері ОВД, що не можуть бути усунуті з технічних, економічних або інших причин.

Слід зауважити, що Закон не встановлює вичерпного переліку підстав для застосування зазначених вище санкцій, а також не визначає жодних критеріїв того, що вважається систематичним порушенням (наприклад, залежно від частоти або кількості порушень), та не розмежовує випадки, коли має бути припинена господарська діяльність в цілому а коли – діяльність окремих її цехів (дільниць) і одиниць обладнання. Відсутність законодавчого регулювання зазначених вище питань залишає можливість для застосування широкої дискреції державними органами та може призвести до зловживань та несприятливих наслідків для бізнесу.

ОВД є складним, багатоетапним процесом, який включатиме громадські обговорення

Важливо, що Закон встановлює загальну процедуру та фіксовані строки для основних етапів.

ОВД має форму багатостадійного процесу, основні етапи якого є наступними:

  • Суб’єкт господарювання повинен повідомити відповідний орган про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, та повинен підготувати та подати до цього органу детальний звіт з ОВД.
  • Громадське обговорення має відбутися протягом 25-35 робочих днів з моменту оприлюднення звіту з ОВД. Результати громадського обговорення відображаються у звіті про громадське обговорення, який готується відповідним органом. Порядок проведення громадських обговорень був нещодавно визначений урядом.
  • Протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, компетентний орган повинен безоплатно надати заявнику висновок з ОВД. Результати громадського обговорення не є обов’язковими, але вони враховуються органом під час підготовки висновку. Висновок є обов’язковим для заявника, він може забороняти або дозволяти провадження певної діяльності, а також встановлювати екологічні умови та обмеження для планованої заявником діяльності. Зазначені вище строки для надання висновку з ОВД не застосовуються до тих процедур, під час яких проводиться оцінка транскордонного впливу на довкілля, і Закон не визначає фіксованих строків для проведення таких процедур.

Якщо суб’єкт господарювання бажає змінити проектну документацію, необхідне проходження зазначеної вище процедури повторно.

Зобов’язання щодо післяпроектного моніторингу

Висновок з ОВД може передбачати зобов’язання суб’єкта господарювання щодо післяпроектного моніторингу. Закон не встановлює умов, коли це може бути необхідно, а також не передбачає жодних критеріїв, інструкцій або процедури проведення такого моніторингу. Відтак, прийняття такого рішення залишається повністю на розсуд органу, який надає висновок з ОВД.

За результатами післяпроектного моніторингу, до суб’єкта господарювання можуть бути застосовувані додаткові заходи з метою запобігання чи обмеження негативного впливу його діяльності на довкілля; або, у випадку виявлення значного негативного впливу, який не був врахований раніше під час проведення ОВД, така діяльність підлягає припиненню за рішенням суду, та процедура ОВД має бути пройдена повторно.

Створення Єдиного реєстру з ОВД для відкритого доступу до інформації щодо ОВД через мережу Інтернет

Створено Єдиний реєстр з ОВД, який веде Міністерство, що міститиме інформацію про всі повідомлення, звіти, висновки, рішення тощо стосовно ОВД, і ця інформація має бути відкритою та доступною онлайн.

Якщо ви хочете дізнатись більше про тему, яка розглядається в цій публікації, або про наші послуги, зверніться, будь ласка, до Дмитра Федорука та Світлани Теуш.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: