fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

План відновлення України: що зміниться у сфері надрокористування

13/ 07/ 2022
  У цьому випуску Дерегуляція та цифровізація надрокористування Нарощування мінерально-сировинної бази України та запровадження регулювання техногенних родовищ Урегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості Завантажити pdf версію Наприкінці квітня 2022 року розпочала свою роботу Національна рада з відновлення України, метою роботи якої є підготовка комплексного Плану відновлення України. Для відповідної роботи були створені експертні робочі групи, зокрема, і робоча група за напрямком «Екологічна безпека». Напрацювання робочої групи, що були презентовані громадськості та опубліковані на сайті Міністерства захисту довкілля 4 липня, спрямовані на досягнення дев’яти ключових цілей, серед яких збалансоване використання природних ресурсів. Крім того, як частина проекту Плану відновлення, ці матеріали були також опубліковані Національною радою з відновлення України. У цьому випуску ми сконцентруємося на тих пропозиціях, що безпосередньо стосуються галузі надрокористування в Україні. Дерегуляція та цифровізація надрокористування Ключовим для галузі надрокористування є стратегічний напрямок №3 «Збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищенного попиту і обмежених пропозицій», заходи за яким здебільшого направлені на створення умов для використання природних ресурсів для відновлення, із одночасним врахуванням екологічних аспектів. Одним із важливих проектів за цим напрямком є Дерегуляція та спрощення доступу до надр (зі збереженням екологічних процедур та участі громадськості у прийнятті рішень), що, серед іншого, включає такі заходи: запровадження наскрізного дозволу на геологічне вивчення та видобування для всіх корисних копалин; скорочення переліку випадків, у яких необхідно додатково отримувати гірничий відвід; скасування необхідності отримання попередніх погоджень щодо набуття права на користування надрами; забезпечення сталості дозвільних процедур завдяки їх закріпленню на рівні Кодексу України про надра; спрощення доступу до земельних ділянок, необхідних для реалізації проектів у видобувних галузях, а також доступу до геологічної інформації; цифровізація адміністративних послуг для надрокористувачів. На реалізацію зазначеного проекту, який, здібельшого, потребує законодавчих змін, спрямований законопроект № 4187 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», внесений до переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації плану. Планується, що такий закон буде прийнятий до січня 2023 року. До зазначеного переліку також включені підзаконні акти, необхідні для цифровізації окремих послуг (строки прийняття – січень 2023 року). Нарощування мінерально-сировинної бази України та запровадження регулювання техногенних родовищ Важливим елементом для забезпечення сталого надрокористування є нарощування мінерально-сировинної бази України, що виділено як окремий проект для реалізації в рамках напрямку №3. При цьому передбачається, що фокус пошукових робіт буде зроблено на будівельну, вуглеводневу сировину, сировину для металургійної промисловості та підземні води – з метою забезпечення енергетичної незалежності та безперешкодного доступу до питної води. Реалізація зазначеного проекту також вимагатиме змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року. Законопроект, спрямований на внесення змін до зазначеної програми, включений до переліку нормативно-правових актів, необхідних для досягнення стратегічних цілей за напрямком №3 (строки прийняття – січень 2023 року). До того ж однією із стратегічних галузей на другому етапі реалізації Плану відновлення (2023 – 2025 рік) визначено стимулювання запобігання утворенню, збільшення обсягу перероблених та повторно використаних відходів видобувної галузі.  Залучення до розробки техногенних родовищ є одним із проектів, передбачених напрямком №3, який передбачає визначення обєктів для проведення подальшої розробки техногенних родовищ та дозволить збільшити переробку й повторне використання відходів, отриманих під час видобутку корисних копалин. Такий підхід не лише дозволить фактично збільшити кількість мінеральних ресурсів, доступних для переробки, але і зменшить негативний вплив відходів видобувної промисловості на довкілля. Серед іншого, для реалізації зазначеного проекту пропонується внести зміни до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року з метою стимулювання збільшення обсягів перероблених та повторно використаних відходів. До переліку нормативно-правових актів за напрямом №3 включені зміни до Кодексу України про надра щодо статусу техногенних родовищ, а також імплементуючі підзаконні акти – що потребують розробки, та плануються до прийняття до грудня 2025 року. Урегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості Повязаним із реалізацією завдання в частині розробки техногенних родовищ є  врегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості. Прийняття  відповідного Закону України «Про відходи видобувної промисловості» включено до  переліку Нормативно-правових актів, що необхідні для реалізації цілей за напрямом №2  «Екологічна безпека та ефективне управління відходами», а також  за напрямом №3 «Збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищенного попиту і обмежених пропозицій». Передбачається, що зазначений Проект визначатиме засади роботи системи управління відходами видобувної промисловості з метою зменшення негативного впливу видобувної промисловості на довкілля та здоровя людей. Крім того, метою прийняття закону є гармонізація українського законодавства із Європейським законодавством та перехід до циркулярної економіки. Розробка законопроекту вже ведеться і за планом повинна бути завершена у 2023 році, а прийнятий закон повинен бути до кінця 2025 року. Окрім зазначеного законопроекту, що стосується безпосередньо сфери надрокористування, План відновлення містить також низку проектів, спрямованих на загальне забезпечення екологічності промисловості в цілому. Зокрема, одним із завдань за напрямком №5 «Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування» є прийняття до кінця 2022 року Закону України «Про державний екологічний контроль». Окрім того, Планом передбачена розробка та внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою наближення законодавства про оцінку впливу на довкілля до acquisсommunautaire та спрощення зазначеної процедури. Прийняття відповідного закону заплановане на період до кінця 2025 року.

Фото: Patrick Hendry, unsplash.com

У цьому випуску

  • Дерегуляція та цифровізація надрокористування
  • Нарощування мінерально-сировинної бази України та запровадження регулювання техногенних родовищ
  • Урегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості

Завантажити pdf версію

Наприкінці квітня 2022 року розпочала свою роботу Національна рада з відновлення України, метою роботи якої є підготовка комплексного Плану відновлення України. Для відповідної роботи були створені експертні робочі групи, зокрема, і робоча група за напрямком «Екологічна безпека». Напрацювання робочої групи, що були презентовані громадськості та опубліковані на сайті Міністерства захисту довкілля 4 липня, спрямовані на досягнення дев’яти ключових цілей, серед яких збалансоване використання природних ресурсів. Крім того, як частина проекту Плану відновлення, ці матеріали були також опубліковані Національною радою з відновлення України. У цьому випуску ми сконцентруємося на тих пропозиціях, що безпосередньо стосуються галузі надрокористування в Україні.

Дерегуляція та цифровізація надрокористування

Ключовим для галузі надрокористування є стратегічний напрямок №3 «Збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищенного попиту і обмежених пропозицій», заходи за яким здебільшого направлені на створення умов для використання природних ресурсів для відновлення, із одночасним врахуванням екологічних аспектів. Одним із важливих проектів за цим напрямком є Дерегуляція та спрощення доступу до надр (зі збереженням екологічних процедур та участі громадськості у прийнятті рішень), що, серед іншого, включає такі заходи:

  • запровадження наскрізного дозволу на геологічне вивчення та видобування для всіх корисних копалин;
  • скорочення переліку випадків, у яких необхідно додатково отримувати гірничий відвід;
  • скасування необхідності отримання попередніх погоджень щодо набуття права на користування надрами;
  • забезпечення сталості дозвільних процедур завдяки їх закріпленню на рівні Кодексу України про надра;
  • спрощення доступу до земельних ділянок, необхідних для реалізації проектів у видобувних галузях, а також доступу до геологічної інформації;
  • цифровізація адміністративних послуг для надрокористувачів.

На реалізацію зазначеного проекту, який, здібельшого, потребує законодавчих змін, спрямований законопроект № 4187 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами», внесений до переліку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації плану. Планується, що такий закон буде прийнятий до січня 2023 року. До зазначеного переліку також включені підзаконні акти, необхідні для цифровізації окремих послуг (строки прийняття – січень 2023 року).

Нарощування мінерально-сировинної бази України та запровадження регулювання техногенних родовищ

Важливим елементом для забезпечення сталого надрокористування є нарощування мінерально-сировинної бази України, що виділено як окремий проект для реалізації в рамках напрямку №3. При цьому передбачається, що фокус пошукових робіт буде зроблено на будівельну, вуглеводневу сировину, сировину для металургійної промисловості та підземні води – з метою забезпечення енергетичної незалежності та безперешкодного доступу до питної води. Реалізація зазначеного проекту також вимагатиме змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року. Законопроект, спрямований на внесення змін до зазначеної програми, включений до переліку нормативно-правових актів, необхідних для досягнення стратегічних цілей за напрямком №3 (строки
прийняття – січень 2023 року).

До того ж однією із стратегічних галузей на другому етапі реалізації Плану відновлення (2023 – 2025 рік) визначено стимулювання запобігання утворенню, збільшення обсягу перероблених та повторно використаних відходів видобувної галузі. 

Залучення до розробки техногенних родовищ є одним із проектів, передбачених напрямком №3, який передбачає визначення об’єктів для проведення подальшої розробки техногенних родовищ та дозволить збільшити переробку й повторне використання відходів, отриманих під час видобутку корисних копалин. Такий підхід не лише дозволить фактично збільшити кількість мінеральних ресурсів, доступних для переробки, але і зменшить негативний вплив відходів видобувної промисловості на довкілля. Серед іншого, для реалізації зазначеного проекту пропонується внести зміни до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази на період до 2030 року з метою стимулювання збільшення обсягів перероблених та повторно використаних відходів. До переліку нормативно-правових актів за напрямом №3 включені зміни до Кодексу України про надра щодо статусу техногенних родовищ, а також імплементуючі підзаконні акти – що потребують розробки, та плануються до прийняття до грудня 2025 року.

Урегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості

Пов’язаним із реалізацією завдання в частині розробки техногенних родовищ є  врегулювання питання поводження з відходами видобувної промисловості. Прийняття  відповідного Закону України «Про відходи видобувної промисловості» включено до  переліку Нормативно-правових актів, що необхідні для реалізації цілей за напрямом №2  «Екологічна безпека та ефективне управління відходами», а також 
за напрямом №3 «Збалансоване використання природних ресурсів в умовах підвищенного попиту і обмежених пропозицій».

Передбачається, що зазначений Проект визначатиме засади роботи системи управління відходами видобувної промисловості з метою зменшення негативного впливу видобувної промисловості на довкілля та здоров’я людей. Крім того, метою прийняття закону є гармонізація українського законодавства із Європейським законодавством та перехід до циркулярної економіки. Розробка законопроекту вже ведеться і за планом повинна бути завершена у 2023 році, а прийнятий закон повинен бути до кінця 2025 року.

Окрім зазначеного законопроекту, що стосується безпосередньо сфери надрокористування, План відновлення містить також низку проектів, спрямованих на загальне забезпечення екологічності промисловості в цілому. Зокрема, одним із завдань за напрямком №5 «Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування» є прийняття до кінця 2022 року Закону України «Про державний екологічний контроль». Окрім того, Планом передбачена розробка та внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з метою наближення законодавства про оцінку впливу на довкілля до acquisсommunautaire та спрощення зазначеної процедури. Прийняття відповідного закону заплановане на період до кінця 2025 року.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: