fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Особливості трудових відносин в IT сфері. Ризики роботи з ФОП та перекваліфікації цивільно-правових договорів у трудові

30/ 01/ 2017
  Автор: Наталія Мисник – адвокат, старший юрист судової практики в GOLAW Особливості оформлення трудових відносин в IT компаніях На ринку IT існує неписане правило: чим успішніше бізнес, тим частіше його перевіряє податкова. Основними претензіями з боку перевіряючих є: • заниження IT-компаніями зобовязань з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і • заниження суми фонду оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Слід визнати, що такі претензії не безпідставні. Дійсно, з метою оптимізації оподаткування IT компанії часто використовують тіньові схеми винагороди співробітників. Зазвичай це виглядає наступним чином. Персонал компанії реєструється як Фізичні особи підприємці (ФОП) - платники єдиного податку 3 групи. Надалі ФОП-єдинник укладає цивільно-правовий договір з підприємством (хоча фактично виконує трудову функцію). Після отримання винагороди ФОП декларує і сплачує свої податки за ставкою для ФОП (для 3-ї групи - це 5% без ПДВ), тим самим зменшуючи податкове навантаження роботодавця. Безумовно, для бізнесу ця схема є зручною. Однак податкова, такі операції не визнає, розцінює їх як фіктивні і донараховує підприємству зобовязання по оплаті ПДФО та ЄСВ. Підставою для проведення позапланової податкової перевірки в таких випадках є п. 78.1.13 Податкового Кодексу України (ПКУ), згідно з яким перевірка проводиться у разі отримання інформації про ухилення від оподаткування заробітної плати, в тому числі в разі неукладення трудових договорів з найманими працівниками. Крім податкових перевірок, такі операції тягнуть також і штрафні санкції за порушення трудового законодавства. Так, наприклад, згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю України: за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору і виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування податків і внесків підприємству загрожує штраф в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, що на сьогоднішній день становить 96 000 грн. Органом, уповноваженим накладати такі штрафи, є Державна служба з охорони праці. При цьому законодавство не визначає яким чином перевіряючі органи можуть встановити факт наявності трудових відносин, та якими доказами вони можуть обґрунтовувати свої висновки. Тому, як правило, всі суперечки щодо результатів перевірок закінчуються в судах. Цивільно-правові договори vs трудові Розглядаючи трудові спори, суди в першу чергу встановлюють ключові відмінності між цивільно-правовими та трудовими договорами. За умовами цивільно-правового договору ФОП повинен мати свободу в діях, нести особисту відповідальність і бути націленим на результат. Сторона-виконавець не підпорядковується правилам трудового розпорядку, самостійно планує свій час і організовує роботу на власний розсуд. При цьому ФОП позбавлений будь-яких соціальних гарантій. У трудових договорах - навпаки: основними умовами є підпорядкування трудовому розпорядку, виконання трудової функції без привязки до результату і з низьким рівнем відповідальності. Відмінності за умовами роботи На думку судів, основною ознакою, що відрізняє трудові договори від цивільно-правових, є те, що трудове законодавство регулює процес трудової діяльності, її організацію, а в цивільно-правових договорах процес організації трудової діяльності залишається поза межами регулювання, і метою такого договору є отримання певного матеріального результату. Так, наприклад, у своєму рішенні від 15 квітня 2015 Вищий спеціалізований суд України з цивільних та кримінальних справ не визнав наявності трудових відносин, оскільки не встановив факту прийняття позивача на конкретну посаду; розяснення позивачу його прав і обовязків, інформування під розписку про умови праці, пільги і компенсації. Верховний суд України у рішенні від 12 квітня 2011 року, навпаки, встановив наявність трудових відносин, оскільки в даному випадку замовником проводилася організація робіт: проведення інструктажу, замовлення перепусток та оформлення зарплатних карт. Державна податкова адміністрація України висловила своє бачення проблеми відмінностей трудового договору від цивільно-правового. Так, в листі У листі № 1558 / П / 17-0715 від 29.03.2007 року ДПА України прийшла до таких висновків: «За договором про надання послуг оплачується не процес праці, а його конкретний результат, який визначається після закінчення роботи та оформляється актом прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У той же час, якщо в договорі вказаний період і час виконання роботи, а також обумовлено надання не разовою послуги, а щоденне надання послуг, то такий договір має ознаки трудового». Тобто, для того, щоб підприємствам, які використовують працю ФОП, уникнути податкових ризиків необхідно чітко формулювати умови цивільно-правових договорів: передбачати самостійність ведення діяльності, залучення ресурсів, відсутність безперервності, наявність заходів відповідальності, чітку ідентифікацію результатів виконаних робіт та інше. Відмінності за формою договору Крім різних умов трудові та цивільно-правові договори мають також різну форму. Згідно КЗпП України працівник не може бути допущений до виконання роботи без наявності трудового договору, оформленого наказом власника і повідомленням в податкові органи. Тобто для належного документування трудових відносин необхідно: видати наказ про прийняття на роботу і повідомити податкову про даний факт. Що стосується цивільно-правових договорів, то для них законодавством передбачена обовязкова письмова форма. Так, у статті 208 Цивільного кодексу заначено, що усі угоди між фізичною та юридичною особою слід укладати в письмовій формі. Відсутність письмового договору з ФОП, тягне за собою ризики визнання факту трудових відносин. Наприклад, в рішенні Сумського Окружного адміністративного суду від 03 серпня 2016 року по справі № 818/706/16 суд встановив: «Відповідно до п.2 ч.1 ст. 208 ЦК України правочини між фізичною та юридичною особою належить укладати в письмовій формі. Письмового договору між сторонами не існувало. Таким чином, оскільки відносини цивільно-правового характеру оформлені були, а особа фактично допущено до роботи, суд вважає обґрунтованими висновки відповідача про існування між сторонами трудових відносин». Відмінності за оплатою праці Ще однією відмінністю між трудовими і цивільно-правовими відносинами є порядок їх фінансування. За трудовим договором оплата здійснюється систематично, як правило, двічі на місяць (аванс і зарплата). У цивільно-правових відносинах послуги оплачуються за фактом виконання (одноразово). Тому, якщо в цивільно-правовому договорі передбачені жорсткі графіки платежів, висока ймовірність того, що такі договори будуть визнані трудовими. Так, наприклад, Київський апеляційний адміністративного суд у постанові в справі № 826/11822/15 констатував: в ході дослідження змісту цивільно-правових договорів перевіряючі прийшли до висновків, що такі договори відповідають ознакам трудових відносин. Працівникам за такими договорами щомісяця виплачувалося винагороду у вигляді авансу і заробітної плати одночасно з іншими штатними співробітниками підприємства (це винагорода вираховується згідно акту прийому-передачі, який складається один раз на місяць. У той же час з текстів договорів цивільно-правового характеру здійснення авансових виплат виконавцями не передбачено). Як уникнути ризиків Щоб уникнути ризиків перекваліфікації цивільно-правових договорів у трудові компанії повинні слідувати простим рекомендаціям: - складати цивільно-правові договори з ФОП в письмовій формі; - враховувати, що вид діяльності ФОП повинен відповідати умовам цивільно-правового договору; - передбачати в договорі пункт, за яким ФОП особисто несе відповідальність за виконання робіт, і отримує винагороду в залежності від їх результату; - уникати в договорі опису будь-яких соціальних гарантій, чи-то відпустку, оплату лікарняних або відшкодування транспортних витрат. Довести наявність цивільно-правових відносин зі співробітниками IT компаній – завдання не з легких. Однак, за умови правильного складання документів – це цілком реально.

Автор: Наталія Мисник – адвокат, старший юрист судової практики в GOLAW

Особливості оформлення трудових відносин в IT компаніях

На ринку IT існує неписане правило: чим успішніше бізнес, тим частіше його перевіряє податкова.

Основними претензіями з боку перевіряючих є:

• заниження IT-компаніями зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і
• заниження суми фонду оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Слід визнати, що такі претензії не безпідставні.

Дійсно, з метою оптимізації оподаткування IT компанії часто використовують тіньові схеми винагороди співробітників.

Зазвичай це виглядає наступним чином.

Персонал компанії реєструється як Фізичні особи підприємці (ФОП) – платники єдиного податку 3 групи. Надалі ФОП-єдинник укладає цивільно-правовий договір з підприємством (хоча фактично виконує трудову функцію). Після отримання винагороди ФОП декларує і сплачує свої податки за ставкою для ФОП (для 3-ї групи – це 5% без ПДВ), тим самим зменшуючи податкове навантаження роботодавця.

Безумовно, для бізнесу ця схема є зручною. Однак податкова, такі операції не визнає, розцінює їх як фіктивні і донараховує підприємству зобов’язання по оплаті ПДФО та ЄСВ.

Підставою для проведення позапланової податкової перевірки в таких випадках є п. 78.1.13 Податкового Кодексу України (ПКУ), згідно з яким перевірка проводиться у разі отримання інформації про ухилення від оподаткування заробітної плати, в тому числі в разі неукладення трудових договорів з найманими працівниками.

Крім податкових перевірок, такі операції тягнуть також і штрафні санкції за порушення трудового законодавства. Так, наприклад, згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю України: за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору і виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування податків і внесків підприємству загрожує штраф в розмірі 30 мінімальних заробітних плат, що на сьогоднішній день становить 96 000 грн. Органом, уповноваженим накладати такі штрафи, є Державна служба з охорони праці.

При цьому законодавство не визначає яким чином перевіряючі органи можуть встановити факт наявності трудових відносин, та якими доказами вони можуть обґрунтовувати свої висновки. Тому, як правило, всі суперечки щодо результатів перевірок закінчуються в судах.

Цивільно-правові договори vs трудові

Розглядаючи трудові спори, суди в першу чергу встановлюють ключові відмінності між цивільно-правовими та трудовими договорами.

За умовами цивільно-правового договору ФОП повинен мати свободу в діях, нести особисту відповідальність і бути націленим на результат. Сторона-виконавець не підпорядковується правилам трудового розпорядку, самостійно планує свій час і організовує роботу на власний розсуд. При цьому ФОП позбавлений будь-яких соціальних гарантій.

У трудових договорах – навпаки: основними умовами є підпорядкування трудовому розпорядку, виконання трудової функції без прив’язки до результату і з низьким рівнем відповідальності.

Відмінності за умовами роботи

На думку судів, основною ознакою, що відрізняє трудові договори від цивільно-правових, є те, що трудове законодавство регулює процес трудової діяльності, її організацію, а в цивільно-правових договорах процес організації трудової діяльності залишається поза межами регулювання, і метою такого договору є отримання певного матеріального результату.

Так, наприклад, у своєму рішенні від 15 квітня 2015 Вищий спеціалізований суд України з цивільних та кримінальних справ не визнав наявності трудових відносин, оскільки не встановив факту прийняття позивача на конкретну посаду; роз’яснення позивачу його прав і обов’язків, інформування під розписку про умови праці, пільги і компенсації.

Верховний суд України у рішенні від 12 квітня 2011 року, навпаки, встановив наявність трудових відносин, оскільки в даному випадку замовником проводилася організація робіт: проведення інструктажу, замовлення перепусток та оформлення зарплатних карт.

Державна податкова адміністрація України висловила своє бачення проблеми відмінностей трудового договору від цивільно-правового. Так, в листі У листі № 1558 / П / 17-0715 від 29.03.2007 року ДПА України прийшла до таких висновків: «За договором про надання послуг оплачується не процес праці, а його конкретний результат, який визначається після закінчення роботи та оформляється актом прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У той же час, якщо в договорі вказаний період і час виконання роботи, а також обумовлено надання не разовою послуги, а щоденне надання послуг, то такий договір має ознаки трудового».

Тобто, для того, щоб підприємствам, які використовують працю ФОП, уникнути податкових ризиків необхідно чітко формулювати умови цивільно-правових договорів: передбачати самостійність ведення діяльності, залучення ресурсів, відсутність безперервності, наявність заходів відповідальності, чітку ідентифікацію результатів виконаних робіт та інше.

Відмінності за формою договору

Крім різних умов трудові та цивільно-правові договори мають також різну форму.

Згідно КЗпП України працівник не може бути допущений до виконання роботи без наявності трудового договору, оформленого наказом власника і повідомленням в податкові органи. Тобто для належного документування трудових відносин необхідно: видати наказ про прийняття на роботу і повідомити податкову про даний факт.

Що стосується цивільно-правових договорів, то для них законодавством передбачена обов’язкова письмова форма. Так, у статті 208 Цивільного кодексу заначено, що усі угоди між фізичною та юридичною особою слід укладати в письмовій формі.

Відсутність письмового договору з ФОП, тягне за собою ризики визнання факту трудових відносин.

Наприклад, в рішенні Сумського Окружного адміністративного суду від 03 серпня 2016 року по справі № 818/706/16 суд встановив: «Відповідно до п.2 ч.1 ст. 208 ЦК України правочини між фізичною та юридичною особою належить укладати в письмовій формі. Письмового договору між сторонами не існувало. Таким чином, оскільки відносини цивільно-правового характеру оформлені були, а особа фактично допущено до роботи, суд вважає обґрунтованими висновки відповідача про існування між сторонами трудових відносин».

Відмінності за оплатою праці

Ще однією відмінністю між трудовими і цивільно-правовими відносинами є порядок їх фінансування.

За трудовим договором оплата здійснюється систематично, як правило, двічі на місяць (аванс і зарплата). У цивільно-правових відносинах послуги оплачуються за фактом виконання (одноразово).

Тому, якщо в цивільно-правовому договорі передбачені жорсткі графіки платежів, висока ймовірність того, що такі договори будуть визнані трудовими.

Так, наприклад, Київський апеляційний адміністративного суд у постанові в справі № 826/11822/15 констатував: в ході дослідження змісту цивільно-правових договорів перевіряючі прийшли до висновків, що такі договори відповідають ознакам трудових відносин. Працівникам за такими договорами щомісяця виплачувалося винагороду у вигляді авансу і заробітної плати одночасно з іншими штатними співробітниками підприємства (це винагорода вираховується згідно акту прийому-передачі, який складається один раз на місяць. У той же час з текстів договорів цивільно-правового характеру здійснення авансових виплат виконавцями не передбачено).

Як уникнути ризиків

Щоб уникнути ризиків перекваліфікації цивільно-правових договорів у трудові компанії повинні слідувати простим рекомендаціям:

– складати цивільно-правові договори з ФОП в письмовій формі;
– враховувати, що вид діяльності ФОП повинен відповідати умовам цивільно-правового договору;
– передбачати в договорі пункт, за яким ФОП особисто несе відповідальність за виконання робіт, і отримує винагороду в залежності від їх результату;
– уникати в договорі опису будь-яких соціальних гарантій, чи-то відпустку, оплату лікарняних або відшкодування транспортних витрат.

Довести наявність цивільно-правових відносин зі співробітниками IT компаній – завдання не з легких. Однак, за умови правильного складання документів – це цілком реально.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: