fbpx

Нові тренди у сфері управління персоналом: огляд EY

03/ 10/ 2018
  КИЇВ, 3 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. Фахівці EY підготували огляд глобальних тенденцій у сфері управління персоналом у рамках проекту з вивчення галузевих оглядів, ініційованого спільно з  «Київстар». У дослідженні проаналізовано вплив світових мегатрендів на підходи до роботи з персоналом та надано практичні рекомендації, яким чином підвищити ефективність підфункцій HR та розвинути успішну корпоративну культуру. Ольга Горбановська, партнер EY в Україні, керівник практики People Advisory Services: «Ми спостерігаємо становлення нової епохи розвитку людства, спричиненої бурхливим розвитком технологій, демографічними і геополітичними змінами. Зміни відбуваються з неймовірною швидкістю у всіх сферах життя і стосуються кожного з нас. Вони вимагають нових навичок і, що вкрай важливо, нових підходів до організації праці. Компанії, що перемагатимуть на ринку через п’ять років, будуть значно відрізнятися від тих, що ми знаємо сьогодні. Щоб досягти успіху, необхідно розуміти, що саме породжує зміни, куди рухається світ, бізнес і суспільство. Якщо не діяти сьогодні, завтра може бути запізно». Відповідно до глобальних досліджень [1], до головних факторів, що впливають на сферу управління персоналом, можна віднести технологічний прогрес, демографічні зміни та геополітичну ситуацію. В умовах зростання чисельності населення планети, покупці та співробітники стають більш вимогливими, змушуючи компанії шукати нові способи задоволення їхніх потреб і взаємодії з ними. Очікується, що чисельність середнього класу в країнах, що розвиваються, збільшиться більш ніж у півтора рази, і в міру того як зростатимуть доходи, витрати теж, за оцінками аналітиків, будуть збільшуватися (за прогнозами – більш ніж у п’ять разів до 2030 року) [2]. Глобалізація стимулює вільне переміщення робочої сили і капіталу в місця з більш сприятливими умовами та зумовлює нові способи взаємодії. Як результат, компаніям стає дедалі складніше залучати й утримувати талановитих співробітників. За таких умов бізнесу необхідно бути дуже гнучким і адаптивним. Для досягнення бізнес-цілей компанії трансформують операційні моделі з урахуванням постійних змін на ринку та інвестують у різні інструменти з автоматизації. При цьому важливо навчитися здобувати переваги від спільного використання роботи людей і машин для загального блага. Оптимальним є варіант, коли штучний інтелект робить усю рутинну роботу, тим самим дозволяючи людині використовувати свій інтелект для вирішення нестандартних завдань, глибокого аналізу і застосування уяви. Для цього необхідно створити відповідне середовище, де інвестиції у культуру так само важливі, як і в технології. На думку фахівців EY, щоб побудувати організацію, яка зможе бути ефективною у сучасному потоці змін, потрібно впроваджувати людиноорієнтований підхід до управління персоналом (Human to Human Approach). Це означає, що компаніям слід чітко сформувати місію, набір унікальних ціннісних пропозицій роботодавця, передбачати та розвивати у співробітників навички майбутнього, управляти залученням і задоволеністю персоналу. Корпоративна культура є головною конкурентною перевагою, яку неможливо скопіювати, адже це єдиний чинник, який можна контролювати в умовах мінливого середовища. Її компоненти, швидше за все, залишаться незмінними, а от їхні характеристики зміняться, щоб відповідати новому профілю співробітника та бізнесу. Щоб забезпечувати позитивний робочий досвід співробітників, компаніям необхідно змінювати підходи до управління ключовими підфункціями HR, до яких можна віднести стратегічне планування робочої сили, пошук і підбір персоналу, навчання і розвиток, управління ефективністю, визнання і винагороду, кар’єрний розвиток і лідерство. Функція стратегічного планування персоналу дозволяє компаніям приймати зважені рішення щодо комплектації штату, необхідного для реалізації бізнес-стратегії. Планування персоналу є критично важливим для організаційного успіху, проте далеко не всі керівники задоволені поточним процесом у себе в компанії. У відповідь на це чимало організацій планують активно інвестувати у навчання співробітників – у рамках програм з управління змінами та планування робочої сили. Також компаніям варто звернути увагу на інструменти HR-аналітики для стратегічного планування та розглянути можливості залучення комбінованої робочої сили. Дедалі частіше компанії залучають не тільки штатних співробітників, але й зовнішніх галузевих експертів, фрілансерів, контрактників на проекти чи на сезонну зайнятість. Очікується, що їхня частка у загальній структурі робочої сили компаній складе понад 30% у найближчі 10 років [3]. Пошук талантів – саме так сьогодні називають процес рекрутингу – вийшов далеко за рамки безпосередньо пошуку та найму співробітників, залучаючи всі відділи та напрямки діяльності компанії до цього процесу. Більшість існуючих моделей швидко застарівають, оскільки не відповідають викликам новітніх технологій, мінливим потребам бізнесу і зростаючим можливостям кандидатів. До головних тенденцій рекрутингу можна віднести переосмислення процесу пошуку, формування бренду роботодавця та використання сучасних технологій для обробки великих масивів даних. Навчання і розвиток персоналу – один з найважливіших інструментів в арсеналі HR. Ефективний процес підготовки спрямований на забезпечення співробітників інформацією, що допоможе їм розвивати необхідні навички для досягнення цілей організації. Програми навчання сприяють швидкій та успішній адаптації нових співробітників, а також слугують інструментом залучення і мотивації, розвивають почуття активної приналежності до компанії, що значно підвищує ефективність їхньої роботи. Новітня концепція «навчання на все життя» (Lifelong Learning) поєднує як саму ідею того, що людина навчається протягом усього життя, вивчаючи нові професії та одержуючи нові кваліфікації, так і інструменти, що допомагають втілити цю ідею в практику. Багато компаній вже усвідомили необхідність змінити підходи до корпоративного навчання та взялися до відновлення, адаптації програм навчання і впровадження нових інструментів розвитку персоналу. На допомогу HR-фахівцям приходить підхід з назвою «мікронавчання», що передбачає подачу контенту невеликими і легкими порціями, призначеними для ознайомлення протягом декількох хвилин. Перехід до мікронавчання – це захоплююча тенденція, яка повинна виступати гарним доповненням до наявних програм і методів навчання в компанії, а не заміняти їх повністю. Управління ефективністю персоналу – одне з ключових завдань HR, оскільки лише стратегічний та інтегрований підхід до управління ефективністю співробітників може забезпечити стабільний успіх організації. Проведення регулярної оцінки ефективності персоналу дозволяє узгодити особисті та корпоративні цілі, допомагає визначити зони для розвитку і напрямки для найбільш продуктивної роботи співробітників та організації в цілому. Згідно з «Оглядом кадрових політик і практик EY – 2017» 86% компаній в Україні проводять оцінку ефективності роботи співробітників, з них 61% роблять це раз на рік. У сучасних умовах роботодавцю стає складнішим залишатися конкурентоспроможним і залучати талановитих фахівців. Дедалі частіше компанії відчувають необхідність запроваджувати додаткові заходи для залучення і утримання найкращих співробітників. Крім збільшення розміру заробітних плат і премій, передові компанії прагнуть комплексно переглянути підхід до системи винагороди, забезпечуючи її прозорість, гнучкість та унікальність. Згідно з даними щорічного дослідження EY «Найкращий роботодавець» можливості кар’єрного зростання залишаються ключовим чинником при виборі місця роботи серед студентів. У той же час, досвідчені кандидати надають перевагу більш комплексному розвитку, зокрема, горизонтальному, постійно розширюючи свій досвід. У зв’язку з цим усе більше компаній переходять до більш «пласких» організаційних структур, в яких співробітники зростають не тільки вгору, а й горизонтально, активно долучаючись до крос-функціональних проектів. Завдання HR-фахівців у цьому напрямку повинне полягати у створенні умов, за яких співробітники зможуть активно розвиватися і відповідати поточним і майбутнім вимогам бізнесу. Інформація про компанію EY EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобовязання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах співробітників, клієнтів і суспільства в цілому. Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, - є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com. [1] Megatrends Shaping 2016 and Beyond, EYQ, 2016 [2] World Economic Forum; United Nations Population Fund [3] Skills shift automation and the future of the workforce 2018, McKinsey & Company, 2018 Контакти Ольга Данченкова, старший спеціаліст зі звязків з громадськістю, компанія EY в Україні +38 (044) 490 30 00, +38 (067) 659 56 59 Olga.Danchenkova@ua.ey.com

КИЇВ, 3 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ. Фахівці EY підготували огляд глобальних тенденцій у сфері управління персоналом у рамках проекту з вивчення галузевих оглядів, ініційованого спільно з  «Київстар». У дослідженні проаналізовано вплив світових мегатрендів на підходи до роботи з персоналом та надано практичні рекомендації, яким чином підвищити ефективність підфункцій HR та розвинути успішну корпоративну культуру.

Ольга Горбановська, партнер EY в Україні, керівник практики People Advisory Services: «Ми спостерігаємо становлення нової епохи розвитку людства, спричиненої бурхливим розвитком технологій, демографічними і геополітичними змінами. Зміни відбуваються з неймовірною швидкістю у всіх сферах життя і стосуються кожного з нас. Вони вимагають нових навичок і, що вкрай важливо, нових підходів до організації праці. Компанії, що перемагатимуть на ринку через п’ять років, будуть значно відрізнятися від тих, що ми знаємо сьогодні. Щоб досягти успіху, необхідно розуміти, що саме породжує зміни, куди рухається світ, бізнес і суспільство. Якщо не діяти сьогодні, завтра може бути запізно».

Відповідно до глобальних досліджень [1], до головних факторів, що впливають на сферу управління персоналом, можна віднести технологічний прогрес, демографічні зміни та геополітичну ситуацію.

В умовах зростання чисельності населення планети, покупці та співробітники стають більш вимогливими, змушуючи компанії шукати нові способи задоволення їхніх потреб і взаємодії з ними. Очікується, що чисельність середнього класу в країнах, що розвиваються, збільшиться більш ніж у півтора рази, і в міру того як зростатимуть доходи, витрати теж, за оцінками аналітиків, будуть збільшуватися (за прогнозами – більш ніж у п’ять разів до 2030 року) [2].

Глобалізація стимулює вільне переміщення робочої сили і капіталу в місця з більш сприятливими умовами та зумовлює нові способи взаємодії. Як результат, компаніям стає дедалі складніше залучати й утримувати талановитих співробітників. За таких умов бізнесу необхідно бути дуже гнучким і адаптивним.

Для досягнення бізнес-цілей компанії трансформують операційні моделі з урахуванням постійних змін на ринку та інвестують у різні інструменти з автоматизації. При цьому важливо навчитися здобувати переваги від спільного використання роботи людей і машин для загального блага. Оптимальним є варіант, коли штучний інтелект робить усю рутинну роботу, тим самим дозволяючи людині використовувати свій інтелект для вирішення нестандартних завдань, глибокого аналізу і застосування уяви. Для цього необхідно створити відповідне середовище, де інвестиції у культуру так само важливі, як і в технології.

На думку фахівців EY, щоб побудувати організацію, яка зможе бути ефективною у сучасному потоці змін, потрібно впроваджувати людиноорієнтований підхід до управління персоналом (Human to Human Approach). Це означає, що компаніям слід чітко сформувати місію, набір унікальних ціннісних пропозицій роботодавця, передбачати та розвивати у співробітників навички майбутнього, управляти залученням і задоволеністю персоналу. Корпоративна культура є головною конкурентною перевагою, яку неможливо скопіювати, адже це єдиний чинник, який можна контролювати в умовах мінливого середовища. Її компоненти, швидше за все, залишаться незмінними, а от їхні характеристики зміняться, щоб відповідати новому профілю співробітника та бізнесу.

Щоб забезпечувати позитивний робочий досвід співробітників, компаніям необхідно змінювати підходи до управління ключовими підфункціями HR, до яких можна віднести стратегічне планування робочої сили, пошук і підбір персоналу, навчання і розвиток, управління ефективністю, визнання і винагороду, кар’єрний розвиток і лідерство.

Функція стратегічного планування персоналу дозволяє компаніям приймати зважені рішення щодо комплектації штату, необхідного для реалізації бізнес-стратегії. Планування персоналу є критично важливим для організаційного успіху, проте далеко не всі керівники задоволені поточним процесом у себе в компанії. У відповідь на це чимало організацій планують активно інвестувати у навчання співробітників – у рамках програм з управління змінами та планування робочої сили. Також компаніям варто звернути увагу на інструменти HR-аналітики для стратегічного планування та розглянути можливості залучення комбінованої робочої сили. Дедалі частіше компанії залучають не тільки штатних співробітників, але й зовнішніх галузевих експертів, фрілансерів, контрактників на проекти чи на сезонну зайнятість. Очікується, що їхня частка у загальній структурі робочої сили компаній складе понад 30% у найближчі 10 років [3].

Пошук талантів – саме так сьогодні називають процес рекрутингу – вийшов далеко за рамки безпосередньо пошуку та найму співробітників, залучаючи всі відділи та напрямки діяльності компанії до цього процесу. Більшість існуючих моделей швидко застарівають, оскільки не відповідають викликам новітніх технологій, мінливим потребам бізнесу і зростаючим можливостям кандидатів. До головних тенденцій рекрутингу можна віднести переосмислення процесу пошуку, формування бренду роботодавця та використання сучасних технологій для обробки великих масивів даних.

Навчання і розвиток персоналу – один з найважливіших інструментів в арсеналі HR. Ефективний процес підготовки спрямований на забезпечення співробітників інформацією, що допоможе їм розвивати необхідні навички для досягнення цілей організації. Програми навчання сприяють швидкій та успішній адаптації нових співробітників, а також слугують інструментом залучення і мотивації, розвивають почуття активної приналежності до компанії, що значно підвищує ефективність їхньої роботи. Новітня концепція «навчання на все життя» (Lifelong Learning) поєднує як саму ідею того, що людина навчається протягом усього життя, вивчаючи нові професії та одержуючи нові кваліфікації, так і інструменти, що допомагають втілити цю ідею в практику. Багато компаній вже усвідомили необхідність змінити підходи до корпоративного навчання та взялися до відновлення, адаптації програм навчання і впровадження нових інструментів розвитку персоналу. На допомогу HR-фахівцям приходить підхід з назвою «мікронавчання», що передбачає подачу контенту невеликими і легкими порціями, призначеними для ознайомлення протягом декількох хвилин. Перехід до мікронавчання – це захоплююча тенденція, яка повинна виступати гарним доповненням до наявних програм і методів навчання в компанії, а не заміняти їх повністю.

Управління ефективністю персоналу – одне з ключових завдань HR, оскільки лише стратегічний та інтегрований підхід до управління ефективністю співробітників може забезпечити стабільний успіх організації. Проведення регулярної оцінки ефективності персоналу дозволяє узгодити особисті та корпоративні цілі, допомагає визначити зони для розвитку і напрямки для найбільш продуктивної роботи співробітників та організації в цілому. Згідно з «Оглядом кадрових політик і практик EY – 2017» 86% компаній в Україні проводять оцінку ефективності роботи співробітників, з них 61% роблять це раз на рік.

У сучасних умовах роботодавцю стає складнішим залишатися конкурентоспроможним і залучати талановитих фахівців. Дедалі частіше компанії відчувають необхідність запроваджувати додаткові заходи для залучення і утримання найкращих співробітників. Крім збільшення розміру заробітних плат і премій, передові компанії прагнуть комплексно переглянути підхід до системи винагороди, забезпечуючи її прозорість, гнучкість та унікальність.

Згідно з даними щорічного дослідження EY «Найкращий роботодавець» можливості кар’єрного зростання залишаються ключовим чинником при виборі місця роботи серед студентів. У той же час, досвідчені кандидати надають перевагу більш комплексному розвитку, зокрема, горизонтальному, постійно розширюючи свій досвід. У зв’язку з цим усе більше компаній переходять до більш «пласких» організаційних структур, в яких співробітники зростають не тільки вгору, а й горизонтально, активно долучаючись до крос-функціональних проектів. Завдання HR-фахівців у цьому напрямку повинне полягати у створенні умов, за яких співробітники зможуть активно розвиватися і відповідати поточним і майбутнім вимогам бізнесу.

Інформація про компанію EY

EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобов’язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Назва EY відноситься до глобальної організації та може відноситися до однієї чи декількох компаній, що входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young Global Limited – юридична особа, створена відповідно до законодавства Великобританії, – є компанією, що обмежена відповідальністю її учасників, і не надає послуг клієнтам. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.

[1] Megatrends Shaping 2016 and Beyond, EYQ, 2016

[2] World Economic Forum; United Nations Population Fund

[3] Skills shift automation and the future of the workforce 2018, McKinsey & Company, 2018

Контакти

Ольга Данченкова,

старший спеціаліст зі зв’язків з громадськістю, компанія EY в Україні

+38 (044) 490 30 00, +38 (067) 659 56 59

Olga.Danchenkova@ua.ey.com

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: