fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Фінансова картина бізнесу: хто та на яких умовах інвестує ресурси в компанію?

17/ 08/ 2017
  Автор: Академія бізнесу EY Найпоширеніша наразі концепція «вартості бізнесу» доводить, що акціонери претендують не тільки на дивіденди, а ще й очікують зростання ринкової вартості бізнесу, в той час як кредитори інвестують ресурси тільки на визначений термін та можуть претендувати тільки на відсотки та повернення боргу. Як підвищувати ринкову вартість бізнесу? В фокусі зростання вартості - 3 фактори: Зростання ефективності Зменшення ризиків PR та управління брендами Завдяки коштам інвесторів та кредиторів, менеджмент компанії  інвестує кошти в активи, засоби виробництва та проекти, організує бізнес так, щоб він зростав та отримував економічні вигоди, які вимірюються прибутком та грошовими коштами. Існує два основних напрямки аналізу й оцінки компанії: вигоди та ризики. Зрештою, успіх компанії – добробут інвесторів. Де знайти інформацію про діяльність компанії? Виділяють три типи звітності в компанії: для зовнішніх користувачів, для державних органів та для внутрішніх користувачів. Фінансова звітність компанії обов’язково включає: Балансовий звіт - документ, в якому перераховані всі інвестиції (активи) компанії та джерела їх фінансування (позикові кошти та власний капітал). Складається на визначену дату – кінець звітного періоду. Це статичний документ, з якого незрозуміло, яким чином Компанія досягла поточного стану. Звіт про прибутки та збитки – документ, що розкриває всі доходи та витрати Компанії за звітний період. При цьому доходи та витрати класифікуються певним чином. Доходи та витрати характеризують «економіку» компанії (а не рух грошових коштів). Звіт про рух грошових коштів – документ, що розкриває джерела надходження і спрямування витрат грошових коштів за звітний період. Притоки та відтоки грошових коштів прийнято класифікувати за видами діяльності. Грошові кошти характеризують «фінанси» компанії. Звіт про рух власного капіталу - документ, що відображає всі зміни, що відбулись у власному капіталі за звітний період: випуск акцій, викуп акцій, капіталізація нерозподіленого прибутку (збитку) поточного періоду, нарахування дивідендів. Примітки та коментарі також є невід’ємною частиною фінансової звітності. Вони містять опис облікової політики компанії та розкриття статей фінансових звітів. Результати опитування антикризових управлінців ставлять помилки планування на 4-те місце серед найбільш поширених причин банкрутств компаній. Також, серед помилок - наступні: Концентрація на одному клієнті Шахрайство Некоректний бухгалтерський облік Суттєві помилки в плануванні! Проблеми з довготривалим фінансуванням Проблеми з управлінням обіговим капіталом Надлишкові адміністративні витрати Втрата ринку, падіння обсягів продажів Таким чином, корисна порада компаніям – все ж таки використовувати переваги найкращих практик планування й бюджетування, які наполягають на наявності збалансованого стратегічного (довгострокового) й оперативного планування. Найпоширенішим циклом роботи з інформацією в процесі управління є такий: Підготовка звітності за минулий період Фінансовий аналіз діяльності й визначення  «точки стану»: Виявлення причин несприятливих тенденцій зміни основних показників Розробка способів вирішення проблем Визначення «місця» компанії на ринку Оцінка сильних і слабких сторін конкурентів Цілі та шляхи їх досягнення (збільшення цін, зростання обсягів продажів, зміна структури витрат, зміна умов розрахунків з покупцями і постачальниками і т.п.) Формування системи обмежень (погашення кредитів, обмеження з інвестицій, по залученню персоналу, оренду приміщень та ін.). Постановка цілей та визначення «обмежень». Враховується стратегія розвитку компанії та «точка стану»: Моделювання різних сценаріїв розвитку (оптимістичний, песимістичний, найбільш ймовірний): Розробка фінансової моделі компанії Оцінка «чутливості» різних сценаріїв до зміни основних факторів: цін на товари /послуги компанії, обсягів продажів, цін на ресурси, ставок податків та інше. Бюджет доходів (в натуральних і грошових показниках) Бюджет виробництва продукції (в натуральних і грошових показниках) Бюджет закупки (ресурсне забезпечення виробництва: товари, сировина, праця, приміщення) Бюджет адміністративних і загальних витрат Бюджет оборотного капіталу (запаси, дебіторська та кредиторська заборгованість) Бюджет капітальних вкладень Консолідація інформації та складання «Генерального бюджету Компанії». Розрахунок відхилень фактичних даних від бюджету і виявлення чинників, що викликали ці відхилення (обсяги продажів, ціни, витрата ресурсів, асортимент та ін.) Оцінка показників виконання по підрозділах компанії і регіонах діяльності Ухвалення рішення про перегляд бюджету (відповідно до Положення про бюджетування і Регламентом бюджетного процесу). Планування й бюджетування Контроль та аналіз виконання бюджету. Згадаємо деякі приклади управлінських рішень нефінансових менеджерів з величезним впливом на фінансовий стан компанії: компанія збільшила обсяг продажів товарів / послуг компанія збільшила ціни на товари / послуги компанія сплатила авансом орендну плату виробничого обладнання за 6 місяців компанія скоротила офісні витрати компанія прийняла рішення надати клієнтам додаткові відстрочки в оплаті рахунків. Отже, для менеджерів і керівників вкрай важливо розуміти, як їх управлінські рішення щоденно впливають на фінансову звітність компанії, особливо в умовах безпрецедентних успіхів або провалів. Тому, щоб досягати кращих показників найрезультативніші компанії створюють міцну систему роботи з інформацією в процесі управління.

Автор: Академія бізнесу EY

Найпоширеніша наразі концепція «вартості бізнесу» доводить, що акціонери претендують не тільки на дивіденди, а ще й очікують зростання ринкової вартості бізнесу, в той час як кредитори інвестують ресурси тільки на визначений термін та можуть претендувати тільки на відсотки та повернення боргу.

Як підвищувати ринкову вартість бізнесу?

В фокусі зростання вартості – 3 фактори:

 1. Зростання ефективності
 2. Зменшення ризиків
 3. PR та управління брендами

Завдяки коштам інвесторів та кредиторів, менеджмент компанії  інвестує кошти в активи, засоби виробництва та проекти, організує бізнес так, щоб він зростав та отримував економічні вигоди, які вимірюються прибутком та грошовими коштами. Існує два основних напрямки аналізу й оцінки компанії: вигоди та ризики. Зрештою, успіх компанії – добробут інвесторів.

Де знайти інформацію про діяльність компанії?

Виділяють три типи звітності в компанії: для зовнішніх користувачів, для державних органів та для внутрішніх користувачів.

Фінансова звітність компанії обов’язково включає:

Балансовий звіт – документ, в якому перераховані всі інвестиції (активи) компанії та джерела їх фінансування (позикові кошти та власний капітал). Складається на визначену дату – кінець звітного періоду. Це статичний документ, з якого незрозуміло, яким чином Компанія досягла поточного стану.

Звіт про прибутки та збитки – документ, що розкриває всі доходи та витрати Компанії за звітний період. При цьому доходи та витрати класифікуються певним чином. Доходи та витрати характеризують «економіку» компанії (а не рух грошових коштів).

Звіт про рух грошових коштів – документ, що розкриває джерела надходження і спрямування витрат грошових коштів за звітний період. Притоки та відтоки грошових коштів прийнято класифікувати за видами діяльності. Грошові кошти характеризують «фінанси» компанії.

Звіт про рух власного капіталу – документ, що відображає всі зміни, що відбулись у власному капіталі за звітний період: випуск акцій, викуп акцій, капіталізація нерозподіленого прибутку (збитку) поточного періоду, нарахування дивідендів.

Примітки та коментарі також є невід’ємною частиною фінансової звітності. Вони містять опис облікової політики компанії та розкриття статей фінансових звітів.

Результати опитування антикризових управлінців ставлять помилки планування на 4-те місце серед найбільш поширених причин банкрутств компаній. Також, серед помилок – наступні:

 1. Концентрація на одному клієнті
 2. Шахрайство
 3. Некоректний бухгалтерський облік
 1. Суттєві помилки в плануванні!
 1. Проблеми з довготривалим фінансуванням
 2. Проблеми з управлінням обіговим капіталом
 3. Надлишкові адміністративні витрати
 4. Втрата ринку, падіння обсягів продажів

Таким чином, корисна порада компаніям – все ж таки використовувати переваги найкращих практик планування й бюджетування, які наполягають на наявності збалансованого стратегічного (довгострокового) й оперативного планування.

Найпоширенішим циклом роботи з інформацією в процесі управління є такий:

 1. Підготовка звітності за минулий період
 2. Фінансовий аналіз діяльності й визначення  «точки стану»:
 • Виявлення причин несприятливих тенденцій зміни основних показників
 • Розробка способів вирішення проблем
 • Визначення «місця» компанії на ринку
 • Оцінка сильних і слабких сторін конкурентів
 • Цілі та шляхи їх досягнення (збільшення цін, зростання обсягів продажів, зміна структури витрат, зміна умов розрахунків з покупцями і постачальниками і т.п.)
 • Формування системи обмежень (погашення кредитів, обмеження з інвестицій, по залученню персоналу, оренду приміщень та ін.).
 1. Постановка цілей та визначення «обмежень». Враховується стратегія розвитку компанії та «точка стану»:
 2. Моделювання різних сценаріїв розвитку (оптимістичний, песимістичний, найбільш ймовірний):
 • Розробка фінансової моделі компанії
 • Оцінка «чутливості» різних сценаріїв до зміни основних факторів: цін на товари /послуги компанії, обсягів продажів, цін на ресурси, ставок податків та інше.
 • Бюджет доходів (в натуральних і грошових показниках)
 • Бюджет виробництва продукції (в натуральних і грошових показниках)
 • Бюджет закупки (ресурсне забезпечення виробництва: товари, сировина, праця, приміщення)
 • Бюджет адміністративних і загальних витрат
 • Бюджет оборотного капіталу (запаси, дебіторська та кредиторська заборгованість)
 • Бюджет капітальних вкладень
 • Консолідація інформації та складання «Генерального бюджету Компанії».
 • Розрахунок відхилень фактичних даних від бюджету і виявлення чинників, що викликали ці відхилення (обсяги продажів, ціни, витрата ресурсів, асортимент та ін.)
 • Оцінка показників виконання по підрозділах компанії і регіонах діяльності
 • Ухвалення рішення про перегляд бюджету (відповідно до Положення про бюджетування і Регламентом бюджетного процесу).
 1. Планування й бюджетування
 1. Контроль та аналіз виконання бюджету.

Згадаємо деякі приклади управлінських рішень нефінансових менеджерів з величезним впливом на фінансовий стан компанії:

 • компанія збільшила обсяг продажів товарів / послуг
 • компанія збільшила ціни на товари / послуги
 • компанія сплатила авансом орендну плату виробничого обладнання за 6 місяців
 • компанія скоротила офісні витрати
 • компанія прийняла рішення надати клієнтам додаткові відстрочки в оплаті рахунків.

Отже, для менеджерів і керівників вкрай важливо розуміти, як їх управлінські рішення щоденно впливають на фінансову звітність компанії, особливо в умовах безпрецедентних успіхів або провалів. Тому, щоб досягати кращих показників найрезультативніші компанії створюють міцну систему роботи з інформацією в процесі управління.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: