fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Відкритий лист Європейської Бізнес Асоціації щодо законопроектів у сфері поводження з відходами

11/ 07/ 2017
  Європейська Бізнес Асоціація звернулася з відкритим листом до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Членів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Членів Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Членів Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, щодо низки законопроектів, якими пропонується врегулювати питання поводження з відходами в Україні. 1. Щодо проектів законів №4835, №4836, №4837 та ряду інших законодавчих ініціатив Компанії-члени Асоціації ще раз підтверджують свою позицію (висловлену у листах Асоціації №507/2016/01 від 17 травня 2016 року та №718/2016/20 від 12 липня 2016 року, що додаються) щодо необхідності відхилення законодавчих ініціатив, зареєстрованих у Верховній Раді України (надалі – ВРУ) 16 червня 2016 року, якими пропонується урегулювати систему поводження з відходами в Україні шляхом запровадження додаткового податку та відповідальності за окремі дії суб’єктів господарювання: «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії» №4835; «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування розміщення побутових відходів)» №4836; iii. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо використання деяких видів екологічного податку)» №4837. Аналогічна позиція бізнесу стосується, у тому числі таких проектів законів, зареєстрованих у ВРУ 30 вересня 2015 року: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище» №3198; «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище)» №3199. 2. Щодо проекту закону №4835-д Слід зазначити, що представники бізнесу також не підтримують проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії» №4835-д (надалі – проект №4835-д), який був наданий компаніям-членам Асоціації в робочому порядку. Так, проектом №4835-д, в рамках розширеної відповідальності виробника (надалі – РВВ), пропонується, як альтернативний варіант повторному використанню і матеріальній утилізації відходів, – запровадження сплати екологічного податку, що, як зазначають експерти Асоціації: У випадку застосування може призвести до подорожчання харчових продуктів, оскільки такий податок буде включено у ціну товарів; Не узгоджується із загальним принципом РВВ, згідно з яким саме виробники несуть відповідальність за утилізацію чи переробку як безпосередньо продукту, так і відходів упаковки. Водночас, при запровадженні сплати екологічного податку зобов’язання виробника, фактично, будуть виконані з моменту його сплати, а не утилізації чи переробки відходів упаковки. 3. Щодо проекту закону №6602 Компанії-члени Асоціації виступають за відхилення зареєстрованого у ВРУ проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про відходи» (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами)» №6602 від 21 червня 2017 року (надалі – проект №6602). Після опрацювання зазначеної законодавчої ініціативи у представників бізнесу виникли суттєві зауваження, відтак прийняття проекту №6602, на їх думку, може призвести до таких негативних наслідків: Створить додаткове навантаження на суб’єктів господарювання шляхом впровадження екологічного податку та фінансової відповідальності виробників, що через відсутність чітких механізмів реалізації окремих положень проекту №6602 не сприятиме вирішенню наявних проблем з поводженням з відходами; Ускладнить процедуру створення та функціонування організацій РВВ через неузгодженість правового регулювання їхнього статусу та діяльності, а також вимогу про сплату банківської гарантії як передумови внесення зазначених організацій до відповідного реєстру та здійснення своїх функцій. Більш того, на переконання експертів компаній-членів Асоціації, задекларована у пояснювальній записці до проекту №6602 мета щодо впровадження положень директив Європейського Союзу (надалі – ЄС)1 у сфері поводження з відходами та захисту навколишнього середовища у національне законодавство не досягається, оскільки положення щодо забезпечення роздільного збору побутових відходів, запровадження ієрархії поводження з відходами, а також функціонування систем РВВ, які знайшли своє відображення у проекті №6602, мають здебільшого декларативний характер. 4. Щодо проекту Національної стратегії поводження з відходами На сьогодні, за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також за участі провідних міжнародних експертів Європейського банку реконструкції та розвитку та німецької федеральної компанії «GIZ» завершується розробка та погодження проекту Національної стратегії поводження з відходами (надалі – Стратегія), яка є результатом багаторічної роботи щодо наближення України до комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами (надалі – ТПВ), відображає кращий досвід країн-членів ЄС та узгоджується з положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі – Угода про Асоціацію). Компанії-члени Асоціації позитивно оцінюють та підтримують зусилля Кабінету Міністрів України у формуванні законодавчої та нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами відповідно до європейських стандартів та сподіваються, що РВВ, яка базується на роздільному зборі ТПВ, і надалі буде визначена у Стратегії як головний метод поводження з побутовими відходами в Україні. 5. Щодо проекту закону №4028 Компанії-члени Асоціації ще раз підтверджують свою позицію (висловлену в листі Асоціації №363/2017/20 від 11 квітня 2017 року, що додається) щодо проекту Закону «Про упаковку та відходи упаковки» №4028 від 5 лютого 2016 року (надалі – проект №4028), який було розроблено на виконання зобов’язань, передбачених Додатком XXX Угоди про Асоціацію. Представники Асоціації підтримують (з урахуванням уточнень, висловлених у зазначеному вище листі) проект №4028 як такий, що запроваджує принцип РВВ та сприятиме залученню додаткових джерел фінансування для організації роздільного збирання відходів як вторинної сировини та контролю за ефективним і цільовим використанням фінансових ресурсів. Враховуючи вищевикладене, компанії-члени Асоціації звертаються до представників Парламенту з проханням сприяти відхиленню проектів законів №4835, 4835-д, №4836, №4837, №3198, №3199 та №6602 як таких, що не вирішують проблеми поводження з відходами в Україні комплексно, та врегулювати питання поводження з ТПВ з урахуванням кращих європейських практик. Представники Асоціації сподіваються на увагу до цих питань з боку компетентних органів влади та врахування позиції бізнес-спільноти!

Європейська Бізнес Асоціація звернулася з відкритим листом до Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Членів Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Членів Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Членів Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, щодо низки законопроектів, якими пропонується врегулювати питання поводження з відходами в Україні.

1. Щодо проектів законів №4835, №4836, №4837 та ряду інших законодавчих ініціатив

Компанії-члени Асоціації ще раз підтверджують свою позицію (висловлену у листах Асоціації №507/2016/01 від 17 травня 2016 року та №718/2016/20 від 12 липня 2016 року, що додаються) щодо необхідності відхилення законодавчих ініціатив, зареєстрованих у Верховній Раді України (надалі – ВРУ) 16 червня 2016 року, якими пропонується урегулювати систему поводження з відходами в Україні шляхом запровадження додаткового податку та відповідальності за окремі дії суб’єктів господарювання:

  1. «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії» №4835;
  2. «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування розміщення побутових відходів)» №4836;

iii. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо використання деяких видів екологічного податку)» №4837.

Аналогічна позиція бізнесу стосується, у тому числі таких проектів законів, зареєстрованих у ВРУ 30 вересня 2015 року:

  1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище» №3198;
  2. «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо запобігання негативної дії відходів кінцевого споживання продукції на навколишнє природне середовище)» №3199.

2. Щодо проекту закону №4835-д

Слід зазначити, що представники бізнесу також не підтримують проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання використання побутових відходів як альтернативного джерела енергії» №4835-д (надалі – проект №4835-д), який був наданий компаніям-членам Асоціації в робочому порядку.

Так, проектом №4835-д, в рамках розширеної відповідальності виробника (надалі – РВВ), пропонується, як альтернативний варіант повторному використанню і матеріальній утилізації відходів, – запровадження сплати екологічного податку, що, як зазначають експерти Асоціації:

  1. У випадку застосування може призвести до подорожчання харчових продуктів, оскільки такий податок буде включено у ціну товарів;
  2. Не узгоджується із загальним принципом РВВ, згідно з яким саме виробники несуть відповідальність за утилізацію чи переробку як безпосередньо продукту, так і відходів упаковки. Водночас, при запровадженні сплати екологічного податку зобов’язання виробника, фактично, будуть виконані з моменту його сплати, а не утилізації чи переробки відходів упаковки.

3. Щодо проекту закону №6602

Компанії-члени Асоціації виступають за відхилення зареєстрованого у ВРУ проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про відходи» (щодо імплементації вимог директив ЄС у сфері поводження з відходами)» №6602 від 21 червня 2017 року (надалі – проект №6602). Після опрацювання зазначеної законодавчої ініціативи у представників бізнесу виникли суттєві зауваження, відтак прийняття проекту №6602, на їх думку, може призвести до таких негативних наслідків:

  1. Створить додаткове навантаження на суб’єктів господарювання шляхом впровадження екологічного податку та фінансової відповідальності виробників, що через відсутність чітких механізмів реалізації окремих положень проекту №6602 не сприятиме вирішенню наявних проблем з поводженням з відходами;
  2. Ускладнить процедуру створення та функціонування організацій РВВ через неузгодженість правового регулювання їхнього статусу та діяльності, а також вимогу про сплату банківської гарантії як передумови внесення зазначених організацій до відповідного реєстру та здійснення своїх функцій.

Більш того, на переконання експертів компаній-членів Асоціації, задекларована у пояснювальній записці до проекту №6602 мета щодо впровадження положень директив Європейського Союзу (надалі – ЄС)1 у сфері поводження з відходами та захисту навколишнього середовища у національне законодавство не досягається, оскільки положення щодо забезпечення роздільного збору побутових відходів, запровадження ієрархії поводження з відходами, а також функціонування систем РВВ, які знайшли своє відображення у проекті №6602, мають здебільшого декларативний характер.

4. Щодо проекту Національної стратегії поводження з відходами

На сьогодні, за ініціативою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також за участі провідних міжнародних експертів Європейського банку реконструкції та розвитку та німецької федеральної компанії «GIZ» завершується розробка та погодження проекту Національної стратегії поводження з відходами (надалі – Стратегія), яка є результатом багаторічної роботи щодо наближення України до комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами (надалі – ТПВ), відображає кращий досвід країн-членів ЄС та узгоджується з положеннями Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (надалі – Угода про Асоціацію).

Компанії-члени Асоціації позитивно оцінюють та підтримують зусилля Кабінету Міністрів України у формуванні законодавчої та нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами відповідно до європейських стандартів та сподіваються, що РВВ, яка базується на роздільному зборі ТПВ, і надалі буде визначена у Стратегії як головний метод поводження з побутовими відходами в Україні.

5. Щодо проекту закону №4028

Компанії-члени Асоціації ще раз підтверджують свою позицію (висловлену в листі Асоціації №363/2017/20 від 11 квітня 2017 року, що додається) щодо проекту Закону «Про упаковку та відходи упаковки» №4028 від 5 лютого 2016 року (надалі – проект №4028), який було розроблено на виконання зобов’язань, передбачених Додатком XXX Угоди про Асоціацію.

Представники Асоціації підтримують (з урахуванням уточнень, висловлених у зазначеному вище листі) проект №4028 як такий, що запроваджує принцип РВВ та сприятиме залученню додаткових джерел фінансування для організації роздільного збирання відходів як вторинної сировини та контролю за ефективним і цільовим використанням фінансових ресурсів.

Враховуючи вищевикладене, компанії-члени Асоціації звертаються до представників Парламенту з проханням сприяти відхиленню проектів законів №4835, 4835-д, №4836, №4837, №3198, №3199 та №6602 як таких, що не вирішують проблеми поводження з відходами в Україні комплексно, та врегулювати питання поводження з ТПВ з урахуванням кращих європейських практик.

Представники Асоціації сподіваються на увагу до цих питань з боку компетентних органів влади та врахування позиції бізнес-спільноти!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: