fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Чому важливо ефективно управляти корупційними ризиками?

12/ 05/ 2021
  Автор: Олексій Поволоцький, директор із корпоративного управління та комплаєнс ДТЕК За даними ООН, щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в один трильйон доларів. Це величезні ресурси, які пішли в тінь світової економіки. Корупція й повязані з нею дії перешкоджають сталому розвитку, розширюють прірву між бідними й багатими і ставлять під загрозу роботу демократичних інститутів. Наявні й потенційні партнери будь-якої компанії очікують від неї прихильності принципам чесного і прозорого бізнесу. І це не дивно, адже через застосування антикорупційного законодавства, особливо Закону США «Про протидію корупції за кордоном» (FCPA) і Закону Великобританії «Про хабарництво» (UKBA), міжнародні організації змушені уникати ділових партнерів, взаємодія з якими «токсична», тобто підвищує корупційні ризики. Варто зазначити, що обидва закони мають екстериторіальну дію, а їхні положення застосовуються не тільки щодо виплат або передачі грошових коштів, але навіть обіцянки здійснити такі дії. Крім того, з кожним роком у всьому світі збільшується число інвесторів, які дотримуються відповідального підходу до інвестування. Корпоративний рейтинг ESG стає все більш значущим показником, який враховується при прийнятті рішень щодо інвестування та дає змогу бізнесу не тільки демонструвати прихильність принципам сталого розвитку, а й ефективно управляти ризиками. Наприклад, ДТЕК демонструє прихильність принципам ESG через створення організаційних механізмів, розроблення й реалізацію ESG політик і процедур, які охоплюють всю систему управління: від Наглядової ради до менеджменту операційних холдингів. Для відповідності ESG практикам і недопущення порушення міжнародних антикорупційних норм та внутрішнього законодавства, компанії все активніше створюють і застосовують внутрішні системи компалєнс контролю щодо своїх бізнес-процесів, а також - бізнес партнерів і клієнтів. Розуміючи, що робота щодо попередження корупції в компанії має бути системною й послідовною, багато компаній розробляють і ефективно застосовують комплаєнс програми, вводять посади комплаєнс-офіцерів, відповідальних за впровадження й реалізацію таких програм, ведуть моніторинг антикорупційної практики. Які вигоди здобуде компанія після того, як у ній буде налагоджена система протидії корупції? Ми виділяємо кілька основних плюсів: 1) Налагоджена система комплаєнс дає можливість компанії: а) відчувати себе впевнено в спілкуванні з будь-якими партнерами й не очікувати неприємних сюрпризів у вигляді відмови в співпраці / не проходженні KYC процедури; б) швидко і якісно відповідати на запити контролюючих органів та регуляторів; в) здійснювати ефективний контроль всередині організації, що дасть змогу уникнути порушень закону. 2) Ефективне залучення клієнтів, інвесторів і талановитих кадрів. Зараз на ринку спостерігається зростання кількості інвесторів, які відмовляються від інвестування в компанії, що не відповідають мінімальному рівню ESG рейтингу. Молодь, зі свого боку, прагне працювати в компаніях, які дотримуються ESG принципів. 3) Вигода від ствердного оцінювання щодо рівня ризику компанії. Компанія здобуває доступ до сучасних способів фінансування, більш низьких відсоткових ставок за кредитами й більш високої оцінки вартості акцій. 4) Економія витрат в повсякденній діяльності компанії. Комплаєнс контроль над бізнес процесами в компанії дає можливість виявляти недоліки, виправлення яких призводить до зниження витрат й запобігти відтоку коштів. Безумовно, боротьба з корупцією починається на найвищому рівні компанії з прихильності її керівництва фундаментальним основам якісного корпоративного управління: чесності, справедливості, підзвітності, прозорості та відповідальності. Але для того, щоби принципи корпоративного управління та ділової етики були ефективними, вони мають бути засвоєні співробітниками всіх рівнів і впроваджені в їхній повсякденній діяльності. Для ДТЕК, як і для багатьох глобальних компаній, які здійснюють операції по всьому світу, особливо важливо, щоб антикорупційні заклики керівництва доходили до всіх ланок структурних підрозділів. У своїй діяльності ДТЕК дотримується політики «нульової толерантності» до корупції. Для забезпечення цих принципів, з 2010 року в ДТЕК працює спеціальний підрозділ - Служба комплаєнс. Завданням підрозділу є побудова ефективної внутрішньої системи з протидії корупції та навчання співробітників проходженню принципам етичного ведення бізнесу, прийнятим у ДТЕК. Хочу поділитися коротким переліком основних пунктів програми щодо дотримання антикорупційного законодавства, яка впроваджена в ДТЕК: Розроблена Антикорупційна програма. Впроваджено систему оцінювання корупційних ризиків під час взаємодії з контрагентами. Побудована система обовязкової перевірки договорів, які мають ознаки корупційних ризиків. Ведеться облік ділових подарунків та гостинності. Впроваджена система комплаєнс-контролів у бізнес-процесах і моніторингу перевірки ефективності наявних комплаєнс-контролів. Налагоджена робота з відстеження та запобігання ситуацій конфлікту інтересів. Розроблена та постійно вдосконалюється Програма навчання персоналу, що включає тренінги, відео-уроки й постійні консультації. Організовано роботу «Лінії Довіри», яка дає можливість всім бажаючим повідомляти про можливі порушення норм і стандартів внутрішньокорпоративної етики. На завершення хочу зазначити, працюючи на міжнародних ринках, ми розуміємо, що досягти успіху можна тільки в разі успіху України. Прозоре бізнес-середовище в країні - найважливіша умова для прийняття рішень про інвестиції й розвитку бізнесу. Кожен відповідальний бізнес має зробити свій внесок у підвищення інвестиційної привабливості бізнесу й економіки загалом. Тому, одним з головних пріоритетів Нової стратегії ДТЕК, яка ґрунтується на принципах ESG, цінностях і відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку ООН, є боротьба з корупцією. Ми відкрито ділимося своїми практиками в цій сфері й готові до співпраці.

Автор: Олексій Поволоцький, директор із корпоративного управління та комплаєнс ДТЕК

За даними ООН, щорічний обсяг хабарів у світі оцінюється в один трильйон доларів. Це величезні ресурси, які пішли в тінь світової економіки. Корупція й пов’язані з нею дії перешкоджають сталому розвитку, розширюють прірву між бідними й багатими і ставлять під загрозу роботу демократичних інститутів.

Наявні й потенційні партнери будь-якої компанії очікують від неї прихильності принципам чесного і прозорого бізнесу. І це не дивно, адже через застосування антикорупційного законодавства, особливо Закону США «Про протидію корупції за кордоном» (FCPA) і Закону Великобританії «Про хабарництво» (UKBA), міжнародні організації змушені уникати ділових партнерів, взаємодія з якими «токсична», тобто підвищує корупційні ризики. Варто зазначити, що обидва закони мають екстериторіальну дію, а їхні положення застосовуються не тільки щодо виплат або передачі грошових коштів, але навіть обіцянки здійснити такі дії.

Крім того, з кожним роком у всьому світі збільшується число інвесторів, які дотримуються відповідального підходу до інвестування. Корпоративний рейтинг ESG стає все більш значущим показником, який враховується при прийнятті рішень щодо інвестування та дає змогу бізнесу не тільки демонструвати прихильність принципам сталого розвитку, а й ефективно управляти ризиками.

Наприклад, ДТЕК демонструє прихильність принципам ESG через створення організаційних механізмів, розроблення й реалізацію ESG політик і процедур, які охоплюють всю систему управління: від Наглядової ради до менеджменту операційних холдингів.

Для відповідності ESG практикам і недопущення порушення міжнародних антикорупційних норм та внутрішнього законодавства, компанії все активніше створюють і застосовують внутрішні системи компалєнс контролю щодо своїх бізнес-процесів, а також – бізнес партнерів і клієнтів. Розуміючи, що робота щодо попередження корупції в компанії має бути системною й послідовною, багато компаній розробляють і ефективно застосовують комплаєнс програми, вводять посади комплаєнс-офіцерів, відповідальних за впровадження й реалізацію таких програм, ведуть моніторинг антикорупційної практики.

Які вигоди здобуде компанія після того, як у ній буде налагоджена система протидії корупції?

Ми виділяємо кілька основних плюсів:

1) Налагоджена система комплаєнс дає можливість компанії:

а) відчувати себе впевнено в спілкуванні з будь-якими партнерами й не очікувати неприємних сюрпризів у вигляді відмови в співпраці / не проходженні KYC процедури;

б) швидко і якісно відповідати на запити контролюючих органів та регуляторів;

в) здійснювати ефективний контроль всередині організації, що дасть змогу уникнути порушень закону.

2) Ефективне залучення клієнтів, інвесторів і талановитих кадрів. Зараз на ринку спостерігається зростання кількості інвесторів, які відмовляються від інвестування в компанії, що не відповідають мінімальному рівню ESG рейтингу. Молодь, зі свого боку, прагне працювати в компаніях, які дотримуються ESG принципів.

3) Вигода від ствердного оцінювання щодо рівня ризику компанії. Компанія здобуває доступ до сучасних способів фінансування, більш низьких відсоткових ставок за кредитами й більш високої оцінки вартості акцій.

4) Економія витрат в повсякденній діяльності компанії. Комплаєнс контроль над бізнес процесами в компанії дає можливість виявляти недоліки, виправлення яких призводить до зниження витрат й запобігти відтоку коштів.

Безумовно, боротьба з корупцією починається на найвищому рівні компанії з прихильності її керівництва фундаментальним основам якісного корпоративного управління: чесності, справедливості, підзвітності, прозорості та відповідальності.

Але для того, щоби принципи корпоративного управління та ділової етики були ефективними, вони мають бути засвоєні співробітниками всіх рівнів і впроваджені в їхній повсякденній діяльності.

Для ДТЕК, як і для багатьох глобальних компаній, які здійснюють операції по всьому світу, особливо важливо, щоб антикорупційні заклики керівництва доходили до всіх ланок структурних підрозділів.

У своїй діяльності ДТЕК дотримується політики «нульової толерантності» до корупції. Для забезпечення цих принципів, з 2010 року в ДТЕК працює спеціальний підрозділ – Служба комплаєнс. Завданням підрозділу є побудова ефективної внутрішньої системи з протидії корупції та навчання співробітників проходженню принципам етичного ведення бізнесу, прийнятим у ДТЕК.

Хочу поділитися коротким переліком основних пунктів програми щодо дотримання антикорупційного законодавства, яка впроваджена в ДТЕК:

  1. Розроблена Антикорупційна програма.
  2. Впроваджено систему оцінювання корупційних ризиків під час взаємодії з контрагентами.
  3. Побудована система обов’язкової перевірки договорів, які мають ознаки корупційних ризиків.
  4. Ведеться облік ділових подарунків та гостинності.
  5. Впроваджена система комплаєнс-контролів у бізнес-процесах і моніторингу перевірки ефективності наявних комплаєнс-контролів.
  6. Налагоджена робота з відстеження та запобігання ситуацій конфлікту інтересів.
  7. Розроблена та постійно вдосконалюється Програма навчання персоналу, що включає тренінги, відео-уроки й постійні консультації.
  8. Організовано роботу «Лінії Довіри», яка дає можливість всім бажаючим повідомляти про можливі порушення норм і стандартів внутрішньокорпоративної етики.

На завершення хочу зазначити, працюючи на міжнародних ринках, ми розуміємо, що досягти успіху можна тільки в разі успіху України. Прозоре бізнес-середовище в країні – найважливіша умова для прийняття рішень про інвестиції й розвитку бізнесу. Кожен відповідальний бізнес має зробити свій внесок у підвищення інвестиційної привабливості бізнесу й економіки загалом.

Тому, одним з головних пріоритетів Нової стратегії ДТЕК, яка ґрунтується на принципах ESG, цінностях і відповідальності бізнесу за прогрес у досягненні Цілей сталого розвитку ООН, є боротьба з корупцією. Ми відкрито ділимося своїми практиками в цій сфері й готові до співпраці.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: