fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Бронювання працівників для проведення польових робіт та виробництва сільськогосподарської продукції

18/ 05/ 2022
  Анна Мовчан. Старший юрист ADER HABER Аграрні підприємства потерпають від дефіциту кадрів, який спровокувала війна. Для вирішення  проблеми законодавство вже передбачило можливість надання відстрочки від призову на військову службу шляхом бронювання військовозобов’язаних працівників. Порядок цієї процедури встановив Кабінет Міністрів 3 березня 2022 року (Постанова про порядок бронювання військовозобовʼязаних під час війни).  А згодом й Мінагрополітики опублікувало Уточнення Порядку бронювання військовозобов’язаних (Уточнення від 03 травня 2022 року). За час війни правила бронювання змінювались неодноразово та вірогідно, що і ці зміни не є остаточними. Працівники яких підприємств підлягають бронюванню?. Мінагрополітики наголошує, що бронюванню підлягають військовозобовязані працівники підприємств, які здійснюють задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки, населення та є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень). Мобілізаційними завданнями (замовленнями) є вимоги мобілізаційного плану стосовно номенклатури, обсягів виробництва продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також першочергові заходи мобілізаційної підготовки. В свою чергу, мобілізаційний план – це сукупність документів, які визначають зміст і порядок здійснення заходів щодо мобілізаційного розгортання ЗСУ, переведення економіки та діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування на функціонування в умовах особливого періоду (стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»). Мобілізаційні завдання (замовлення) доводяться до підприємств на підставі мобілізаційного плану та укладених договорів (контрактів). Які працівники не підлягають бронюванню. Бронюванню не підлягають такі категорії працівників: військовозобов’язані, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності: рядового, сержантського і старшинського складу за номерами ВОС, вказаними у листі Міністерства оборони України № 220/1469 від 11 березня 2022 року. Це окремі ракетні, загальновійськові, авіаційні, військово-морські, радіотехнічні спеціальності та окремі спеціальності зв’язку; офіцерського складу за групами ВОС, вказаними в листі Міністерства оборони України № 220/1469 від 11 березня 2022 року; військовозобовязані, які мають посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час; призовники; особи, які не перебувають на військовому обліку військовозобовʼязаних. Відповідно до Уточнення Міноборони не погоджує посади працівників, які не є визначальними для забезпечення сталого функціонування підприємств, не є дефіцитними на ринку праці, не відносяться до професій, що забезпечують виробництво продовольства, та можуть бути замінені невійськовозобов’язаними працівниками. Мова йде про членів наглядової ради, членів громадських організацій, юрисконсультів, робітників фермерського господарства, продавців, підприємців, доглядачів худоби, комірників тощо (див. Уточнення Порядку бронювання військовозобовʼязаних). Отже, працівник може бути включений до пропозицій щодо бронювання військовозобовʼязаних (Пропозиції), якщо він: працює на підприємстві, яке є виконавцем мобілізаційних завдань (замовлень); не відноситься до категорій працівників, які не підлягають бронюванню; займає посаду, що є визначальною для функціонування підприємства, забезпечує виробництво продовольства та не може бути замінений іншим невійськовозобов’язаним працівником. Варто звернути увагу, що наведений в Уточненні Мінагрополітики перелік посад та професій працівників, які не погоджуються Міноборони, не є виключним (на відміну від переліку професій і посад, які підлягають бронюванню у воєнний час на об’єктах паливно-енергетичного комплексу, що затверджений Наказом Міністерства енергетики України від 27 лютого 2022 року № 93). Отже, навіть якщо посада працівника прямо не зазначена в Уточненні, це не означає, що його бронювання буде однозначно погоджене. Порядок бронювання. Мінагрополітики наголошує на тому, що разом з Пропозиціями підприємства зобов’язані подавати обґрунтування виконання підприємством завдань із забезпечення ЗСУ, інших військових формувань та населення. Обґрунтування потрібно викласти в супровідному листі, в якому обов’язково вказати дату і номер рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, яким доведені мобілізаційні завдання (замовлення), а також дату та номер договору щодо їх виконання. В Уточненні Мінагрополітики зазначено, що для перевірки договорів на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), підприємства, яким вони доведені розпорядженнями обласних (районних) державних адміністрацій чи органами місцевого самоврядування, разом з Пропозиціями повинні подати копію листа обласної військової адміністрації або Київської міської військової адміністрації про підтвердження у підприємства мобілізаційних замовлень (завдань). При цьому необхідно дотримуватись вимог роботи з документами, які містять службову інформацію (див. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою КМУ від 19 жовтня 2016 року, № 736). Службова інформація з мобілізаційних питань є інформацією з обмеженим доступом. Відповідно до оновленої процедури підприємства, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) Мінагрополітики, подають Пропозиції безпосередньо до Мінагрополітики. В обґрунтуванні потрібно вказати дату та номер листа Мінагрополітики та місцевого органу виконавчої влади, яким доведено мобілізаційні замовлення (завдання), а також дату на номер договору щодо їх виконання. Відсутність вищезазначеної інформації є підставою для залишення Пропозицій без розгляду та повернення їх для приведення у відповідність до вказаних вимог. Для оперативного прийняття рішення щодо бронювання документи можна надіслати в електронній формі на адресу [email protected], а саме: Супровідний лист з обґрунтуванням Пропозицій у форматі pdf. В листі потрібно вказати електронну адресу, ПІБ контактних осіб та номери їх телефонів. Пропозиції щодо бронювання військовозобовʼязаних у форматі exel, та у форматі pdf (з підписом керівника). При заповненні Пропозицій всі рядки та клітинки форми повинні бути заповнені, інакше вони не розглядатимуться. Форми супровідного листа та Пропозицій можна завантажити за посиланням. 3) Копію договору про виконання мобілізаційних завдань (замовлень). 4) Копію листа обласної військової адміністрації або Київської міської військової адміністрації про підтвердження наявності у підприємства мобілізаційних замовлень (завдань). Керівники підприємств несуть відповідальність за організацію бронювання військовозобовʼязаних працівників та за включення працівників до Пропозицій. Якщо Пропозиції були подані до оновлення процедури і не містять належного обґрунтування і підтвердження виконання підприємством мобілізаційних завдань (замовлень), документи необхідно подати повторно відповідно до оновленої процедури. Попередньо подані заяви на бронювання військовозобовʼязаних та прийняті по них рішення Мінекономіки залишаються дійсними. Наступна частина процедури залишається без змін. Орган державної влади, який встановив мобілізаційне завдання (компетентний орган), розглядає Пропозиції, узгоджує їх з Міноборони, та направляє їх до Мінекономіки. Мінекономіки розглядає пропозиції і протягом 1 робочого дня приймає рішення щодо бронювання. Про прийняте рішення Мінекономіки повідомляє Міноборони та компетентний орган. Міноборони через Генеральний штаб ЗСУ організовує доведення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витягів з наказів Мінекономіки протягом 1 дня. Підтвердженням бронювання військовозобов’язаного працівника є витяг з наказу Мінекономіки, який видається працівнику. Строк бронювання. Строк бронювання вказується в рішенні Мінекономіки, але він не може перевищувати 6 місяців. Рішення про відстрочення від призову може буди анульоване до закінчення встановленого строку у випадку: звільнення працівника (або переведення його на іншу посаду); завершення виконання або скасування мобілізаційного завдання; ліквідації підприємства. Керівник підприємства повинен повідомити Мінагрополітики про звільнення, виключення зі списків або переведення на іншу посаду працівника, щодо якого було прийняте рішення про відстрочення від призову, а також про ліквідацію підприємства протягом 1 дня. Аграрний сектор є одним з основних економіці нашої держави, тому важливо забезпечити його повноцінне функціонування шляхом бронювання працівників. При підготовці пропозицій щодо бронювання військовозобовʼязаних працівників необхідно чітко дотримуватись вимог щодо переліку і змісту документів, інакше документи не будуть навіть розглядатися.

Анна Мовчан

Старший юрист ADER HABER

Аграрні підприємства потерпають від дефіциту кадрів, який спровокувала війна.

Для вирішення  проблеми законодавство вже передбачило можливість надання відстрочки від призову на військову службу шляхом бронювання військовозобов’язаних працівників.

Порядок цієї процедури встановив Кабінет Міністрів 3 березня 2022 року (Постанова про порядок бронювання військовозобовʼязаних під час війни).  А згодом й Мінагрополітики опублікувало Уточнення Порядку бронювання військовозобов’язаних (Уточнення від 03 травня 2022 року).

За час війни правила бронювання змінювались неодноразово та вірогідно, що і ці зміни не є остаточними.

Працівники яких підприємств підлягають бронюванню?

Мінагрополітики наголошує, що бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, які здійснюють задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту, національної економіки, населення та є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень).

Мобілізаційними завданнями (замовленнями) є вимоги мобілізаційного плану стосовно номенклатури, обсягів виробництва продукції, утворення і підготовки до розгортання спеціальних формувань, а також першочергові заходи мобілізаційної підготовки.

В свою чергу, мобілізаційний план – це сукупність документів, які визначають зміст і порядок здійснення заходів щодо мобілізаційного розгортання ЗСУ, переведення економіки та діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування на функціонування в умовах особливого періоду (стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

Мобілізаційні завдання (замовлення) доводяться до підприємств на підставі мобілізаційного плану та укладених договорів (контрактів).

Які працівники не підлягають бронюванню

Бронюванню не підлягають такі категорії працівників:

 • військовозобов’язані, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності:
 • рядового, сержантського і старшинського складу за номерами ВОС, вказаними у листі Міністерства оборони України № 220/1469 від 11 березня 2022 року. Це окремі ракетні, загальновійськові, авіаційні, військово-морські, радіотехнічні спеціальності та окремі спеціальності зв’язку;
 • офіцерського складу за групами ВОС, вказаними в листі Міністерства оборони України № 220/1469 від 11 березня 2022 року;
 • військовозобов’язані, які мають посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час;
 • призовники;
 • особи, які не перебувають на військовому обліку військовозобовʼязаних.

Відповідно до Уточнення Міноборони не погоджує посади працівників, які не є визначальними для забезпечення сталого функціонування підприємств, не є дефіцитними на ринку праці, не відносяться до професій, що забезпечують виробництво продовольства, та можуть бути замінені невійськовозобов’язаними працівниками.

Мова йде про членів наглядової ради, членів громадських організацій, юрисконсультів, робітників фермерського господарства, продавців, підприємців, доглядачів худоби, комірників тощо (див. Уточнення Порядку бронювання військовозобовʼязаних).

Отже, працівник може бути включений до пропозицій щодо бронювання військовозобовʼязаних (Пропозиції), якщо він:

 • працює на підприємстві, яке є виконавцем мобілізаційних завдань (замовлень);
 • не відноситься до категорій працівників, які не підлягають бронюванню;
 • займає посаду, що є визначальною для функціонування підприємства, забезпечує виробництво продовольства та не може бути замінений іншим невійськовозобов’язаним працівником.

Варто звернути увагу, що наведений в Уточненні Мінагрополітики перелік посад та професій працівників, які не погоджуються Міноборони, не є виключним (на відміну від переліку професій і посад, які підлягають бронюванню у воєнний час на об’єктах паливно-енергетичного комплексу, що затверджений Наказом Міністерства енергетики України від 27 лютого 2022 року № 93). Отже, навіть якщо посада працівника прямо не зазначена в Уточненні, це не означає, що його бронювання буде однозначно погоджене.

Порядок бронювання

Мінагрополітики наголошує на тому, що разом з Пропозиціями підприємства зобов’язані подавати обґрунтування виконання підприємством завдань із забезпечення ЗСУ, інших військових формувань та населення. Обґрунтування потрібно викласти в супровідному листі, в якому обов’язково вказати дату і номер рішення органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування, яким доведені мобілізаційні завдання (замовлення), а також дату та номер договору щодо їх виконання.

В Уточненні Мінагрополітики зазначено, що для перевірки договорів на виконання мобілізаційних завдань (замовлень), підприємства, яким вони доведені розпорядженнями обласних (районних) державних адміністрацій чи органами місцевого самоврядування, разом з Пропозиціями повинні подати копію листа обласної військової адміністрації або Київської міської військової адміністрації про підтвердження у підприємства мобілізаційних замовлень (завдань). При цьому необхідно дотримуватись вимог роботи з документами, які містять службову інформацію (див. Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою КМУ від 19 жовтня 2016 року, № 736). Службова інформація з мобілізаційних питань є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до оновленої процедури підприємства, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) Мінагрополітики, подають Пропозиції безпосередньо до Мінагрополітики. В обґрунтуванні потрібно вказати дату та номер листа Мінагрополітики та місцевого органу виконавчої влади, яким доведено мобілізаційні замовлення (завдання), а також дату на номер договору щодо їх виконання.

Відсутність вищезазначеної інформації є підставою для залишення Пропозицій без розгляду та повернення їх для приведення у відповідність до вказаних вимог.

Для оперативного прийняття рішення щодо бронювання документи можна надіслати в електронній формі на адресу [email protected], а саме:

 1. Супровідний лист з обґрунтуванням Пропозицій у форматі pdf. В листі потрібно вказати електронну адресу, ПІБ контактних осіб та номери їх телефонів.
 2. Пропозиції щодо бронювання військовозобовʼязаних у форматі exel, та у форматі pdf (з підписом керівника). При заповненні Пропозицій всі рядки та клітинки форми повинні бути заповнені, інакше вони не розглядатимуться.

Форми супровідного листа та Пропозицій можна завантажити за посиланням.

3) Копію договору про виконання мобілізаційних завдань (замовлень).

4) Копію листа обласної військової адміністрації або Київської міської військової адміністрації про підтвердження наявності у підприємства мобілізаційних замовлень (завдань).

Керівники підприємств несуть відповідальність за організацію бронювання військовозобовʼязаних працівників та за включення працівників до Пропозицій.

Якщо Пропозиції були подані до оновлення процедури і не містять належного обґрунтування і підтвердження виконання підприємством мобілізаційних завдань (замовлень), документи необхідно подати повторно відповідно до оновленої процедури.

Попередньо подані заяви на бронювання військовозобовʼязаних та прийняті по них рішення Мінекономіки залишаються дійсними.

Наступна частина процедури залишається без змін. Орган державної влади, який встановив мобілізаційне завдання (компетентний орган), розглядає Пропозиції, узгоджує їх з Міноборони, та направляє їх до Мінекономіки.

Мінекономіки розглядає пропозиції і протягом 1 робочого дня приймає рішення щодо бронювання. Про прийняте рішення Мінекономіки повідомляє Міноборони та компетентний орган. Міноборони через Генеральний штаб ЗСУ організовує доведення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витягів з наказів Мінекономіки протягом 1 дня.

Підтвердженням бронювання військовозобов’язаного працівника є витяг з наказу Мінекономіки, який видається працівнику.

Строк бронювання

Строк бронювання вказується в рішенні Мінекономіки, але він не може перевищувати 6 місяців.

Рішення про відстрочення від призову може буди анульоване до закінчення встановленого строку у випадку:

 • звільнення працівника (або переведення його на іншу посаду);
 • завершення виконання або скасування мобілізаційного завдання;
 • ліквідації підприємства.

Керівник підприємства повинен повідомити Мінагрополітики про звільнення, виключення зі списків або переведення на іншу посаду працівника, щодо якого було прийняте рішення про відстрочення від призову, а також про ліквідацію підприємства протягом 1 дня.

Аграрний сектор є одним з основних економіці нашої держави, тому важливо забезпечити його повноцінне функціонування шляхом бронювання працівників.

При підготовці пропозицій щодо бронювання військовозобовʼязаних працівників необхідно чітко дотримуватись вимог щодо переліку і змісту документів, інакше документи не будуть навіть розглядатися.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Стартуй в Telegram боті
Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: