fbpx
Розмір літер 1x
Колір сайту
Зображення
Додатково
Міжрядковий інтервал
Міжсимвольний інтервал
Шрифт
Убудовані елементи (відео, карти тощо)
 

Зернові та олійні культури, Харчові питання, Молочні питання, Побутова електротехніка, Агрохімія, Регуляторні питання

25/ 04/ 2014
  Ми раді надати Вам інформацію щодо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» №2436а від 27 червня 2013 року (надалі – Закон), який було прийнято 9 квітня ц.р. і повернуто з підписом Президента сьогодні. Закон, який набуде чинності 26 квітня, спрямований на значне скорочення кількості дозвільних документів – як наслідок, залишиться близько 85 процедур та документів дозвільного характеру. Зокрема, Законом виключається майже 60 дозволів з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, який визначений Законом №3392-VI від 19 травня 2011 року (надалі – Перелік, Закон №3392-VI відповідно). Більш того, Закон №3392-VI змінює концепцію дозвільної системи України, а також буде заборонено вимагати від суб’єкта господарської діяльності отримання дозвільних документів, що не включені до Переліку, адже наразі багато сфер виведені з-під дії Закону №3392-VI і регулюються спеціальними законами. Необхідно зазначити, що протягом наступних трьох місяців з дати набрання чинності цим Законом будуть внесені зміни до відповідних Постанова Кабінету Міністрів України (надалі - КМУ) та Наказів міністерств та відомств . Нижче ми наводимо перелік дозвільних документів, скасування яких протягом тривалого часу відстоювалось Асоціацією. Зернова галузь: Скасовано: • Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки; • Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки. Упродовж останніх років процедура сертифікації елеваторів та сертифікації якості зерна суттєво погіршувала умови ведення бізнесу в аграрному секторі економіки країни. Штучна затримка сертифікації елеваторів призводила до низки логістичних проблем, порушення умов зберігання та переробки зерна, здороження усього логістичного ланцюгу, простоїв транспорту із зерном. Проблеми з сертифікацією якості зерна та продуктів його переробки вкрай ускладнювали господарську діяльність підприємств при їх переміщенні. Це, у свою чергу, призводило до затримок у розрахунках з сільгоспвиробниками, підприємствами транспортної галузі, збільшення логістичних витрат, кінцевим платником яких є український товаровиробник, і, як результат, зменшення конкурентоздатності українського зерна на світових ринках. Врешті решт, всі ці недоліки мали негативний вплив на ведення бізнесу та призводили до економічних втрат аграрного сектору економіки. Скасування дозвільних документів, а саме сертифікату якості зерна та продуктів його переробки, та сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки є значним кроком на шляху до дерегулювання ринку зерна, лібералізації умов ведення бізнесу та створення сприятливого бізнес-клімату в аграрному секторі. Харчова та молочна індустрія Скасовано: • Ветеринарне свідоцтво форми №2 для будь-яких продуктів тваринного походження для споживання людиною; • Дозвіл на ввезення харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною; • Ветеринарну довідку - при переміщенні в межах району для харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною; • Технічні умови. Всі готові продукти тваринного походження при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст мали поставлятись з ветеринарним свідоцтвом за формою №2 та перевірялись ветеринарними лікарями в торгівельних мережах, хоча до цього всі товари вже проходи ветеринарний контроль, зокрема на виробництві. Існуюча процедура ускладнювала операції виробників харчової продукції тваринного походження, спричиняла випадки корупції та призводила до значних витрат компаній на ветеринарію, і таким чином збільшувала ціну товару. Як показала практика, дане свідоцтво не сприяло боротьбі з низькоякісною продукцією. Необхідно зауважити, що процедури з отримання дозволів на ввезення харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною часто спричинювали додаткові часові та фінансові затрати для бізнесу та унеможливлювали швидкий та ефективний імпорт таких товарів, а також створювали значні ризики для компаній у разі несвоєчасної видачі дозволів та прояви корупції, що супроводжували ці процеси. Даний дозвіл для товарів, що вже були вперше ввезені на територію України, був, фактично, скасований Постановою Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ №78 від 12 березня 2014 року і Закон лише закріпив цю норму. Важливо відзначити скасування технічних умов, адже протягом декількох місяців компанії не мають змоги зареєструвати технічні умови на харчову продукцію в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Отже, ця проблема має бути вирішена шляхом внесення змін до Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» №46-93 від 10 травня 1993 року. Окрім того, Законом також передбачено скасування обовязковості державних стандартів, окрім тих, посилання на які міститься у відповідних технічних регламентах. Окрім того Як наслідок, Закон України «Про ветеринарну медицину» №2498-XII від 25 червня 1992 року більше не поширюється на харчові продукти тваринного походження для споживання людиною. Побутова електротехніка та електроніка: Скасовано: • Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв; • Маркування обліковими марками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв; • Реєстр радіоелектронних засобів,випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування (був замінений на Реєстр заборонених для ввезення та застосування на території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв). Закон України «Про радіочастотний ресурс України» №1770-ІІІ від 1 червня 2000 року містив ряд положень, які створювали додаткове фінансове та адміністративне навантаження на бізнес-спільноту. В результаті дана сфера потребувала дерегуляції та приведення дозвільної документації у відповідність до досвіду країн-членів Європейського Союзу. Звичайно, вищевказана ситуація мала негативний вплив на бізнес-середовище та призводила до фінансових втрат імпортерів та, як наслідок, українських споживачів. Таким чином, представники індустрії щиро вітають скасування дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, скасування маркування обліковими марками та зазначену заміну реєстру. Ми вважаємо, що такі спрощення стали важливим кроком на шляху до дерегулювання ринку радіоелектроніки в Україні та створення сприятливого бізнес-клімату в цьому секторі. Агрохімія: Скасовано: • Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин. На початку 2011 року Закон України «Про захист рослин» №180-XIV від 14 жовтня 1998 року було доповнено статтями 16-1 та 16-2, які передбачали необхідність отримання нового документу дозвільного характеру – погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин (надалі – ЗЗР) та, відповідно, необхідність їх попереднього аналітичного дослідження у спеціалізованих територіальних лабораторіях центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин. Ці зміни були введені під приводом боротьби з фальсифікатом. Проте, фальсифіковані ЗЗР потрапляють до країни контрабандою або виробляються всередині країни шляхом змішування окремих складових компонентів. Тому таке значне ускладнення процедур легального імпорту оригінальних ЗЗР, фактично, означало стимулювання подальшого виробництва та поширення фальсифікованої продукції всередині України. Проблеми із затримками при видачі такого погодження та занадто довгий фактичний час розгляду заяви на його отримання, вкрай негативно позначалися на легальному імпорті, сприяючи розвитку поставок фальсифікованої продукції, тим самим поставивши під загрозу забезпечення сільського господарства України оригінальними інноваційними ЗЗР, без яких неможливе отримання якісного врожаю. Відповідно, скасування цього дозвільного документу значно спрощує ведення бізнесу для легальних імпортерів пестицидів і агрохімікатів та полегшує доступ споживачів до якісних, інноваційних та оригінальних ЗЗР. Крім того, прийнятий Закон шляхом скасування відповідних дозвільних процедур вирішує проблему, що останнім часом дуже гостро постала перед компаніями, а саме – неможливість отримання дозволів на розміщення відходів (крім небезпечних) та затвердження лімітів на утворення відходів (відповідні зміни вносяться до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-XII від 25 червня 1991 року та Закону України «Про відходи» №187/98-ВР від 5 березня 1998 року). Слід зазначити, що з Водного кодексу України №213/95-ВР від 6 червня 1995 року та Закону №3392-VI були виключені наступні дозвільні документи: погодження умов спеціального водокористування у разі використання підземних вод, погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Такі зміни, безумовно, сприятимуть діловій активності, зокрема компаній-виробників. Ми щиро вдячні органам державної влади, що протягом тривалого часу працювали над цим законопроектом Закону і нарешті домоглись його прийняття в Парламенті. Ми вітаємо подальші кроки Уряду щодо дерегуляції бізнесу та всіляко будемо надавати підтримку та експертну оцінку.

Ми раді надати Вам інформацію щодо проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» №2436а від 27 червня 2013 року (надалі – Закон), який було прийнято 9 квітня ц.р. і повернуто з підписом Президента сьогодні. Закон, який набуде чинності 26 квітня, спрямований на значне скорочення кількості дозвільних документів – як наслідок, залишиться близько 85 процедур та документів дозвільного характеру.

Зокрема, Законом виключається майже 60 дозволів з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, який визначений Законом №3392-VI від 19 травня 2011 року (надалі – Перелік, Закон №3392-VI відповідно). Більш того, Закон №3392-VI змінює концепцію дозвільної системи України, а також буде заборонено вимагати від суб’єкта господарської діяльності отримання дозвільних документів, що не включені до Переліку, адже наразі багато сфер виведені з-під дії Закону №3392-VI і регулюються спеціальними законами. Необхідно зазначити, що протягом наступних трьох місяців з дати набрання чинності цим Законом будуть внесені зміни до відповідних Постанова Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ) та Наказів міністерств та відомств . Нижче ми наводимо перелік дозвільних документів, скасування яких протягом тривалого часу відстоювалось Асоціацією.


Зернова галузь:

Скасовано:
• Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки;
• Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Упродовж останніх років процедура сертифікації елеваторів та сертифікації якості зерна суттєво погіршувала умови ведення бізнесу в аграрному секторі економіки країни. Штучна затримка сертифікації елеваторів призводила до низки логістичних проблем, порушення умов зберігання та переробки зерна, здороження усього логістичного ланцюгу, простоїв транспорту із зерном. Проблеми з сертифікацією якості зерна та продуктів його переробки вкрай ускладнювали господарську діяльність підприємств при їх переміщенні. Це, у свою чергу, призводило до затримок у розрахунках з сільгоспвиробниками, підприємствами транспортної галузі, збільшення логістичних витрат, кінцевим платником яких є український товаровиробник, і, як результат, зменшення конкурентоздатності українського зерна на світових ринках. Врешті решт, всі ці недоліки мали негативний вплив на ведення бізнесу та призводили до економічних втрат аграрного сектору економіки.

Скасування дозвільних документів, а саме сертифікату якості зерна та продуктів його переробки, та сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки є значним кроком на шляху до дерегулювання ринку зерна, лібералізації умов ведення бізнесу та створення сприятливого бізнес-клімату в аграрному секторі.


Харчова та молочна індустрія

Скасовано:
• Ветеринарне свідоцтво форми №2 для будь-яких продуктів тваринного походження для споживання людиною;
• Дозвіл на ввезення харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною;
• Ветеринарну довідку – при переміщенні в межах району для харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною;
• Технічні умови.

Всі готові продукти тваринного походження при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст мали поставлятись з ветеринарним свідоцтвом за формою №2 та перевірялись ветеринарними лікарями в торгівельних мережах, хоча до цього всі товари вже проходи ветеринарний контроль, зокрема на виробництві. Існуюча процедура ускладнювала операції виробників харчової продукції тваринного походження, спричиняла випадки корупції та призводила до значних витрат компаній на ветеринарію, і таким чином збільшувала ціну товару. Як показала практика, дане свідоцтво не сприяло боротьбі з низькоякісною продукцією.

Необхідно зауважити, що процедури з отримання дозволів на ввезення харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною часто спричинювали додаткові часові та фінансові затрати для бізнесу та унеможливлювали швидкий та ефективний імпорт таких товарів, а також створювали значні ризики для компаній у разі несвоєчасної видачі дозволів та прояви корупції, що супроводжували ці процеси. Даний дозвіл для товарів, що вже були вперше ввезені на територію України, був, фактично, скасований Постановою Кабінету Міністрів України (надалі – КМУ №78 від 12 березня 2014 року і Закон лише закріпив цю норму. Важливо відзначити скасування технічних умов, адже протягом декількох місяців компанії не мають змоги зареєструвати технічні умови на харчову продукцію в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Отже, ця проблема має бути вирішена шляхом внесення змін до Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» №46-93 від 10 травня 1993 року. Окрім того, Законом також передбачено скасування обов’язковості державних стандартів, окрім тих, посилання на які міститься у відповідних технічних регламентах.

Окрім того Як наслідок, Закон України «Про ветеринарну медицину» №2498-XII від 25 червня 1992 року більше не поширюється на харчові продукти тваринного походження для споживання людиною.


Побутова електротехніка та електроніка:

Скасовано:
• Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
• Маркування обліковими марками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
• Реєстр радіоелектронних засобів,випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування (був замінений на Реєстр заборонених для ввезення та застосування на території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв).

Закон України «Про радіочастотний ресурс України» №1770-ІІІ від 1 червня 2000 року містив ряд положень, які створювали додаткове фінансове та адміністративне навантаження на бізнес-спільноту. В результаті дана сфера потребувала дерегуляції та приведення дозвільної документації у відповідність до досвіду країн-членів Європейського Союзу. Звичайно, вищевказана ситуація мала негативний вплив на бізнес-середовище та призводила до фінансових втрат імпортерів та, як наслідок, українських споживачів. Таким чином, представники індустрії щиро вітають скасування дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, скасування маркування обліковими марками та зазначену заміну реєстру.

Ми вважаємо, що такі спрощення стали важливим кроком на шляху до дерегулювання ринку
радіоелектроніки в Україні та створення сприятливого бізнес-клімату в цьому секторі.


Агрохімія:

Скасовано:
• Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин.

На початку 2011 року Закон України «Про захист рослин» №180-XIV від 14 жовтня 1998 року було доповнено статтями 16-1 та 16-2, які передбачали необхідність отримання нового документу дозвільного характеру – погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин (надалі – ЗЗР) та, відповідно, необхідність їх попереднього аналітичного дослідження у спеціалізованих територіальних лабораторіях центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин. Ці зміни були введені під приводом боротьби з фальсифікатом. Проте, фальсифіковані ЗЗР потрапляють до країни контрабандою або виробляються всередині країни шляхом змішування окремих складових компонентів. Тому таке значне ускладнення процедур легального імпорту оригінальних ЗЗР, фактично, означало стимулювання подальшого виробництва та поширення фальсифікованої продукції всередині України. Проблеми із затримками при видачі такого погодження та занадто довгий фактичний час розгляду заяви на його отримання, вкрай негативно позначалися на легальному імпорті, сприяючи розвитку поставок фальсифікованої продукції, тим самим поставивши під загрозу забезпечення сільського господарства України оригінальними інноваційними ЗЗР, без яких неможливе отримання якісного врожаю.

Відповідно, скасування цього дозвільного документу значно спрощує ведення бізнесу для легальних імпортерів пестицидів і агрохімікатів та полегшує доступ споживачів до якісних, інноваційних та оригінальних ЗЗР.


Крім того, прийнятий Закон шляхом скасування відповідних дозвільних процедур вирішує проблему, що останнім часом дуже гостро постала перед компаніями, а саме – неможливість отримання дозволів на розміщення відходів (крім небезпечних) та затвердження лімітів на утворення відходів (відповідні зміни вносяться до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-XII від 25 червня 1991 року та Закону України «Про відходи» №187/98-ВР від 5 березня 1998 року).

Слід зазначити, що з Водного кодексу України №213/95-ВР від 6 червня 1995 року та Закону №3392-VI були виключені наступні дозвільні документи: погодження умов спеціального водокористування у разі використання підземних вод, погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування. Такі зміни, безумовно, сприятимуть діловій активності, зокрема компаній-виробників.

Ми щиро вдячні органам державної влади, що протягом тривалого часу працювали над цим законопроектом Закону і нарешті домоглись його прийняття в Парламенті. Ми вітаємо подальші кроки Уряду щодо дерегуляції бізнесу та всіляко будемо надавати підтримку та експертну оцінку.

Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальними мережами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: