fbpx

Використання міжнародних систем реєстрацій об’єктів інтелектуальної власності

19/ 03/ 2018

Автор: Ольга Крещенко, старший юрист патентно-юридичної «Синергія», практика міжнародної реєстрації об’єктів інтелектуальної власності

Дія правової охорони об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ), таких, наприклад, як торговельна марка та промисловий зразок (дизайн), обмежена територією тієї країни, в якій вони зареєстровані. Так, якщо ви зареєстрували свою торговельну марку/промисловий зразок в Україні, ніхто не забороняє іншій особі зареєструвати точно таке ж позначення чи дизайн в будь-якій іншій країні. Для того, щоб запобігти цьому та захистити свої права за кордоном, варто пройти реєстрації у потрібній одній, або відразу у кількох зарубіжних країнах, в яких планується просування та продаж товару чи послуги під певною назвою чи у певній формі.

Існують два основні варіанти реєстрації ОІВ в інших державах:

 • за національними процедурами;
 • за допомогою міжнародних систем реєстрацій ОІВ

Серед інших можливих шляхів отримання охорони прав на ОІВ прав слід також зазначити регіональні системи реєстрацій, особливості яких варто розглядати окремо, тому вони не є предметом даної статті.

Перший варіант має суттєві недоліки, серед яких:

 • необхідність дотримання вимог та термінів, встановлених законодавством кожної країни;
 • необхідність звернення до патентного повіреного країни мовою вказаної країни для подання заявки на реєстрацію;
 • необхідність перекладу матеріалів для подання кожної такої заявки;
 • необхідність оплати послуг патентних повірених у кожній із обраних країн.

З метою подолання цих труднощів міжнародне співтовариство розробило декілька зручних систем реєстрацій (другий варіант), адміністративні функції для яких здійснює Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (МБ ВОІВ). Міжнародна реєстрація торговельних марок відбуваються за Мадридською системою, реєстрація промислових зразків – за Гаазькою системою.

МАДРИДСЬКА СИСТЕМА

Мадридська система – це зручний і економічний механізм реєстрації торговельних марок і управління ними по всьому світу. Подання однієї заявки і сплата одного набору мит дозволяє отримати охорону наразі на 116 територіях (станом на січень 2018 року), а наявність єдиної централізованої системи дає можливість вносити зміни в загальний портфель торговельних марок, продовжувати термін їх дії і розширювати їх географічне поширення. Таким чином, в рамках цієї системи підтримка надається протягом всього життєвого циклу торговельних марок.

Серед переваг Мадридської системи, окрім зазначених вище, слід навести:

 • внесення змін після реєстрації (зміна імені або адреси власника/ зміна власника (повна або часткова/ обмеження переліку товарів і послуг), може реєструватися в відношенні декількох обраних країн за допомогою одної процедурної дії і сплати одного мита.
 • єдина реєстрація для продовження та єдина визначена дата закінчення терміну дії цієї реєстрації: міжнародна реєстрація діє 10 років та може бути продовжена на наступні періоди в 10 років при сплаті приписаного мита.
 • можливість поступового додавання як нових пріоритетних країн до міжнародної реєстрації шляхом територіального поширення, так і в разі початкової відмови в наданні охорони в певній країні можливість у подальшому повторно зазначати країну, якщо підстави для відмови стали неактуальними.

Наочно використання переваг системи демонструє наведена нижче загальна інформація про подані міжнародні заявки у 2017 році:

© WIPO, 2018

Як працює Мадридська система

Заявка на міжнародну реєстрацію (міжнародна заявка) може бути подана фізичною або юридичною особою, яка пов’язана з одним з членів Мадридського союзу за допомогою справжнього і дійсного промислового чи торговельного підприємства, місця проживання або громадянства.

Предметом міжнародної заявки може бути тільки знак, який вже зареєстрований або поданий на реєстрацію у Відомстві країни походження, із якою заявник має вказаний зв’язок. Така реєстрація або заявка відома як базовий знак.

Щодо процедури реєстрації:

 1. Міжнародна заявка має бути представлена в Міжнародне бюро через Відомство походження. Заявка, подана заявником безпосередньо в Міжнародне бюро, не буде розглядатися як така і буде повернута відправнику. Відомство походження, у свою чергу, перевіряє міжнародну заявку, і у разу відсутності формальних зауважень направляє її до ВОІВ.
 2. ВОІВ, у свою чергу, проводить лише формальну експертизу міжнародної заявки, після проходження якої знак заноситься в Міжнародний реєстр і публікується в Бюлетені ВОІВ по міжнародних знакам. Одночасно із цим ВОІВ надсилає сертифікат про міжнародну реєстрацію і повідомляє відомства ІВ на всіх зазначених у заявці територіях. Важливо пам’ятати, що на цьому етапі процесу обсяг охорони міжнародної заявки невідомий. Він буде визначений тільки після проведення експертизи по суті у кожній країні.
 3. Відомства ІВ на територіях, заявлених для отримання охорони знаку, мають ухвалити рішення протягом встановленого терміну (12 або 18 місяців) у відповідності зі своїм законодавством. Після цього ВОІВ робить записи про прийняті відомствами рішення в Міжнародному реєстрі і повідомляє про це заявника. Варто мати на увазі, якщо те чи інше відомство відмовило у наданні охорони, це рішення не позначиться на рішеннях інших обраних відомств. Таке рішення про відмову може бути оскаржене безпосередньо в причетному відомстві ІВ відповідно до національного законодавства.

Навіть після завершення реєстрації власники мають пам’ятати про таку особливість Мадридської системи як залежність міжнародної реєстрації від базового знаку протягом п’ятирічного періоду з дати реєстрації.

Якщо базова реєстрація припиняє діяти (повністю/частково), міжнародна реєстрація в тій же мірі не буде більше користуватися охороною. Відомства походження мають повідомляти Міжнародне бюро про факти і рішення, що стосуються такого припинення дії.

Гарна новина: якщо протягом трьох місяців після такого припинення дії власник подає заявку на реєстрацію за національної процедурою до Відомства зазначеної країни, заявка буде розглядатися так, як якби вона була подана в дату міжнародної реєстрації.

ГААЗЬКА СИСТЕМА

Гаазька система також виникла в зв’язку з необхідністю забезпечення простоти та економії коштів і пропонує власнику промислового зразка можливість отримання охорони при дотриманні мінімальних формальностей в 68 країнах (станом на березень 2018 року).

Перевагами Гаазької системи, по аналогії із Мадридською системою, є те, що:

 • для того, щоб подати міжнародну заявку, попередньої національної або регіональної заявки або реєстрації не потрібно.
 • заявники звільняються від необхідності подавати окремі заявки в різні національні (або регіональні) відомства, і таким чином уникають труднощів у зв’язку з використовуваними в різних державах різними процедурами і мовами.
 • не потрібен постійний контроль за термінами для продовження цілого ряду національних реєстрацій, які також різняться між країнами.
 • із її допомогою можна уникнути необхідності сплати цілого ряду мит в різних валютах.

Хоча Гаазька система ще не налічує так багато учасників, як Мадридська, показники за 2017 рік слугують надійним доказом затребуваності системи та її активного розвитку.

© WIPO, 2018

Як працює Гаазька система

Заявку на міжнародну реєстрацію (міжнародна заявка) може подати фізична або юридична особа, яка пов’язана з одним з членів Гаазької системи за допомогою справжнього і дійсного промислового чи торговельного підприємства, місця проживання або громадянства.

Предметом міжнародної заявки може бути до 100 різних промислових зразків, проте всі вони повинні належати до одного і того ж класу Міжнародної (Локарнської) класифікації промислових зразків, яка представляє собою міжнародну систему, що дозволяє класифікувати товари для цілей реєстрації промислових зразків.

Міжнародна заявка повинна бути подана (за вибором заявника) англійською, французькою або іспанською мовами в електронному вигляді з використанням інтерфейсу електронної подачі (E-filing) на веб-сайті ВОІВ або на офіційному бланку із подальшою відправкою поштою.

Якщо заявка відповідає цим вимогам, Міжнародне бюро записує його в Міжнародний реєстр та надсилає сертифікат міжнародної реєстрації власнику. Міжнародне бюро публікує відповідну міжнародну реєстрацію в International Designs Bulletin на веб-сайті ВОІВ по закінченню 6 місяців з дати міжнародної реєстрації, якщо тільки заявником в заявці не була обрана негайна публікація або відстрочка публікації. Публікація містить усі відповідні дані щодо міжнародної реєстрації, включаючи зображення промислового зразка.

Варто пам’ятати, що Міжнародне бюро не проводить експертизу на новизну зразка і жодним чином не оцінює її, і тому воно не має права відхилити міжнародну заявку на цій або будь-якій іншій істотній підставі. Після публікації Бюлетеня на веб-сайті ВОІВ кожне відомство має приступити до проведення експертизи по суті, якщо така передбачена його національним законодавством. По суті, одна з основних особливостей Гаазької системи полягає в можливості для відомства кожної зазначеної країни відмовити по істотних підставах в наданні охорони на своїй території промисловому зразку, що не відповідає передбаченим її національним законодавством умовам для надання охорони. Однак рішення про таку відмову не може бути прийнято на підставі недотримання формальних вимог, оскільки такі вимоги вважаються виконаними за результатами експертизи, проведеної Міжнародним бюро.

Міжнародне бюро ВОІВ повинно отримати повідомлення про будь-яку відмову в наданні охорони протягом 6 або 12 місяців з дати публікації відомостей про міжнародну реєстрацію. Більш довгий період для повідомлення про відмову обрали для себе такі країни як, наприклад: Фінляндія, Ісландія, Японія, Литва, Республіка Корея, Російська Федерація, Іспанія, Туреччина, Сполучені Штати Америки тощо.

Міжнародна реєстрація початково проводиться на 5 років та може продовжуватися на додатковий термін в 5 років. За шість місяців до закінчення терміну дії Міжнародне бюро надсилає неофіційне повідомлення із нагадуванням точної дати закінчення терміну дії. Продовження терміну дії міжнародної реєстрації може здійснюватися в електронному вигляді (E-renewal) або  через заповнення паперової форми із подальшою відправкою її поштою до ВОІВ.

Мінімальний термін охорони за умови продовження становить не менше 15 років до закінчення строку охорони, що надається згідно з законодавством кожної країни. Так наприклад, строк охорони складає в США та Сінгапурі 15 років, в Японії та Кореї – 20 років, у ЄС та Росії -25 років, а у Монако та Марокко – всі 50.

За допомогою міжнародних систем реєстрації, наведених вище, як транснаціональні компанії, так і  індивідуальні підприємці, мають швидкий, ефективний і рентабельний механізм охорони своїх торговельних марок або  промислових зразків в різних країнах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: