fbpx

Креативність + взаємодія з іншими: виживуть тільки команди

20/ 08/ 2019

Оксана Сєдашова

Всесвітній економічний форум визнав вміння особистості взаємодіяти з іншими людьми такою ж важливою навичкою успішного фахівця як і креативність. Сьогодні важливо не просто бути людиною з розвинутим критичним та креативним мисленням, спроможною комплексно підходити до вирішення проблем, а й командним гравцем, який може ефективно комунікувати, домовлятися, кооперуватися з колегами для досягнення визначеного результату. Оксана Сєдашова, PhD, викладач Бізнес Школи КРОК, експерт з креативності, автор модульної програми «Креативне мислення в бізнесі» розмірковує про організацію командної креативної роботи.

Спільне вирішення проблем

У 2019 році Forbes написав, що на основі досліджень науковців Університету Мемфіса (штат Теннессі, США) спільне вирішення проблем стане найважливішим вмінням у найближчі десятиліття. “Спільне вирішення проблем – найважливіша навичка робочої сили та суспільства, оскільки багато проблем, з якими стикаються в сучасному світі, вимагають від команд інтегрувати групові досягнення зі специфічними знаннями членів команди”, – пояснюють дослідники.

Спільне вирішення проблем сьогодні отримує все більшу міжнародну увагу, оскільки велику частину складної роботи в сучасному світі виконують суперефективні команди. Однак тим, хто входить в робочі команди чи групи, бракує спеціальних систематичних знань та навичок з креативної командної роботи.

Програма міжнародного оцінювання студентів (Programme for International Student Assessment – PISA), яка регулярно проводить глобальний тест прогресу в освіті, задокументувала низький рівень знань та навичок у сфері спільного рішення проблем. Цей результат не лише підкреслює значну суспільну потребу, але й надає важливу можливість науковцям розробити, прийняти та впровадити теоретичні та емпіричні дослідження спільного рішення проблем та підключити викладачів бізнес-шкіл та експертів з розвитку персоналу крупних компаній для розробки та формування стратегій навчання людей вмінню взаємодіяти в командах та успішно вирішувати проблеми. Очікується, що якщо HR-директори та керівники відділів з розвитку персоналу візьмуть до уваги питання навчання співробітників взаємодії в команді для спільного комплексного вирішення проблем, це сприятиме формуванню інноваційної корпоративної культури та в цілому стійкому росту компаній. У цьому контексті варто звернутись до місії та цінностей організації, розглянути зміст корпоративної культури, визначити чинники для трансформації та детально прописати план змін. Scrum, Agile, Kanban, прототипування та інші форми командної взаємодії не будуть працювати, якщо трансформації не відбулися на рівні цінностей компанії, які трансформуються в стандарти, та кожен співробітник знає про них і, в ідеалі, розділяє цінності та сповідує стандарти. Форма без відповідного змісту – це просто оболонка без душі.

Глибинна сутність лідера

Без лідера немає команди. Наразі багато говорять про інноваційні форми лідерства. Сьогодні командам потрібен лідер-менеджер, який прогнозує майбутнє, бачить різноманітні сценарії вирішення існуючих проблем, знається на людській психології. Роль лідера полягає в тому, щоб зібрати команду, мотивувати її, спонукати на пошук справжніх (а не ілюзорних) проблем та їх швидке й ефективне вирішення, і підбирати для кожного виняткового випадку спосіб, у який команда впорається з завданням блискуче. 

«Успішною може бути тільки компанія, яка змогла розкрити таланти своїх співробітників» – ця фраза стала сьогодні енциклопедичною, особливо серед тих прогресивних компанії, які перестали вживати  термін «людські ресурси», а змінили його на «таланти». Що ви знаєте про своїх співробітників? Що ви знаєте про їх таланти?  Як саме ви допомагаєте кожному з них розкрити свій потенціал, у тому числі й креативний?

Креативний потенціал команд – це загальний синергетичний ефект, що може привести до успішного вирішення проблеми під час креативної сесії, який з’являється на підставі індивідуальної ролі та інтелектуальних й когнітивних особливостей кожного учасника команди. Креативний потенціал окремого індивіда виявляється в рівні розвиненості креативних здібностей, вмінні використовувати дослідницький підхід до вирішення проблем, особистісних переконаннях та відношенні до ресурсів (реакції на їх наявність або відсутність). Креативний потенціал менеджменту розповсюджується на всю організацію в цілому – і завдяки цьому вона розвивається. Кожному керівнику, серед завдань якого є організація роботи команди з метою вирішення актуальних проблем його напряму діяльності, варто поставити собі питання:

 1. Чи розділяють співробітники компанії її цінності та місію?
 2. Як мотивувати кожного учасника команди на активну роботу у команді та досягнення ефективного результату шляхом взаємодії
 3. Яким чином розподіляти ролі чи зону відповідальності всередині команди?
 4. Як розвивати і використовувати креативний потенціал співробітників для досягнення цілей організації?

Вправна робота в команді з вирішення проблем – це складний візерунок, основою якого є інноваційна корпоративна культура та знання про людей в команді, а його рушієм – адекватний формат взаємодії між колегами.

Корпоративна культура, що рухає інновації

Існує прямий зв’язок між рівнем розкриття креативного потенціалу команди і середовищем, атмосферою, корпоративною культурою в організації. Науковці Чарльз Пратер і Лайза Гандрі у книзі «Як створювати інновації» пишуть: «Якщо в організації панує атмосфера недовіри і страху зробити помилку і переважає примусове підпорядкування, то не варто очікувати від співробітників прояви інноваційності, навіть якщо керівництво організовує «тренінги з інновацій» і переконує персонал «бути інноваційними». Єдиним головним фактором, що впливає на успіх інноваційних зусиль компанії, є організаційний клімат, який самі топ-менеджери компанії і створюють». Пратер і Гандрі у своїх висновках спирались на дослідження шведського науковця Г. Еквала, який сформулював основні фактори інноваційного середовища в компанії:

 1. Мотивація.
 2. Свобода.
 3. Підтримка ідей.
 4. Довіра та відкритість.
 5. Динамізм.
 6. Гумор.
 7. Дебати.
 8. Рівень конфліктності.
 9. Прийняття ризику.
 10. Час для розробки ідей.

Для моніторингу, наскільки в організації створене інноваційне середовище, доречними будуть відповіді керівника або менеджера на такі питання:

 1. Чи відчувають співробітники в моїй компанії «зарядженість» на виконання завдань?
 2. Чи проявляють співробітники незалежність думок та поведінки під час виконання завдань?
 3. Чи є у співробітників впевненість, що вони будуть почуті і їх ідеї отримають підтримку?
 4. Чи ведуться розмови за спинами колег в моїй компанії?
 5. Чи багата на події діяльність моєї компанії?
 6. Чи часто в моїй компанії чутні жарти і легка іронія?
 7. Чи дозволено в моїй компанії висловлювати різні точки зору?
 8. Чи великий рівень емоційної напруги в моїй компанії?
 9. Чи є у співробітників моєї компанії відчуття, що вони можуть прийняти і здійснити сміливе рішення, навіть якщо позитивний результат неочевидний?
 10. Чи мають час співробітники в моїй компанії для розгляду альтернативних варіантів?

Дослідники (М. Батей, Р. Рейтер-Палмон, В. Муругавел) кажуть по перепони, які можуть завдати шкоду появі дійсно проривних рішень:

 • невірно сформульована проблема;
 • занадто швидке висловлення суджень відносно ідей, що обговорюються;
 • завершення процесу генерування ідей, якщо з’явилась лише одна нібито вдала ідея;
 • залучення до командної роботи людей, які не будуть корисними в підтримці та просуванні ідей;
 • дотримання правил, яких в реальності не існує;
 • відсутність досвідченого фасилітатора, який може спрямувати командну роботу в правильне русло.

Останні дослідження щодо умов для розкриття креативного потенціалу команд розширюють бачення та пропонують нові підходи для вирішення цього питання. Грег Сателл у своїй статті “Set the Conditions for Anyone on Your Team to Be Creative”, яка була опублікована в Harvard Business Review у грудні 2018 року, запропонував звернути увагу на 4 умови для того, щоб кожний член команди зміг стати креативним внеском у розвиток компанії, в якій він працює:

 1. Культивування експертизи кожного професіонала (це як раз про синергію фахівців у командній роботі з різними знаннями – так працює ефект крос-функціональних команд). Поєднуючи декілька досвідів, декілька світів співробітники отримують можливість знегенерувати нові, збагачені експертизою кожного учасника, ідеї. Ця неперевершена перевага командної роботи недоступна криейтору-одинаку, який покладається лише на власний досвід. На цьому підході базується «Ефект Стравінського», який включено в програму «Креативне мислення в бізнесі» Бізнес Школи КРОК. Це метод колективної креативності на основі письмового генерування ідей з поєднанням випадкового групування людей та ідей. Поєднуючи різний досвід, команда фахівців з різних сфер здатна згенерувати велику кількість дійсно оригінальних й корисних ідей.
 2. Культивування та підтримка допитливості співробітників – чудовий спосіб для розкриття креативного потенціалу співробітника. Нові нейронні зв’язки створюються, коли ми дізнаємось про щось нове. Нажаль, сьогодні можна спостерігати тенденцію слабкого інтересу до проявів життя у багатьох категорій співробітників. Саме тому перед HR-відділами в епоху IV промислової революції постає важливе завдання стимулювати допитливість персоналу, бажання дізнаватись нового, оновлювати знання, що вже є.
 3. Розширення можливостей користування новими технологіями. Розвиток оптоволоконних мереж сприяв тому, що сьогодні немає кордонів між тими, хто хоче співпрацювати, адже соціальні мережі та нетворкінг надають можливості організації колективної онлайн-роботи на відстані, і навіть з абсолютно незнайомими людьми, які знайшли однакові кола інтересів.
 4. Винагорода за наполегливість. Яка б не була основна мотивуюча сила людей, на винагороду заслуговує кожен, хто проявляє завзятість у досягненні мети.

Дізнатись більше про сучасні ефективні способи командного креативного рішення проблем, навчитись це робити професійно, принести ці знання й уміння в свою компанію, щоб вміти майстерно організовувати роботу функціональних та крос-функціональних команд, ви зможете на модульній програмі «Креативне мислення в бізнесі» від Бізнес Школи КРОК, яка доступна у відкритому та корпоративному форматах.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте корисні статті та новини. Поширюйте їх соціальни мережами.
0 Шейрів

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: