European Business Association

Вхід

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
EBA Management Development Centre

Програма розвитку з HR Менеджменту

СТАТУС: МОДУЛЬ І РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 12 грудня 2017

ЧАС: ПО ВІВТОРКАХ З 14:00 ДО 19:00
ТРИВАЛІСТЬ: 6 ТИЖНІВ
ФОРМАТ: 6 ЗАНЯТЬ ПО 5 ГОДИН (30 ГОДИН)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ОФІС АСОЦІАЦІЇ У М. КИЇВ, АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 1А
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ: 3800 ГРН для членів Aсоціації
РАННЯ РЕЄСТРАЦІЯ: 3500 ГРН до 12 ЛИСТОПАДА 2017 ДЛЯ ЧЛЕНІВ Асоціації

СТАТУС: МОДУЛЬ ІІ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 6 березня 2018

ЧАС: ПО ВІВТОРКАХ З 14:00 ДО 19:00
ТРИВАЛІСТЬ: 6 ТИЖНІВ
ФОРМАТ: 6 ЗАНЯТЬ ПО 5 ГОДИН (30 ГОДИН)
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ОФІС АСОЦІАЦІЇ У М. КИЇВ, АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 1А
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ: 3800 ГРН для членів Aсоціації
РАННЯ РЕЄСТРАЦІЯ: 3500 ГРН до 6 ЛЮТОГО 2018 ДЛЯ ЧЛЕНІВ Асоціації

ПРО програму розвитку

Професія HR-менеджера з кожним роком набуває все більшого значення в корпоративному світі, адже людський ресурс – це головна конкурентна перевага будь-якої компанії, особливо в умовах економічної кризи. Одночасно з цим постійно посилюються кваліфікаційні вимоги до HR-менеджерів. Щоб встигати за новітніми трендами в HR, сучасним менеджерам з персоналу доводиться постійно навчатися та вдосконалювати свої знання та навички.

Спеціально для цих цілей була створена "Програма розвтку з HR-менеджменту". Це довготривала програма, яка допомагає слухачам отримати цілісне розуміння системи управління персоналом, підвищити свої конкурентні переваги через розвиток власних HR-компетенцій, засвоїти сучасні ефективні практики управління персоналом, сформувати системний підхід до реалізації HR-функції в компанії.

Серед переваг програми розвитку:

 • Зручний формат навчання
 • 60 годин спілкування у середовищі однодумців, повне занурення в атмосферу HR-менеджменту
 • Вдале поєднання теорії і практики: рольові ігри, кейси, виконання групових робіт та командних проектів
 • Високий рівень практичних завдань на основі матеріалів для студентів МВА
 • Сучасне наповнення програми найбільш обговорюваними і дискусійними питаннями HRM
 • Позитивні відгуки випускників попередніх сезонів

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • HR-фахівці різного ступеню підготовки та стажу роботи
 • Керівники окремих функцій HR, які хочуть отримати цілісне розуміння HR-менеджменту
 • HR-менеджери з тривалим досвідом, які бажають дізнатись про останні тенденції в HRM та систематизувати існуючі знання

ПРОГРАМА

Для зручності учасників, програму школи розділено на 2 незалежних модулі. За бажанням, учасники можуть пройти кожний модуль окремо і отримати сертифікат.

МОДУЛЬ І. МАЙСТЕРНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

В РЕЗУЛЬТАТІ УЧАСНИКИ ВМІТИМУТЬ:

 • Правильно організувати процес рекрутменту в компанії
 • Створювати профіль кандидата, обирати ефективні методи пошуку, проводити різні типи співбесід, здійснювати перевірку рекомендацій
 • Класифікувати емоційні стани працівників, розділяти продуктивні і контрпродуктивні емоції та оперативно вирішувати конфліктні ситуації в колективі
 • Використовувати концепцію управління емоційним інтелектом на рівні компанії для формування сприятливого психологічного клімату в колективі
 • Визначати рівень зрілості корпоративної культури компанії та вносити відповідні корективи в залежності від існуючої парадигми
 • Організовувати процес навчання та розвитку персоналу
 • Визначати потребу в навчанні працівників, обирати найбільш ефективні методи навчання та оцінювати його ефективність

ПРОГРАМА І-ГО МОДУЛЯ

Вступ. Сучасні тренди в управлінні персоналу. Стислий огляд останніх тенденцій в управлінні персоналом

Тема 1. Підбір персоналу: як відбирати правильних людей в колектив

 • Процедура підбору: визначення вимог, пошук кандидатів, робота з резюме, проведення співбесід, фінальний відбір.
 • Моделювання проведення різних видів співбесід (рольові ігри, вирішення кейсів).
 • Правила роботи з кандидатами після співбесіди.
 • Використання нових технологій і соціальних мереж в HRM.

Тема 2. Управління емоційним інтелектом компанії як сучасний тренд в HRM

 • Концепція управління емоційним інтелектом на рівні компанії як нова зростаюча тенденція в сучасному HRM.
 • Значення управління емоційним інтелектом співробітників для бізнесу. Роль HR у формуванні сприятливого психологічного клімату в колективі.
 • Класифікація емоційних станів. Продуктивні і контрпродуктивні емоції.
 • Типологія співробітників залежно від їх емоційного стану. Особливості емоційної взаємодії в колективі.

Тема 3. Управління корпоративною культурою компанії

 • Парадигми корпоративної культури Компанії.
 • Визначення основних складових корпоративної культури і їхнє значення (місія, ідеологія, мета й цінності).
 • Залежність корпоративної культури від рівня зрілості соціальних систем та окремих особистостей.
 • Вплив парадигми мислення керівника на формування корпоративної культури окремої соціальної системи (колектив, компанія)

Тема 4. Навчання та розвиток персоналу

 • Виявлення потреби у навчанні працівників. Зв’язок цілей навчання з цілями компанії.
 • Форми та методи навчання. Порівняння ефективності різних форм та методів.
 • Організація процесу навчання.
 • Особливості процесу оцінки ефективності навчання.
 • Система управління кар'єрою. Кадровий резерв.
 • Генерація та розвиток талантів.

Завершення I-го модуля. Написання фінального тесту. Вручення сертифікатів І-го модуля

МОДУЛЬ IІ. СТРАТЕГІЧНИЙ HR-МЕНЕДЖМЕНТ

В РЕЗУЛЬТАТІ УЧАСНИКИ ВМІТИМУТЬ:

 • Діагностувати сильні та слабкі сторони стилю керівництва менеджерів компанії, вносити відповідні корективи в індивідуальні плани розвитку менеджерів.
 • Визначати потенційних майбутніх лідерів та розробляти програму розвитку лідерських якостей.
 • Розробляти HR-стратегію відповідно до загальної стратегії компанії
 • Враховувати типологію керівників у побудові комунікації з ними
 • Визначати основні засади мотиваційного менеджменту в компанії
 • Діагностувати ступені лояльності працівників та розробляти шляхи до збільшення ступеню залученності працівників до виконання цілей компанії
 • Запроваджувати культуру зворотного зв’язку в компанії
 • Використовувати теорію поколінь у мотиваційному менеджменті
 • Враховувати матрицю управлінських типів при підборі керівної команди

ПРОГРАМА IІ-ГО МОДУЛЯ

Тема 1. Роль HR-менеджера у розвитку культури менеджменту і лідерства в компанії

 • Лідер і менеджер: спільні риси та відмінності.
 • Складові впливу керівника. Моделі поведінки, які сприяють завоюванню поваги та довіри підлеглих. Діагностика та корекція хибних моделей поведінки менеджерів.
 • Стилі керівництва. Небезпечні ролі менеджера в управлінні підлеглими. Як уникнути небезпечних ролей.
 • Розвиток індивідуального лідерського потенціалу працівників. Як правильно розробити програму розвитку лідерських якостей.

Тема 2. Стратегічна роль HRМ в компанії

 • Зростаюча роль HRM в компанії. Система HRM в компанії: моделі побудови, основні функції і розподіл ролей.
 • Роль та функції сучасного HR-менеджера у компанії. Зміна очікувань бізнесу від HRM.
 • Введення в стратегічний HRM. Види HR-стратегій.
 • Стратегія HRM в залежності від різних стадій розвитку компанії.
 • Участь HR-менеджера у розробці стратегії та організаційного дизайну компанії.
 • Стратегія гри HR-менеджера в управлінській команді. Типові помилки HR-менеджера та способи уникнення небезпечних ролей.
 • Структуроване інтерв'ю з СЕО з метою з'ясування ключових завдань для HRM.

Тема 3. Мотиваційний менеджмент. Створення атмосфери драйву в колективі

 • Мотивація:сутність, види. Класичні та сучасні підходи до мотивації.
 • Нематеріальна мотивація, її роль у мотиваційному менеджменті.
 • Ступені лояльності працівників.
 • Управління залученістю персоналу: чому це актуально? Умови робочого середовища, які сприяють підвищенню мотивації. ТОП-5 драйверів залученості персоналу.
 • Культура зворотного зв’язку як важлива складова мотиваційного менеджменту. Розвиваючий зворотній зв'язок, який спонукає працівників змінити деконструктивну поведінку і працювати краще. Види зворотного зв'язку. Правила ефективного зворотного зв'язку.
 • Особливості управління мотивацією працівників у період іспитового терміну. Принципи розробки й впровадження процедур "введення в компанію", супроводу співробітників
 • Зміна поколінь: ВВ, Х, Y, Z... Теорія поколінь у мотиваційному менеджменті

Тема 4. Взаємодія HR-менеджера з керівництвом

 • Альянс CEO (керівника компанії) і HR-менеджера: бізнес-мислення в єдиній «системі координат».
 • Типологія топ-менеджерів. Матриця управлінських типів.
 • Особливості взаємодії з різними типами керівників.
 • Урахування матриці управлінських типів при підборі керівної команди.

Завершення ІІ-го модуля. Написання фінального тесту. Захист командних проектів «Стратегія HRM на прикладі компанії» на основі залікового кейсу. Вручення сертифікатів ІІ-го модуля.

ТРЕНЕР

відгуки учасників попередніх сезонів:

shevchenko ukr

musienko ukr

statnik ukr y

 

ПАРТНЕР З РОЗМІЩЕННЯ:


Якщо Ви бажаєте стати учасником, будь ласка,
ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ УЧАСНИКА англійською або українською мовою.

Для уточнення необхідних умов та вимог щодо участі, напишіть нам на: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
або зателефонуйте: +38 (044) 496 06 01.
 

Календар

Last month Вересень 2017 Next month
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

 

 

EBA Official Partners