European Business Association

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
News from members
Monday, 17 July 2017 10:35

Cyprus has published a circular on transfer pricing for intra-group financial transactionsКороткі висновки

30 червня 2017 року податкові органи Республіки Кіпр ухвалили Циркуляр, який регулює питання трансфертного ціноутворення (ТЦ) для операцій внутрішньогрупового фінансування (так-зване «back-to-back» фінансування).

Циркуляр набрав чинності з 1 липня 2017 року та замінює так-звану Схему мінімальної націнки, яка застосовувалася з 2011 року.

Нагадуємо, що Схема мінімальної націнки була введена, як спроба регулювання мінімальної націнки (спреду), яку Податковий департамент Кіпру вважав прийнятною для внутрішньогрупових фінансових угод (компенсаційних позик). Відповідно до даної Схеми, Податковий департамент Кіпру встановив, що якщо компанія-резидент Кіпру бере участь у внутрішньогрупових фінансових операціях, то мінімальна ставка відсотку за виданими позиками, з метою встановлення відповідності принципу «витягнутої руки», мала встановлюватись на рівні від 0,125% до 0,35% річних.

Циркуляр скасовує Схему мінімальної націнки та містить положення з питань ТЦ, які відповідають Настановам ОЕСР, а також встановлює вимоги щодо змісту економічного дослідження з ТЦ для аналізу відповідності процентної ставки, що застосовується в операціях внутрішньогрупового фінансування.

Детальне обговорення

Визначення фінансової діяльності

Циркуляр визначає внутрішньогрупові фінансові операції як операції з надання кредитів, авансів або банківських позик пов'язаним особам за визначену винагороду чи відсоток (або плату, яка мала би бути встановлена), та фінансування цих позик шляхом емісії боргових інструментів, приватних позик, банківських кредитів, авансів тощо.

Застосування принципу «витягнутої руки» для внутрішньогрупових фінансових операцій

Умови усіх внутрішньогрупових операцій повинні відповідати принципу «витягнутої руки». З метою встановлення відповідності умов операції принципу «витягнутої руки», необхідним є проведення аналізу зіставності, який ґрунтується на порівнянні умов контрольованої операції з умовами аналогічних операцій між непов'язаними особами.

Аналіз зіставності

Аналіз складається з двох частин:

 • Частина 1. Аналіз комерційних / фінансових відносин між пов'язаними сторонами та визначенням економічно значущих умов

У цій частині необхідним є опис умов проведення контрольованої операції, а саме договірних умов, визначення активів, що використовувалися, здійснених функцій та ризиків, що були понесені сторонами аналізованої операції, проведення аналізу ризиків для визначення достатнього рівня власного капіталу та встановлення фактичної присутності компанії-кредитора на Кіпрі.

Для оцінки рівня власного капіталу, необхідного для прийняття ризиків, особливу увагу слід приділити профілю компанії-кредитора, тобто чи компанія-кредитор, відповідно до законодавства ЄС, підпадає під визначення установи, що здійснює діяльність на фінансовому ринку.

 • Частина 2. Порівняння контрольованої операції з аналогічними операціями між незалежними особами та визначення рівня винагороди, який відповідає принципу «витягнутої руки»

Визначення зіставних операцій здійснюється з метою встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки». Процес пошуку таких операцій повинен бути прозорим, систематичним та обґрунтованим.

Спрощена процедура

Для компаній, що здійснюють лише посередницьку фінансову діяльність, вважатиметься, що умови аналізованої операції відповідають принципу «витягнутої руки», якщо чиста рентабельність активів таких компаній становитиме щонайменше 2%. З метою застосування спрощеної процедури, компанія повинна мати фактичну присутність (substance) на Кіпрі.

Спрощена процедура також може застосовуватися до окремих категорій регульованих фінансових компаній  (кредитно-фінансових установ). Для цих компанії рентабельність власного капіталу у розмірі 10% буде вважатися такою, що відповідає принципу «витягнутої руки».

Для застосування спрощеної процедури зацікавлені особи повинні повідомити про свій намір податковим органам Кіпру, заповнивши відповідні строки в податковій декларації.

Відхилення від вищезгаданої вимоги мінімальної рентабельності на рівні 2% є прийнятним, якщо таке відхилення належним чином обґрунтоване в ТЦ аналізі.

Мінімальні вимоги до такого аналізу включають:

 • Опис підходу до обчислення розміру власного капіталу, необхідного для прийняття ризиків
 • Опис групи та взаємозв'язків між функціями, що виконуються контрагентами
 • Детальний опис обсягів аналізованих операцій
 • Повний список потенційно зіставних операцій
 • Матрицю відхилення потенційно зіставних операцій (з обґрунтуванням відхилення)
 • Остаточний список обраних зіставних операцій
 • Загальний опис умов ринку
 • Перелік усіх попередніх ТЦ угод, укладених з іншими країнами, що стосуються аналізованих операцій
 • Перелік усіх попередньо укладених угод, які залишаються чинними для сторін аналізованих операцій
 • Прогнозні звіти про прибутки та збитки за роки, що зазначені у запиті

ТЦ аналіз повинен бути підготовлений експертом з питань ТЦ. Очікується, що аналіз ТЦ подаватиметься до податкового департаменту Кіпру особою, яка має ліцензію на проведення аудиторської діяльності, відповідно до Кіпрського корпоративного права, та має достатній рівень кваліфікації для аналізу достовірності проведених досліджень.

Попередні податкові погодження та договори про попереднє узгодження цін (ДПУЦ)

Для отримання попереднього податкового погодження (включаючи погодження, що стосується спрощеної процедури) або укладання ДПУЦ потрібно дотриматись вищезазначених мінімальних вимог до ТЦ аналізу.

Відомості про застосування платником податків спрощеної процедури та/або отримання попередніх податкових погоджень або укладення ДПУЦ можуть бути передані до контролюючих органів інших країн ЄС відповідно до Директиви ЄС про адміністративне співробітництво.

Наслідки

Нові правила ТЦ для внутрішньогрупових фінансових операцій матимуть безпосередній вплив як на існуючі, так і на майбутні міжнародні фінансові структури з використанням Кіпру.

Бізнес групам з фінансовими компаніями на Кіпрі слід оцінити вплив Циркуляру на внутрішньогрупові операції та на структуру фінансування в цілому та/або розглянути альтернативні структури фінансування через Кіпр.

Якщо кіпрська фінансова компанія групи подає заяву щодо застосування спрощених правил, що дозволяє при визначенні відповідності умов операції принципу «витягнутої руки» керуватися встановленим мінімальним рівнем рентабельності власного капіталу замість підготовки повноцінного ТЦ дослідження на Кіпрі, така інформація може стати доступною податковим органам у країнах ЄС. Потенційно, податкові органи України також можуть отримати цю інформацію від контролюючих органів Кіпру за запитом на підставі угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Цей випуск новин був підготовлений нами на основі EY Global Tax Alert від 5 липня 2017 року.

***

Ми продовжимо стежити за розвитком подій та будемо інформувати вас про всі важливі зміни.

Calendar

Last month September 2017 Next month
M T W T F S S
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30

EBA Official Partners